Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TOMEŠ, Zdeněk, Hana FITZOVÁ, Vilém PAŘIL, Václav REDERER, Zuzana KORDOVÁ a Marek KASA. Fare Discounts and Free Fares in Long-distance Public Transport in Central Europe. Case Studies on Transport Policy. Netherlands: Elsevier, 2022, roč. 2022, in press, s. 507-517. ISSN 2213-624X. doi:10.1016/j.cstp.2022.01.011.
 2. PAŘIL, Vilém, Zdeněk TOMEŠ, Karolína URBANOVSKÁ a Marcel HORŇÁK. Passenger Air Traffic in Central Europe. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 102, s. 1-3.
 3. 2020

 4. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020. s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1.
 5. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ a Vilém PAŘIL. Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva. 2020. vyd. Praha: Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy, 2020. 52 s. Nová mobilita.
 6. 2019

 7. TOMEŠ, Zdeněk a Hana FITZOVÁ. Does the incumbent have an advantage in open access passenger rail competition? A case study on the Prague–Brno line. Journal of Rail Transport Planning & Management. the Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 12, č. 12, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100140.
 8. ŠAUER, Martin, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Vilém PAŘIL a Miroslav MARADA. Metodika sociologických a spotřebitelských šetření zaměřených na mobilitní chování populace. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 17 s.
 9. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Vilém PAŘIL, Martin ŠAUER, Jakub CHMELÍK, Miroslav KOZEL, Miroslav MARADA, Martin FARBIAK, Ondřej REPÍK a Naďa VORÁČOVÁ. Metodika zadávání veřejných zakázek na dodávku zbytkových signalizačních dat. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s.
 10. 2018

 11. FITZOVÁ, Hana, Markéta MATULOVÁ a Zdeněk TOMEŠ. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic. European Transport Research Review. London: SPRINGEROPEN, 2018, roč. 10, č. 42, s. 1-11. ISSN 1867-0717. doi:10.1186/s12544-018-0311-y.
 12. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Mobilita v datech. 2018.
 13. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics. 2018, roč. 46, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2018.10.002.
 14. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 15. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9100-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 16. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.
 17. 2017

 18. TOMEŠ, Zdeněk. Do European reforms increase modal share of railways? Transport Policy. 2017, roč. 60, November 2017, s. 143-151. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2017.09.011.
 19. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017.
 20. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Případová studie na vybranou lokalitu terminálu VRT. 2017.
 21. JURIKOVIČ, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Public and Private Provision of Railway Services: A Case Study from Slovakia. Review of Network Economics. 2017, roč. 16, č. 2, s. 187-201. ISSN 2194-5993. doi:10.1515/rne-2017-0037.
 22. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Souhrnné výsledky expertních rozhovorů a zhodnocení pilotáže. 2017.
 23. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Výsledky pilotáže metodiky. 2017.
 24. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. 2017.
 25. NIGRIN, Tomáš, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Petr MLSNA a Jiří DUJKA. Železniční reforma v Německu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. 147 s. Železniční reformy, 4. ISBN 978-80-246-3627-6.
 26. TOMEŠ, Zdeněk, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Václav REDERER. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 150 s. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 27. REDERER, Václav, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 28. 2016

 29. SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011.
 30. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. HighSpeed Rail for CEE Countries. 2016.
 31. JANDOVÁ, Monika, Zdeněk TOMEŠ a Christopher Alfred NASH. High-Speed Rail for Central and Eastern European Countries: A Conference Report. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES. DE GRUYTER OPEN LTD, BOGUMILA ZUGA 32A ST, 01-811 WARSAW, POLAND, 2016, roč. 16, č. 3, s. 269-275. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2016-0016.
 32. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003.
 33. KVASNIČKA, Michal, Zdeněk TOMEŠ, Ondřej KRČÁL a Rostislav STANĚK. Predikce kapacit leteckých linek. Brno: SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 s.
 34. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.499.
 35. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Regionální terminály vysokorychlostních tratí: stavět – nestavět? 2016.
 36. TOMEŠ, Zdeněk. Spotřebitelské šetření v oblasti Velkého Meziříčí. 2016.
 37. 2015

 38. NASH, Christopher, Zdeněk TOMEŠ a Monika JANDOVÁ. Experiences with Railway Regulation in Great Britain and the Czech Republic – Round Table Report. In Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 349-356. doi:10.1515/revecp-2015-0025.
 39. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 40. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 41. KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015.
 42. NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015.
 43. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Nabídková řízení ve veřejné dopravě – příležitosti a hrozby. 2015.
 44. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-8003-4.
 45. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby : sborník příspěvků ze semináře Telč 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-8003-4.
 46. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Standard of Transport Services - Central Strategy versus Regional Priorities - Workshop Report of the 9th Telč Seminar. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2015. s. 345-348. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0024.
 47. 2014

 48. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Václav REDERER a Monika JANDOVÁ. An influence of open access on passenger rail transport on the Prague-Ostrava route. In ITEA conference, Toulouse. 2014.
 49. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN a Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270-276. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2014.09.052.
 50. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Železniční reformy. ISBN 978-80-210-7141-4.
 51. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Edice Železniční reformy, sv. 2. ISBN 978-80-210-7141-4.
 52. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7533-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7141-2014.
 53. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 2014.
 54. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-7287-9.
 55. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-7287-9.
 56. 2013

 57. TOMEŠ, Zdeněk. Analýza vlivu liberalizace železničního trhu na hospodaření Českých drah. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, IX., č. 4, s. 194-206. ISSN 1801-7118.
 58. TOMEŠ, Zdeněk. Determinace tržeb v osobní železniční dopravě - komparace evropských zkušeností. In Konkurenceschopná osobní železniční doprava v období 2015 - 2025. 2013.
 59. KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. 2013.
 60. KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013.
 61. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 62. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 63. TOMEŠ, Zdeněk. Open access v osobní železniční dopravě - shrnutí zahraničních a modelových zkušeností. In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 192-202. ISBN 978-80-210-6425-6.
 64. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 65. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 66. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 2013.
 67. 2012

 68. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Kvizda, M. - Tomeš, Z. (eds.). 2012.
 69. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Kvizda, M. - Tomeš, Z. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-6002-9.
 70. TOMEŠ, Zdeněk. Liberalization and regulation in Central European railway markets. Uniwersytet Szczecinski Zeszyty Naukowe Nr 741 Problemy Transportu i Logistyki. Szczecin: Szczecin University, 2012, roč. 18, č. 1, s. 267-278. ISSN 1644-275X.
 71. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Rail transport - institutional status, economic policy and economic theory. 2012.
 72. 2011

 73. TOMEŠ, Zdeněk. Business Cycle and Railways in the Czech Republic 1993-2010. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011, roč. 2011, Vol.2, s. 149-156. ISSN 1338-287X.
 74. TOMEŠ, Zdeněk. Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2011, roč. 59/2011, č. 2, s. 194-203. ISSN 0013-3035.
 75. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Rail transport - institutional status, economic policy and economic theory. 2011.
 76. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. 2011.
 77. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5629-9.
 78. TOMEŠ, Zdeněk. Železniční reforma a veřejné dotace v evropských zemích. In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Regulace konkurenčního prostředí na železnici. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 102-111, 9 s. ISBN 978-80-210-5629-9.
 79. 2010

 80. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. 2010.
 81. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5309-0.
 82. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Railway transport - institutional status, economic policy, and economic theory. 7. vyd. 2010.
 83. TOMEŠ, Zdeněk. Veřejné dotace do železniční dopravy v ČR. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2010, VI, č. 4, s. 134-142. ISSN 1801-7118.
 84. 2009

 85. TOMEŠ, Zdeněk. European railways - an application of the life cycle theory. In 7th Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility - Energy and Innovation. 1. vyd. Luzern: T2M - CD-ROM, 2009. s. 1-5.
 86. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 13-18. CVKS. ISBN 978-80-210-5056-3.
 87. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. 2009.
 88. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 91 s. ISBN 978-80-210-5008-2.
 89. TOMEŠ, Zdeněk. Monopol a konkurence na železnici. Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2009, roč. 2009, č. 04, s. 139-149, 10 s. ISSN 1801-7118.
 90. 2008

