FF FNNJUkJ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJK271Diplomový seminář magisterský U. Riednerz 0/4/0 20 hodin za semestr.8 3P
FF:NJK284Diplomový seminář magisterský U. Riednerz 0/4/0 20 hodin za semestr.8 4P
16 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJK001Didaktika I - pozorování U. Riednerk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 1Z
FF:NJK002Didaktika II - metodologie U. Riednerk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 2Z
FF:NJK007Didaktická dílna - jazyk I. Zündorfk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 3Z
FF:NJK008Didaktická dílna - literatura U. Riednerk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 4P
FF:NJK10Německé divadlo ve 20. století A. Urválekk 0/2/0 14 hodin za semestr.4 4Z
FF:NJK1821Německá syntax I. Zündorfk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK184Německá slovotvorba - didaktický seminář I. Zündorfk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK25Určující metodologické a praktické tendence výuky literatury - didaktický seminář A. Urválekk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK253Stylistika textu J. Malák 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK255Literární seminář - četba a interpretace A. Urválekk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK42Historický vývoj němčiny S. Stanovskák 0/2/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK760Rétorická cvičení J. Malák 0/2/04 3Z
FF:NJUPP01JNáslechová praxe U. Riednerk 1/1/06 2P
FF:NJUPP02JPedagogická praxe I U. Riednerk 1/1/06 3P
FF:NJUPP03JPedagogická praxe II U. Riednerk 1/1/06 4P
FF:NJURS01JReflexe náslechové praxe U. Riednerk 1/1/02 2P
FF:NJURS02JReflektivní seminář I U. Riednerk 1/1/02 3P
FF:NJURS03JReflektivní seminář II U. Riednerk 1/1/02 4P
80 kreditů

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1Z
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2Z
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2-
24 kreditů