PrF OBCP12 Civil Law
Name in Czech: Civilní právo
doctoral full-time specialized
Included in the programme: PrF OBCP_ Civil Law and Civil procedure Law

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DI1DIS01Dissertation - Individual Study Plan I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Development of Pedagogical Skills I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Dissertation - Individual Study Plan II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Development of Pedagogical Skills II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Dissertation - Individual Study Plan III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Development of Pedagogical Skills III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Dissertation - Individual Study Plan IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Development of Pedagogical Skills IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Dissertation - Individual Study Plan V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Development of Pedagogical Skills V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Dissertation - Individual Study Plan VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Development of Pedagogical Skills VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Dissertation - Individual Study Plan VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Dissertation - Individual Study Plan VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalization J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFConference Presentation J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBScientific publication A, B, C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1OBC1Civil Law I K. Ronovskáz 0/0/04 1-
PrF:DO1OBC2Introduction to Private Law I. J. Hurdíkz 0/0/02 1-
PrF:DO1OBC3Substantive and Procedural Law P. Lavickýz 0/0/02 1-
PrF:DO2OBC1Civil Law II. K. Ronovskáz 0/0/04 2-
PrF:DO2OBC2Introduction to Private Law II. J. Hurdíkz 0/0/02 2-
PrF:DO3OBC1Civil Law III K. Ronovskáz 0/0/04 3-
PrF:DO4OBC1Civil Law IV K. Ronovskáz 0/0/04 4-
PrF:DO5OBC1Civil Law V K. Ronovskáz 0/0/04 5-
PrF:DO6OBC1Civil Law VI K. Ronovskáz 0/0/04 6-
PrF:DSANG1English I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2English II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Second Language - Englisch R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Second Language - French K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Second Language - German E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1French I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2French II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1German I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2German II -zk 0/0/02 --
208 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Working with resources J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Presentation and Pedagogical Skills J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historical Research in Law J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Social Science Methods in Law D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grant and Project Preparation J. Šilhánz 0/0/02 --
14 credits

Povinně volitelné předměty oborové

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DO2PVPC1Intellectual Property Law I. P. Koukalz 0/0/03 2-
PrF:DO2PVPC2Family Law I. Z. Králíčkováz 0/0/03 2-
PrF:DO2PVPC3Comparative Private Law I. K. Ronovskáz 0/0/03 2-
PrF:DO2PVPC4Labour Law I. J. Horeckýz 0/0/03 2-
PrF:DO3PVPC1Intellectual Property Law II. P. Koukalz 0/0/03 3-
PrF:DO3PVPC2Family Law II. Z. Králíčkováz 0/0/03 3-
PrF:DO3PVPC3Comparative Civil Procedure Law II. K. Ronovskáz 0/0/03 3-
PrF:DO3PVPC4Labour Law II. J. Horeckýz 0/0/03 3-
PrF:DO4PVPC1Intellectual Property Law III. P. Koukalz 0/0/03 4-
PrF:DO4PVPC2Family Law III. Z. Králíčkováz 0/0/03 4-
PrF:DO4PVPC3Comparative Private Law III: K. Ronovskáz 0/0/03 4-
PrF:DO4PVPC4Labour Law III. J. Horeckýz 0/0/03 4-
PrF:DO5PVPC1Intellectual Property Law IV. P. Koukalz 0/0/03 5-
PrF:DO5PVPC2Family Law IV. Z. Králíčkováz 0/0/03 5-
PrF:DO5PVPC3Comparative Civil Procedure Law IV. K. Ronovskáz 0/0/03 5-
PrF:DO5PVPC4Labour Law IV. J. Horeckýz 0/0/03 5-
PrF:DO6PVPC1Intellectual Property Law V. P. Koukalz 0/0/03 6-
PrF:DO6PVPC2Family Law V. Z. Králíčkováz 0/0/03 6-
PrF:DO6PVPC3Comparative Private Law V. K. Ronovskáz 0/0/03 6-
PrF:DO6PVPC4Labour Law V. J. Horeckýz 0/0/03 6-
60 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DIV7PED07Development of Pedagogical Skills VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Development of Pedagogical Skills VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 credits