FF FBCSpJ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-CS_ Čínská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ / Common university courses (15 kr.)

Akademické předměty / Academic courses

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie / Philosophy

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce / Bachelor's thesis (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA200Seminář k bakalářské diplomové práci I D. Vávrak 0/2/02 5P
FF:KSCA201Seminář k bakalářské diplomové práci II D. Vávrak 0/2/08 6P
FF:KSCZ02Bakalářská závěrečná práce z čínských studií D. Vávraz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty / Compulsory courses

Předměty v této sekci student během svého studia všechny povinně absolvuje.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA001Úvod do čínských studií D. Vávrazk 2/0/04 1Z
FF:KSCA002Čínské písmo Z. Pospěchováz 1/1/02 1P
FF:KSCA004Gramatika čínštiny I D. Vávraz 1/1/02 1Z
FF:KSCA005Gramatika čínštiny II D. Vávrazk 1/1/04 2Z
FF:KSCA006Čínština I W. Luk 0/6/06 --
FF:KSCA007Čínština II Z. Pospěchovák 0/6/06 --
FF:KSCA008Čínština III W. Luk 0/6/06 --
FF:KSCA009Čínština IV Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA010Čínština V W. Luk 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA011Čínština VI Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA014Psaní odborných textů J. Vávrová Maškovák 0/2/03 --
FF:KSCA020Četba čínských textů I M. Rychetskáz 0/2/02 3P
FF:KSCA021Četba čínských textů II O. Vicherz 0/2/02 4P
FF:KSCA022Dějiny čínského myšlení D. Vávrazk 1/1/04+1 4P
FF:KSCA023Dějiny čínské literatury O. Vicherzk 1/1/04+1 3P
FF:KSCA027History of China (to the end of 18th c.) U. Wallenböckzk 2/0/04+1 1P
FF:KSCA028Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) D. Hilbertovázk 2/0/04+1 2P
FF:KSCA203Fonetika čínštiny Z. Pospěchovák 1/1/02 1P
77 kreditů

Povinně volitelné předměty / Compulsory elective courses

profilující část bloku studia kultury a dějin /profile courses in culture and history

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky, které jsou označeny jako profilové. To znamená, že přímo rozvíjejí obsah základních povinných předmětů a obsahují látku, která je zkoušena u státní zkoušky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCB002Modern Chinese Literature O. Vicherk 1/1/04 --
FF:KSCB003Náboženství Číny a Taiwanu D. Vávrak 1/1/04 3P
FF:KSCB027Konfucianismus dnes D. Vávrak 1/1/04 4P
FF:KSCB059Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I D. Hilbertovák 1/1/04 3P
FF:KSCB062Recepce západní civilizace v Číně D. Vávrak 2/0/04 4P
FF:KSCB065Sociální problémy v soudobé Číně D. Hilbertovák 2/0/04 4P
FF:KSCB074Dějiny a politika v ČLR v současnosti D. Hilbertovák 0/2/04 5P
FF:KSCB075Seminář k čínské literatuře O. Vicherk 1/1/04 5P
FF:KSCB083Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin II D. Hilbertovák 1/1/04 --
36 kreditů

blok studia kultury a dějin / non-profile courses in culture and history

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky, které nejsou označeny jako profilové. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CORE028Komunismus v 21. století: Případ Asie D. Hilbertovák 2/0/03 --
FF:KSCB004Dějiny a kultura Taiwanu D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB033Ethnic Policy in China D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB044Čínské teritoriální konflikty D. Hilbertovák 1/1/04 --
FF:KSCB077Křesťanství v Číně a na Taiwanu: prolínání identit M. Rychetskák 1/1/04 --
FF:KSCB078Social History of the Silk Road(s) D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB079Brno's Asia – an Ethnographic Survey D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB080Representation of China’s Ethnic Minorities D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB081History and Peoples of the Inner Asian Borderland(s) D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB092Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB120Introduction to Cultural Linguistics for Chinese Majors W. Luk 0/2/04 --
43 kreditů

jazykový blok / language courses

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zaměřených na komplexní rozvoj znalostí moderní čínštiny. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCB012Intenzivní konverzace I Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB013Intenzivní konverzace II Z. Pospěchovák 0/3/04 --
FF:KSCB014Intenzivní konverzace pro první ročník Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB015Online intenzivní konverzace I W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB016Online intenzivní konverzace II W. Luk 0/4/04 --
FF:KSCB107Fonetika souvislé řeči v čínštině Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB112Dril I W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB113Dril II Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB114Dril III W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB115Dril IV Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB116Dril V W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB117Chinese in Popular Culture D. Vávrak 0/2/04 --
FF:KSCB124Dril VI Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB126Cantonese I D. Vávrak 0/2/04 --
FF:KSCB128Cantonese II D. Vávrak 0/2/04 --
60 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student volí podle vlastního zájmu z nabídky celé univerzity. Umožňují studentům rozšiřovat své znalosti i mimo zvolený studijní program. Student si během studia volí předměty v celkovém rozsahu 14 kreditů.