FF FNPHpV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PH_ Filozofie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHNGEpistemologie pro pokročilé M. Pichazk 1/1/05 2Z
FF:PHNESoudobá etika R. Brázdazk 1/1/05 2Z
FF:PHNTTutorský seminář M. Pichaz 0/2/05 2Z
FF:PHNOOntologie pro pokročilé J. Krobzk 1/1/05 3Z
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 1P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" a praktické filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 3P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.2 4P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 3P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
140 kreditů