FSS POL72 Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (2 ECTS) (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL147Diplomový seminář k bakalářské práci L. Kopečekz 0/0/06 6Z
6 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL102Systémy politických stran L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
FSS:POL103Dějiny politických idejí P. Dufekzk 2/0/04 3Z
FSS:POL104Úvod do politologie O. Eiblzk 1/1/04 1Z
FSS:POL109Politické systémy J. Šedozk 2/0/07 4Z
FSS:POL112Teorie demokracie a politické doktríny S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL116Moderní politické dějiny L. Kopečekzk 2/0/04 1Z
FSS:POL118Politický systém českých zemí 1848-1992 S. Balíkzk 2/0/04 2Z
FSS:POL142Politická filosofie XX. století S. Balíkzk 2/0/05 4Z
FSS:POL144Politický systém ČR S. Balíkzk 1/1/04 2Z
FSS:POL181Metodologie politologie R. Chytilekzk 2/1/07 3Z
FSS:POL359Současná Evropská unie S. Balíkzk 1/1/05 4Z
55 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL150Slovak Politics P. Spáčzk 1/1/04 2-
FSS:POL185 -- 0/0- 1-
FSS:POL188 -- 0/0- 5-
FSS:POL190 -- 0/0- 1-
FSS:POL203 -- 0/0- 4-
FSS:POL235 -- 0/0- 5-
FSS:POL248 -- 0/0- --
FSS:POL250 -- 0/0- --
FSS:POL256 -- 0/0- --
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POL276 -- 0/0- --
FSS:POL287 -- 0/0- 3-
FSS:POL288 -- 0/0- --
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/14 --
FSS:POL330Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/04 --
FSS:POL332 -- 0/0- --
FSS:POL339 -- 0/0- 5-
FSS:POL340 -- 0/0- --
FSS:POL343 -- 0/0- --
FSS:POL347 -- 0/0- --
FSS:POL352 -- 0/0- --
FSS:POL353 -- 0/0- 5-
FSS:POL354 -- 0/0- --
FSS:POL362 -- 0/0- --
FSS:POL363 -- 0/0- --
FSS:POL370 -- 0/0- --
FSS:POL371Vizualizace dat v sociálních vědách M. Pinkz 0/2/04 --
FSS:POL373 -- 0/0- --
21 kreditů

Volitelné předměty