FSS POL01 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1012Diplomový seminář k bakalářské práci L. Kopečekz 0/0/010 6Z
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1007Politické strany světa L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
FSS:POLb1008Tradice politického myšlení J. Barošzk 2/0/05 3Z
FSS:POLb1001Úvod do politologie M. Pinkzk 1/1/05 1Z
FSS:POLb1009Hlavy států, vlády a parlamenty J. Šedozk 2/0/07 4Z
FSS:POLb1003Demokracie, autokracie a ideologie L. Kopečekzk 2/0/05 2Z
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 1Z
FSS:POLb1004Historie české politiky J. Holzerzk 2/0/05 2Z
FSS:POLb1011Velká témata současné politické filosofie J. Barošzk 2/0/05 4Z
FSS:POLb1139Statistické myšlení P. Spáčzk 1/1/05 4P
FSS:POLb1005Současná česká politika S. Balíkzk 1/1/05 2Z
FSS:POLb1006Jak zkoumat politiku R. Chytilekzk 2/1/07 3Z
FSS:POLb1010Evropská unie a mezinárodní organizace M. Rybářzk 1/1/05 4Z
65 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 90 ECTS za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1109Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1125Komunální politika S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLb1124Úvod do volební geografie M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1126Měnící se role parlamentů J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1104Základy politického marketingu O. Eiblzk 1/1/05 --
FSS:POLb1122Volební inženýrství J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1113American Political Institutions M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1111Populism and political parties V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1112Prezidenti a monarchové v současné Evropě J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1108Mýty a fakta voleb P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POLb1115Volby v praxi M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLb1120Kampaně v České republice M. Gregorzk 2/0/05 --
FSS:POLb1106Politická reklama O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1130Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/05 --
FSS:POLb1133Politika ve filmu V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1139Statistické myšlení P. Spáčzk 1/1/05 --
FSS:POLb1143Základy argumentace O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1146Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1149Lidská práva a politika L. Kopečekzk 2/0/05 --
FSS:POLb1152Sport a politika J. Holzerz 1/1/04 --
FSS:POLb1153Současné výzvy pro politické myšlení J. Barošzk 1/1/05 --
FSS:POLb1154Zločin a politika V. Divišováz 1/1/04 --
FSS:POLb1155Politika a politizace státní správy M. Rybářzk 1/1/05 --
FSS:POLb1157Politologie v praxi M. Tóthz 0/2/01 --
124 kreditů