Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023. 232 s. ISBN 978-80-242-8740-9.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Floridský guvernér bojuje proti woke ideologii odstraňováním knih ze školních knihoven. Alarm, 2023.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Scénář pro naše hry s Barbie nepsal Mattel, ale Victor Hugo. Alarm, 2023.

  2022

  1. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2022. 212 s. ISBN 978-80-280-0206-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022.
  2. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 214 s. ISBN 978-80-280-0206-0.
  3. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0207-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie. Škola a eskalace společenských konfliktů. In Prevence. Život bez závislostí, z.s., 2022. s. 11-12. ISSN 1214-8717.

  2021

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Between Innocence and Sexual Subjectivity: Childhood, Adolescence, and Sexualities. Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2021, roč. 22, č. 2, s. 7-10. ISSN 2570-6578. doi:10.13060/gav.2021.016.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Dětská skupina jako kolektivita. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2021, roč. 57, č. 5, s. 557-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.042.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Childhood, Adolescence, and Sexualities. In Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2021. 208 s. ISSN 2570-6578.
  4. OBROVSKÁ, Jana, Lucie JARKOVSKÁ a Kateřina LIŠKOVÁ. ‘Since they are here in Czechia, they should talk in Czech’. Ethnicity in peer groups at school. Intercultural Education. 2021, roč. 32, č. 1, s. 62-82. ISSN 1467-5986. doi:10.1080/14675986.2020.1844511.

  2020

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Cena děkana za významný umělecký čin. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2020.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: MUNI Press, 2020. 90 s. ISBN 978-80-210-9624-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: MUNI Press, 2020. 90 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9625-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
  6. JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Hrajeme si spolu nebo vedle sebe? Socializace dětí do tří let v zařízeních denní péče. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
  7. JARKOVSKÁ, Lucie. If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools. Orbis Scholae. Karolinum, 2020, roč. 14, č. 3, s. 1-23. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2021.2.
  8. JARKOVSKÁ, Lucie. Sexuální výchova jako zbraň hromadného ničení. In Sociologické večery. 2020.
  9. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.

  2019

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Culture war in a secular country? The case of sex education. In Private, Civil and Public Sexualities XI. International Academic Conference. 2019.
  2. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ a Martina KAMPICHLER. Kam s dvouletými dětmi? Jsou prázdné mateřské školy tím správným místem? In CELOSTÁTNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE APV A UK S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ: Jaká byla, je a bude česká mateřská škol. 2019.
  3. FUTOVÁ, Gabriela, Lucie JARKOVSKÁ, Monika KAPRÁLIKOVÁ, Monika KOMPANÍKOVÁ, Hana KRUTÍLKOVÁ, Klára KUBÍČKOVÁ, Kamila MUSILOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Zuzana ŠTELBASKÁ. Kapky na Kameni. 50 příběhů českých a slovenských rebelek. Praha: Albatros, 2019.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie. Sexualita a škola: Utéct před tím nelze. Praha: SPRSV, 2019. s. 14-17. ISBN 978-80-905696-9-0.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. EU as a Child Molester: Sex Education and Russian Propaganda. In Technische Universität Berlin. 2018.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  3. KAMPICHLER, Martina, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy. Trnava, 2018, roč. 9, č. 2, s. 9-32. ISSN 1338-1563. doi:10.2478/jped-2018-0009.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie. Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice? Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 2018, roč. 6, č. 1, s. 47-57. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2018.06.01.03.

  2017

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Sexualization and Innocence. In Association of Women in Psychology Annual Conference 2017. 2017.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Sexuální výchova jako součást výchovy k demokracii a rovnosti. In Sexuality X. 2017.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Sexuální výchova na proruských webech. In 25. Kongres Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Pardubicích. 2017.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie. The Spectre Hunting Innocent Children: Sex Education in Times of Rising Populism. In Harvard University. 2017.

  2016

  1. HERDOVÁ, Tereza, Lucie JARKOVSKÁ, Kristýna PEŠÁKOVÁ a Zdeněk TRÁVNÍČEK. Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi. Praha: Úřadu vlády ČR, 2016. 67 s.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Childhood and sexuality in Central Europe. In 42nd Annual Conference of The Association for Moral Education. 2016.

  2015

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Doing gender in the classroom. In Zvaná přednáška na Universitě Adama Mickiewicze v Poznani. 2015.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ, Jana OBROVSKÁ a Adéla SOURALOVÁ. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. 256 s. ISBN 978-80-262-0792-4.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. They come to take your children. Children, fear and sexuality in Central Europe. In SEX AND SEXUALITY IN EAST - CENTRAL EUROPE, PAST AND PRESENT. AN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE AT THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. 2015.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. "We treat them all the same, but…". Disappearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers' responses. Race Ethnicity and Education. 2015, roč. 18, č. 5, s. 632-654. ISSN 1361-3324. doi:10.1080/13613324.2015.1013457.

  2014

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Children's Literature and The Politics of Gender. Journal of Gender and Power. 2014, roč. 1, č. 2, s. 73-83. ISSN 2391-8187.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Jiný, ale užitečný: Gender a sexualita v literatuře pro nejmenší. In Sexuality VIII., Olomouc. 2014.
  3. LIŠTIAKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Gender, rovné příležitosti výzkum. Praha, 2014, roč. 12, č. 2, s. 77-86. ISSN 1213-0028.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. Who pulls the strings. Using creative methods in research with children. In European Conference on Educational Research. 2014.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 1, s. 97-110. ISSN 1802-4637.

  2013

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Mezi ochranou a morální panikou: Děti a sexualita. In Dagmar Marková, Lenka Rovňanová. SEXUALITY VII : Rod, rodina, rodičovstvo – scenáre udrņateľnej reprodukcie. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2013. s. 106-113. ISBN 978-80-970234-4-7.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Jana OBROVSKÁ. “There is no difference, but the state should pay us more”: Czech Teachers in the Ethnically Diverse Classroom. In Compelling Diversities, Educational Intersections: Policy, Practice, Parity, Gender and Education Association. 2013.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2013, roč. 49, č. 2, s. 269-290. ISSN 0038-0288.

  2012

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender in Children's Fantasies. Educação, Sociedade & Culturas. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2012, roč. 2012, č. 35, s. 129-146. ISSN 0872-7643.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí. Sociální studia. Katedra sociologie FSS MU, 2012, roč. 9, 2/2012, s. 31–42. ISSN 1214-813X.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. O dívkách či pro dívky? aneb Sexuální výchova a gender. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 20. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE: Sborník referátů. Brno: SPRSV, 2012. s. 52-55. ISBN 978-80-904290-8-6.

  2011

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Je to k nevíře aneb Obrat k prudérii v české sexuální výchově? In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 19. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE: Sborník referátů. Brno: SPRSV, 2011. s. 45-48. ISBN 978-80-904290-4-8.

  2010

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Kam se dívají zlobivé holky. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2010, ročník 11, 2/2010, 3 s. ISSN 1213-0028.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Lidská sexualita – nebezpečná ideologie? Analýza argumentů odpůrců sexuální výchovy v českých školách. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE: Sborník referátů. Brno: SPRSV, 2010. s. 67 - 71. ISBN 978-80-904290-2-4.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8.

  2009

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové aspekty sexuální výchovy. Praha: MŠMT, 2009. 4 s. Sexuální výchova - vybraná témata. ISBN 978-80-87000-29-8.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21-34, 13 s. ISSN 1802-4637.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 4, s. 727–752, 25 s. ISSN 0038-0288.

