ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0.5/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející), MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (přednášející), MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Pavel Nohel, Ph.D. (přednášející)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1.Neodkladná resuscitace I. - Posouzení situace, základní vitální funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání.
 • 2.Neodkladná resuscitace II. - Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, masáž srdce. Kolaps.
 • 3.Neodkladná resuscitace dětí. Náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • 4.Krvácení.Šok.
 • 5.Poruchy vědomí, křečové stavy.
 • 6.Bolesti na hrudi, tonutí.
 • 7.Alergické reakce.Otravy.
Literatura
 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
 • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
 • První pomoc , J.Bydžovský , 74 str., Grada 2001 , ISBN 80-247-0099-9
 • První pomoc , M.Zeman , 141 str., Galén 1998 , ISBN 80-85824-46-9
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~ldadak/pp/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.