FF FBKJpJ Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci 1 L. Kuzmováz 0/0/74 5P
FF:KJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci 2 L. Kuzmováz 0/0/84 6P
FF:KJ1A054Bakalářská diplomová práce L. Kuzmováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A001Jazykový seminář katalánštiny 1 P. Javorová Švandovázk 4/4/57 1P
FF:KJ1A002Jazykový seminář katalánštiny 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 2P
FF:KJ1A003Jazykový seminář katalánštiny 3 P. Javorová Švandovázk 0/4/12 3P
FF:KJ1A004Jazykový seminář katalánštiny 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 4P
FF:KJ1A005Jazykový seminář katalánštiny 5 J. Pešekzk 0/4/13 5P
FF:KJ1A006Jazykový seminář katalánštiny 6 P. Javorová Švandovázk 1/1/54 6P
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2P
FF:KJ1A013Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A014Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4P
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A022Katalánská literatura 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2Z
FF:KJ1A023Katalánská literatura 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3P
FF:KJ1A024Katalánská literatura 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A031Katalánská lingvistika 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A032Katalánská lingvistika 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A033Katalánská lingvistika 3 L. Kuzmovázk 2/0/34 5Z
FF:KJ1A034Katalánská lingvistika 4 L. Kuzmovázk 2/0/54 6Z
FF:KJ1A053Závěrečná práce z jazyka a literatury L. Kuzmovázk 1/1/0- 6-
FF:KJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská L. KuzmováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 3Z
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 42 kreditů v povinně volitelných předmětech. Z toho, 15 kreditů z bloku lingvistických předmětů a 6 kreditů z předmětů Kultury a literatury.

Další románské jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
72 kreditů

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B001Jazyková cvičení 1 L. Kuzmovázk 1/1/55 --
FF:KJ1B002Jazyková cvičení 2 L. Kuzmovázk 1/1/45 --
FF:KJ1B003Jazyková cvičení 3 P. Javorová Švandovázk 1/1/55 --
FF:KJ1B004Jazyková cvičení 4 L. Kuzmovázk 1/1/45 --
FF:KJ1B007Práce s katalánskými texty D. Utrera Domínguezz 2/0/13 --
FF:KJ1B008Katalánská dialektologie L. Kuzmovázk 2/0/13 --
FF:KJ1B010Překlad katalánských textů 1 L. Kuzmovázk 1/1/12 --
FF:KJ1B011Překlad katalánských textů 2 L. Kuzmovázk 1/1/33 --
31 kreditů

Kultura a literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B005Katalánská kinematografie P. Javorová Švandovázk 1/1/12 --
FF:KJ1B006Katalánský modernismus L. Kuzmovázk 2/0/25 --
FF:KJ1B009Postmoderní katalánská povídková tvorba L. Kuzmováz 2/0/24 --
11 kreditů

Různé

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B012Pràctiques didàctiques L. Kuzmováz 0/2/25 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B134Ethnic Minorities of Central America A. Alchaziduzk 1/1/05 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 --
53 kreditů

Volitelné předměty

Student musí absolvovat 18 kreditů ve volitelných předmětech z celouniverzitní nabídky.