FSS MV01 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Program Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV nejméně 180 ECTS, z toho 52 ECTS za povinné předměty, 15 ECTS za bakalářskou práci, 15 ECTS za společný univerzitní základ, 26 ECTS za profilující povinně volitelné předměty a nejméně 72 ECTS za ostatní povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - z toho dále 4 ECTS za druhý světový jazyk. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem za 2 ECTS), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou za 4 ECTS).

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva programové předměty přednášené v anglickém jazyce.

Standardní doba programu MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Doporučený studijní plán
(ideální počet je nejméně 30 ECTS za semestr)
 
Semestr Povinné kurzy                                     ECTS Doporučené povinně volitelné ECTS
1

MVZb1011 Úvod do mezinárodních vztahů
MVZb1017 Akademické psaní a dovednosti
MVZb1010 Základy evropské integrace

6

4

4
nejméně 16
2

MVZb1012 Dějiny mezinárodních vztahů
MVZb1018 Fyzická, sociální a politická geografie

6

4
nejméně 20
3

MVZb1013 Metodologie výzkumu politiky a MVZ
MVZb1014 Česká zahraniční politika

6

6
nejméně 18
4 MVZb1015 Teorie mezinárodních vztahů 6 nejméně 24
5 MVZb1016 Bezpečnost v jaderném věku 6 nejméně 24
6

MVZb1500 Diplomový seminář
MVZb1019 Aktuální problémy světové politiky

15

4
nejméně 11

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 25–40 stran textu (minimálně 45 000 znaků)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1500Diplomový seminář J. Urbanovskáz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1010Základy evropské integrace M. Pitrovázk 2/0/04 1P
FSS:MVZb1011Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/06 1Z
FSS:MVZb1012Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/06 2Z
FSS:MVZb1013Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů Z. Ringlerováz 1/1/06 3P
FSS:MVZb1014Česká zahraniční politika T. Vlčekzk 2/0/06 3P
FSS:MVZb1015Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/06 4Z
FSS:MVZb1016Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/06 5Z
FSS:MVZb1017Akademické psaní a dovednosti P. Ocelíkzk 2/0/04 1-
FSS:MVZb1018Fyzická, sociální a politická geografie Z. Křížzk 2/0/04 2P
FSS:MVZb1019Aktuální problémy světové politiky Z. Křížzk 2/0/04 6-
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS a splnil veškeré podmínky studia. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva předměty přednášené v anglickém jazyce.

Blok 1 - profilující PV předměty

Profilující PV předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol J. Urbanovskáz 2/0/03 4P
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížzk 1/1/04 3P
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/16 5P
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 3P
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 6P
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 5P
26 kreditů

Blok 2 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2102Aktéri, tvorba a korene ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky T. Vlčekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina M. Čejkazk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? J. Urbanovskázk 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika J. Urbanovskázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2029Sovětský svaz, východní blok a politické procesy V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížzk 1/1/04 --
63 kreditů

Blok 3 - anglické predmety

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel M. Chovančíkz 1/1/05 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2068U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2060Introduction to Internet-based Research J. Urbanovskáz 2/0/04 --
FSS:MVZb2061Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR J. Urbanovskáz 0/2/04 --
FSS:MVZb2039China in the World Economy O. Krpeczk 1/1/04 --
55 kreditů

Blok 4 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2900Stáž J. Urbanovskáz 0/0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola J. Urbanovskáz 0/0/03 --
8 kreditů