FF FNPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PLIN_ Počítačová lingvistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti vedlejšího studijního programu musí získat celkem 40 kreditů. Kromě kreditů za povinné kurzy typu A (19 kr.) získají minimálně 21 kreditů za absolvování povinně volitelných kurzů typu B.

Povinné předměty (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě M. Zikovázk 2/0/05 1Z
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka P. Rychlýzk 2/0/02+2 1Z
FF:PLIN034Algoritmický popis syntaxe P. Karlíkz 0/2/05 3Z
FF:PLIN063Algoritmický popis morfologie K. Osolsoběz 0/2/05 2Z
19 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 21 kr.)

Studenti si vybírají předměty z Bloku I Povinně volitelné předměty profilujícího základu v hodnotě minimálně 8 kreditů. Ostatní povinně volitelné předměty si studenti volí z Bloku II dle svého výběru.

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 2P
FF:PLIN032Gramatika a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 3P
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 3P
13 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN033Algoritmický popis slovotvorby K. Osolsoběk 0/2/04 --
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FI:IA161Zpracování přirozeného jazyka v praxi A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:PA156Dialogue Systems L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN065Tools for theories M. Starkez 0/2/04 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 --
32 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
24 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ69078Lokalizace softwaru v praxi J. Chamonikolasovázk 0/2/02+3 --
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:FJ0B738Využití počítačů ve francouzské filologii P. Vurmz 0/2/03 --
13 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 --
FI:PB138Základy webového vývoje a značkovacích jazyků T. Pitnerzk 2/23+2 --
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 --
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN045Základy vývoje multiplatformních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/05 --
FF:PLIN053Projekty z programování mobilních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning K. Osolsoběk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project K. Osolsobězk 0/0/46 --
38 kreditů