Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise - 2022. Onomastická komise, 2022.
 2. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2022. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2022.
 3. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. oborová rada doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace, 2022.
 4. SVOBODOVÁ, Hana a Jana Marie TUŠKOVÁ. Vybrané metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem. 2022.
 5. 2021

 6. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2021). Onomastická komise, 2021.
 7. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2021. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2021.
 8. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. Oborová rada doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace, 2021.
 9. 2020

 10. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2020. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2020.
 11. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. Oborová rada doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace, 2020.
 12. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Ivana KOLÁŘOVÁ. Ohlédnutí za 85 lety Rudolfa Šrámka. In Ivana Kolářová, Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 7-11. ISBN 978-80-210-9820-6.
 13. 2019

 14. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 15. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 16. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2019). Onomastická komise, 2019.
 17. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2019. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2019.
 18. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. 2019.
 19. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Julia Roberts nebo Julia Robertsová. In Mezinárodní den jazyků - Korpusy nejsou pouze dortové! 2019.
 20. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Korpusy češtiny a výzkum (gramatických vlastností) proprií. In Chomová, A., Krško, J. Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava – Banská Bystrica. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júla 2017. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. s. 126-137. ISBN 978-80-224-1732-7.
 21. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci. In přednáška v Banskobystrické pobočce Slovenskej jazykovednej spoločnosti FF UMB. 2019.
 22. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v deklinaci vybrané skupiny vlastních jmen. In přednáška na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. 2019.
 23. 2018

 24. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Český národní korpus a jeho využití při zkoumání vlastních jmen. 2018.
 25. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2018). Onomastická komise, 2018.
 26. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2018. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2018.
 27. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. 2018.
 28. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K popisu gramatické stránky proprií v češtině. In U. Bijak a kol. Onomastyka-Neohumanistyka-Nauki spoleczne. 1. vyd. Kraków: Polska Akademia Nauk – Instytut Jezyka Polskiego, 2018. s. 517-525. ISBN 978-83-64007-48-4. doi:10.17651/ONOMAST2018.40.
 29. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2018, roč. 8, č. 1, s. 15-24. ISSN 1804-9435.
 30. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Využití metod kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka. 2018.
 31. 2017

 32. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2017. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2017.
 33. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. 2017.
 34. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Korpusy češtiny a výzkum gramatických kategorií proprií. In XX. slovenská onomastická konferencia. 2017.
 35. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. In konference eLerning 2017. 2017.
 36. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana SVOBODOVÁ. Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince. In Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince. 2017.
 37. LOLLOK, Marek, Jana Marie TUŠKOVÁ, Milena ŠUBRTOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Pracovní seminář k novému studijnímu oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. 2017.
 38. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka. In Ladění - Konference pro učitele českého jazyka a literatury (Zlín). 2017.
 39. 2016

 40. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Český národní korpus a jeho využití při zkoumání vlastních jmen. 2016.
 41. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2016). Onomastická komise, 2016.
 42. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2016. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2016.
 43. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. 2016.
 44. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K popisu gramatické stránky proprií v češtině. In XX. MIĘDZYNARODOWA I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ONOMASTYCZNA. 2016.
 45. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 46. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Onomastická gramatika. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1237-1239. ISBN 978-80-7422-480-5.
 47. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení. In Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? 1. vyd. Bratislava: Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. s. 119-133. ISBN 978-80-224-1550-7.
 48. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení. In Prechyľovanie: áno – nie? 2016.
 49. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Přechylování příjmení z hlediska českých žen. 2016.
 50. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Recenzní posudek monografie. 2016. ISBN 978-80-210-8446-9.
 51. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Recenzní posudek stati v odborném časopise. Onomastica. Polsko, 2016. ISSN 0078-4648.
 52. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. 2016.
 53. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence současného českého morfologického systému. 2016.
 54. 2015

 55. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Český národní korpus a jeho využití při výuce češtiny jako cizího jazyka. 2015.
 56. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 57. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 58. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 59. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Názvoslovné komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního (2015). Názvoslovná komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, 2015.
 60. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2015). Onomastická komise, 2015.
 61. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2015. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2015.
 62. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Diachronní a synchronní aspekty brněnských uličních názvů. 2015.
 63. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinačním typům českých oikonym. In Mária Šimková. Človek a jeho jazyk /3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. s. 495-509. ISBN 978-80-224-1181-3.
 64. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 33, s. 42-48. ISSN 0323-0449.
 65. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Přechylování cizích ženských příjmení v současné psané češtině. 2015.
 66. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantnost v deklinaci cizích oikonym (na příkladech Gsg. maskulin). In Iveta Valentová. 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.-30. apríla 2014. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015. s. 272-285. ISBN 978-80-224-1426-5.
 67. 2014

 68. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Názvoslovné komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního (2014). Názvoslovná komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, 2014.
 69. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise (2014). Onomastická komise, 2014.
 70. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2014. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2014.
 71. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Faktory ovlivňující volbu tvarů českých oikonym. 2014.
 72. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 129-140. ISBN 978-80-210-6631-1.
 73. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Komunikační varianty cizích oikonym v současné psané češtině (na materiálu Českého národního korpusu). In Hana Adam, Robert Hammel eds. Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung. Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik 2010-2013. 1. vyd. München - Berlin - Leipzig - Washington: Otto Sagner, 2014. s. 121-130. ISBN 978-3-86688-530-1.
 74. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Tvary Gsg. českých zeměpisných jmen a jejich fungování v komunikaci. 2014.
 75. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v deklinaci cizích maskulinních oikonym v psané češtině. In V. Petkevič - A. Adamovičová - V. Cvrček. Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o., 2014. s. 255-274. ISBN 978-80-7422-361-7.
 76. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v uličním pojmenování (na příkladě vybraných měst ČR). 2014.
 77. 2013

 78. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK). In Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Hargašová, Mark Richard Lauersdorf. Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 385-398. ISBN 978-80-223-3562-1.
 79. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Ivo MARTINEC, Jana HOFFMANNNOVÁ, Jaroslava JEŽKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Český jazyk pro střední školy a střední odborná učiliště. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7238-875-2.
 80. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Český národní korpus a jeho využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka. 2013.
 81. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Názvoslovné komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního. Názvoslovná komise Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, 2013.
 82. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise - 2013. Onomastická komise, 2013.
 83. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2013. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2013.
 84. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2022. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2013 - 2022.
 85. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2022. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2013 - 2022.
 86. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K jubileu docentky Evy Minářové. In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 7-9. ISBN 978-80-210-6114-9.
 87. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na SŠ. 2013.
 88. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na ZŠ. In Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka - další vzdělávání učitelů základních a středních škol. 2013.
 89. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Strategie a postupy kritického myšlení ve výuce českého jazyka na SŠ. 2013.
 90. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Ivo MARTINEC a David KROČA. Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
 91. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. ISBN 978-80-210-6114-9.
 92. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v deklinaci českých zeměpisných jmen. 2013.
 93. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ženská rodná jména v češtině - historie a současnost. 2013.
 94. 2012

 95. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny. In Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. 2012.
 96. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Český národní korpus a jeho možnosti při zpracování deklinace proprií. 2012.
 97. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise - 2012. Onomastická komise, 2012.
 98. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2012. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2012.
 99. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Diachronní a synchronní aspekty brněnské urbanonymie. 2012.
 100. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Komunikační varianty slovenských oikonym v deklinačním systému češtiny. 2012.
 101. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Místo cizích oikonym v deklinačním systému češtiny. 2012.
 102. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, LIII, č. 1, s. 324-334. ISSN 1211-4413.
 103. 2011

