FF FBPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PLIN_ Počítačová lingvistika

Úvodní informace / Pokyny

Studenti vedlejšího studijního programu musí získat celkem 60 kreditů. Kromě kreditů za povinné kurzy typu A (18 kr.) získají minimálně 42 kreditů za absolvování povinně volitelných kurzů typu B.

Povinné předměty (18 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka Z. Hladkáz 0/1/02 1P
FF:PLIN004Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I V. Kovářzk 2/1/04 1Z
FF:PLIN006Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II V. Kovářzk 2/0/04 2Z
FF:PLIN048Základy programování pro humanitní obory V. Kovářz 2/1/04 1P
FF:PLIN059Proseminář z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkovázk 0/2/04 1Z
18 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 42 kr.)

Studenti si vybírají předměty z Bloku I Povinně volitelné předměty profilujícího základu v hodnotě minimálně 10 kreditů. Ostatní povinně volitelné předměty si studenti volí z Bloku II dle svého výběru.

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB105Korpusová lingvistika - přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 2P
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 2P
FF:CJBB84Morfologie a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 4P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 4P
20 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika, český jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 --
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 --
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 --
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie - přednáška Z. Hladkák 1/0/03 --
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FF:PLIN007Od staré češtiny k nové češtině O. Navrátilovázk 0/2/04 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 --
63 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení T. Brázdilzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN028Počítačová sazba textových dokumentů V. Kovářz 0/2/03 --
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
FI:PB002Základy informačních technologií E. Hladkázk 2/0/02+2 --
FF:PLIN057Strojové zpracování textu R. Čechz 0/2/04 --
FF:PLIN062Základy webových technologií Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu A. Horákzk 2/0/02+2 --
FI:PV072Seminář z asistivních technologií J. Plhákk 0/2/02+1 --
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/0/02+1 --
40 kreditů