PdF BDE3Shk Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1A01Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce J. Miholazk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:DE1A02Základní poznatky z dějin pravěku a starověku B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 1-
PdF:DE1A05"Dlouhé" 19. století M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 4P
PdF:DE1A07Vybrané didaktické komparace zahraničních učebnic a pomůcek K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 5-
PdF:DE1A09Soudobé dějiny (1945-1989) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 5P
PdF:DE1A10Oborová praxe K. Štěpánekz 0/0/0 1 týden.2 5-
PdF:DE1B03Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 2P
PdF:DE1B04Raný novověk J. Miholazk 2/2/0 16 hodin.6 3P
PdF:DE1B06Dějiny 20. století (do 1945) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 5P
PdF:DE1B08Základy antické, středověké a novověké terminologie pro školskou praxi P. Mazáčovák 1/1/0 8 hodin.3 4-
PdF:DE1B10Dějiny a současnost (aktuální problémy Evropy a světa v kontextu obč. vzdělávání) J. Miholak 2/2/0 16 hodin.5 --
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si z nabídky povinně volitelných předmětů volí jeden předmět v hodnotě 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE3A01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A04Izrael v minulosti a dnes J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A05Poutě a poutní místa v evropském kontextu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B03Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B04Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B05Láska, partnerské vztahy a sex v proměnách staletí J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
14 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Studující si z fakultní a univerzitní nabídky volí předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE4B01Regionální exkurze ČR 1 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 2-
PdF:DE4B02Regionální exkurze ČR 2 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 4-
PdF:DE4B03Archeologická praxe B. Klímaz 0/0/80 2 týdny.6 2-
10 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1B11Didaktika dějepisu K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 6Z
PdF:DE1B12Didaktika dějepisné a mezipředmětové exkurze J. Miholaz 1/0/0 4 hodiny.2 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6036+SZ6088 nebo SZ6032+SZ6087, všichni pak povinně plní SZ6033, SZ6037 a SZ6089.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_BPpBakalářská práce - Projekt -z 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:DE_BPBakalářská práce -z 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:DE_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Miholaz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů