P982 TV-plavání

Fakulta sportovních studií
podzim 2002
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Eva Slonková (cvičící)
Mgr. Petra Schneiderwindová (cvičící)
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (cvičící)
Mgr. Renáta Vychodilová (cvičící)
PaedDr. Věra Večeřová (cvičící)
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
PaedDr. Ladislava Praxová (cvičící)
RNDr. Helena Kozlová (cvičící)
PaedDr Miloš Lukášek, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Alena Stará (cvičící)
Mgr. Miloslava Urbanovská (cvičící)
PaedDr. Libor Pospíšil (cvičící)
PhDr. Marcela Mikačová (cvičící)
Mgr. Hana Wacková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
P982/01: Po 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Schneiderwindová
P982/02: Po 11:00–12:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Schneiderwindová
P982/03: Po 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Korvas, P. Schneiderwindová
P982/04: Po 13:00–14:00 bazén TJ Tesla Lesná, P. Korvas, E. Slonková
P982/05: Po 14:00–15:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková
P982/06: Út 8:00–9:00 bazén TJ Tesla Lesná, V. Večeřová, R. Vychodilová
P982/07: Út 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, V. Večeřová, R. Vychodilová
P982/08: Út 11:00–12:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Wacková
P982/09: Út 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Wacková
P982/10: Út 13:00–14:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková, J. Škoda
P982/11: Út 14:00–15:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková, J. Škoda
P982/12: Út 15:00–16:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková
P982/13: St 8:00–9:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Kozlová, L. Praxová
P982/14: St 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Kozlová, L. Praxová
P982/15: St 14:00–15:00 bazén TJ Tesla Lesná
P982/18: Čt 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková, M. Urbanovská
P982/19: Čt 13:00–14:00 bazén TJ Tesla Lesná, E. Slonková, M. Urbanovská
P982/20: Pá 8:00–9:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Kozlová, L. Pospíšil
P982/21: Pá 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, H. Kozlová, L. Pospíšil
P982/22: Pá 13:00–14:00 bazén TJ Tesla Lesná, M. Mikačová, E. Slonková
P982/23: Pá 14:00–15:00 bazén TJ Tesla Lesná, M. Mikačová, E. Slonková
Předpoklady
! NOWANY ( P963 TV - Schwinn cycling , P964 Tělesná výchova-Ricochet , P965 Tělesná výchova -Moderní tanec , P966 Tělesná výchova-Moderní gymnas , P967 , P968 TV-zimní výcvikový kurz , P969 Tělesná výchova - atletika , P970 TV - Sportovní osvobození , P971 Tělesná výchova - ZTV , P972 Tělesná výchova - Zdravotní TV , P973 Tělesný výchova - Volejbal , P974 Tělesná výchova-vodní turistik , P975 TV-tenis , P976 Tělesná výchova - Stolní tenis , P977 Tělesná výchova - aerobik-step , P978 TV-squash , P979 Tělesná výchova - Slabí plavci , P980 Tělesná výchova - sebeobrana ž , P981 Těl.vých.-posil.-fitcentra , P983 Tělesná výchova - P class , P984 TV-neplavci , P985 Tělesná výchova-Lyžování , P986 Tělesná výchova - aerobik-kick , P987 Tělesná výchova - Karate , P988 Tělesná výchova - Kalanetika , P989 Horostěna , P990 Tělesná výchova - Golf , P991 Tělesná výchova - fotbal , P992 Tělesná výchova-Florbal , P993 Tělesná výchova - Fithodina , P994 Tělesná výchova - Balet , P995 TV-badminton , P996 Tělesná výchova - aqua-aerobik , P997 TV - Aerobik na velkých míčích , P998 Tělesná výchova - Aerobic , P999 TV-basketbal )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 985 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka plavání v bazénu TJ Tesla na Lesné. Studenti rozděleni v bazénu do drah podle výkonnosti, která je testována na první hodině výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.