FSS SOC14 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SOC Sociologie

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6312Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN C. Szalóz 0/2/020 4Z
FSS:SOCn6311Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN C. Szalóz 0/2/012 3Z
32 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Povinné předměty (min. 24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4001Teoretická sociologie C. Szalózk 1/1/012 1Z
12 kreditů
Sociologický výzkum

Studující volí jeden z předmětů dle vlastního výběru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4002Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textu - Atlas.ti T. Katrňákzk 1/1/012 1Z
FSS:SOCn4003Sociologický výzkum: analýza kvantitativních dat M. Kreidlzk 1/1/012 2Z
FSS:SOCn4004Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor K. Nedbálkovázk 1/1/012 2Z
FSS:SOCn4007Sociologický výzkum: design výzkumu M. Kreidlzk 1/1/012 1Z
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí získat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6301Sociálně stratifikační výzkum T. Katrňákzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5004Sociologická jurisprudence H. Baňouchzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5003Město v sociologii 20. století S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6206Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6205Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze L. Vidovićovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn5012Sociologie veřejného prostoru P. Pospěchzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6304Antropologie vzdělávání I. Kašparovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6103Sociologie medicíny I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6202Populační studia L. Rabušiczk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6207Sociologie rodiny M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6203Advanced Methods of Demographic Analysis T. Katrňákzk 1/1/010 3-
150 kreditů

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6302Antropologický výzkum I. Kašparovázk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6300Antropologické teorie C. Szalózk 1/1/010 1P
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí získat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC599Gender a rodina v době migrace a mobility A. Souralovázk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6304Antropologie vzdělávání I. Kašparovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6305Antropologie, tělo a biotechnologie E. Šlesingerovázk 1/1/010 2-
30 kreditů