FSS SOC12 Genderová studia
Název anglicky: Gender studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SOC Sociologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCn4001Teoretická sociologie C. Szalózk 1/1/012 Z P
FSS:SOCn5004Sociologická jurisprudence H. Baňouchzk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 P P
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6202Populační studia L. Rabušiczk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6301Sociálně stratifikační výzkum T. Katrňákzk 1/1/010 - PV
62 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ESOn4007Contemporary Migration Research B. Jaworskyzk 1/1/010 - PV
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 - PV
FSS:SOCn5003Město v sociologii 20. století S. Ferenčuhovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn5012Sociologie veřejného prostoru P. Pospěchzk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6103Sociologie medicíny I. Šmídovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6205Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze L. Vidovićovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6206Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné M. Kreidlzk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6207Sociologie rodiny M. Kreidlzk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6304Antropologie vzdělávání I. Kašparovázk 1/1/010 - PV
110 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 P P
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn6111Projekt k diplomové práci se zaměřením na GEN K. Nedbálkováz 0/2/012 Z P
FSS:SOCn6203Advanced Methods of Demographic Analysis Z. Brzozowskazk 1/1/010 - PV
62 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCn6112Seminář k diplomové práci se zaměřením na GEN K. Nedbálkováz 0/2/020 Z P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 - P
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 - P
FSS:CSOn4009Social Life of Things: Material Culture and Consumption C. Szalózk 1/1/010 - PV
FSS:SOCn4002Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textu - Atlas.ti K. Liškovázk 1/1/012 - P
FSS:SOCn4003Kvantitativní sociologický výzkum M. Kreidlzk 1/1/012 - P
FSS:SOCn4004Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor K. Nedbálkovázk 1/1/012 - P
FSS:SOCn4007Sociologický výzkum: design výzkumu M. Kreidlzk 1/1/012 - P
66 kreditů