FF FDPGpJ Pedagogické vědy
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-PG_ Pedagogické vědy

Úvodní informace / Pokyny

1) Student se účastní všech doktorských seminářů v daném semestru a každý semestr prezentuje práci dizertačním projektu oborové radě.
2) Student v průběhu studia publikuje tři až čtyři texty v odborných recenzovaných pedagogických časopisech a třikrát referuje o svém dizertačním projektu na odborných pedagogických konferencích v průběhu celého studia.
3) Student na konci každého semestru vyplňuje Individuální studijní plán v Evidenci studia v IS MU. Školitel, oborová rada a garant programu jej schvalují a na základě něj zapisují hodnocení.
4) Student ovládne anglický jazyk na úrovni, která mu umožní pracovat se zdroji v tomto jazyce a také komunikovat s kolegy ze zahraničí.
5) Student se zúčastní studijního semestrálního pobytu v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ (případně jiné schéma) v druhém nebo třetím roce studia.
6) Student musí před státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce získat celkem 240 kreditů, v každém semestru pak nejméně 20 kreditů.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGDS001Metodologie pedagogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 - -
FF:PGDS001PANMetodologie andragogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 - -
FF:PGDS002Pedagogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 - -
FF:PGDS002PANAndragogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 - -
FF:PGDS004Andragogika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.10 - -
FF:PGDS005Vzdělávací politika P. Novotnýz 1/1/010 - -
FF:PGDS007Doktorská disertace P. Novotnýz 0/0 blokově.25 - -
FF:PGDS009Teze disertační práce P. Novotnýz 0/05 - -
FF:PGDS013Doktorský seminář P. Novotnýz 0/0/015 - -
FF:PGDS016Výzkum k disertační práci I P. Novotnýz 0/0/05 - -
FF:PGDS017Výzkum k disertační práci II P. Novotnýz 0/0/015 - -
FF:PGDS018Výzkum k disertační práci III P. Novotnýz 0/0/015 - -
FF:PGDS026Textová příprava P. Novotnýz 0/0/05 - -
FF:PGDS028Odborný referát P. Novotnýz 0/0/020 - -
FF:PGDS029Odborná publikace P. Novotnýz 0/0/020 - -
FF:PGDS030Zahraniční semestrální studijní pobyt P. Novotnýz 0/0/020 - -
FF:PGDS032Popularizační článek P. Novotnýz 0/0 Písemný text.10 - -
FF:PGDS033Autorský seminář P. Novotnýz 0/220 - -
FF:PGDS034Současná témata pedagogických věd P. Novotnýz 0/220 - -
FF:PGDS035Krátkodobá zahraniční studijní stáž P. Novotnýz 0/0/05 - -
FF:PGDS036Metodologický seminář P. Novotnýz 0/0/015 - -
FF:PGDS037Vysokoškolská výuka P. Novotnýz 0/0/215 - -
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 - -
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 - -
310 kreditů