PdF BVZ3Shk Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 J. Slaná Reissmannováz 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:VZkB12První pomoc J. Slaná Reissmannováz 0/0/.7 8 hodin.3 1P
PdF:VZkB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.3 1Z
PdF:VZkB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZkB22Rodina v psychosociálním kontextu A. Prokopovák 0/0/.7 8 hodin.3 2P
PdF:VZkB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 3P
PdF:VZkB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.3 3P
PdF:VZkB33Reprodukční zdraví J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 3P
PdF:VZkB41Ekologie ve výchově ke zdraví L. Mužíkováz 0/0/.7 8 hodin.2 4P
PdF:VZkB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 0/0/.3 4 hodiny.3 4P
PdF:VZkB43Výživa člověka L. Mužíkovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:VZkB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Mužíkovák 0/0/.3 4 hodiny.2 5P
PdF:VZkB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 0/0/.7 8 hodin.4 5P
PdF:VZkB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 5P
PdF:VZkB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 0/0/.3 4 hodiny.3 5P
PdF:VZkB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Slaná Reissmannovák 0/0/.3 4 hodiny.2 6P
PdF:VZkB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 6P
PdF:VZkB63Člověk a prostředí J. Slaná Reissmannovák 0/0/.7 8 hodin.3 6P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkB44Prevence chronických neinfekčních chorob J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.6 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 0/0/1 12 hodin.5 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TZ_BPpBakalářská práce - Projekt V. Mužíkz 0/0/1 prezenční forma semestrální výuka 2 hodiny týdně, kombinovaná 4 hodiny konzultací, příp.individuální konzultace.2 4P
PdF:TZ_BPBakalářská práce V. Mužíkz 0/0/1 individuální konzultace.2 5P
PdF:TZ_BPdBakalářská práce - Dokončení V. Mužíkz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů