Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. LIPČÁK, Adam a Tomáš KALINA. Vliv odporu na běžecký výkon na 20 m. In SCIENTIA MOVENS 2024. 2024. ISBN 978-80-87647-66-0.

  2019

  1. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change of Hamstrings: Quadriceps Ratio and on Change of 1 Repetition Maximum. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 33-39. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2019-2-4.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ a Tomáš KALINA. Srdeční frekvence sportovců s mentálním postižením během zápasů národního turnaje ve stolním tenise Českého hnutí speciálních olympiád: pilotní studie. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č. 2, s. 26-32. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2018-2-3.
  3. GRASGRUBER, Pavel, Nikola STRAČÁROVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš KALINA, Stipan PRCE, Stevo POPOVIČ, Predrag POTPARA a Ivan DAVIDOVIC. The coast of giants: an anthropometric survey of high schoolers on the Adriatic coast of Croatia. PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences. 2019, roč. 7, e6598, s. 1-31. ISSN 2167-8359. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7717/peerj.6598.
  4. GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ, Tomáš KALINA a Tomáš VODIČKA. The relationship between body composition and foot posture index in Special Olympics athletes. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2019, roč. 21, č. 4, s. 47-52. ISSN 1509-409X.

  2018

  1. KRÁLOVÁ, Tereza, Václav VRBAS, Tereza HAMMEROVÁ, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Comparison of the two types of complex training with intensity over 90 % Pmax. In 23rd annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE: SPORT SCIENCE AT THE CUTTING EDGE, 4 - 7 July 2018, Dublin - Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
  2. HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0191060.
  3. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
  4. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018, s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
  5. ZLÁMAL, Filip, Peter LENÁRT, Daniela KURUCZOVÁ, Tomáš KALINA, Gabriel DE LA TORRE, Miguel A. RAMALLO a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Stress entropic load: New stress measurement method? Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 10, s. 1-13. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0205812.

  2017

  1. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA, Marie SVOBODOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Jan HULEŠ. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017, s. 624-631. ISBN 978-80-210-8917-4.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Akaninyene Arnold SUNDAY, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Anuoluwapo Ajani ADENIRAN. Effect of broad jump on leg motor fitness of male university students in Czech Republic and Nigeria. In doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D. Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF Banská Bystrica, 2017, s. 78-84, 309 s. ISBN 978-80-8141-165-6.
  3. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA a Tereza HAMMEROVÁ. RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOKINETIC STRENGTH OF THE KNEE FLEXORS, KNEE EXTENSORS, AND SPRINT RUNNING PERFORMANCE IN ELITE FOOTBALL PLAYERS. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017, s. 1032-1040. ISBN 978-80-210-8917-4.
  4. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ a Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017, s. 598-602. ISBN 978-953-317-049-7.
  5. BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Akaninyene Arnold SUNDAY. Vliv plyometrického tréninku (depth jump) na běžeckou a cyklistickou ekonomiku pohybu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 8-15. ISSN 1802-7679.

  2016

  1. BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK a Tomáš KALINA. ELECTROSTIMULATION: PART OF THE WARM-UP BEFORE THE PERFORMANCE IN COUNTERMOVEMENT JUMP. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016, s. 131-138. ISBN 978-80-210-8129-1.
  2. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ehb.2016.01.005.

  2015

  1. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015, s. 61-65. ISBN 978-88-7587-718-7.
  2. KOUŘILOVÁ, Pavla, Tomáš KALINA a Martina BERNACIKOVÁ. The evaluation of the differences in energy expenditure of adults walking. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, Vol 10, No 1Proc, s. 404-409. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2015.10.Proc1.32.
  3. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015, s. 53-60. ISBN 978-88-7587-718-7.
  4. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Linda KMEŤOVÁ. The running economy difference between running barefoot and running shod. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, Vol 10, No 1Proc, s. 399-403. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2015.10.Proc1.31.
  5. RŮŽIČKOVÁ, Jaroslava, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Vliv různých běžeckých povrchů na příjem kyslíku u vytrvalostních běžců. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481.

