FSS POL01 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Nutno získat 10 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1012Diplomový seminář k bakalářské práci L. Kopečekz 0/0/010 6Z
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Nutno získat 60 ECTS za povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1007Politické strany světa L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
FSS:POLb1008Tradice politického myšlení J. Barošzk 2/0/05 3Z
FSS:POLb1001Úvod do politologie O. Eiblzk 1/1/05 1Z
FSS:POLb1009Hlavy států, vlády a parlamenty J. Šedozk 2/0/07 4Z
FSS:POLb1003Demokracie, autokracie a ideologie L. Kopečekzk 2/0/05 2Z
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 1Z
FSS:POLb1004Historie české politiky J. Holzerzk 2/0/05 2Z
FSS:POLb1011Velká témata současné politické filosofie J. Barošzk 2/0/05 4Z
FSS:POLb1139Statistické myšlení P. Spáčzk 1/1/05 4Z
FSS:POLb1005Současná česká politika S. Balíkzk 1/1/05 2Z
FSS:POLb1006Jak zkoumat politiku R. Chytilekzk 2/1/07 3Z
FSS:POLb1010Současná Evropská unie M. Rybářzk 1/1/05 4Z
65 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 95 ECTS za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL150Slovak Politics P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POLb1109Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1101Světový a český komunismus S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POLb1125Komunální politika S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1110Francouzská politika a politické strany M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1124Úvod do volební geografie M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1126Měnící se role parlamentů J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1104Základy politického marketingu O. Eiblzk 1/1/04 --
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1122Volební inženýrství J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1102Koncepty v politické filosofii L. Kopečekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1127Referenda M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/14 --
FSS:POL330Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/04 --
FSS:POLb1128Československá politika 1969-1989 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1113American Political Institutions M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1114Československá politika 1945-1969 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1112Prezidenti a monarchové v současné Evropě J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1108Mýty a fakta voleb P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POLb1103Problém politické autority J. Barošzk 1/1/04 --
FSS:POLb1120Kampaně v České republice O. Eiblzk 2/0/04 --
FSS:POLb1106Politická reklama O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1107Politická psychologie L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLb1115Volby v praxi M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POL371Vizualizace dat v sociálních vědách M. Pinkz 0/2/04 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/03 --
109 kreditů