Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal for East European Management Studies. Baden-Baden: Nomos, 2018, roč. 23, č. 3, s. 474 - 501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474.
 2. 2017

 3. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392. ISBN 978-1-911218-27-2.
 4. 2016

 5. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire : The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 848-854. ISBN 978-80-7435-636-0.
 6. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar. Columbia, 2016, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385.
 7. 2015

 8. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science. 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102.
 9. MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science. 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122.
 10. 2014

 11. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344. ISBN 978-1-910309-77-3.
 12. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315. ISBN 978-80-7435-370-3.
 13. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 270-277. ISBN 978-1-910309-77-3.
 14. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 218-226. ISBN 978-80-89524-15-0.
 15. PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469. ISBN 978-80-7435-367-3.
 16. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Vztah efektivity leadera, transakčního a transformačního leadershipu: Jak působí posilující efekt? Psychologie pro praxi. Praha: Karolinum, 2014, roč. 7, 3-4, s. 95-109. ISSN 1803-8670.
 17. 2013

 18. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520. ISBN 978-1-909507-63-0.
 19. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3.
 20. 2011

 21. PROCHÁZKA, Jakub a Petr SMUTNÝ. Čtyři pohledy na efektivního leadra. In Letovancová, E., Vavráková, E. Psychológia práce a organizácie 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 388-397. ISBN 978-80-223-2970-5.
 22. SMUTNÝ, Petr a Jakub PROCHÁZKA. Souvislost mezi zvládnutím přípravné fáze týmové práce a celkovým výsledku týmu. In Kozub Michal. Ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 131-136. ISBN 978-80-210-5596-4.
 23. 2010

 24. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA, Jan ŽÁK a Mojmír SNOPEK. Manažerské dovednosti a jejich rozvoj v prostředí simulačních manažerských her. In Ekonomika a management organizací - výzkum výuka, praxe. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 450-457, 7 s. ISBN 978-80-210-5273-4.
 25. 2009

 26. SMUTNÝ, Petr a Jakub PROCHÁZKA. Efektivnost stylů vedení. In Vývojové tendence podniků V. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 537-548. ISBN 978-80-210-5003-7.
 27. 2008

 28. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.
 29. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Sítě malých a středních podniků v ČR. In Vyvojové tendence podniků IV (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. s. 297-332. ISBN 978-80-210-4723-5.
 30. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 31. SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Svět environmmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4586-6.
 32. 2007

 33. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví v území jižní Moravy III. In Vývojové tendence podniků III (Svazek II). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 468-546, 78 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 34. SMUTNÝ, Petr. Simulační hry jako nástroj zvyšování kvality lidského kapitálu podniku. Brno, 2007. 178 s. Disertační práce. ISBN neuvedeno.
 35. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Základy projektového řízení. 2007.
 36. 2006

 37. SMUTNÝ, Petr, Eva KUBÁTOVÁ a Jan ŽÁK. Klastr jako nástroj rozvoje regionů. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 157-167. ISBN 80-210-4095-5.
 38. SMUTNÝ, Petr. Managerial competencies in companies in Czech Republic. In X. International Conference of Doctoral Students. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4156-0.
 39. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.
 40. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 407-457. ISBN 80-210-4133-1.
 41. SMUTNÝ, Petr. Simulační manažerské hry jako nástroj rozvoje manažerských kompetencí. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006. s. 1367 - 1372. ISBN 80-245-1091-X.
 42. SMUTNÝ, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 291-296. ISBN 80-7041-895-8.
 43. 2005

 44. KUBÁTOVÁ, Eva, Radoslav ŠKAPA a Petr SMUTNÝ. Different approaches to industry clusters identification. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 248-252. ISBN 80-7194-806-3.
 45. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe. In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 139-150, 11 s. ISBN 80-210-3820-9.
 46. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 47. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA a Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 375-408, 33 s. ISBN 80-210-3847-0.
 48. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0.
 49. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Teoretické a metodologické základy analýzy potenciálů klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 337-374, 37 s. ISBN 80-210-3847-0.
 50. 2004

 51. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Effects of managerial style change on company successfulness. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2004. s. 1-9. ISBN 80-214-2677-2.
 52. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. s. 53-53.
 53. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Liberalisation as Factor of Company Successfulness: Case of Czech Companies. In Society and consumption: Economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. s. 57-57, 16 s. ISBN 9986-19-618-3.
 54. SMUTNÝ, Petr a Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 10-24. ISBN 80-214-2787-6.
 55. SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9.
 56. 2003

 57. SMUTNÝ, Petr. Gaming Simulation and Organizational Change. In Economies in Transition and Integration Processes. Neubiberg, Germany: Universität der Bunedswehr München, 2003. s. 23-30. ISBN 3-924069-38-7.
 58. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Petr SMUTNÝ a Jan ŽÁK. Simulační hra STRATIS. Brno: Brno International Business School, 2003. 43 s.
 59. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační hry jako prostředek rozvoje klíčových manažerských kompetencí. In EDMAN 03 - Education For Management. Brno: EVIDA, 2003. s. 77-84. ISBN 80-86596-25-7.
 60. POSPÍŠIL, Petr a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. s. 147-150. ISBN 80-7302-047-5.
 61. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 39-49. ISBN 80-210-3100-X.
 62. 2002

 63. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno.
 64. SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. s. 430-436. ISBN 80-210-2831-9.
 65. KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL a Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 63-67. ISBN 80-210-2897-1.
 66. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 310-321. ISBN neuvedeno.
 67. 2001

 68. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 64-67. ISSN 1211-3384.
 69. 2000

 70. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra - aplikace jaro 2001. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 54 s. ISBN 80-210-2494-1.
 71. 1999

 72. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 51 s. ISBN 80-210-2239-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 5. 2021 23:56