PdF NLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-LOG Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SPkK73Fonetika pro logopedy B. Chleboradovázk 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPkK74Sekundární poruchy komunikace P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.4 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPkK75Raná logopedická a surdopedická intervence I. Bytešníkovázk 0/0/2 24 hodin.3 1P
PdF:SPkK76Logopedická a surdopedická intervence v předškolním věku I. Bytešníkovázk 0/0/2 24 hodin.3 2P
PdF:SPkK77Speciálněpedagogická diagnostika logopedická B. Chleboradovázk 0/0/1 12 hodin.2 2P
PdF:SPkK78Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická L. Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.2 2P
PdF:SPkK79Sluchová protetika R. Horákovák 0/0/.5 6 hodin.2 2-
PdF:SPkK80Logopedická a surdopedická intervence ve školním věku B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.3 3P
PdF:SPkK81Logopedická a surdopedická intervence v dospělém a seniorském věku P. Kopečnýzk 0/0/2 24 hodin.3 3P
PdF:SPkK82Lingvistika B. Chleboradovák 0/0/.5 6 hodin.2 3-
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPkK84Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPkK85Logopedická praxe I I. Bytešníkováz 0/0/1.7 20 hodin.10 2P
PdF:SPkK86Logopedická praxe II I. Bytešníkováz 0/0/3.3 40 hodin.10 3P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk233Získané neurogenní poruchy komunikace P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.3 4P
PdF:SPk234Balbutologie B. Chleboradovák 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPkK71Neurologie pro logopedy H. Ošlejškovázk 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPkK72Genetika syndromových vad R. Horákovázk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů