Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TOMANDLOVÁ, Marie, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Jindra SMUTNÁ, Tomáš KŘIVKA, Peter KRUŽLIAK, Ondřej SLABÝ, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Lenka RADOVÁ a Josef TOMANDL. Kinetics of D-lactate and ischemia-modified albumin after abdominal aortic surgery and their ability to predict intestinal ischemia. Clinical Biochemistry. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2023, roč. 112, February 2023, s. 43-47. ISSN 0009-9120. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2022.12.002.
  2. KARETOVÁ, Debora, Robert VLACHOVSKÝ, Karel ROZTOČIL, Miloslav ROČEK, Marek ŠLAIS a Júlia ČERNOHORSKÁ. Léčba chronického žilního onemocnění 2023 : Doporučený postup České angiologické společnosti ČLS JEP. první. Praha: Cěská lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s., 2023, 32 s. ISBN 978-80-11-03348-4.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert a Jan NOVÁK. Moderní terapie chronického žilního onemocnění - co je nového? Medicína pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2023, roč. 20, č. 5, s. 275-281. ISSN 1214-8687. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/med.2023.050.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Peter KRUŽLIAK, Marie TOMANDLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Jan ŠPONIAR, Martin CAPRNDA, Ludovit GASPAR, Luis RODRIGO, Ioana MOZOS, Luboš KUBÍČEK, Ernest BIROS, Robert VLACHOVSKÝ, Lenka RADOVÁ a Anna KONIECZNA. Procalcitonin kinetics following abdominal aortic surgery and its value for postoperative intestinal ischaemia detection. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2023, roč. 31, č. 6, s. 1061-1068. ISSN 1708-5381. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/17085381221102812.

  2022

  1. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Zdeněk BEDNAŘÍK. Endovenózní ablace křečových žil - současný stav a přehled metod. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 5, s. 200-210. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.5.200-210.
  2. VLACHOVSKÝ, Robert, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jan BUČEK, Jan ŠPONIAR, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Endovenózní laserové ošetření (EVLA) křecových žil pomocí laseru 1940 nm a radiálního vlákna – výsledky po 1 roce sledování. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert. EVLA pomocí radiálního vlákna s vlnovou délkou 1940 nm – výsledky po 1 roce. In Angiofórum 2022, 5.-6.5.2022, Brno. 2022.
  4. BALAZ, Peter, Slavomir ROKOSNY, Jiri HERMAN, Miloslav PIRKL, Robert VLACHOVSKÝ a Adam WHITLEY. Experience with VariClose (R) vein sealing system in the Czech Republic. Phlebology. THOUSAND OAKS: SAGE, 2022, roč. 37, č. 2, s. 105-111. ISSN 0268-3555. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/02683555211051500.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert. Kyanoakrylátové lepidlo (VenaSeal) v léčbě křečových žil (přednáška sponzorovaná společností Medtronic). In 47. angiologické dny s mezinárodní účastí 2022, 24.-26.2.2022, Praha. 2022.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Ondřej SLABÝ, Luboš KUBÍČEK, Ernest BIROŠ, Marie TOMANDLOVÁ, Robert VLACHOVSKÝ, Jan ŠPONIAR, Lenka RADOVÁ a Anna KONIECZNA. L-lactate kinetics after abdominal aortic surgery and intestinal ischemia An observational cohort study. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022, roč. 98, February 2022, s. 1-8. ISSN 1743-9191. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.106220.
  7. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Ernest BIROŠ. Moderní přístup k diagnostice pacientů s aneuryzmatem abdominální aorty. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 8, s. 401-409. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.8.401-409.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert. Možnosti žilní chirurgie v léčbě pokročilého potrombotického syndromu. In 47. angiologické dny s mezinárodní účastí 2022, 24.-26.2.2022, Praha. 2022.
  9. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Rešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
  10. STAFFA, Robert, Jan VOJÁČEK, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.

  2021

  1. VLACHOVSKÝ, Robert. Asymptomatická stenóza karotické arterie – multidisciplinární přístup. Pohled cévního chirurga. In Angio Lednice 2021, 27. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou, 29.-30.8.2021. 2021.
  2. LISICKY, Ondrej, Anna HRUBANOVA, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Jiri BURSA. Constitutive models and failure properties of fibrous tissues of carotid artery atheroma based on their uniaxial testing. JOURNAL OF BIOMECHANICS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 129, December 2021, s. 1-8. ISSN 0021-9290. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2021.110861.
  3. POLZER, Stanislav, Vojtěch MAN, Robert VLACHOVSKÝ, Luboš KUBÍČEK, Jan KRACÍK, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří BURŠA a M.L. RAGHAVAN. Failure properties of abdominal aortic aneurysm tissue are orientation dependent. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Elsevier: Amsterdam, 2021, roč. 114, FEB 2021, s. 1-7. ISSN 1751-6161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmbbm.2020.104181.
  4. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2021.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Jak ovlivní naši praxi konečné výsledky studie ACST–2? Pohled cévního chirurga na asymptomatické stenózy krkavic. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno, sborník abstrakt. 2021.
  6. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Jak ovlivní naši praxi konečné výsledky studie ACST–2? Pohled cévního chirurga na asymptomatické stenózy krkavic. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
  7. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Zdeněk KONEČNÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Monika SKOTÁKOVÁ. Možnosti použití žilních graftů z horních končetin v infrainguinální cévní chirurgii. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno, sborník abstrakt. 2021.
  8. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Zdeněk KONEČNÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Monika SKOTÁKOVÁ. Možnosti použití žilních graftů z horních končetin v infrainguinální cévní chirurgii. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
  9. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Poranění senzitivních nervů při nitrožilním laserovém ošetření křečových žil v závislosti na typu anestézie. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno, sborník abstrakt. 2021.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Poranění senzitivních nervů při nitrožilním laserovém ošetření křečových žil v závislosti na typu anestézie. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
  11. VLACHOVSKÝ, Robert. První zkušenosti s novou laserovou vlnovou délkou 1940 nm. In 46. angiologické dny s mezinárodní účastí 2021, 25.-27.2.2021, Praha. 2021.
  12. VLACHOVSKÝ, Robert. The evaluation of sensitive nerve injury after endovenous laser ablation of the GSV depending on the type of anaesthesia. In 1st Mutilevel Venous Workshop (MUVEWO) in collaboration with 36th Varády workshop, 26.-27.11.2021, Bratislava. 2021.
  13. VLACHOVSKÝ, Robert. Výhody podávání venofarmak při chirurgickém nebo nitrožilním ošetření křečových žil. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 18, č. 2, s. 123-127. ISSN 1214-8687. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/med.2021.020.

