PdF NVZ2hp Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/1/02 1P
PdF:VZpM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/1/02 1P
PdF:VZpM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 2P
PdF:VZpM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/1/03 2P
PdF:VZpM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/1/02 2P
PdF:VZpM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/1/02 3P
PdF:VZpM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/2/03 3P
PdF:VZpM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/1/13 4P
PdF:VZpM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 4-
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM24Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří J. Slaná Reissmannovák 0/2/14 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/2/02 1Z
PdF:VZpM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/2/03 3Z
PdF:VZpM32Problematika ochrany a podpory zdraví L. Mužíkovák 0/1/13 3Z
PdF:VZpM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:VZ6002Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6003Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Mužíkz 0/0/1 výuka, příp.individuální konzultace.4 2P
PdF:VZ_DPDiplomová práce V. Mužíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VZ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Mužíkz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů