FF FNNJUkJ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJK271Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/4/0 20 hodin za semestr.8 3P
FF:NJK284Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/4/0 20 hodin za semestr.8 4P
16 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJK001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/0 18 hodin za semestr.6 1Z
FF:NJK002Didaktika II - metodologie S. Stanovskák 1/1/0 18 hodin za semestr.6 2Z
FF:NJK007Didaktická dílna - jazyk I. Zündorfk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 3Z
FF:NJK008Didaktická dílna - literatura J. Budňákk 1/1/0 18 hodin za semestr.6 4P
FF:NJK10Německé divadlo ve 20. století A. Urválekk 0/2/0 14 hodin za semestr.4 4Z
FF:NJK1821Německá syntax J. Zemank 1/1/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK184Německá slovotvorba - didaktický seminář I. Zündorfk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK25Určující tendence současné literatury - didaktický seminář A. Urválekk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK253Stylistika textu J. Malák 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK255Literární seminář - četba a interpretace A. Urválekk 1/1/0 14 hodin za semestr.4 2Z
FF:NJK42Historický vývoj němčiny S. Stanovskák 0/2/0 14 hodin za semestr.4 1Z
FF:NJK760Rétorická cvičení J. Malák 0/2/04 3Z
FF:NJUPP01JNáslechová praxe S. Stanovskák 1/1/06 2P
FF:NJUPP02JPedagogická praxe I S. Stanovskák 1/1/06 3P
FF:NJUPP03JPedagogická praxe II S. Stanovskák 1/1/06 4P
FF:NJURS01JReflexe náslechové praxe S. Stanovskák 1/1/02 2P
FF:NJURS02JReflektivní seminář I S. Stanovskák 1/1/02 3P
FF:NJURS03JReflektivní seminář II S. Stanovskák 1/1/02 4P
80 kreditů

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1Z
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2Z
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2-
24 kreditů