  2020

  1. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Miroslav KREJČÍ. Acute mesenteric ischemia caused by floating thrombus of the descending thoracic aorta - case report. cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 6, s. 629-632. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.091.
  2. POLZER, Stanislav, T. Christian GASSER, Robert VLACHOVSKÝ, Luboš KUBÍČEK, Lukas LAMBERT, Vojtech MAN, Kamil NOVAK, Martin SLAZANSKY, Jiri BURSA a Robert STAFFA. Biomechanical indices are more sensitive than diameter in predicting rupture of asymptomatic abdominal aortic aneurysms. Journal of Vascular Surgery. New York: Mosby Inc., 2020, roč. 71, č. 2, s. "617-626"-"e1-e6", 16 s. ISSN 0741-5214. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2019.03.051.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert. Chronické žilní onemocnění. Angis plus s.r.o., 2020, s. 12-16. Angis revue 3.2020.
  4. HRUBANOVA, A., O. LISICKY, P. BARTONOVA, Robert STAFFA, Markéta HERMANOVÁ, Robert VLACHOVSKÝ a J. BURSA. IMPACT OF FORMALDEHYDE ON MECHANICAL PROPERTIES OF ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERIES. In Vladimír Fuis. Engineering Mechanics 2020. BRNO: BRNO UNIV TECHNOL, FAC MECHANICAL ENGINEERING, 2020, s. 210-213. ISBN 978-80-214-5896-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21495/5896-3-210.

  2019

  1. ŠPAČEK, Miroslav, Pavel MĚŘIČKA, Libor JANOUŠEK, Petr ŠTÁDLER, Miloš ADAMEC, Robert VLACHOVSKÝ, Igor GUŇKA, Pavel NAVRÁTIL, Filip THIEME, Rudolf ŠPUNDA, Jan BURKERT, Robert STAFFA, Petr NĚMEC a Jaroslav LINDNER. Current vascular allograft procurement, cryopreservation and transplantation techniques in the Czech Republic. ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE. WROCLAW: WROCLAW MEDICAL UNIV, 2019, roč. 28, č. 4, s. 529-534. ISSN 1899-5276. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17219/acem/90037.
  2. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Endoscopic versus open saphenous vein harvest for lower extremity femoro-popliteal bypass. In 68th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, 22.-25.5.2019, Groningen, NL. 2019.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert. Chirurgická a miniinvazivní léčba varikózního komplexu dolních končetin. In VIII. Ostravské angiodny, 28.-29.11.2019, Ostrava. 2019.
  4. VLACHOVSKÝ, Robert. Léčba chronických ran u pacienta s CVD pohledem cévního chirurga. In 44. angiologické dny s mezinárodní účastí, 28.2.-2.3.2019, Praha. 2019.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert. Nové laserové vlnové délky na obzoru. In Angioforum 2019, 19.9.-20.9.2019, Brno. 2019.
  6. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Predikce rizika ruptury aneuryzmatu břišní aorty na základě počítačového modelování napětí cévní stěny. In XXIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, 4.-6.4.2019, Jasná, SK. 2019.
  7. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Utilization of autologous superficial femoral vein graft in cases of infected prosthetic graft replacement and high infection-risk cases. In 33rd ESVS Annual Meeting 2019. 2019.

  2018

  1. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Stanislav POLZER a Jiří BURŠA. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based on Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  2. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Stanislav POLZER a Jiří BURŠA. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based on Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  3. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Stanislav POLZER, Jiří BURŠA, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based On Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment Using Finite Element Method – The Future Of Decision Making Process. In 32nd ESVS Annual Meeting, 25.-28.9.2018, Valencia, ES. 2018.
  4. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologous superficial femoral vein for replacement of infected aortic prosthetic graft. In Charing Cross Symposium, 15.-18.4.2018, London, UK. 2018.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Comparison of 1470 nm laser and radial 2ring fiber with 1470 nm laser and radial fiber in endovenous laser ablation of saphenous varicose veins. In 28th World Congress of the International Union of Angiology, 18.-21.10.2018, Peking, CN. 2018.
  6. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Comparison of 1470 nm laser and radial 2ring fiber with 1470 nm laser and radial fiber in endovenous laser ablation of saphenous varicose veins. In UIP World Congress of Phlebology, 4.-8.2.2018, Melbourne, AU. International Angiology 2018;37(Suppl. 1):48. 2018. ISSN 0392-9590.
  7. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Comparison of 1470 nm laser and radial 2ring fiber with 1470 nm laser and radial fiber in endovenous laser ablation of saphenous varicose veins. In UIP World Congress of Phlebology, 4.-8.2.2018, Melbourne, AU. 2018.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Kamil NOVÁK, Stanislav POLZER, Tomáš KŘIVKA, Tomáš NOVOTNÝ a Luboš KUBÍČEK. Correlation between transversal and orthogonal maximal diameters of abdominal aortic aneurysms and alternative rupture risk predictors. In 32nd ESVS Annual Meeting 2018. 2018.
  9. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Infected aortic graft replacement with BioIntegral prosthesis - our first experience. In 2nd Vienna Vascular Surgery Symposium, 29.-30.11.2018, Vídeň, AT. 2018.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert. Open and Endovascular Treatment of Varicose Veins – Comparison of Methods. In 6thIUA Course for Young Vascular Specialists, 5.-9.7.2018, Praha. 2018.
  11. ŠPAČEK, Miroslav, Pavel SMĚŘIČKA, Libor JANOUŠEK, Petr ŠTÁDLER, Miloš ADAMEC, Robert VLACHOVSKÝ, Igor GUŇKA, Pavel NAVRÁTIL, Filip THIEME, Petr MITÁŠ, Rudolf ŠPUNDA, Jaroslav ŠPATENKA, Robert STAFFA, Petr NĚMEC a Jaroslav LINDNER. Organization model for allotransplantations of cryopreserved vascular grafts in Czech Republic. Cell and Tissue Banking. Dordrecht: Springer, 2018, roč. 19, č. 3, s. 437-445. ISSN 1389-9333. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10561-018-9691-4.
  12. BUČEK, Jan, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedální bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  13. BUČEK, Jan, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedální bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  14. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Phlebology in the Czech Republic - current state. In XII-th scientific-practical conference "Actual questions of phlebology", 31.5.-2.6.2018, Ryazan, RU. 2018.
  15. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  16. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  17. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Řešení infekce aortoiliakofemorální cévní protézy autologní femorální žilou. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  18. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Řešení infekce aortoiliakofemorální cévní protézy autologní femorální žilou. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  19. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Srovnání dvou typů radiálních laserových vláken (1ringových a 2ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  20. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Srovnání dvou typů radiálních laserových vláken (1ringových a 2ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  21. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Ernest BIROŠ. Srovnání 2 typů radiálních laserových vláken (1-ringových a 2-ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, 5.-7.4.2018, Jasná, SK, Abstract book. 2018.
  22. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Ernest BIROŠ. Srovnání 2 typů radiálních laserových vláken (1-ringových a 2-ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, 5.-7.4.2018, Jasná, SK. 2018.
  23. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Urgentní karotická endarterektomie. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  24. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Urgentní karotická endarterektomie. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
  25. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Jan ČERNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Petr FILA. VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/112018.
  26. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Význam studie ACST-2 pro naše asymptomatické pacienty: jsme téměř u cíle? In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
  27. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Význam studie ACST-2 pro naše asymptomatické pacienty: jsme téměř u cíle? In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.

  2017

  1. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Svatopluk KAŠPAR. Angiofórum 2017. 2017.
  2. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologous superficial femoral vein for replacement of infected aortic prosthetic graft. In 31. Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery. 2017.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Comparison of 1470 nm Laser and Radial 2ring Fiber with 1470 nm Laser and Radial Fiber in Endovenous Laser Ablation of Saphenous Varicose Veins. In 18th EVF Annual Meeting, 29.6.-1.7. 2017, Porto. 2017.
  4. VLACHOVSKÝ, Robert. Comparison of 1470 nm Laser and Radial 2ring Fiber with 1470 nm Laser and Radial Fiber in Endovenous Laser Ablation of Saphenous Varicose Veins. In CACVS 2017 – Controversies & Updates in Vascular Surgery, 19.-21.1.2017, Paris. 2017.
  5. NOVAK, K., S. POLZER, Tomáš KŘIVKA, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA, Luboš KUBÍČEK, L. LAMBERT a J. BURSA. Correlation between transversal and orthogonal maximal diameters of abdominal aortic aneurysms and alternative rupture risk predictors. Computers in Biology and Medicine. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 83, APR 1 2017, s. 151-156. ISSN 0010-4825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2017.03.005.
  6. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1708538116640444.
  7. VLACHOVSKÝ, Robert. Laser. In Angiofórum 2017, 21.-22.4.2017, Brno. 2017.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert, Jan BUČEK a Robert STAFFA. Naše zkušenosti s metodou ASVAL – prvních 35 pacientů s kmenovou insufciencí VSM ošetřených izolovanou flebektomií. In 42. Angiologické dny 2017, 23.-25.2.2017, Praha. 2017.
  9. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In XV. Slovensko - Poľsko - České Sympózium Videochirurgie, Dolný Kubín, SK. 2017.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Principy chirurgické revaskularizace periferních tepen. In Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv. Vaskulární medicína. Praha: Maxdorf, 2017, s. 112-116. Jessenius. ISBN 978-80-7345-536-1.
  11. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. PROBLEMATIKA MALÝCH ANEURYZMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY A MOŽNOST PREDIKCE RIZIKA RUPTURY. In Július Mazúch. Atlas vaskulárnych aneuryziem. Martin: P+M Turany, 2017, s. 92-99, 7 s. ISBN 978-80-89694-28-0.
  12. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Pseudoaneurysm of the Dorsalis Pedis Artery: Case Report and Literature Review. JOURNAL OF FOOT & ANKLE SURGERY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2017, roč. 56, č. 2, s. 398-400. ISSN 1067-2516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1053/j.jfas.2016.10.009.

  2016

  1. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aorto-iliako-femorální cévní protézy. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  2. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aorto-iliako-femorální cévní protézy. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, 15.-17.6.2016, Mikulov. 2016.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Z. KRIZ a M. PRIVARA. Early Carotid Endarterectomy. In 6th Munich Vascular Conference 2016. 2016.
  7. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Hybridní výkony v léčbě CLI. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  8. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence of Small Abdominal Aortic Aneurysms Rupture, Risk Factors Assessment And Our Experience With Rupture Risk Prediction Based On Wall Stress Assessment. In ESVS Annual meeting 2016, 28-30.9.2016, Copenhagen, DK. 2016.
  9. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomocí počítačového modelu napětí cévní stěny. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert. Laser – princip, indikace, kontraindikace Robert Vlachovský. In 22. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou, 9.-10.6. 2016, Lednice. 2016.
  11. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Jan BUČEK. Laserová ablace křečových žil. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  12. VLACHOVSKÝ, Robert, Jan BUČEK a Robert STAFFA. Naše zkušenosti s metodou ASVAL - prvních 35 pacientů s kmenovou insuficiencí VSM ošetřených izolovanou flebektomií. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  13. VLACHOVSKÝ, Robert, Jan BUČEK a Robert STAFFA. Naše zkušenosti s metodou ASVAL - prvních 35 pacientů s kmenovou insuficiencí VSM ošetřených izolovanou flebektomií. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  14. PLUHÁČKOVÁ, Hana, Robert STAFFA, Z. KONEČNÝ, Z. KŘÍŽ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedální bypass s použitím allogenní žilní náhrady. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 4, s. 162-163. ISSN 0035-9351.
  15. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypassy v léčbě CLI. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  16. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení iniciálních zkušeností. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 3, s. 117-122. ISSN 0035-9351.
  17. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení našich iniciálních zkušeností. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
  18. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  19. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  20. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery using VCSS (Venous Clinical Severity Score). In 65th ESCVS Congress – Apr 21-24, 2016, Belgrade, Serbia. 2016.
  21. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Small Abdominal Aortic Aneurysm Ruptures – Potential Risk Factors Identification and New Way of Rupture Risk Prediction Based On Finite Element Method. In 6th Munich Vascular Conference 2016, 1-3.12.2016, Munich, DE. 2016.
  22. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Small abdominal aortic aneurysms ruptures - potential risk factors identification and new way of rupture risk prediction based on finite element method. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
  23. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Small abdominal aortic aneurysms ruptures - potential risk factors identification and new way of rupture risk prediction based on finite element method. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
  24. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
  25. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.

