ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0.5/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Šrahulková (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 9. 11. St 15:20–16:10 B11/234
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů základní neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Osnova
 • 1.Neodkladná resuscitace I. - Posouzení situace, základní vitální funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání.
 • 2.Neodkladná resuscitace II. - Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, masáž srdce. Kolaps.
 • 3.Neodkladná resuscitace dětí. Náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • 4.Krvácení.Šok.
 • 5.Poruchy vědomí, křečové stavy.
 • 6.Bolesti na hrudi, tonutí.
 • 7.Alergické reakce.Otravy.
Literatura
 • První pomoc , J.Bydžovský , 74 str., Grada 2001 , ISBN 80-247-0099-9
 • First aid manual : [a comprehensive guide to treating victims of all ages in any emergency]. Edited by Jon R. Krohmer. 2nd ed. New York: American College of Emergency Physicians, 2002. 288 s. ISBN 0756601959. info
 • První pomoc , M.Zeman , 141 str., Galén 1998 , ISBN 80-85824-46-9
 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
 • First aid manual. Edited by Andrew K. Marsden - Sir Cameron Moffat - Roy Scott. 6th ed. London: Dorling Kindersley, 1992. 256 s. ISBN 0-86318-978-4. info
 • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
přednášky; kolokvium = ústní zkouška Účast na přednáškách je povinná a součástí zkoušky je i praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.