ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0.5/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martina Drahošová (přednášející)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Miloš Chobola (přednášející)
MUDr. Kateřina Jedličková (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Lukeš (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Robert Vach (přednášející)
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
MUDr. Michal Zimmer (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 18. 11. St 15:10–16:00 B11/234
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů základní neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Osnova
 • 1.Neodkladná resuscitace I. - Posouzení situace, základní vitální funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání.
 • 2.Neodkladná resuscitace II. - Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, masáž srdce. Kolaps.
 • 3.Neodkladná resuscitace dětí. Náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • 4.Krvácení.Šok.
 • 5.Poruchy vědomí, křečové stavy.
 • 6.Bolesti na hrudi, tonutí.
 • 7.Alergické reakce.Otravy.
Literatura
  doporučená literatura
 • First aid : manual. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014. 288 s. ISBN 9781409342007. info
  neurčeno
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
přednášky; kolokvium = ústní zkouška Účast na přednáškách je povinná a součástí zkoušky jsou 2 teoretické otázky a praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.