 91. TOMEŠ, Zdeněk. Applying the life cycle theory: the rise and fall of railways. The Journal of Transport History. UK: Manchester University Press, 2008, Volume 29, č. 1, s. 120-124. ISSN 0022-5266.
 92. TOMEŠ, Zdeněk. European Railway Restructuring - Britain, Germany, France. In Towards more competitive European rail system. Žilina: EURNEX - ŽEL 2008, 2008. s. 214-219. ISBN 978-80-8070-853-5.
 93. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti v zemích 10CE. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-19, 6 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 94. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 95. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 140 s. ISBN 978-80-7399-557-7.
 96. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. 2008.
 97. NĚMEC, Daniel. Kvantitativní analýza mezery nezaměstnanosti a výstupu v České republice. In TOMEŠ, Zdeněk a Libor ŽÍDEK. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 314-332. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 98. HLOUŠEK, Miroslav. Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model: application for the Czech economy. In TOMEŠ, Zdeněk a Libor ŽÍDEK. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 333-409. CVKS, 1. vydání. ISBN 978-80-210-4786-0.
 99. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. In ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 277-293, 16 s. 1-1-1. ISBN 978-80-210-4786-0.
 100. TOMEŠ, Zdeněk. The impact of population age structure on the economy. In Firn and Competitive Enviroment. Brno: MZLU, 2008. s. 476-479. ISBN 978-80-7392-021-0.
 101. TOMEŠ, Zdeněk. Vývoj konkurence a regulace na britských železnicích. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 20-29. ISBN 978-80-7399-557-7.
 102. OTÁHAL, Tomáš a Tomáš POSPÍŠIL. Will Czech Trains Ever Travel to Efficient Destinations? Case Study of Firm under SBC. In TOMEŠ, Zdeněk a Martin KVIZDA. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 30-44. ISBN 978-80-7399-557-7.
 103. JANDOVÁ, Monika. ZAHRANIČNÍ OBCHOD VYBRANÝCH EKONOMIK STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY (1990-2006). In ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: MU, 2008. s. 294-314, 20 s. 1/1. ISBN 978-80-210-4786-0.
 104. 2007

 105. TOMEŠ, Zdeněk. Evropská železniční politika pohledem ekonoma. Žilina: Žilinská univerzita, 2007.
 106. TOMEŠ, Zdeněk. Evropské železnice na počátku 21. století. In EURNEX - Žel 2007 "Towards more competitve European railway system" (2.diel). 2007. vyd. Žilinská Univerzita Žilina: EDIS - vydavatelstvo ZU Žilina, 2007. s. 110-115. ISBN 978-80-8070-679-1.
 107. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13-18, 5 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 108. TOMEŠ, Zdeněk. Zadlužení ČD a SŽDC. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Univerzita Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, 2007. s. 182-184. ISBN 978-80-7395-006-4.
 109. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 1. vyd. 2007.
 110. KVIZDA, Martin, Tomáš POSPÍŠIL, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 230 s. Železniční doprava. ISBN 978-80-210-4233-9.
 111. 2006

 112. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Analýza financování železniční dopravy v České a Slovenské republice. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe" (2.diel). 2006. vyd. Žilinská Univerzita Žilina: EDIS - vydavatelstvo ZU Žilina, 2006. s. 237-242. ISBN 80-8070-550-X.
 113. TOMEŠ, Zdeněk. Česká ekonomika v procesu globalizace (ed.). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 202 s. ISBN 80-210-4087-4.
 114. NĚMEC, Daniel a Zdeněk TOMEŠ. Demografické aspekty konkurenceschopnosti. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 90-99. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 115. TOMEŠ, Zdeněk a Daniel NĚMEC. Demografický vývoj ČR 1990-2005. Brno: CVKSČE MU, 2006.
 116. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Ekonomické aspekty železniční dopravy. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 79 s. Brno. ISBN 80-210-4220-6.
 117. TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika ve stárnoucí společnosti. In Znalostna ekonomika - nové výzvy pre národohospodárskú vedu. I. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. s. 1-5. ISBN 80-225-2249-X.
 118. TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2006, II, č. 2, s. 69-78. ISSN 1801-7118.
 119. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence na železnici. Národohospodářský obzor. 2006: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 96-102. ISSN 1213-2446.
 120. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurenceschopnost a věková skladba populace. In Česká ekonomika v procesu globalizace. I. Brno: ESF MU Brno, 2006. s. 153-158. ISBN 80-210-4087-4.
 121. TOMEŠ, Zdeněk. Long-term Strucutral Decline of Railways. In History of Transport, Traffic, and Mobility. CD-ROM. 1. vyd. Paris: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2006. s. 1-14.
 122. TOMEŠ, Zdeněk. Možnosti a meze konkurence na české železnici. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na prinicpech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. s. 155-158. ISBN 80-7194-904-3.
 123. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Political Economy of Trade Policy. In ETSG 2006 Vienna. Wien: ETSG, 2006. s. www, 10 s.
 124. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Tomáš POSPÍŠIL a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2006.
 125. 2005