  2014

  1. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Jiří BÍLÝ. AKUTNÍ EFEKT SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍHO TRÉNINKU NA UKAZATELE BĚŽECKÉ EKONOMIKY V INTERVALU 48 HODIN. In Ivan Čilík, Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Nikoleta Kušnírová. Atletika 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a Politechnika Opolska v Opole, 2014, s. 130-136. ISBN 978-80-8141-076-5.
  2. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Akutní změny v běžecké ekonomice po tréninkové jednotce plyometrického tréninku. In Spolupráce v kinantropologii II. 2014. ISBN 978-80-210-6919-0.
  3. GRASGRUBER, Pavel a Tomáš KALINA. Antropometrické charakteristiky české populace. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 5-48. ISBN 978-80-210-6852-0.
  4. HRAZDÍRA, Eduard a Tomáš KALINA. Flexibilita dospělé populace České republiky. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 85-104. ISBN 978-80-210-6852-0.
  5. VILÍM, Martin a Tomáš KALINA. Izometrická síla svalů horních končetin u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 105-119. ISBN 978-80-210-6852-0.
  6. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0.
  7. CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA a Josef MALEČEK. Porovnanie preferovanej a maximálnej rýchlosti chôdze rôznych vekových skupín českej populácie. In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 68-81. ISBN 978-80-210-6851-3.
  8. CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Srovnání ekonomiky běhu na základě příjmu kyslíku u vytrvalostních běžců na asfaltu, škváře a tartanu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 46-52. ISSN 1802-7679.
  9. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Martin DOLEŽAL. Strength training and changes in the dynamics of running economy. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. 467-473. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2014.9.Proc1.34.
  10. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical characteristics in czech adult population. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
  11. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Pavel GRASGRUBER. The dynamics of changes in the indicators of running economy within 48 hours after application of explosive strength training. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. 417-421. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2014.9.Proc1.27.
  12. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
  13. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Martin SEBERA. The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology. Elsevier Inc., 2014, roč. 15, December 2014, s. 81-100. ISSN 1570-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ehb.2014.07.002.
  14. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA a Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 49-67. ISSN 1802-7679.
  15. KOUŘILOVÁ, Pavla a Tomáš KALINA. Vliv pohlaví, věku a výkonnosti na tendence tempa maratonu. In Konference Spolupráce v kinantropologii II. Sborník konferenčních abstraktů. 2014. ISBN 978-80-210-6919-0.
  16. HLAVOŇOVÁ, Dita, Petr HEDBÁVNÝ a Tomáš KALINA. Vliv věku, pohybové aktivity a dosaženého vzdělání na vybrané ukazatele obezity u dospělé populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 65-84. ISBN 978-80-210-6852-0.
  17. CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA a Josef MALEČEK. Vplyv starnutia na vybrané parametre statického postoja. In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 82-87. ISBN 978-80-210-6851-3.
  18. CACEK, Jan, Michaela JURÁNKOVÁ, Tomáš KALINA, Ján CVEČKA, Jan ONDRÁČEK a Josef MICHÁLEK. Změny množství kosterní svaloviny v závislosti na věku, pohlaví a pohybové aktivitě u dospělé populace v ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 49-63. ISBN 978-80-210-6852-0.

