ESF NHPMV01 Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Economic Policy and International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: ESF N-HPMV Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Diplomová práce (min 20kr.)

Student si zapisuje jen jednu ze skupin předmětů vztažených k závěrečné diplomové práci, a to buď předměty Diplomový seminář I a II a Diplomová práce na fakultě FSS MU, nebo předměty Teze diplomové práce, Diplomový seminář 1 a 2 na ESF MU podle zvoleného tématu závěrečné práce a vedoucího práce.

Diplomový seminář + diplomová práce na ESF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_TEDPTeze diplomové práce J. Čapekz 0/2/03 2P
ESF:MPE_DIS1Diplomový seminář 1 J. Čapekz 0/2/012 3P
ESF:MPE_DIS2Diplomový seminář 2 J. Čapekz 0/2/012 4P
27 kreditů

Diplomový seminář + diplomová práce na FSS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5068Diplomový seminář I O. Krpecz 0/2/012 3P
FSS:MVZn5071Diplomový seminář II O. Krpecz 0/2/012 4P
FSS:MVZn4205Diplomová práce O. Krpecz 0/0/03 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 O. Krčálzk 2/0/04 1Z
ESF:MPE_CMIECvičení z mikroekonomie O. Krčálz 0/2/05 1-
FSS:MVZn4201Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy O. Krpeczk 1/13 1-
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 2Z
FSS:MVZn4202Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/06 2P
FSS:MVZn4203Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 2/0/06 2P
ESF:MPE_HOD2Hospodářské dějiny 2 L. Žídekzk 0/1/04 3P
ESF:MPE_HOP2Hospodářská politika 2 Z. Tomešzk 2/0/04 3P
ESF:MPE_MEEKMezinárodní ekonomie J. Čapekzk 2/0/04 3P
FSS:MVZn4204Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje O. Krpeczk 1/1/04 3-
FSS:MVZn4207Mezinárodní instituce (HMV) O. Krpeczk 2/1/08 3P
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student během studia musí získat alespoň 38 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_MOEKMonetární ekonomie J. Jonášzk 2/0/05 1-
ESF:BPE_SMOESeminář z monetární ekonomie J. Jonášz 0/2/05 1-
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 1-
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 1-
ESF:MPE_EKTREkonomie transformace L. Žídekzk 2/1/010 1-
ESF:MPP_SOPRSoutěžní právo M. Petrzk 1/2/04 1-
FSS:MVZn5064Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/1/04 1-
ESF:MPE_CMAECvičení z makroekonomie J. Čapekz 0/2/05 2-
ESF:MPE_EKEIEkonomie evropské integrace M. Kvizdazk 2/2/010 2-
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 2-
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 2-
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 2-
FSS:MVZn5900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 2-
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 3-
ESF:MPV_VEF2Veřejné finance 2 R. Jahodazk 2/1/08 3-
94 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.