ESF NHPMV01 Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Economic Policy and International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: ESF N-HPMV Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Student si zapisuje jen jednu ze skupin předmětů vztažených k závěrečné diplomové práci, a to buď předměty Diplomový seminář I a II a Diplomová práce na fakultě FSS MU, nebo předměty Teze diplomové práce, Diplomový seminář 1 a 2 na ESF MU podle zvoleného tématu závěrečné práce a vedoucího práce.

Diplomový seminář + diplomová práce na ESF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_TEDPTeze diplomové práce J. Čapekz 0/2/03 2P
ESF:MPE_DIS1Diplomový seminář 1 J. Čapekz 0/2/012 3P
ESF:MPE_DIS2Diplomový seminář 2 J. Čapekz 0/2/012 4P
27 kreditů

Diplomový seminář + diplomová práce na FSS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5068Diplomový seminář I O. Krpecz 0/2/012 3P
FSS:MVZn5071Diplomový seminář II O. Krpecz 0/2/012 4P
FSS:MVZn4205Diplomová práce O. Krpecz 0/0/03 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 O. Krčálzk 2/0/04 1Z
ESF:MPE_CMIECvičení z mikroekonomie O. Krčálz 0/2/05 1-
FSS:MVZn4201Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy O. Krpeczk 1/13 1-
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 J. Čapekzk 2/0/04 2Z
FSS:MVZn4202Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/06 2P
FSS:MVZn4203Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 2/0/06 2P
ESF:MPE_HOD2Hospodářské dějiny 2 L. Coufalovázk 0/1/04 3P
ESF:MPE_HOP2Hospodářská politika 2 Z. Tomešzk 2/0/04 3P
ESF:MPE_MEEKMezinárodní ekonomie L. Coufalovázk 2/0/04 3P
FSS:MVZn4204Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje O. Krpeczk 1/1/04 3-
FSS:MVZn4207Mezinárodní instituce (HMV) O. Krpeczk 2/1/08 3P
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student během studia musí získat alespoň 38 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_MOEKMonetární ekonomie J. Jonášzk 2/0/05 1-
ESF:BPE_SMOESeminář z monetární ekonomie J. Jonášz 0/2/05 1-
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 1-
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 1-
ESF:MPE_EKTREkonomie transformace L. Žídekzk 2/1/010 1-
ESF:MPP_SOPRSoutěžní právo M. Petrzk 1/2/04 1-
FSS:MVZn5064Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/1/04 1-
ESF:MPE_CMAECvičení z makroekonomie J. Čapekz 0/2/05 2-
ESF:MPE_EKEIEkonomie evropské integrace M. Kvizdazk 2/2/010 2-
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 2-
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 2-
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 2-
FSS:MVZn5900Stáž Z. Křížz 0/0/05 2-
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 3-
ESF:MPV_VEF2Veřejné finance 2 R. Jahodazk 2/1/08 3-
FSS:MVZn5072Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/1/04 4-
98 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.