 104. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Onomastické komise. Onomastická komise, 2011.
 105. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2011. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2011.
 106. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinace českých oikonym ženského rodu - příspěvek k onomastické gramatice. In Valentová, I. Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2011. s. 94-101. ISBN 978-80-224-1213-1.
 107. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o. / Ústav Českého národního korpusu, 2011. 289 s. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. ISBN 978-80-7422-138-5.
 108. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Exonyma v deklinačním systému češtiny. In přednáška na UMB v Banské Bystrici. 2011.
 109. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Exonyma v deklinačním systému současné psané češtiny. In Institut slavistiky Humboldtovy univerzity. 2011.
 110. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci pomnožných oikonym češtiny zakončených na -y. Korpus - Gramatika - Axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2011, roč. 1, č. 3, s. 69–85. ISSN 1804-137X.
 111. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice". In Ološtiak, Martin - Ivanová, Martina - Slančová, Daniela. Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. 1. vyd. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. s. 125-135. ISBN 978-80-555-0335-6.
 112. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Kritické myšlení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
 113. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym. In Čermák, F. – Kučera, K. – Petkevič, V. Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15. 1. vyd. Praha: NLN / Ústav Českého národního korpusu, 2011. s. 281–286. ISBN 978-80-7422-115-6.
 114. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym. 2011.
 115. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Dagmar STREJČKOVÁ. Nové pohledy v jazyce (IV. studentská vědecká konference katedry českého jazyka). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 s. ISBN 978-80-210-5743-2.
 116. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Slovenská oikonyma v deklinačním systému češtiny. 2011.
 117. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace a chrématonyma. In Biolik, M. - Duma, J. Chrematonimia jako fenomen współczesności. 1. vyd. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011. s. 485-492. ISBN 978-83-7299-748-7.
 118. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace oikonym jako dynamický jev propriální vrstvy jazyka. In přednáška na UMB v Banské Bystrici. 2011.
 119. TUŠKOVÁ, Jana Marie a František ŠTÍCHA. Úvodem: variantnost pádových tvarů. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 413-415. Kapitoly z české gramatiky, č. 10688. ISBN 978-80-200-1845-8.
 120. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantnost ve flexi apelativních feminin. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 416-447. Kapitoly z české gramatiky, č. 10688. ISBN 978-80-200-1845-8.
 121. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v brněnské urbanonymii na poč. 21. století. 2011.
 122. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v deklinaci českých místních jmen. In Institut slavistiky Humboldtovy univerzity. 2011.
 123. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny. In Patrik Mitter. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 236–242. ISBN 978-80-7414-362-5.
 124. 2010

 125. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2010. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2010.
 126. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinace českých oikonym ženského rodu – příspěvek k onomastické gramatice. In Seminár venovaný prof. PhDr. Vincentu Blanárovi, DrSc. 2010.
 127. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační typy českých oikonym. In Človek a jeho jazyk. 2010.
 128. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační typy českých toponym. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. 1. vyd. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a ÚJČ AV Praha, v. v. i., 2010. s. 501-509. ISBN 978-80-7368-779-3.
 129. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické kategorie českých oikonym. In Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, Berlín. 2010.
 130. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary českých toponym a jejich fungování v běžné komunikaci. In Romana Łobodzińska. Nazwy włastne a społeczeństwo. Tom 2. 1. vyd. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010. s. 151–162. ISBN 978-83-60178-85-0.
 131. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary názvů českých měst na -(ov)ice - historie a současnost. In Miasto w perspektywie onomastyki i historii. 1. vyd. Poznaň: Wydawnictwo Poznaňskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 2010. s. 403-414. ISBN 978-83-7654-050-4.
 132. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Historický vývoj brněnských názvů ulic a jejich současná tvorba. In Forum bohemicum. 2010.
 133. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Historie a současnost brněnské urbanonymie. In Vyžádaná přednáška na FHS Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 2010.
 134. TUŠKOVÁ, Jana Marie. III. studentská vědecká konference katedry českého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 46 s. ISBN 978-80-210-5173-7.
 135. TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinačním typům českých oikonym (na materiálu korpusu SYN2005). 2010.
 136. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ke gramatické kategorii rodu českých oikonym typu "Olomouc" a "Jaroměřice". In Vidy jazyka a jazykovědy - mezinárodní vědecká konference, FF PU v Prešově. 2010.
 137. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Ivo MARTINEC, Ludmila ZIMOVÁ, Jaroslava JEŽKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ a Vladimíra BEZPALCOVÁ. Mluvnice. Komunikace a sloh. Příručka učitele. Český jazyk pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7238-782-3.
 138. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Oikonyma v českých mluvnicích. In Institut slavistiky Humboldtovy univerzity, Berlín. 2010.
 139. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Rodná jména - historie a současnost. In Forum bohemicum. 2010.
 140. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace a chrématonyma. In vyžádaná přednáška - XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna, Olsztyn. 2010.
 141. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Vendula PEKÁRKOVÁ a Martina FRIDRICHOVÁ. Tvary regionálních zeměpisných jmen na -(ov)ice v mluvě současné mládeže. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. s. 544-557. ISBN 978-80-8083-960-4.
 142. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývoj brněnských uličních názvů. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2010, roč. 60, č. 4, s. 164 - 168. ISSN 0009-0786.
 143. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývoj ženských rodných jmen na Moravě v průběhu 20. století. In Lexika slovenskej onymie, Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie, Trnava. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vyd. Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 358-368. ISBN 978-80-224-1126-4.
 144. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, mezinárodní konference, Ústí nad Labem. 2010.
 145. 2009