  2015

  1. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, B. VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ a Eva JANOUŠOVÁ. Analýza výsledků hybridních revaskularizačních výkonů pro multietážové postižení tepenného systému dolních končetin - výsledky jednoho centra. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 9, s. 372-378. ISSN 0035-9351.
  2. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ a Svatopluk KAŠPAR. Angiofórum 2015. 2015.
  3. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Carotid endarterectomy from the surgical point of view. In 40. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2015, 19.-21.2.2015, Praha, Kazuistiky v angiologii 2015;2:33. 2015. ISSN 2336-2790.
  4. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Cévní poranění - State of the Art. In XVII. Novákovy traumatologické dny, 1.-2.10.2015, Brno. 2015.
  5. MĚŘIČKA, Pavel, Miroslav ŠPAČEK, Libor JANOUŠEK, Libor DVOŘÁČEK, Petr ŠTÁDLER, Robert VLACHOVSKÝ, Igor GUŇKA, Barbora HONEGROVÁ, Daniel BRANDEJS, Lubomír ŠTĚRBA, Barbora VOXOVÁ, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Robert STAFFA, Petr NĚMEC a Jaroslav LINDNER. Cryopreservation of vascular grafts for clinical use – Retrospective analysis of pre-freezing factors with potential impact on the quality and safety of vascular transplantations. In Cryobiology 2015; 71:546-547. 2015. ISSN 0011-2240.
  6. BUČEK, Jan, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ a Robert VLACHOVSKÝ. Dialyzační cévní přístup transponovanou véna femoralis superficialis. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 11, s. 482-484. ISSN 0035-9351.
  7. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Jan BUČEK. Endovenózní laserová ablace (EVLA) přední akcesorní velké safény (VSMAA) - ošetření refluxu s prezervací velké safény (VSM). In 40. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2015, 19.-21.2.2015, Praha. 2015.
  8. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Igor SUŠKEVIČ. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě postižení tepenného systému dolních končetin. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. Vaskulárna medicína 2015;7(Suplement 1):33. 2015.
  9. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Monika TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Igor SUŠKEVIČ. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě postižení tepenného systému dolních končetin. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. 2015.
  10. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Stanislav POLZER a Peter KRUŽLIAK. Incidence of small abdominal aortic aneurysms rupture, impact of comorbidities and our experience with rupture risk prediction based on wall stress assessment. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2015, roč. 57, č. 2, s. "e127"-"e132", 6 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.02.005.
  11. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. Vaskulárna medicína 2015;7(Suplement 1):16-7. 2015. ISSN 1338-0214.
  12. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. 2015.
  13. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Karotická endarterektomie z pohledu cévního chirurga. In 40. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2015, 19.-21.2.2015, Praha. 2015.
  14. VLACHOVSKÝ, Robert. Laser (EVLA). In Angiofórum 2015, 24.-25.4.2015, Brno. 2015.
  15. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Jan BUČEK. Laser treatment of the anterior accessory great saphenous vein (AAGSV) - abolition of the reflux with preservation of the great saphenous vein (GSV). In 40. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2015, 19.-21.2.2015, Praha, Kazuistiky v angiologii 2015;2:33. 2015. ISSN 2336-2790.
  16. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Jan BUČEK. Laserová ablace přední akcesorní velké safény (VSMAA). In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. Vaskulárna medicína 2015;7(Suplement 1):40. 2015.
  17. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Jan BUČEK. Laserová ablace přední akcesorní velké safény (VSMAA). In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. 2015.
  18. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Quality of life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery using VCSS (Venous Clinical Severity Score). In Charing Cross International Symposium 2015, 28.4.-1.5.2015, London, UK. CX Abstract Book 2015: 117. 2015.
  19. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Quality of life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery using VCSS (Venous Clinical Severity Score). In Charing Cross International Symposium 2015, 28.4.-1.5.2015, London, UK. 2015.
  20. VLACHOVSKÝ, Robert. Současná role cévního chirurga v terapii postižení periferních tepen. In 21. Česko-slovenské angiologické sympozium, 18.-19.6.2015, Lednice. 2015.
  21. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Studie ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2) – současný stav a průběžné výsledky. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. Vaskulárna medicína 2015;7(Suplement 1):24-5. 2015.
  22. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Studie ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2) – současný stav a průběžné výsledky. In XIX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 26.-28.3.2015, Jasná, SK. 2015.
  23. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.

  2014

  1. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  2. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Bezpečnost časné karotické endarterektomie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Bezpečnost časné karotické endarterektomie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  5. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  6. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  7. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Martin DVORAK, Michal VLASIN, Markéta HERMANOVÁ, Thomas O’BRIEN a Timothy MCGLOUGHLIN. Evaluation of a novel vascular graft with a distal bifurcation designed to reduce the development of intimal hyperplasia. Experimental study in a porcine aorta model. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 4, s. 562-568. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.021.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů pomocí „VENOUS CLINICAL SEVERITY SCORE" (VCSS ). In 18. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 27.-29.3.2014, Jasná, SK. 2014.
  9. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  10. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Stanislav POLZER. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  11. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Kvalita života pacientů po endovenózní a klasické operaci křečových žil. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  12. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Kvalita života pacientů po endovenózní a klasické operaci křečových žil. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  13. VLACHOVSKÝ, Robert. Pro endovenózní léčbu kmenových varixů je nejlepší laserová ablace. In XXXIX. flebologické dny s mezinárodní účastí, 7.-8.11.2014, Hradec Králové. 2014.
  14. VLACHOVSKÝ, Robert. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In Another Phlebology: Symposium on Practical Questions, 10.-11.10.2014, Budapest, HU. 2014.
  15. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In Controversies & Updates in Vascular Surgery, 23.-25.1.2014, Paříž, FR, Abstract book. 2014.
  16. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In Controversies & Updates in Vascular Surgery, 23.-25.1.2014, Paříž, FR. 2014.
  17. VLACHOVSKÝ, Robert, Marek ŠLAIS a Robert STAFFA. Radiofrekvenční ablace křečových žil (VENEFIT) – současný stav problematiky a naše výsledky. In 39. Angiologické dny 2014, 27.2.-1.3.2014, Praha. 2014.
  18. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Studie ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2) – současný stav a průběžné výsledky. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
  19. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Igor SUŠKEVIČ, Michal REIF a David GOLDEMUND. Studie ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2) – současný stav a průběžné výsledky. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
  20. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.