 126. TOMEŠ, Zdeněk. Demografie české důchodové reformy. Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 5, č. 2, s. 63-69, 8 s. ISSN 1213-2446.
 127. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility : Sborník příspěvků. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 184-190. ISBN 80-7194-797-0.
 128. TOMEŠ, Zdeněk. Je populační stárnutí ekonomickou hrozbou? In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 41-46. ISBN 80-248-0943-5.
 129. TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Brno: CVKSČE MU, 2005.
 130. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Kvantifikace objemu státních dotací do železniční dopravy v ČR. Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 81-91. ISSN 1213-2446.
 131. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Josef KUNC a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2005.
 132. 2004

 133. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
 134. 2003

 135. TOMEŠ, Zdeněk. Demografické aspekty penzijní reformy. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2003. s. 344-349. ISBN 80-248-0398-4.
 136. HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 620 s. ISBN 80-7179-81.
 137. SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3.
 138. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X.
 139. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003. 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.
 140. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 141. TOMEŠ, Zdeněk. Základní charakteristiky trhu práce ČR a EU. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: TU, 2003. s. 85-90.
 142. 2002

 143. TOMEŠ, Zdeněk. Cenová konvergence k EU. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2002. s. 400-405. ISBN 80-248-0178-7.
 144. TOMEŠ, Zdeněk. Income Inequalities and Redistribution during Transition. In 2nd International Conference for Young Reasearchers of Economics. Budapest: Szent Istvan University Budapest - Godolo, 2002. s. 292-297. Volume II. ISBN 963 9483 06 9.
 145. TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformačního procesu. In Specifika transformačního procesu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 117-136. ISBN 80-210-2783-5.
 146. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let. In SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002. s. 89-93. ISBN 80-8055-592-3.
 147. 2001

 148. TOMEŠ, Zdeněk. Determinanty kurzu CZK. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU, 2001. s. 476-484. ISBN 80-210-2537-9.
 149. TOMEŠ, Zdeněk. Odchylka kurzu české koruny od parity kupní síly. Brno: ESF MU, 2001. 168 s. Doktorská dizertační práce.
 150. TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU. In Sborník příspěvků z konference Hospodářská politika v transformačních ekonomikách. Ostrava: VŠB-TU, 2001.
 151. TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny. Národohospodářský obzor. 2001, roč. 1, s. 56-61. ISSN 1213-2446.
 152. TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny v mezinárodním obchodě. In Medzinárodný obchod a trvalo udržitelný rozvoj. Nitra: SPU, 2001. s. 572-577. ISBN 80-7137-867-4.
 153. 2000

 154. TOMEŠ, Zdeněk. An international comparison of price levels. In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: VUT, 2000. s. 189-196. ISBN 80-214-1637-8.
 155. TOMEŠ, Zdeněk. Faktory inflačního vývoje a protiinflační politika. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 92-109. ISBN 80-210-2368-6.
 156. TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformace ekonomiky. In Sbornik praci katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5.
 157. TOMEŠ, Zdeněk. Srovnání cenových hladin ČR a EU. In Sborník příspěvků Mendelnet. 1. vyd. Brno: MZLU, 2000. s. 168-171. ISBN 80-7157-432-5.
 158. TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU. In Transformation, stabilization and growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 445-452. ISBN 80-210-2408-9.
 159. TOMEŠ, Zdeněk. Výkonová konvergence ČR k EU. In Programy evropskych studií. Brno: MU, 2000. s. 205-213. ISBN 80-210-2420-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 7. 2022 22:45