FF FNPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PLIN_ Počítačová lingvistika

Povinné předměty (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 1Z
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka K. Palazk 2/0/02+2 1Z
FF:PLIN034Algoritmický popis syntaxe P. Karlíkz 0/2/05 3Z
FF:PLIN063Algoritmický popis morfologie K. Osolsoběz 0/2/05 2Z
19 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 21 kr.)

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 2P
FF:PLIN032Gramatika a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 3P
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 3P
13 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN033Algoritmický popis slovotvorby K. Osolsoběk 0/2/04 --
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FI:IA161Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:PA156Dialogové systémy L. Bártekzk 2/02+2 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 --
21 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Dialektologie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
22 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ69078Lokalizace softwaru v praxi J. Chamonikolasovázk 0/2/02+3 --
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:FJ0B738Využití počítačů ve francouzské filologii P. Vurmz 0/2/03 --
13 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 --
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace T. Pitnerzk 2/13+2 --
FI:PB007Softwarové inženýrství I B. Bühnovázk 2/2/03+2 --
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN045Základy vývoje multiplatformních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/05 --
FF:PLIN053Projekty z programování mobilních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
29 kreditů