PdF NLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-LOG Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (18 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP2711Fonetika pro logopedy B. Chleboradovázk 0/0/1 8 hodin.3 1P
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2001Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP2002Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP2004Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 4Z
PdF:SP2713Sekundární poruchy komunikace B. Chleboradovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2009Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2712Speciálněpedagogická diagnostika logopedická B. Chleboradovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2P
PdF:SP2714Lingvistika B. Chleboradovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 3-
PdF:SP2771Sluchová protetika R. Horákovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 2-
PdF:SP2772Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická R. Horákovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2P
PdF:SP2791Raná logopedická a surdopedická intervence I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2792Logopedická a surdopedická intervence v předškolním věku I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP2793Logopedická a surdopedická intervence ve školním věku B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP2794Logopedická a surdopedická intervence v dospělém a seniorském věku I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.3 3P
23 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si z nabídky povinně volitelných předmětů volí jeden předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2003Obor: Specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
PdF:SP2993Specific Learning Disabilities – Advanced course I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
12 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2008Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.6 2Z
PdF:SP2718Logopedická praxe I I. Bytešníkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SP2728Logopedická praxe II I. Bytešníkováz 0/0/0 4 týdny.4 3P
PdF:SP2738Logopedická praxe III I. Bytešníkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SP2773Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 3-
PdF:SP2781Reflektivní seminář k logopedické praxi I I. Bytešníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP2782Reflektivní seminář k logopedické praxi II I. Bytešníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP2783Reflektivní seminář k logopedické praxi III I. Bytešníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2110Balbutologie B. Chleboradovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2113Získané neurogenní poruchy komunikace I. Bytešníkovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4P
PdF:SP2710Neurologie pro logopedy H. Ošlejškovázk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2770Genetika syndromových vad R. Horákovázk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů

Volitelné předměty

Studující si mohou zvolit z univerzitní nabídky předměty v hodnotě 1 kreditu.