FSS PSY03 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Povinné předměty

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 3P
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 4Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 5Z
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 5Z
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 6Z
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Během studia musí studující získat nejméně 20 ECTS za povinně-volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/05 --
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 4-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 --
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb2250Studentská dobrovolnická praxe J. Širůčekz 0/30/0 30 hodin za semestr.4 --
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 --
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 --
FSS:PSYb2820Psychologie sexuální a genderové diverzity A. Stašekz 1/1/03 --
FSS:PSYb2900Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 5-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics M. Ďuriníkk 0/2/04 --
FSS:PSYb2980Základy akademického čtení a psaní J. Širůčekz 0/0/04 --
FSS:PSYb2990Psychologie médií L. Blinkaz 0/0/03 --
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 6-
63 kreditů