Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS POL72 Politologie (dobíhající)
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční na dostudování hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-POL Politologie

Společný univerzitní základ

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (2 ECTS) (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Nutno získat 10 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1012Diplomový seminář k bakalářské práci L. Kopečekz 0/0/010 --
10 kreditů

Povinné předměty

Tyto předměty, nebo jejich ekvivalenty pod starými kódy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1001Úvod do politologie M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 --
FSS:POLb1003Demokracie, autokracie a ideologie L. Kopečekzk 2/0/05 --
FSS:POLb1004Historie české politiky J. Holzerzk 2/0/05 --
FSS:POLb1005Současná česká politika S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1006Jak zkoumat politiku R. Chytilekzk 2/1/07 --
FSS:POLb1007Politické strany světa L. Kopečekzk 1/1/07 --
FSS:POLb1008Tradice politického myšlení J. Barošzk 2/0/05 --
FSS:POLb1009Hlavy států, vlády a parlamenty J. Šedozk 2/0/07 --
FSS:POLb1010Evropská unie a mezinárodní organizace M. Rybářzk 1/1/05 --
FSS:POLb1011Velká témata současné politické filosofie J. Barošzk 2/0/05 --
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat alespoň 22 ECTS za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLb1109Volební systémy J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1125Komunální politika S. Balíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLb1124Úvod do volební geografie M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1126Měnící se role parlamentů J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1104Základy politického marketingu O. Eiblzk 1/1/05 --
FSS:POLb1122Volební inženýrství J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1113American Political Institutions M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1111Populism and political parties V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1112Prezidenti a monarchové v současné Evropě J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:POLb1108Mýty a fakta voleb P. Spáčzk 1/1/05 --
FSS:POLb1115Volby v praxi M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLb1120Kampaně v České republice M. Gregorzk 2/0/05 --
FSS:POLb1106Politická reklama O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1130Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/05 --
FSS:POLb1133Politika ve filmu V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:POLb1139Statistické myšlení P. Spáčzk 1/1/05 --
FSS:POLb1143Základy argumentace O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1146Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLb1149Lidská práva a politika L. Kopečekzk 2/0/05 --
FSS:POLb1152Sport a politika J. Holzerz 1/1/04 --
FSS:POLb1153Současné výzvy pro politické myšlení J. Barošzk 1/1/05 --
FSS:POLb1154Zločin a politika V. Divišováz 1/1/05 --
FSS:POLb1155Politika a politizace státní správy M. Rybářzk 1/1/05 --
FSS:POLb1157Politologie v praxi M. Tóthz 0/2/01 --
126 kreditů

Volitelné předměty

Možno získat max. 10 ECTS (tyto kredity nebo jejich část je možné plnit nad rámec minimální hranice povinně volitelných).