Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NCJ203 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-CJ2_ Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie J. Marešzk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Bradováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika R. Pospíšilk 0/2/03 1P
7 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C D. Dvořákováz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp201Stylistika v teorii a praxi J. Tuškovázk 0/1/03 1P
PdF:CJp202Literární kritika a textologie M. Šubrtováz 0/1/02 1P
PdF:CJp503Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura J. Tuškováz 0/0/0 jinak.- 2-
PdF:CJp515Základy onomastiky J. Tuškováz 2/0/02 2P
PdF:CJp505Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež M. Šubrtováz 1/0/02 2P
PdF:CJp510Starší česká literatura M. Šubrtovázk 0/2/04 2P
PdF:CJp512Vývoj spisovné češtiny J. Tuškovázk 2/0/04 3P
PdF:CJp210Podoby nejnovější české literatury M. Šubrtovázk 0/1/03 3P
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: Student zapisuje vždy jeden ze dvou povinně volitelných předmětů v semestru (celkem získá 4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp205Alternativní metody výuky českého jazyka 1 J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp508Využití korpusů v pedagogické praxi J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp208Alternativní metody výuky českého jazyka 2 J. Tuškováz 0/1/02 2-
PdF:CJp517Světová literatura 20. století M. Šubrtováz 1/0/02 2-
8 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp206Kapitoly z didaktiky českého jazyka J. Tuškováz 1/0/02 1-
PdF:CJp518Základy dialektologie J. Tuškovák 2/0/04 2-
PdF:CJp502Mediální výchova J. Tuškováz 0/2/03 2-
PdF:CJp209Úvod do sociolingvistiky J. Tuškováz 1/0/02 2-
PdF:CJp504Kapitoly ze starší české literatury M. Šubrtováz 1/0/02 2-
PdF:CJp511Literární psaní M. Šubrtováz 0/2/04 2-
PdF:CJp513Onomastika J. Tuškovák 0/2/04 3-
PdF:CJp514Dialektologie J. Tuškovák 0/2/04 3-
PdF:CJp506Jazykový rozbor 1 J. Tuškováz 0/2/03 3-
PdF:CJp211Kapitoly z nejnovější české literatury M. Šubrtováz 1/0/02 3-
PdF:CJp507Jazykový rozbor 2 J. Tuškováz 0/2/03 4-
PdF:CJp501Jazykovědná exkurze J. Tuškováz 0/0/0 1 den.2 4-
PdF:CJp516Průvodce dějinami české literatury M. Šubrtováz 0/2/03 4-
PdF:CJp509Umělecký přednes M. Šubrtovák 0/2/04 4-
42 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp203Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1 J. Tuškovák 0/2/03 1Z
PdF:CJp204Kapitoly z didaktiky literární výchovy M. Šubrtováz 1/0/02 1-
PdF:CJp207Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2 J. Tuškovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 2Z
9 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi 1 P. Svojanovskýz 0/1/0 1x14 dní/90 minut.2 1P
PdF:CJ6002Učitelská praxe 2 J. Poláčekz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:CJ6003Učitelská praxe 3 J. Poláčekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
8 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJ_DPDiplomová práce J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:CJ_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Tuškováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:CJ_DPpDiplomová práce - Projekt J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
14 kreditů

Další aplikace