  2013

  1. POLZER, Stanislav, Jiri BURSA, T Christian GASSER, Robert STAFFA a Robert VLACHOVSKÝ. A Numerical Implementation to Predict Residual Strains from the Homogeneous Stress Hypothesis with Application to Abdominal Aortic Aneurysms. ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 41, č. 7, s. 1516-1527. ISSN 0090-6964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10439-013-0749-y.
  2. POLZER, Stanislav, Christian T. GASSER, Caroline FORSELL, Hana DRUCKMÜLLEROVA, Michal TICHÝ, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Jiri BURSA. Automatic Identification and Validation of Planar Collagen Organization in the Aorta Wall with Application to Abdominal Aortic Aneurysm. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS. New York: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2013, roč. 19, č. 6, s. 1395-1404. ISSN 1431-9276. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1431927613013251.
  3. POLZER, Stanislav, Thomas Christian GASSER, Caroline FORSELL, Michal TICHÝ, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Hana DRUCKMÜLLEROVÁ a Jiří BURŠA. Automatic Identification of the Collagen Organization in the Vascular Wall from Histological Stains. In XXIV Congress of the International Society of Biomechanics, 4.-9.8.2013, Natal, Brazílie. 2013.
  4. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. BYPASS "IN SITU". In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK, Vaskulárna medicína 2013; Suplement 1, s. 33. 2013.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. BYPASS "IN SITU". In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK. 2013.
  6. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 2, s. 35-37. ISSN 0301-5491.
  7. POLZER, Stanislav, T Christian GASSER, Jiri BURSA, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Vojtech MAN a Pavel SKACEL. Importance of material model in wall stress prediction in abdominal aortic aneurysms. MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2013, roč. 35, č. 9, s. 1282-1289. ISSN 1350-4533. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2013.01.008.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Intervence na povrchních žílách dolních končetin: zhodnocení rizika a prevence žilního trombembolismu. In XXXVIII.Flebologické dny s mezinárodní účastí, 8.-9.11.2013, IKEM, Praha. 2013.
  9. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Intervence na povrchních žílách dolních končetin: zhodnocení rizika a prevence žilního trombembolismu. In XXXVIII.Flebologické dny s mezinárodní účastí 2013, Praha, sborník abstrakt. 2013.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Zdeněk GREGOR. Long-term patency of a RaK collagen vascular prosthesis - single centre results during a 10 year follow-up. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2013, roč. 114, č. 1, s. 15-18. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2013_004.
  11. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
  12. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypass a jeho postavení v současné době. In XXXVIII. Angiologické dny 2013 s mezinárodní účastí, 28.2.-2.3.2013, Praha. 2013.
  13. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Peripheral bypass Grafting and its Current Role. In XXXVIII Angiological Days with International Participation 2013. Book of Abstracts, Praha, AMCA spol. s r.o. 2013. ISBN 978-80-905449-0-1.
  14. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In 2nd Annual Congress of the International Society for Vascular Surgery 2013), Feb 14-16, 2013, Miami, FL, USA, Program Book. 2013.
  15. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In 2nd Annual Congress of the International Society for Vascular Surgery 2013), Feb 14-16, 2013, Miami, FL, USA. 2013.
  16. HALLIDAY, Alison, Richard BULBULIA, William GRAY, Ally NAUGHTEN, Anne den HARTOG, Antonella DELMESTRI, Carol WALLIS, Stephanie le CONTE, Sumaira MACDONALD, P. CRAS, J. M. H. HENDRIKS, P. LAUWERS, M. HERTOGHS, P Van SCHIL, L De JAEGHER, P. PEETERS, J. VERBIST, D. DENDOOVEN, J De LETTER, G. VANHOOREN, P. ASTARCI, I. CAPRON, C. CHOGHARI, F. HAMMER, V. LACROIX, A. PEETERS, R. VERHELST, M. BOSIERS, K De MEESTER, K. DELOOSE, E Van BUGGENHOUT, E. VINCK, M. GEENENS, D. HEMELSOET, I Van HERZEELE, F. VERMASSEN, G De KOSTER, Q. DESIRON, A de Noordhout MAERTENS, D. MALMENDIER, M. MASSOZ, G. SAAD, S. CIRELLI, P. DORMAL, P. LERUT, E. THUES, S. COUTTS, A. DEMCHUK, M. HILL, M. HUDON, G. KLEIN, M. MCCLELLAND, W. MORRISH, G. SAMIS, G. SUTHERLAND, T. WATSON, J. WONG, Bao LIU, Chang-Wei LIU, L. BARANKOVA, V. CHLOUBA, J. FIEDLER, V. PRIBAN, L. STERBA, L. KALABOVA, Z. KRIZ, P. KRUPA, M. PRIVARA, M. REIF, L. SOUCKOVA, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, B. VOJTISEK, T. HRBAC, M. KULIHA, V. PROCHAZKA, M. ROUBEC, D. SKOLOUDIK, F Abd ALLAH, M. H. ELDESSOKI, H Heshmat KASSEM, H Soliman GHARIEB, J. M. CARDON, A Le Gallou