 146. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Členka. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2009. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2009.
 147. PAVLASOVÁ, Kristýna. Čtení s porozuměním. In TUŠKOVÁ, Jana Marie. II. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka, 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4818-8.
 148. SVOBODOVÁ, Kateřina. Čtení s porozuměním ve škole. In TUŠKOVÁ, Jana Marie. II. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka, 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4818-8.
 149. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační typy českých toponym. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference. 2009.
 150. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Dynamické tendence českých feminin na počátku 21. století. In Jezyky zachodnioslowianskie w XXI wieku. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2009. s. 246-254. Wspolczesne jezyki slowianskie, sv. 3. ISBN 978-83-226-1769-4.
 151. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Dynamika vývoje tvarů českých a slovenských toponym. In Vyžádaná přednáška na FHS Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 2009.
 152. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Dynamika vývoje tvarů českých toponym. In přednáška v Institutu slavistiky Humboldotovy univerzity v Berlíně. 2009.
 153. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary názvů českých měst na -(ov)ice – historie a současnost. In Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznaň. 2009.
 154. TUŠKOVÁ, Jana Marie. II. Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. Editorka sborníku. In II. Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra českého jazyka, 2009. 50 s. ISBN 978-80-210-4818-8.
 155. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Já, ty, on... jezdí do Mělníku či Mělníka? In Ty, já a oni v jazyce a v literatuře, sborník z mezinárodní konference, 1. díl - část jazykovědná. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2009. s. 223-227, 422 s. ISBN 978-80-7414-131-7.
 156. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Jak skloňujeme názvy měst a obcí na -(ov)ice? Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, Praha, 2009, roč. 60, č. 1, s. 13-20. ISSN 0009-0786.
 157. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Jak vznikají názvy brněnských ulic? In přednáška v Institutu slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně. 2009.
 158. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Ivo MARTINEC a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice. Český jazyk pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7238-779-3.
 159. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Eva MINÁŘOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ a Ivo MARTINEC. Rudolf Šrámek a onomastika. 2009.
 160. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Eva MINÁŘOVÁ, Milan HARVALÍK, Martin OLOŠTIAK, Thorsten ANDERSSON, Vincent BLANÁR, Alexandra CIEŚLIKOWA, Friedhelm DEBUS, Isolde HAUSNER, Karlheinz HENGST, Pavol ODALOŠ, Willy VAN LANGENDONCK, Pavol ŽIGO, Naděžda BAYEROVÁ, Edward BREZA, Liliana DIMITROVA-TODOROVA, Miloslava KNAPPOVÁ, Sirkka PAIKKALA, Svatopluk PASTYŘÍK, Jana PLESKALOVÁ, Alexandra Vasilyevna SUPERANSKAYA, Václav BLAŽEK, Pavel BOHÁČ, Jaroslav DAVID, Ernst EICHLER, Stanislava KLOFEROVÁ, Milena ŠIPKOVÁ, Přemysl HAUSER, Ingeborg OHNHEISER, Libuše OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Albrecht GREULE, Botolv HELLELAND, Krystyna NOWIK, Ewa JAKUS-BORKOWA, Fritz Frhr. LOCHNER VON HÜTTENBACH, Heinz-Dieter POHL, Walter WENZEL, Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA a Jaroslav HUBÁČEK. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 300 s. ISBN 978-80-210-5102-7.
 161. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Vendula MALÁ a Martina FRIDRICHOVÁ. Tvary regionálních zeměpisných jmen na -(ov)ice v mluvě současné mládeže. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie, Banská Bystrica. 2009.
 162. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Užití Českého národního korpusu v hodinách českého jazyka na střední škole. In veřejná přednáška projektu Podpůrný systém pro komunikaci s uchazeči o studium a talentovanými uchazeči. 2009.
 163. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývoj ženských rodných jmen na Moravě. In Vyžádaná přednáška na FHS Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 2009.
 164. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v současné české morfologii na materiálu feminin. ROMANOSLAVICA. Bukurešť: Universitatea din Bucuresti, 2009, XLV, č. 1, s. 51-58, 247 s. ISSN 0557-272X.
 165. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Změny v ortografické podobě českých uličních názvů v průběhu 20. století. In Vyžádaná přednáška na Institutu slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně. 2009.
 166. 2008

