FSS POL71 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ (6 ECTS)

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (4 ECTS) (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Nutno získat 10 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1012Diplomový seminář k bakalářské práci L. Kopečekz 0/0/010 --
10 kreditů

Povinné předměty

Nebo ekvivalenty předmětů s jejich starými kódy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1001Úvod do politologie O. Eiblzk 1/1/05 --
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 --
FSS:POLb1003Demokracie, autokracie a ideologie L. Kopečekzk 2/0/05 --
FSS:POLb1004Historie české politiky J. Holzerzk 2/0/05 --
FSS:POLb1005Současná česká politika S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1006Jak zkoumat politiku R. Chytilekzk 2/1/07 --
FSS:POLb1007Politické strany světa L. Kopečekzk 1/1/07 --
FSS:POLb1008Tradice politického myšlení J. Barošzk 2/0/05 --
FSS:POLb1009Hlavy států, vlády a parlamenty J. Šedozk 2/0/07 --
FSS:POLb1010Současná Evropská unie M. Rybářzk 1/1/05 --
FSS:POLb1011Velká témata současné politické filosofie J. Barošzk 2/0/05 --
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 99 ECTS za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL150Slovak Politics P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POL185 -- 0/0- --
FSS:POL188 -- 0/0- --
FSS:POL190 -- 0/0- --
FSS:POL203 -- 0/0- --
FSS:POL235 -- 0/0- --
FSS:POL248 -- 0/0- --
FSS:POL250 -- 0/0- --
FSS:POL256 -- 0/0- --
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POL276 -- 0/0- --
FSS:POL287 -- 0/0- --
FSS:POL288 -- 0/0- --
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/14 --
FSS:POL330Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/04 --
FSS:POL332 -- 0/0- --
FSS:POL339 -- 0/0- --
FSS:POL340 -- 0/0- --
FSS:POL343 -- 0/0- --
FSS:POL347 -- 0/0- --
FSS:POL352 -- 0/0- --
FSS:POL353 -- 0/0- --
FSS:POL354 -- 0/0- --
FSS:POL362 -- 0/0- --
FSS:POL363 -- 0/0- --
FSS:POL370 -- 0/0- --
FSS:POL371Vizualizace dat v sociálních vědách M. Pinkz 0/2/04 --
FSS:POL373 -- 0/0- --
FSS:POLb1099Pracovní stáž O. Eiblz 0/0/21 --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1101Světový a český komunismus S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POLb1102Koncepty v politické filosofii L. Kopečekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1103Problém politické autority J. Barošzk 1/1/04 --
FSS:POLb1104Základy politického marketingu O. Eiblzk 1/1/04 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1106Politická reklama O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1107Politická psychologie L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLb1108Mýty a fakta voleb P. Spáčzk 1/1/04 --
FSS:POLb1109Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1110Francouzská politika a politické strany M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1111Populism and political parties V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1112Prezidenti a monarchové v současné Evropě J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1113American Political Institutions M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1114Československá politika 1945-1969 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1115Volby v praxi M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLb1116Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie M. Rybářzk 2/0/06 --
FSS:POLb1117 -- 0/0- --
FSS:POLb1119Campaigns in Central and Eastern Europe O. Eiblzk 1/1/04 --
FSS:POLb1120Kampaně v České republice O. Eiblzk 2/0/04 --
FSS:POLb1121Money and Politics A. Pinkovázk 1/1/05 --
FSS:POLb1122Volební inženýrství J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1124Úvod do volební geografie M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1125Komunální politika S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1126Měnící se role parlamentů J. Šedozk 1/1/04 --
FSS:POLb1127Referenda M. Pinkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1128Československá politika 1969-1989 L. Kopečekz 1/1/02 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/03 --
134 kreditů

Volitelné předměty

Možno získat nejvýše 10 ECTS (tyto kredity nebo jejich část je možné plnit nad rámec minimální hranice povinně volitelných).