  2008

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Cultural Capital and Educational Inequalities: concepts, methods, strategies and new configurations. 2008.
  2. ŠMÍDOVÁ, Iva a Lucie JARKOVSKÁ. Gendered paths: state systems and actors anticipations. Case of the Czech Republic. In 8th Annual Aleksanteri Conference, Welfare, Gender and Agency in Russia and Eastern Europe. 2008.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení? 2008.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie. Normální stav muže, jiný stav ženy. Větrné mlýny, 2008. 2 s. Rozrazil 05/2008. ISSN 1801-4755.
  6. JANOUŠKOVÁ, Klára a Lucie JARKOVSKÁ. Otec v domácnosti: sebereflexe a reakce okolí. IVRIS Working Papers. Brno: FSS MU, 2008, č. 1, s. 29-34. ISSN 1803-0343.
  7. JARKOVSKÁ, Lucie. Proti křižovatkám správných a špatných cest a proti metodě černých skříněk. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2008, roč. 43-44, 43-44, s. 60-61. ISSN 1211-5770.
  8. JARKOVSKÁ, Lucie. Rodina je základ státu, tolerujme ji. Brno: Queerfest Brno, 2008.

  2007

  1. SMETÁČKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Dívky a chlapci mezi sebou. In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. s. 25 - 34, 9 s. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace III - Angažovaná věda? 2007.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Klára KUBÍČKOVÁ. Genderově konkrétní kabaret FEMFEM. Brno, 2007.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie a Iva ŠMÍDOVÁ. Invisible Girls in a Girls’ Subject. In Gender, Work and Organization conference. 2007.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie. Jsou chlapci od přírody živější než dívky? Gender, genderová socializace a její role v pedagogice. In BABANOVÁ, Anna a Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Žába na prameni, o. s., 2007. s. 10 - 29. Rovné příležitosti v pedagogické praxi. ISBN 978-80-239-8798-0.
  6. JRAKOVSKÁ, Lucie. Proč se nám stále někdo snaží namluvit, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše? In ASSENZA, Dora. Příprava na globalizaci. Olomouc: A & M Publishng, 2007. s. 87 - 106. Centrum inovativního vzdělávání. ISBN 978-80-903654-2-1.
  7. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 219 - 231. 1. vyd. ISBN 978-80-903086-6-4.
  8. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání (CD). In Sborník příspěvků z Konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 219 - 231. ISBN 978-80-903086-6-4.
  9. SMETÁČKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Ve škole je gender všude kolem nás. In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. s. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
  10. JARKOVSKÁ, Lucie. Ve škole je gender všude kolem nás. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. s. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-01-0.
  11. JARKOVSKÁ, Lucie. What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities. 2007.

  2006

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Feminismus a sexuální výchova. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Gender & sociologie, Sociologický ústav, 2006, roč. 7, 2/2006, s. 41-45. ISSN 1213-0028.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie a Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace II. 2006.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 42, 5/2006, s. 1077-1080. ISSN 0038-0288.
  4. BASLAROVÁ, Iva a Lucie JARKOVSKÁ. Mýtus krásy ve filmu. In Audiovisual, kino Světozor. 2006.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie a Irena SMETÁČKOVÁ. Škola jako genderovaný prostor. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. s. 14-19. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
  6. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. s. 45-50. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.

  2005

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender a společnost. In SMETÁČKOVÁ, Irena a Klára VLKOVÁ. Gender ve škole. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005. s. 26-31. ISBN 80-903331-2-5.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender v českém školství - teorie a praxe. In DOPITA, Miroslav a Antonín STANĚK. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 132-142. ISBN 80-244-1250-0.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace. 2005.

  2004

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Prohlédněme genderové stereotypy. In Abc feminismu. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2004. s. 18-27, 9 s. ISBN 80-903228-3-2.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 42-52, 10 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Úvod do gender studií pro romské vysokoškolské studentky. 2004.

  2003

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003. 26 s. ISBN 80-903228-2-4.

  2002

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 154-161. ISBN 80-903228-0-8.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Propopulační politika, feminismus a rovné příležitosti. Kateřina Lišková a Jolana Navrátilová, ed. In Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. s. 42-48.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 23:13