Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Listening for language learning: (re)discovering students’ autonomy. Zeszyty Glottodydaktyczne. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, roč. 2020, č. 10, s. 31-38, 7 s. ISSN 2080-2358.
 2. 2020

 3. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Jazykové poradenství jako nástroj podpory autonomního učení. In Konference AKTEV. 2020.
 4. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Observing students´ learning through their texts: what is reflective writing (not) good for? In 31. AKS-Arbeitstagung: Sprache.Politik.Sprachenpolitik. 2020.
 5. CHOVANCOVÁ, Barbora, Joseph LENNON, Anjuli PANDAVAR, Martina ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Eva RUDOLFOVÁ a Lenka ZOUHAR LUDVÍKOVÁ. Riding the Waves of Autonomy: Language Counsellors’ Reflections at Masaryk University Language Centre. In Ludwig, C., Tassinari, M.G., Mynard, J. Navigating Foreign Language Learner Autonomy. Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing Limited, 2020. s. 38-103. Autonomous Language Learning Series. ISBN 978-0-463-56990-0.
 6. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Speech is silver, silence is gold: What really happens during individual language counselling sessions. In XVI CercleS international conference. 2020.
 7. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Výzkum v oblasti jazykového poradenství: přehledová studie. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků III. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, 2020. s. 71-92. ISBN 978-80-210-9821-3.
 8. 2019

 9. TRUMPEŠOVÁ - RUDOLFOVÁ, Eva a Martina ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ. English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně. In 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. 2019.
 10. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Forced to autonomy: Are there ever ideal conditions for development of learner autonomy? In 7th Bremen Symposion "Rethinking the Language Learner: Paradigms - Methods - Disciplines". 2019.
 11. TRUMPEŠOVÁ - RUDOLFOVÁ, Eva a Martina ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ. Fostering Autonomous Learning: English Across Disciplines. In CLIL: methodological Concept to effectively Support Key Professional Competencies Using Foreign Language. 2019.
 12. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Multiple language learning listories: Is there a happy ending? In Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca. 2019.
 13. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Points, Hours, Pages: How to Measure Students Progress. In Anglophone Conference. 2019.
 14. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Reflections of an Advisor : A Never-Ending Story. Mélanges CRAPEL. Nancy: Université Nancy, 2019, roč. 40, č. 1, s. 115-135, 20 s. ISSN 0077-2712.
 15. 2018

 16. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Can Everybody be a Material Designer? In IATEFL LASIG Conference The Teacher’s Role in Development of Learner Autonomy. 2018.
 17. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. The Importance of Being Earnest. Can Teachers Learn from Students? In 52nd International IATEFL Conference. 2018.
 18. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. The More Intelligencies Students Use, the More They (and You) Learn. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII. 2018.
 19. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina a Jo EASTLAKE. "Yes, interesting. But who were they and what just happened?!": Working with Disparate HE Groups via Videoconferencing. In Štěpánek, L., Sedláčková, K., Birne, N. Videoconferencing in University Language Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 191-202. ISBN 978-80-210-9003-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9008-2018.
 20. 2017

 21. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. DIY Materials: a Step towards Students´Autonomy. In Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. 2017. ISBN 978-80-244-5234-0.
 22. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. English Autonomously: Opportunities for 1 to 1, Peer and Community Learning. In Internationale wissenschaftliche Tagung zum Fremdsprachenlernen im Tandem in der tertiären Bildung: Forschung, Implementierung und Qualitätssicherung. Greifswald. 2017.
 23. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Sculpting Students´ Skills. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2017, roč. 19, August 2017, s. 1-7. ISSN 1755-9715.
 24. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Visualizing literary texts in university language courses. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazyků na vysokých školách, 2017, roč. 2016-2017, č. 3, s. 82-97. ISSN 1804-9435.
 25. 2016

 26. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Vizualizing Literary Texts in University Language Courses. In CASALC konference Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VI, Bratislava. 2016.
 27. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. 5 Reasons to Use Literature in (English) Language Classes (of any Level). Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-7. ISSN 1755-9715.
 28. 2015

 29. ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ, Martina. Průběh a výsledky projektu IMPACT v oblasti testování. In Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. - Testování a měření jazykových kompetencí, Olomouc. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 5. 2021 22:23