 167. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Alternativní metody ve výuce českého jazyka a kritické myšlení. In Přednáška pro učitele, CDVU Olomouc. 2008.
 168. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Alternativní metody ve výuce jazyka a slohu. In Přednáška na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica. 2008.
 169. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Ivana KOLÁŘOVÁ. Bibliografie Rudolfa Šrámka za léta 1956 - 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 54 s. Katedra českého jazyka. ISBN 978-80-210-4754-9.
 170. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2008. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), 2008.
 171. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Dynamika současné české morfologie. In Přednáška na Slavistickém institutu Humboldtovy univerzity v Berlíně. 2008.
 172. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Dynamika vývoje současné české morfologie. In Přednáška na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica. 2008.
 173. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Gramatické tvary českých toponym a jejich fungování v běžné komunikaci. In XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna - mezinárodní vědecká konference, Wroclaw. 2008.
 174. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Jazyková stránka ženských rodných jmen na Moravě. In Přednáška na Slavistickém institutu Humboldtovy univerzity v Berlíně. 2008.
 175. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Julia Robertsová nebo Roberts (přechylování cizích příjmení v současné češtině). In Nowe nazwy włastne. 1. vyd. Kraków: Pandit, 2008. s. 147-157. ISBN 978-83-88866-36-4.
 176. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Metody a strategie kritického myšlení: nové postupy výuky v hodinách českého jazyka. In Přednáška pro učitele, CDVU Brno. 2008.
 177. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Metody a strategie kritického myšlení v hodinách českého jazyka I. In Přednáška pro učitele, CDVU Brno. 2008.
 178. TUŠKOVÁ, Jana Marie. O některých možnostech využití kritického myšlení ve výuce na základní škole. In Přednáška pro učitele, CDVU Olomouc. 2008.
 179. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Orthographische Konflikte in der Groß- und Kleinschreibung der Eigennamen im Tschechischen. In Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. 1. vyd. Regensburg: Edition vulpes e. K., 2008. s. 263-270. Edition vulpes. ISBN 978-3-939112-03-7.
 180. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Současné tendence v užívání příjmení v češtině. In Přednáška ve Slavistickém institutu Humboldtovy univerzity v Berlíně. 2008.
 181. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Studentská konference katedry českého jazyka. In Studentská konference katedry českého jazyka, SBORNÍK PRACÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY,ŘADA JAZYKOVÁ A LITERÁRNÍ Č. 40. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 60 s. ISBN 978-80-210-4590-3.
 182. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vlastní jména v učebnicích českého jazyka a jejich uplatnění ve výuce češtiny na základní škole. In Konference Onomastika a škola, Hradec Králové. 2008.
 183. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vlastní jména v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. In PASTYŘÍK, S. - VÍŠKA, V. (eds.) Onomastika a škola 8. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 107-113, 6 s. ISBN 978-80-7041-167-4.
 184. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Využití metody kritického myšlení v českém jazyce. In Přednáška pro učitele, CDVU Praha. 2008.
 185. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence skloňování feminin v současné češtině. In ), konference Slavistica românească. Tradiţii şi perspective (dedicată centenarului naşterii profesorilor I.C. Chiţimia şi Pandele Olteanu), Bukurešť. 2008.
 186. 2007

