FF FNPHpV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PH_ Filozofie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHNGEpistemologie pro pokročilé M. Pichazk 1/1/05 2Z
FF:PHNESoudobá etika R. Brázdazk 1/1/05 2Z
FF:PHNTTutorský seminář M. Pichaz 0/2/05 2Z
FF:PHNOOntologie pro pokročilé J. Krobzk 1/1/05 3Z
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů katedry filozofie. Jsou povinni získat minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 1P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.3 4P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2/04 4P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 3P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
165 kreditů