WITTENBERG, E. ALLAIRE, J. P. BECQUEMIN, F. COCHENNEC, P. DESGRANGES, H. HOSSEINI, H. KOBEITER, J. MARZELLE, P. BERGERON, R. PADOVANI, J. C. TRASTOUR, B. BIERMAIER, H. M. GISSLER, C. KLOTZSCH, T. PFEIFFER, R. SCHNEIDER, L. SOEHL, M. WENNRIH, Y. BAUSBACK, S. BOTSIOS, D. BRANZAN, S. BRAUNLICH, H. HOLZER, J. LENZER, C. REICHENBECHER, C. PIORKOWSKI, J. SCHUSTER, D. SCHEINERT, A. SCHMIDT, M. ULRICH, M. WERNER, A. COSTER, A. ENGELHARDT, C. M. RATUSINSKI, B. BEREKOVEN, K. FRERKER, V. GORDON, G. TORSELLO, I. BELLENIS, A. POLYDOROU, V. POLYDOROU, A. TAVERNARAKIS, N. IOANNOU, M. TERZOUDI, E. CHATZINIKOU, A. GIANNOUKAS, G. HADJIGEORGIOU, S. KOUTSIAS, S. RALLI, N. ROUSAS, B. NEMES, Z. JARANYI, A. SZABO, D. VARGA, P. BARZO, M. BODOSI, E. FAKO, B. FULOP, A. KUNCZ, E. NAGY, T. NEMETH, S. PAZDERNYIK, K. SKOBA, E. VOROS, S. N. HAIDER, J. HARBISON, P. MADHAVAN, D. MOORE, R. BEYAR, A. HOFFMAN, T. KARRAM, A. KERNER, E. NIKOLSKY, S. NITECKI, G. AMATUCCI, P. VITTORIO, Prof. FREDERICO, D. MARINAZZO, G. REGINA, A. GIAQUINTA, F. PATTI, M. VEROUX, P. VEROUX, L. ADOBBATI, G. BERTONI, P. BIANCHI, R. CASANA, L. CIRENI, L. MARTELL, V. TOLVA, L. ARCURI, F. CASONI, G. COPPI, R. MORATTO, J. VERONESI, G. BAJARDI, G. SAVETTIERI, R. CORBETTA, A. ODERO, P. QUARETTI, Z. THYRION, P. CAO, V. CASO, P. DERANGO, L. FARCHIONI, G. PARLANI, G. MALFERRARI, F. STROZZI, N. TUSINI, E. VECCHIATI, A. BIELLO, L. CAPOCCIA, D. MENNA, A Ritta RIZZO, E. SBARIGIA, F. SPEZIALE, D. TONI, M. GIOVANNI, G. MEOLA, G. NANO, M. T. OCCIUTO, S. STEGHER, D. TEALDI, F. ACCROCCA, C. AMBROGI, R. BARBAZZA, G. MARCUCCI, A. CAPPELLI, G De DONATO, G. PALASCIANO, D. PIERAGALLI, C. SETACCI, F. SETTACI, C. LABATE, E. FERRERO, M. FERRI, F. NESSI, A. VIAZZO, P. CASTELLI, M. L. DELODOVICI, M. FERRARIO, G. PIFFARETTI, G. TOMEI, E. FURUI, T. INOUE, R. KONDO, Y. MATSUMOTO, H. SHIMIZU, B. AIDASHOVA, N. KOSPANOV, R. LYSSENKO, D. MUSSAGALIEV, G J De BORST, A G Den HARTOG, R. LO, F. MOLL, R. TOOROP, H B Van Der WORP, E. J. VONKEN, S. BAKKE, K. KROHG-SORENSEN, M. SKJELLAND, P. ANDZIAK, S. DRELICHOWSKI, M. DRATWICKI, R. GIL, W. IWANOWSKI, K. KONCEWICZ, M. NOWICKI, J. PNIEWSKI, J. RZEZAK, P. SEWERYNIAK, P. BIALEK, Z. BIEJAT, W. CZEPEL, A. CZLONKOWSKA, A. DOWZENKO, J. JEDZREJEWSKA, A. KOBAYASHI, J. LESZEZYUSKI, A. MALEK, J. POLANSKI, R. PROCZKA, M. SKORSKI, M. SZOSTEK, N. ALEKSIC, S. BABIC, J. KOLAR, D. RADAK, D. SAGIC, S. TANASKOVIC, M. COLIC, L. DAVIDOVIC, D. JOVANOVIC, I. KONCAR, D. BARTKO, P. BENO, F. RUSNAK, K. ZELENAK, M. GASPARINI, A. GRAD, I. KOMPARA, Z. MILOSEVIC, V. FLIS, J. MATELA, K. MIKSIC, F. MILOTIC, B. MRDJA, B. STIRN, E. TETICKOVIC, A. CHAMORRO, V. OBACH, V. RIAMBAU, S. ROMAN, E. BLANCO, A. Y. IZQUIERDO, M. GUERRA, E. CAMPBELL, H. LINDGREN, J. NYBERG, G. PLATE, H. PARSSON, P. QVARFORDT, S. ACOSTA, K. BJORSES, K. BRANDT, N. DIAS, A. GOTTSATER, J. HOLST, T. KRISTMUNDSSON, T. KUHME, T. KOLBEL, B. LINDBLAD, M. LINDH, M. MALINA, T. OHRLANDER, T. RESCH, V. RONNLE, B. SONESSON, M. WARVSTEN, Z. ZDANOWSKI, B. BENGT, M. DELLE, J. FORMGREN, P. GILLGREN, L. JARL, T. B. KALL, P. KONRAD, N. NYMAN, C. SKIOLDEBRAND, J. STEUER, R. TAKOLANDER, F. J. AHLHELM, L. BONATI, S. S. ENGELTER, T. EUGSTER, H. GENSICKE, P. LYRER, L. MARIANI, P. STIERLI, C. STIPPICH, T. WOLFF, A. MEHRZAD, E. BROWN, B. ESISI, N. BUTLER, D. J. DAY, P. HAYES, N. HIGGINS, E. JUMILLA, P. MARTIN, J. MITCHELL, K. VARTY, A. BIRT, P. DAVIES, J. GEORGE, A. GRAHAM, L. JONKER, T. JOSEPH, N. KELSALL, C. POTTS, T. WILSON, P. DAVEY, R. HAYMAN, G. TERVITT, A. ABDUL-HAMIQ, J. BRYCE, I. CHETTER, D. ETTLES, R. LAKSHMINARAYAN, K. MITCHELSONM, C. RHYMES, G. ROBINSON, P. SCOTT, A. VICKERS, H. BAHT, I. BALOGUN, I. BURGER, L. COWIE, G. GUNATHILAGAN, D. HARGROVES, R. INSALL, S. JONES, H. RUDENKO, J. SENARATNE, G. THOMAS, A. THOMSON, P. ENEVOLDSON, H. NAHSER, I. O'BRIAN, F Torella D WATLING, R. WHITE, A. CLIFTON, C. ELEY, N. KHANOM, J. O'REILLY, A. PEREIRA, C. BICKNELL, N. CHESHIRE, R. GIBBS, M. HAMADY, A. JAMES, M. JENKINS, A. LACEY, M. MIRESKANDARI, T. SACHS, J. WOLFE, D. HARDY, F. JUSTIN, L. PHIRI, L. SEKARAN, S. SETHURAMAN, L. TATE, J. AKYEA-MENSAH, A. CHRISOPOULOU, J. V. SMYTH, I. NICHOL, A. PARRY, G. YOUNG, M. CLARKE, M. DAVIS, A. DIXIT, A. DYKER, G. FORD, R. JACKSON, S. KAPPADATH, D. LAMBERT, T. LEES, S. LOUW, S. MACDONALD, N. PARR, G. STANSBY, L. WALES, V. WEALLEANS, L. WILSON, M. WYATT, P. DORMAN, A. HUGHES, D. JONES, A. D. MENDELOW, H. RODGERS, S. MACSWEENEY, N. MCCONACHIE, A. SOUTHAM, W. SUNMAN, D. BRILEY, C. DARBY, A. HANDA, L. HANDS, W. KUKER, K. MICHAEL, J. PERKINS, U. SCHULZ, D. SMITH, R. TEAL, M. DONNELLY, S. D'SOUZA, A Asehosem EGUN, B. GREGORY, C. KELLY, S. PUNEKAR, S. RAJ, D. SERIKI, G. THOMSON, J. BEARD, T. CLEVELAND, J. HUMPHREYS, A. JENKINS, C. KING, R. LONSDALE, R. NAIR, S. NAWAZ, F. OKHUOYA, D. TURNER, G. VENABLES, J. BROWN, R. DURAIRAJAN, P. GUYLER, P. HARMAN, M. JAKEWAYS, C. KHUOGE, A. KUNDU, T. LOGANATHAN, D. SINHA, V. THOMPSON, S. TYSOE, Dr. BARER, A. BROWN, S. CRAWFORD, P. DUNLOP, Dr. MAJMUDAR, D. MITCHELL, Dr. O'BRIEN, Dr. O'CONNELL, Dr. SCOTT, S. VETRIVEL, R. ASHLEIGH, S. BUTTERFIELD, G. GAMBLE, J. GHOSH, C. MCCOLLUM, M. WELCH, S. WELSH, V. KAZAN, M. NAZZAL a V. RAMSEY-WILLIAMS. Status Update and Interim Results from the Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2 (ACST-2). EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. Londýn: W B SAUNDERS CO LTD, 2013, roč. 46, č. 5, s. 510-518. ISSN 1078-5884. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.07.020.
  17. AVGERINOS, E. D., M. AKSOY, T. BISDAS, A. BORDIANU, G. CACO, A.O. CALLAGHAN, J. de CARVALHO, L. DESENDER, P. DOMBURE, A. DUPREY, D. EEFTING, A. FRECH, F. GALLARDO, T. GAMZATOV, G. GOSI, M. GRAEBE, K. KALANIKOVA, A. KOUREAS, T. KUKKONEN, O. A. OSHIN, V. PANDEY, P. PRACEK, R. RADYSH, Z. RANCIC, J. ROY, C. H. SCHELP, A. SETTEMBRINI, H. STEPAK, Robert VLACHOVSKÝ a T. R. WYSS. Vascular Training Profiles across Europe. EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. Londýn: W B SAUNDERS CO LTD, 2013, roč. 46, č. 6, s. 719-725. ISSN 1078-5884. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.08.003.
  18. VLACHOVSKÝ, Robert. Zpráva z 2. kongresu International Society for Vascular Surgery. In Cor et Vasa 2013;55(3):353. 2013. ISSN 0010-8650.

