FF FBPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PLIN_ Počítačová lingvistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti vedlejšího studijního programu musí získat celkem 60 kreditů. Kromě kreditů za povinné kurzy typu A (18 kr.) získají minimálně 42 kreditů za absolvování povinně volitelných kurzů typu B.

Povinné předměty (18 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka J. Vojtováz 0/1/02 1P
FF:PLIN004Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I V. Kovářzk 2/1/04 1Z
FF:PLIN006Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II V. Kovářzk 2/0/04 2Z
FF:PLIN048Základy programování pro humanitní obory V. Kovářz 2/1/04 1P
FF:PLIN059Proseminář z počítačové lingvistiky D. Hlaváčkovázk 0/2/04 1Z
18 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 42 kr.)

Studenti si vybírají předměty z Bloku I Povinně volitelné předměty profilujícího základu v hodnotě minimálně 10 kreditů. Ostatní povinně volitelné předměty si studenti volí z Bloku II dle svého výběru.

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB105Korpusová lingvistika – přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 2P
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 2P
FF:CJBB84Morfologie a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 4P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 4P
20 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika, český jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 --
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 --
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 --
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie – přednáška Z. Hladkák 1/0/03 --
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FF:PLIN007Od staré češtiny k nové češtině O. Navrátilovázk 0/2/04 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 --
63 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení T. Brázdilzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN028Počítačová sazba textových dokumentů V. Kovářz 0/2/03 --
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
FI:PB002Základy informačních technologií E. Hladkázk 2/0/02+2 --
FF:PLIN057Strojové zpracování textu R. Čechz 0/2/04 --
FF:PLIN062Základy webových technologií Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu P. Rychlýzk 2/0/02+2 --
FI:PV072Seminář z asistivních technologií J. Plhákk 0/2/02+1 --
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/0/02+1 --
40 kreditů