  2013

  1. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ a Tomáš KALINA. Aging and physical activity and the decline of muscle strength and size of skeletal muscles in the adult population of Czech Republic. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  2. MICHÁLEK, Josef, Jiří ŠMITÁK, Tomáš KALINA, Jan CACEK a Jozef DZURENDA. ANALÝZA NÁROČNOSTI VÝKONU FUNKCE VODIČE NA MARATONSKÉ TRATI PŘI MMM V KOŠICÍCH. In Jaroslav Broďáni. Atletika 2012. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 116-122. ISBN 978-80-8141-048-2.
  3. DOŠLA, Jan, Pavel KORVAS, Martin ZVONAŘ, Radek MUSIL, Jan ŠENKÝŘ a Tomáš KALINA. Comparison of selected characteristics of gait in men and women. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 114-119. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4100/jhse.2012.8.Proc2.14.
  4. KOUŘILOVÁ, Pavla a Tomáš KALINA. Influence of gender, age and performance level on pace changes during marathon. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  5. KALINA, Tomáš. Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce. In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 29-44. ISBN 978-80-210-6266-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013.
  6. KALINA, Tomáš. Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce. In Konference Spolupráce v kinantropologii I. 2013. ISBN 978-80-210-6201-6.
  7. KALINA, Tomáš, Josef MICHÁLEK a Pavla KOUŘILOVÁ. Pace distribution during ultra-trail marathon. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  8. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Eva PAJEROVÁ, Tomáš KALINA, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 48-54. ISSN 1802-7679.
  9. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Martin DOLEŽAL. Strength training and changes in the dynamics of running economy. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  10. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. The comparison of flexibility in the Czech population aged 18-59 years. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 135-140. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4100/jhse.2012.8.Proc2.16.
  11. KORVAS, Pavel, Tomáš KALINA a Radek MUSIL. THE COMPARISON OF THE FIELD AND LABORATORY WALK REPRESENTATIVE CHARACTERISTICS. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  12. BERNACIKOVÁ, Martina, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Tomáš KALINA. The cost of running on different surfaces in long distance runners. Online. In Zvonař et Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 43-50. ISBN 978-80-210-6640-3.
  13. BERNACIKOVÁ, Martina, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Tomáš KALINA. THE COST OF RUNNING ON DIFFERENT SURFACES IN LONG DISTANCE RUNNERS. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  14. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Pavel GRASGRUBER. The dynamics of changes in the indicators of running economy within 48 hours after application of explosive strength training. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  15. PAŘÍK, Jan, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. THE EFFECT OF SPEED-STRENGTH TRAINING (WITHIN A TIME INTERVAL OF 48 H) ON RUNNING ECONOMY. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  16. KORVAS, Pavel, Tomáš KALINA a Radek MUSIL. Treadmill walking and overground walking – the comparison of selected characteristics. Online. In Zvonař et Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 164-174. ISBN 978-80-210-6640-3.
  17. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Variations in % Body Fat, the Amount of Skeletal Muscle and the Index of Physical Fitness in Relation to Sports Activity/Inactivity in Different Age Groups of the Adult Population in the Czech Republic. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013, s. 2113-2117. ISSN 2010-376X.
  18. CACEK, Jan, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace explozivně silového tréninku. In Jaroslav Broďíni. Atletika 2013. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 87-97. ISBN 978-80-8141-048-2.
  19. MASAŘ, Radek a Tomáš KALINA. Vliv pohybové aktivity žen na zotavení srdeční frekvence po zátěži. In Konference Spolupráce v kinantropologii I. 2013. ISBN 978-80-210-6201-6.
  20. CACEK, Jan, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Walking and Obesity in the Adult Population of the Czech Republic. Online. In Neuveden. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013, s. 633-638. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.274.

