DSDP016 Příprava disertační práce I

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0. 25 kr. (od 5 krok 5 kred). Přípravu DISERTAČNÍ PRÁCE hodnotí a určuje školitel po dohodě se studentem. Počet kreditů je minimálně 5, max. 25. Součet kreditů předmětu Příprava dis.práce za celé studium musí být minim. 90, max. 120. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
MUDr. Jaroslav Boudný, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc.
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
MUDr. Alfréd Dörr, CSc.
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.
MUDr. Hana Došková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.
MUDr. Karel Dvořák, CSc.
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D.
Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc.
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc.
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
MUDr. Ilona Kantorová, CSc.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc.
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.
MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
MUDr. Jana Nováková, Ph.D.
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Libor Páč, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc.
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D.
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Strmiska, CSc.
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
RNDr. Jiří Totušek, CSc.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.
prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
MUDr. Robert Wagner, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc.
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Garance
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Yvona Janošíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Na základě návrhu školitele o splněných krocích zadává kredity do databáze přednosta školícího pracoviště
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účast na specializovaném semináři, sběr dat, statistické hodnocení, studium potřebné literatury, prezentace výsledků.
Další komentáře
Zahrnuje sběr dat, studium potřebné literatury, statistické zpracování, prezentaci dat.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.