FSS MV01 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Program Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV nejméně 180 ECTS, z toho 52 ECTS za povinné předměty, 15 ECTS za bakalářskou práci, 26 ECTS za profilující povinně volitelné předměty a nejméně 87 ECTS za ostatní povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - z toho dále 10 ECTS za celouniverzitní požadavky minimální jazykové kompetence v prvním (4 ECTS) a druhém světovém jazyce (4 ECTS) a tělesné výchovy (2 ECTS). V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem za 2 ECTS), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou za 4 ECTS).

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva programové předměty přednášené v anglickém jazyce.

Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 9 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MV.

Standardní doba programu MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Doporučený studijní plán
(ideální počet je nejméně 30 ECTS za semestr)
 
Semestr Povinné kurzy                                     ECTS Doporučené povinně volitelné ECTS
1

MVZb1011 Úvod do mezinárodních vztahů
MVZb1017 Akademické psaní a dovednosti
MVZb1010 Základy evropské integrace

6

4

4
nejméně 16
2

MVZb1012 Dějiny mezinárodních vztahů
MVZb1018 Fyzická, sociální a politická geografie

6

4
nejméně 20
3

MVZb1013 Metodologie výzkumu politiky a MVZ
MVZb1014 Česká zahraniční politika

6

6
nejméně 18
4 MVZb1015 Teorie mezinárodních vztahů 6 nejméně 24
5 MVZb1016 Bezpečnost v jaderném věku 6 nejméně 24
6

MVZb1500 Diplomový seminář
MVZb1019 Aktuální problémy světové politiky

15

4
nejméně 11

Bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 25–35 stran textu (minimálně 45 000 znaků)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1500Diplomový seminář P. Suchýz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1010Základy evropské integrace M. Pitrovázk 2/0/04 1P
FSS:MVZb1011Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/06 1Z
FSS:MVZb1012Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/06 2Z
FSS:MVZb1013Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů Z. Ringlerováz 1/1/06 3P
FSS:MVZb1014Česká zahraniční politika T. Vlčekzk 2/0/06 3P
FSS:MVZb1015Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/06 4Z
FSS:MVZb1016Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/06 5Z
FSS:MVZb1017Akademické psaní a dovednosti P. Ocelíkzk 2/0/04 1-
FSS:MVZb1018Fyzická, sociální a politická geografie Z. Křížzk 2/0/04 2P
FSS:MVZb1019Aktuální problémy světové politiky Z. Křížzk 2/0/04 6-
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS a splnil veškeré podmínky studia. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia dva předměty přednášené v anglickém jazyce.

Blok 1 - profilující PV předměty

Profilující PV předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 4P
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížz 1/1/04 3P
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/16 5P
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 3P
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 6P
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 5P
26 kreditů

Blok 2 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2105Jak najít uplatnění po studiu? Z. Křížz 2/0/02 --
FSS:MVZb2102Aktéri, tvorba a korene ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky T. Vlčekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina M. Čejkazk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita L. Kutějz 1/1/04 --
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika L. Kutějzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:MVZb2001Slovenská štátnosť: historický proces vzniku, jej budovanie a medzinárodnopolitické pôsobenie v kontexte integračných procesov Z. Křížz 2/0/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2029Sovětský svaz, východní blok a politické procesy V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2031Faktomluva aneb co vše nevíte o světě kolem nás a jako odborníci na mezinárodní vztahy byste vědět měli Z. Křížz 1/1/03 --
FSS:MVZb2033Československá zahraniční politika v době komunistického režimu Z. Křížz 1/1/03 --
109 kreditů

Blok 3 - anglické predmety

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREb2002Peace economics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2030Political and social transformation of East Central Europe (1989-) M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries J. Lennonz 0/2/02 1-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 2-
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýzk 2/0/03 --
FSS:IREb2001Arctic Geopolitics B. Halaškovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2008Afghanistan and Regional Security Dynamics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2022Development in Africa M. Chovančíkzk 2/0/04 --
FSS:IREb2023Nations in conflict M. Higginszk 1/1/04 --
FSS:IREb2024Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? M. Chovančíkz 1/1/04 --
FSS:MVZb2005Humanitarian Intervention K. Fridrichovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2007Peace economics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2009National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2013Concepts in International Relations K. Fridrichovázk 0/2/04 --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2092Challenges in the Eastern Mediterranean Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2026Current developments in the Caspian Region Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2068U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:IREb2021The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2028Beyond realism and liberalism: history and theories of IR K. Fridrichovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2029Transitional Justice and Democratization Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2026The Politics of Enmity: Theory and Practice M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:MVZb2060Introduction to Internet-based Research P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2061Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZb2039China in the World Economy O. Krpeczk 1/1/04 --
195 kreditů

Blok 4 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
32 kreditů