  2012

  1. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Athletics 2012. Kalina, T. - Cacek, J. (eds.). In Athletics 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 16 s. ISBN 978-80-210-6015-9.
  2. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Josef MICHÁLEK, Petr KOTYZA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika 2012. 2012.
  3. KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. Kalina, T. - Cacek, J. (eds.). In Atletika 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 271 s. ISBN 978-80-210-6016-6.
  4. CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Tomáš KALINA a Jan NOVOTNÝ. Comparision of running economy of experience runners at velecities 10 and 12 km/h and different surfaces. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9.
  5. KALINA, Tomáš a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Comparison of running economy on different surfaces. In ZVONAŘ, Martin et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012 : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, s. 96-104. ISBN 978-80-210-6080-7.
  6. KALINA, Tomáš a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Comparison of running economy on different surfaces. In Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6079-1.
  7. Conconiho test (software)
   KALINA, Tomáš. Conconiho test. 2012.
  8. CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL a Tomáš KALINA. Effect of strength training (at intervals of 48 h) on the running economy parameters. In Fitness coach. 2012. ISBN 978-80-8141-024-6.
  9. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Indicators of obesity in various age groups of the female population in the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 21-29. ISSN 1453-0201.
  10. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Martin DOLEŽAL. Krátkodobý vliv silového tréninku na běžeckou ekonomiku. In ZVONAŘ, Martin et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012 : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, s. 105-114. ISBN 978-80-210-6080-7.
  11. KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Martin DOLEŽAL. Krátkodobý vliv silového tréninku na běžeckou ekonomiku. In Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6079-1.
  12. KALINA, Tomáš. Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce. In Jiří Suchý et al. Scientia Movens 2012 : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012, s. 16-22, 6 s. ISBN 978-80-86317-92-2.
  13. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech republic. 2012. ISSN 2069-2269.
  14. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 78-84. ISSN 1453-0201.
  15. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity of various age groups of women of the Czech Republic. 2012. ISSN 2069-2269.
  16. KOUŘILOVÁ, Pavla, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012.
  17. ZVONAŘ, Martin, Pavla KOUŘILOVÁ a Tomáš KALINA. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012: sborník konferenčních abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 32 s. ISBN 978-80-210-6079-1.
  18. ZVONAŘ, Martin, Pavla KOUŘILOVÁ a Tomáš KALINA. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012: sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 225 s. ISBN 978-80-210-6080-7.
  19. CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Tomáš KALINA a Jan NOVOTNÝ. Srovnání ekonomiky vytrvalostního běhu u výkonnostních bězců při rychlostech běhu 10 a 12 km/h na různých druzích povrchů. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012, s. 152-157. ISBN 978-80-210-6016-6.
  20. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. The comparison of flexibility in the Czech population aged 18-59 years. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2012.
  21. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9.
  22. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
  23. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 193-199. ISSN 1453-0201.
  24. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269.
  25. CACEK, Jan, Jaromír SEDLÁČEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The Rate of Obesity - An Indicator of Fitness in Different Age and Gender Groups of the Population of the Czech Republic. In Kinesiology & Exercise Sciences Abstracts. 2012. ISBN 978-960-9549-97-4.
  26. KALINA, Tomáš. Tretry vás zrychlí. Praha: BOREMI invest, a.s., 2012.
  27. CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL a Tomáš KALINA. Vliv aplikace silového tréninku (v časovém intervalu 48 h) na ukazatele běžecké ekonomiky. In PUPIŠ, Martin a Zuzna TONHAUSEROVÁ. Kondičný tréning v roku 2012. Bánská Bystrica: SAKT a UMB, 2012, s. 36-53. ISBN 978-80-8141-023-9.
  28. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012, s. 135-141. ISBN 978-80-210-6016-6.
  29. MASAŘ, Radek a Tomáš KALINA. Vliv pohybové aktivity žen na zotavení srdeční frekvence po zátěži. In Spolupráce v kinantropologii. 2012.
  30. MASAŘ, Radek a Tomáš KALINA. VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY ŽEN NA ZOTAVENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE PO ZÁTĚŽI. In Stárnutí 2012, studentská vědecká konference. 2012.

  2011

  1. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011, s. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9.
  2. KALINA, Tomáš a Josef MICHÁLEK. Analýza rozložení tempa u vybraných maratonů. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011, s. 55-60. ISBN 978-80-89257-37-9.
  3. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Tomáš KALINA, Richard ADAMÍK, Radek MASAŘ, Eva PAJEROVÁ a Andrea ROSENBERKOVÁ. Aplikace statického a dynamického strečinku. 2011.
  4. HLINĚNSKÁ, Jana a Tomáš KALINA. Didaktika atletiky pro základní školy. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 09:33