Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9.
 2. 2020

 3. NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami. ASVSP, 2020.
 4. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280.
 5. 2019

 6. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
 7. MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664.
 8. VYSLOUŽILOVÁ, Alena a Pavel NAVRÁTIL. Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 6, s. 142-157. ISSN 1213-6204.
 9. 2018

 10. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemické diskursy „vysvětlení" a „porozumění" v modelech posouzení životní situace. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 5-25. ISSN 1213-6204.
 11. NAVRÁTIL, Pavel a Pavel BAJER. Social Construction of Social Work Identity in The Processes of its Institutionalisation. Ann Soc Sci Manage Stud. 2018, roč. 1(3), č. 555563. ISSN 2641-838X. doi:10.19080/ASM.2018.01.555563.
 12. 2017

 13. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 14. 2016

 15. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 16. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Educational discourses in social work. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, roč. 4, č. 1, s. 38-56. ISSN 1805-8825.
 17. 2015

 18. NAVRÁTIL, Pavel. How to develop and manage a participative organization in social services with children and youth? In Pech, Martin. The International Scientific Conference INPROFORUM 2015. 1st. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2015. s. 87-92. ISBN 978-80-7394-536-7.
 19. NAVRÁTIL, Pavel. Životní plánování jako nová potřeba v pozdně moderní době. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Paraha: Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 2016, č. 1, s. 5-16. ISSN 1211-6378.
 20. 2014

 21. NAVRÁTIL, Pavel. Participation and child protection: conceptualization. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1st. Sofia, Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 607-614. ISBN 978-619-7105-23-0. doi:10.5593/sgemsocial2014B12.
 22. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7.
 23. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.
 24. NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3.
 25. 2013

 26. NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 92-96. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 27. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 21-26. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 28. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X.
 29. NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 30. NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Psychosociální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 66-69. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7.
 31. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivní praxe. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 133-138. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 32. PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364.
 33. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 34. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 35. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 36. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie identity v pozdně moderní době. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 57-63. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 37. NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 38. NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 39. 2012

 40. NAVRÁTIL, Pavel. Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In Truhlářová, Zuzana; Levická, Katarína. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 14-29, 15 s. ISBN 978-80-7435-138-9.
 41. NAVRÁTIL, Pavel a Pavel BAJER. Social construction of social work identity in the process of its institutionalisation. In V. A. Dorošina. SOCIOSPHERE. 5-6 2012. Penza: Scientific-Publishing Center Sociosphera, 2012. s. 51-56. ISBN 978-5-91990-044-3.
 42. 2010

 43. NAVRÁTIL, Pavel. Kak pomagajuščije rabotniky konstruirujut problemy ciganskich semjej: vklad obščich i specifičeskich stěreotypov o raditělstvě. The journal of social policy studies. rusko, 2010, roč. 8/2010, č. 3, s. 353-372. ISSN 1727-0634.
 44. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 45. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivita v posouzení a v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 24-46. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 46. NAVRÁTIL, Pavel a Radka JANEBOVÁ. Reflexivita v posouzení životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 196 s. Recenzované monografie, 1. publikace. ISBN 978-80-7435-038-2.
 47. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako institucionalizace rizika v pozdně moderní době. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, roč. 7, č. 2, s. 115-133. ISSN 1214-813X.
 48. 2009

 49. NAVRÁTIL, Pavel. Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1th. Litomyšl: Město Litomyšl, 2009. s. 31-46.
 50. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Erosion of Family Identity in the Czech late Modern Society. Bridges. Klaipeda, 2009, roč. 2009, č. 39, s. 273-279. ISSN 1648-3979.
 51. NAVRÁTIL, Pavel. Helping poor Romany parents to keep their children in the families. Bridges. Kleipeda, 2009, roč. 2009, č. 40, s. 69-77, 7 s. ISSN 1648-3979.
 52. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204.
 53. NAVRÁTIL, Pavel. Social work with Roma families as a prevention of the child removal. Clinical Social Work. 2009, roč. 2009, 1-2, s. 11-36. ISSN 1338-0036.
 54. 2008

 55. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204.
 56. 2007

 57. NAVRÁTIL, Pavel. Člen podoborové komise GAČR v oblasti společenských věd. Grantová agentura České republiky, 2007.
 58. NAVRÁTIL, Pavel. Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2007.
 59. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 60. NAVRÁTIL, Pavel. Logoterapie v rodinné terapii. In Život je dar. 2007.
 61. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34.
 62. NAVRÁTIL, Pavel. Poslání a účel praktického vzdělávání na univerzitě a role instruktora v něm. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 194-198. ISBN 978-80-89185-27-6.
 63. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 72-86. ISSN 1213-6204.
 64. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
 65. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 66. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
 67. NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 68. 2006

 69. NAVRÁTIL, Pavel. Parenthood in Socially Excluded Roma Families: Points of Departure for Social Work. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 133-154, 21 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2.
 70. NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 229-244, 15 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2.
 71. 2005

 72. NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7.
 73. NAVRÁTIL, Pavel. Role sociální práce v pozdn-moderní spolenosti. In Možnosti sociální práce na poátku 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 37-52. ISBN 80-86771-10-5.
 74. 2004

 75. NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X.
 76. NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6.
 77. 2003

 78. NAVRÁTIL, Pavel. Adaptační strategie (Romů). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 165-174, 11 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 79. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X.
 80. NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204, 7 s. ISSN 1213-624.
 81. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104, 28 s. ISSN 1213-6204.
 82. NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 83. NAVRÁTIL, Pavel. Možnosti sociální práce v romských komunitách. 1. vyd. Brno: ASVSP, 2003. Sociální práce /Sociálna práce. ISBN 1213-6204.
 84. NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 85. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce. In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. s. 70-75, 5 s. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6.
 86. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8.
 87. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 88. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální vyloučení. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 30-35. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 89. NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 84-94, 10 s. ISSN 1213-6204.
 90. 2002

 91. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002. 65 s. Výzkumná zpráva.
 92. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace. Část I, Typologie projektů. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 39 s.
 93. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace. Část 1., Typologie projektů. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 39 s.
 94. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace Romů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 34-89. ISSN 1213-624.
 95. NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6.
 96. NAVRÁTIL, Pavel. Projekt komunitního bydlení v perspektivě paradigmat sociální práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, FSS, Georgetown, 2002. s. 321-352. Rubikon. ISBN 80-210-279.
 97. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6.
 98. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Strategie sociální inkluze Romů v Brně. 1. vyd. Brno: Rada pro rovnoprávné partnerství, 2002. 36 s. 1.ed.
 99. SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva.
 100. NAVRÁTIL, Pavel. Výzkum interetnických vztahů. 1. vyd. Brno: Phare, 2002. 84 s. Výzkumná zpráva.
 101. 2001

 102. NAVRÁTIL, Pavel. Krizová intervence. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2001, roč. 2001, s. 61-72, 11 s. ISSN 1213-6204.
 103. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7.
 104. NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977.
 105. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0.
 106. NAVRÁTIL, Pavel. Vybrané teorie sociální práce. In MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 183-260. ISBN 80-7178-473-7.
 107. 2000

 108. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce.
 109. NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X.
 110. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 2000, roč. 26, č. 10, s. 12. ISSN 0049-0961.
 111. NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 s.
 112. 1999

 113. NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 25-33.
 114. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51.
 115. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52.
 116. 1998

 117. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci. Sociální práce. Brno: NCR, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 27-38.
 118. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37-50. ISSN 0038-0288.
 119. 1995

 120. NAVRÁTIL, Pavel. Institucionalizace protidrogové politiky v ČR. 1995. 174 s.
 121. 1993

 122. NAVRÁTIL, Pavel. Religiozita jako diferenční znak výchovného klimatu. Brno: [s.n.], 1993. 97 s. + 8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 01:31