FF FNETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí získat 20 kreditů absolvováním povinných předmětů, dalších 20 kreditů student získá absolvováním povinně volitelných předmětů. V rámci vedlejšího studia musí tedy v souhrnu získat 40 kreditů.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Ve vedlejším studijním plánu musí student absolvovat profilující předměty v hodnotě 20 kreditů. Student musí splnit všechny povinné předměty, jejichž obsah bude ověřen u SZZ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Odborná exkurze D. Drápalaz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat D. Drápalazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů R. Doušekzk 1/1/04 4P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 1P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat v kategorii povinně volitelných předmětů v souhrnu 20 kreditů. Výběr předmětů může student přizpůsobit svým oborovým preferencím.

Blok 1

Student musí získat v kategorii povinně volitelných předmětů nejméně 20 kreditů. Výběr může uzpůsobit zaměření svého hlavního oboru či zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Pavlásekzk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narativní kultura E. Šipöczovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlásekzk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie J. Noskovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Pavlásekzk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Dvojí tvář magie D. Dobšovičovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128Tramping jako subkultura K. Altmanzk 2/0/04 2-
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 --
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 4-
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit M. Pavlásekzk 2/0/04 --
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETMB115Hudební projevy každodennosti M. Pavlicovázk 2/0/04 --
FF:ETMB116Etnologie východních Slovanů B. Navrátilovázk 2/0/04 --
67 kreditů