PdF BVZ3Shk Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB11Biologie člověka a základy zdravovědy P. Kachlíkzk 2/2/0 12 hodin.6 1P
PdF:VZB12Základy první pomoci J. Reissmannovák 1/1/0 8 hodin.3 1P
PdF:VZB13Propedeutika výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/2/1 12 hodin.4 1P
PdF:VZB22Protektivní a rizikové psychosociální faktory duševního zdraví A. Prokopovák 0/1/1 8 hodin.3 2P
PdF:VZB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 3P
PdF:VZB32Zátěž, trauma a krize v životě člověka A. Prokopovák 0/1/0 4 hodiny.2 3P
PdF:VZB33Reprodukční zdraví J. Reissmannovázk 0/2/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZB41Environmentální výchova J. Reissmannovák 0/2/2 12 hodin.5 4P
PdF:VZB42Psychologie zdraví A. Prokopovák 1/0/0 4 hodiny.2 4P
PdF:VZB43Výživa člověka L. Mužíkovázk 1/2/1 16 hodin.6 3P
PdF:VZB52Genetika a zdraví L. Falkk 1/1/0 8 hodin.3 4P
PdF:VZB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 1/1/0 4 hodiny.3 5P
PdF:VZB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/2 12 hodin.5 5P
PdF:VZB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Reissmannovák 0/2/0 8 hodin.3 5P
PdF:VZB62Aktuální témata podpory zdraví L. Mužíkovák 0/2/0 8 hodin.3 6P
PdF:VZB99Internacionalizace ve výchově ke zdraví J. Reissmannováz 0/0/0- --
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB44Prevence chronických neinfekčních chorob P. Kachlíkzk 1/1/2 16 hodin.6 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkzk 1/2/0 12 hodin.5 6P
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6036+SZ6088 nebo SZ6032+SZ6087, všichni pak povinně plní SZ6033, SZ6037 a SZ6089.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TZ_BPpBakalářská práce - Projekt J. Reissmannováz 0/0/1 prezenční forma semestrální výuka 2 hodiny týdně, kombinovaná 4 hodiny konzultací, příp.individuální konzultace.2 4P
PdF:TZ_BPBakalářská práce J. Reissmannováz 0/0/1 individuální konzultace.2 5P
PdF:TZ_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Reissmannováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů