GA021 Diplomový seminář IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 G1,01004
Předpoklady
! GA020 Diplomový seminář IV &&( J0001 Angličtina || GJ011 Angličtina pro geology || JAG05 Angličtina pro geology-zkouška || JA001 Akademická angličtina )&&( J0002 Cizí jazyk || JF002 Pokročilá francouzština - zk || JN002 Pokročilá němčina - zk || JR002 Pokročilá ruština - zkouška || JS002 Pokročilá španělština - zk || GJ012 Němčina pro geology || GJ013 Francouzština pro geology || GJ014 Španělština pro geology || GJ015 Ruština pro geology || JF001 Odborná francouzština-zkouška || JN001 Odborná němčina - zkouška || JR001 Odborná ruština - zkouška || JS001 Odborná španělština - zkouška || JFG05 Francouzština pro geology-Zk || JNG05 Němčina pro geology-zkouška || JRG05 Ruština pro geology-zkouška || JSG05 Španělština pro geology-Zk ) && (( GA040 Diplomová práce IV || GA041 Diplomová práce IV )|| NOW ( GA041 Diplomová práce IV ))&&( G9020 Diplomový seminář III || G9021 Diplomový seminář III )
NOW(GA040) && (G9020 || NOW(G9020)) && (G9040 || NOW(G9040))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům magisterského programu geologie a studia učitelství biologie a geografie s geologicky orientovanou diplomovou prací. Jeho cílem je prezentace metod a výsledků diplomové práce a diskuse o nich.
Osnova
  • Metodika diplomové práce
  • Předběžné výsledky diplomové práce
  • Diskuse
Literatura
  • Literatura podle zadání diplomové práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.