Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS MSZU72 Mediální studia a žurnalistika (dobíhající)
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční na dostudování hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Za splnění jazykové kompetence získávají studenti v obou svých studijních plánech sdruženého studia celkem 4 kredity, 2 kredity se započítávají do hlavního studijního plánu a 2 kredity do vedlejšího studijního plánu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 4-
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost ve svém hlavním studijním plánu sdruženého studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu (1 kreditu) z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
1 kredit

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1117Seminář k bakalářské práci I. R. Burgrz 0/0/04 5P
FSS:ZURb1118Seminář k bakalářské práci II. R. Burgrz 0/0/04 6P
FSS:ZURb1801Metodologický proseminář k bakalářské práci R. Burgrz 0/0/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Všechny uvedené povinné předměty mají svůj rovnocenný ekvivalent v předmětech s kódem ZUR původního studijního plánu oboru mediální studia a žurnalistika. Pokud je studenti již absolvovali, budou jim uznány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1102Mediální a komunikační studia K. Kirkosovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1104Teorie masové komunikace M. Tkaczykzk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1106Zpravodajství M. Malázk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZURb1111Cvičné médium J. Čuříkzk 0/2/07 3P
FSS:ZURb1112Odborná praxe J. Čuříkz 0/0/40 3 semináře + 12 týdnů (á 40 hodin) odborné praxe v redakci.20 4P
59 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si z nabídky povinně-volitelných předmětů volí tak, aby získali dostatečný počet kreditů. Minimálně musí absolvovat povinně volitelné předměty v rozsahu 18 kreditů. Povinně si přitom volí minimálně jeden předmět v anglickém jazyce. Pokud studenti absolvovali povinně volitelné předměty v původním studijním plánu oboru mediální studia a žurnalistika, budou jim uznány.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1210Žurnalistika zaměřená na řešení M. Maláz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
36 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 5-
FSS:ZURb1203Sociologie médií B. Vackováz 2/0/03 3-
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice R. Burgrz 1/1/04 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a (krize) demokracie M. Tkaczykz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
31 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice L. Waschková Císařováz 2/1/03 1-
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 6-
FSS:ZURb1223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
14 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZURb1602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZURb1603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZURb1604Transnational Media and Culture T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZURb1605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZURb1606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZURb1607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů

Volitelné předměty

Do celkového součtu 100 kreditů za hlavní studijní plán si mohou studenti započítat maximálně 10 kreditů za volitelné předměty. Pokud studenti absolvovali volitelné předměty v původním studijním plánu oboru mediální studia a žurnalistika, budou jim uznány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 2-
FSS:ZURb1402Dílna II: Stylistika K. Kirkosováz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1403Dílna III: Radio R J. Motalz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1404Dílna IV: Studex.tv a MUNI TV L. Waschková Císařováz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 2-
FSS:ZURb1406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 5-
FSS:ZURb1407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1410Vybraná témata současného vývoje médií R. Burgrz 1/1/02 3-
25 kreditů