  2012

  1. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Časná karotická endarterektomie. In Miroslav Bulvas, Ĺubomír Špak, Andrej Džupina, Karel Roztočil, Ewald Ambrózy, Jiří Matuška. Angiologie 2012: pokroky v angiologii. Praha: Maxdorf, 2012, s. 16-19. ISBN 978-80-7345-295-7.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci křečových žil pomocí „Venous Clinical Severity Score". In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  6. VLACHOVSKÝ, Robert a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci křečových žil pomocí „Venous Clinical Severity Score". In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  7. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů „Venous Clinical Severity Score“ (VCSS). In XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí, Praha, Sborník abstrakt. 2012.
  8. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů „Venous Clinical Severity Score“ (VCSS). In XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí, Praha. 2012.
  9. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  10. BIROŠ, Ernest, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě multietážového postižení tepenného systému dolních končetin. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  11. BIROŠ, Ernest, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě multietážového postižení tepenného systému dolních končetin. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  12. BIROŠ, Ernest, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě multietážového postižení tepenného systému dolních končetin. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
  13. BIROŠ, Ernest, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě multietážového postižení tepenného systému dolních končetin. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK, Vaskulárna medicína , Suplement 1, s. 23. 2012. ISSN 1338-0214.
  14. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Mojmír PŘÍVARA a Ernest BIROŠ. Náhlé příhody břišní v cévní chirurgii. In Chirurgické sympozium nemocnice Hodonín, Čejkovice. 2012.
  15. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy autologní femorální žilou. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  16. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy autologní femorální žilou. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  17. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Martin DVOŘÁK a Jan BUČEK. Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  18. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Martin DVOŘÁK a Jan BUČEK. Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  19. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Zdeněk KŘÍŽ. Naše zkušenosti s implantací biosyntetických protéz - prvních 35 pacientů. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
  20. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Zdeněk KŘÍŽ. Naše zkušenosti s implantací biosyntetických protéz - prvních 35 pacientů. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK, Vaskulárna medicína , Suplement 1, s. 12. 2012. ISSN 1338-0214.
  21. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
  22. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
  23. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Pedal Bypass Grafting in the Treatment of Chronic Critical Lower Limb Ischaemia. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha, International Angiology, Vol. 31, Suppl. 1 to issue No. 3,, p 167-168. 2012.
  24. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Pedal Bypass Grafting in the Treatment of Chronic Critical Lower Limb Ischaemia. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012.
  25. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Pedální bypass v léčbě chronické kritické končetinové ischémie – desetileté zkušenosti. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
  26. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Pedální bypass v léčbě chronické kritické končetinové ischémie – desetileté zkušenosti. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK, Vaskulárna medicína , Suplement 1, s. 22. 2012. ISSN 1338-0214.
  27. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-Life Assessment in Patients after Endovenous Laser Therapy and Conventional Surgery for Great Saphenous Varicose Veins. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha, International Angiology, Vol. 31, Suppl. 1 to issue No. 3,, p 189. 2012. ISSN 0392-9590.
  28. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-Life Assessment in Patients after Endovenous Laser Therapy and Conventional Surgery for Great Saphenous Varicose Veins. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012.

  2011

  1. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Časná karotická endarterektomie. In XVII. Česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou, Valtice 2011. 2011.
  2. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In Vaskulárna medicína – Suplement 2, 2011; 3(S2): 22. 2011. ISSN 1338-0214.
  3. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In XV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Jasná. 2011.
  4. PLUHÁČKOVÁ, Hana, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Martin DVOŘÁK. Ojedinělý případ dlouhodobé průchodnosti axillo-bipopliteálního bypassu - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 10, s. 575-578. ISSN 0035-9351.

  2010

  1. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Autogenní vena femoralis superficialis jako náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 1, s. 39-44. ISSN 0035-9351.
  2. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aortální cévní protézy. In Cor et Vasa 2010; 52(10): 672-3. 2010. ISSN 0010-8650.
  3. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aortální cévní protézy. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
  4. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk GREGOR a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony - zkušenosti našeho pracoviště. In Cor et Vasa, roč. 52, č. 10, s. 678, IV. sjezd České společnosti kardiovaskulární společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
  5. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk GREGOR a Bohuslav VOJTÍŠEK. Hybridní revaskularizační výkony – zkušenosti našeho pracoviště. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
  6. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Michal VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. HYPEROXIA IMPAIRS OXYGEN UTILIZATION IN PORCINE MODEL OF RUPTURED ABDOMINAL ANEURYSM REPAIR. In Intensive Care Medicine, vol. 36, suppl. 2,. 2010. ISSN 0342-4642.
  7. HRUDA, Jan, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. HYPEROXIE ZHORŠUJE UTILIZACI KYSLÍKU V PRASEČÍM MODELU RUPTURY ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY. In XVII. kongres ČSARIM, Zlín, Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
  8. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2010, roč. 16, č. 3, s. 81-84. ISSN 1210-955X.
  9. VLACHOVSKÝ, Robert. Non-clinical study for the evaluation of novel vascular graft device (Prolong 2) in a porcine model; dead end? In AIVS 2010, Abstract Book. 2010.
  10. VLACHOVSKÝ, Robert. Non-clinical study for the evaluation of novel vascular graft device (Prolong 2) in a porcine model; dead end? In AIVS 2010, Ischgl. 2010.
  11. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Martin DVOŘÁK. Pedální bypass: desetileté zkušenosti. In Cor et Vasa 2010; 52(10): 673. 2010. ISSN 0010-8650.
  12. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Martin DVOŘÁK. Pedální bypass: desetileté zkušenosti. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
  13. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žilou. In Hojení ran 2010; 4 (suplementum 1): 45. 2010. ISSN 1802-6400.
  14. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žilou. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, V. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. Interaktivní kongres hojení ran, Brno. 2010.

