ZLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0.5/0/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Michal Zimmer (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
MUDr. Martina Drahošová (náhr. zkoušející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Miloš Chobola (náhr. zkoušející)
MUDr. Zdeněk Chvátal (náhr. zkoušející)
MUDr. Kateřina Jedličková (náhr. zkoušející)
MUDr. Milan Jelínek (náhr. zkoušející)
MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Tomáš Korbička (náhr. zkoušející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Marek Lukeš (náhr. zkoušející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Olga Smékalová (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (37,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (50,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (13,00 %)
Rozvrh
St 26. 9. 15:00–15:50 B11/234, St 3. 10. 15:00–15:50 B11/234, St 10. 10. 15:00–15:50 B11/234, St 17. 10. 15:00–15:50 B11/234, St 24. 10. 15:00–15:50 B11/234, St 31. 10. 15:00–15:50 B11/234, St 7. 11. 15:00–15:50 B11/234, St 14. 11. 15:00–15:50 B11/234
Předpoklady
NOW ( ZLPO011c První pomoc-cvičení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundární vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • Úvod do první pomoci. Bezpečnost zachránce. Přístup k postiženému. Řetězec přežití. Práva a povinnosti. Základní neodkladná resuscitace
 • AED, dušení, pomůcky, kvalita přežití.
 • Neodkladná resuscitace dětí, laryngitis, epiglotitis.
 • Poruchy vědomí, křečové stavy, mrtvice, komplikace cukrovky.
 • Krvácení včetně specifických situací. Šok – hypovolemický, anafylaktický,hemoragický.
 • Poškození teplem, chladem, el.proudem.
 • Běžné medicínské problémy (horečka, průjem, zvracení, bolesti břicha, hrudníku a hlavy, meningismus, astma).
 • Intoxikace, drogy, psychické poruchy.
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
  neurčeno
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
 • First aid : manual. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014. 288 s. ISBN 9781409342007. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace v PPT a videosekvence.
Metody hodnocení
kolokvium = ústní zkouška Účast na přednáškách je povinná a součástí zkoušky jsou 2 teoretické otázky a praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.