  2008

  1. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In Cor Vasa, 2008, roč. 50, č. 11. 2008. ISSN 0010-8650.
  2. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Sborník abstrakt s programem. Brno 2008. 2008.
  3. LEWIS, S.C., C.P. WARLOW, A.R. BODENHAM, B. COLAM, P.M. ROTHWELL, D. TORGERSON, D. DELLAGRAMMATICAS, M. HORROCKS, C. LIAPIS, A.P. BANNING, M. GOUGH, M.J. GOUGH, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA, Zdeněk GREGOR, Mojmír PŘÍVARA, David GOLDEMUND a Jana PAVLÍKOVÁ. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. London, 2008, roč. 372, dec 20, s. 2132-2142. ISSN 0140-6736.
  4. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ a Robert VLACHOVSKÝ. Hluboká žíla dolní končetiny jako tepenná náhrada při řešení infekce cévní protézy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 4, s. 186-189. ISSN 0035-9351.
  5. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ a Robert VLACHOVSKÝ. Hluboká žíla dolní končetiny jako tepenná náhrada při řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici. Vyžádaná přednáška. In XII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou. 2008.
  6. Infekce spojené s cizími tělesy v krevním proudu - mezioborová spolupráce. In TEJKALOVÁ, Renata, Petr PAVLÍK, Jiří PODLAHA a Robert VLACHOVSKÝ. 16. ročník Mezioborového semináře Třeboň 2008 (sekce Infekce spojené s cizími tělesy v krevním proudu). 2008.
  7. SUK, Pavel, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Ischemicko-reperfúzní model ruptury aneurysmatu abdominální aorty u prasat. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008, s. 333. ISBN 978-80-7262-589-5.
  8. KONEČNÝ, Z., Z. KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Jan BUČEK a Marta NEDBÁLKOVÁ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2008, roč. 14, č. 2, s. 71. ISSN 1210-955X.
  9. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Marta NEDBÁLKOVÁ a Zdeněk GREGOR. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In Aktuality v nefrologii. ročník 14, číslo 2. Praha,ČR: Tigis,spol.s r.o., 2008, s. 71. ISSN 1210-955X.
  10. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Jiří PODLAHA. Peroperační hybridní výkony v cévní chirurgii. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2008.
  11. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Jiří PODLAHA. Peroperační hybridní výkony v cévní chirurgii. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2008.
  12. VOCILKOVÁ, Lenka, Vladislava ŠIMKOVÁ, Pavel SUK, Ivan jr. ČUNDRLE, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Vladimír ŠRÁMEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FABEROVÁ a M MATĚJOVIČ. Porovnání 10,5 a a 22 hodinového prasečíhom odelu ruptzurujícícho abdominálního aortálního aneurysmatu z hlediska oxidativního stresu.Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008, s. 337-338. ISBN 978-80-7262-589-5.
  13. DVOŘÁK, Martin, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. Roboticky asistované cévní rekonstrukce aorto-femorální oblasti. In III.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2008.
  14. DVOŘÁK, Martin, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. ROBOTICKY ASISTOVANÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE AORTO-FEMORÁLNÍ OBLASTI. In Cor et Vasa, 2008, roč.50, č.11. 2008. vyd. ČSKVCH, 2008, s. k236, 1 s. ISSN 0010-8650.
  15. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ a Martin DVOŘÁK. Řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici autologní femorální žilou. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2008.
  16. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ a Martin DVOŘÁK. Řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici autologní femorální žilou. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2008.
  17. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ml. ČUNDRLE, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, M VLAŠÍN, J MICHÁLEK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ a Vladimír ŠRÁMEK. Sledování apoptózy lymfocytů na porcinním modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
  18. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. The Robotic System da Vinci in Vascular Surgery. In European Surgery, ACA, suppl. 223/08, 1st Central European Congress of Surgery 2008. 2008. vyd. 2008, 1 s. ISSN 1682-8631.
  19. ČUNDRLE, Ivan jr., Pavel SUK, Jan HRUDA, Lukáš VYORÁLEK, Lenka VOCILKOVÁ, Vladislava ŠIMKOVÁ, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, K FÁBEROVÁ, M MATĚJOVIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Martin PAVLÍK. Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Galén, 2008, s. 335. ISBN 978-807262-589-5.

  2007

  1. VLACHOVSKÝ, Robert, Zdeněk GREGOR a Robert STAFFA. Dlouhodobá průchodnost pletených cévních protéz s kolagenní úpravou (Ra K) v aortofemorálním úseku. In sborník abstrakt kongresu s mezinárodní účastí INTER-ANGIO 2007, 3.multidisciplinární sympozium Euroregionu Nisa v Liberci. Praha: AMCA, 2007, s. x, 1 s.
  2. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk KONEČNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedal bypass grafting in the treatment of chronic critical limb ischemia. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 125. ISSN 1211-3395.
  3. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk GREGOR, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Ivo HOFÍREK. Pedal bypass grafting on arteriographically invisible foot arteries detected by duplex ultrasound for limb salvage. Minerva Chirurgica. Torino, Italy: Edizione Minerva Medica, 2007, roč. 62/2007, č. 2, s. 115-124. ISSN 0026-4733.
  4. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Robert VLACHOVSKÝ a Sabina WASIKOVÁ. Pedální bypass s výtokem na angiograficky nezobrazené pedální tepny při léčbě diabetické gangrény. In XI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou. Jasná 2007. 2007.
  5. DVOŘÁK, Martin, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Robotic Mini-Invasive Interventions in Vascular Surgery. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 126-127. ISSN 1211-3395.
  6. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Ten-Years Experience with Establishing A-V Shunts. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 127-253. ISSN 1211-3395.

  2006

  1. STAFFA, Robert. Follow-up and its importance for long-term pedal bypass functionality. Acta Chirurgica Belgica. Belgie, 2006, roč. 106, č. 1, s. 81-85. ISSN 0001-5458.
  2. KŘÍŽ, Zdeněk a Robert VLACHOVSKÝ. Pedal bypass as an urgent revascularisation surgery (case reports). Bratislava Medical Journal. Bratislava: LF Komenského univerzity v Bratislavě, 2006, roč. 107, č. 3, s. 93-95. ISSN 0006-9248.
  3. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Sabina WASIKOVÁ. Pedální bypass s výtokem na angiograficky nezobrazené tepny. In Sborník přednášek II. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: ČSKVCH, 2006, s. 3.
  4. VLACHOVSKY, Robert, Zdenek GREGOR, Jiri PODLAHA, Robert STAFFA, Martin DVORAK, Pavla ROTTEROVA a Bohuslav VOJTISEK. Ruptura aneuryzmatu renální tepny u pacientky s projevy systémového postizení pojiva kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: CLS JEP, 2006, roč. 85, č. 3, s. 151-6, 6 s. ISSN 0035-9351.
  5. GREGOR, Zdeněk, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Robert VLACHOVSKÝ a Pavel MATONOHA. Syndrom horní hrudní apertury - 24 leté zkušenosti z angiologického pracoviště. In II.sjezd Čs. společnosti kardiovaskulární chirurgie.Sborník abstrakt. Brno: Čs. společnost kardiovaskulární chirurgie, 2006, s. 27.
  6. GREGOR, Zdeněk a Robert VLACHOVSKÝ. Syndrom horní hrudní apertury: léčba a dlouhodobé zkušenosti z chirurgického pracoviště. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 58, č. 1, s. 28-32. ISSN 0032-6291.
  7. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Jiří PODLAHA a Petr PISKAČ. Thoracic outlet syndrom,syndrom horní hrudní apertury-chirurgická léčba, dlouhodobé zkušenosti. Praha: Grada, 2006, 4 s. Angiologie.

  2005

  1. STAFFA, Robert, Jindřich LEYPOLD a Robert VLACHOVSKÝ. Pedal Bypass in Salvage of Critically Ischemic Limb with Unsatisfactory Preoperative Angiography. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Current Contents. UK, 2005, roč. 4, Suppl. 1, s. 90-90. ISSN 1569-9293.

  2001

  1. STAFFA, Robert, Jindřich LEYPOLD a Robert VLACHOVSKÝ. Vascular collagen prosthesis of RaK type - long-term-patendy Clinical study. Bratislavske Lekárske Listy. Bratislava: Veda, 2001, roč. 102, č. 6, s. 286-289. ISSN 0006-9248.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 02:19