 187. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členka Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna) - 2019. Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, 2007 - 2019.
 188. BOROVSKÁ, Hana, Eva MINÁŘOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Květoslava KLÍMOVÁ a Jana Marie TUŠKOVÁ. Forum bohemicum XXIV. 2007.
 189. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Dagmar STREJČKOVÁ a Květoslava KLÍMOVÁ. I. studentská vědecká konference. 2007.
 190. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Přechod feminin mezi vzory ŽENA a RŮŽE. In ŠTÍCHA, F. - ŠIMANDL, J. (eds.) Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005. 1. vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 2007. s. 258-265, 9 s. ISBN 80-86496-32-5.
 191. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Toponyma s deklinací vzoru KOST. In KLÍMOVÁ, K., MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 49-53, 6 s. ISBN 978-80-210-4278-0.
 192. 2006

 193. KLÍMOVÁ, Květoslava, Eva MINÁŘOVÁ a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština - bádání a učení (konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc.). 2006.
 194. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Klasifikace morfologických jevů v učebnicích F. Bartoše ve světle gramatického učiva současných učebnic. Acta Musealia. František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 39-42. ISSN 0862-8548.
 195. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2.
 196. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní tvary v deklinaci českých feminin. In BINDER, E. - STADLER, W. - WEINBERGER, H. (eds,) Zeit - Ort - Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser and Christine Engel zum 60. Geburtstag. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, 2006. s. 503-510. ISBN 3-85124-221-1.
 197. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní tvary v deklinaci vzoru RŮŽE. In ŠTÍCHA, F. (ed.) Možnosti a meze české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. s. 112-124. Možnosti a meze české gramatiky. ISBN 80-200-1463-2.
 198. 2005

 199. OBROVSKÁ, Jana. Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory KOST a PÍSEŇ u apelativních feminin. In Jazyky a jazykověda, Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: FF UK - ÚČNK, 2005. s. 313-336. ISBN 80-7308-079-6.
 200. 2004

 201. OBROVSKÁ, Jana Marie. Bibliografie Rudolfa Šrámka (1956-2004). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 45, č. 1, s. 158-189. ISSN 1211-4413.
 202. OBROVSKÁ, Jana, Eva MINÁŘOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Svatava KLIMKOVÁ a Libor KYNCL. Forum bohemicum XIX - Jak přivést žáky ke kritické práci s textem. 2004.
 203. OBROVSKÁ, Jana. Forum bohemicum XIX - Jak přivést žáky ke kritické práci s textem. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2004, roč. 11, 1/2004, s. 12. ISSN 1211-6866.
 204. OBROVSKÁ, Jana. O volbě dubletních tvarů slova paměť. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 87, č. 5, s. 268-269. ISSN 0027-8203.
 205. OBROVSKÁ, Jana. Profesoru Rudolfu Šrámkovi k narozeninám. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2004, roč. 87, č. 3, s. 156-159. ISSN 0027-8203.
 206. MINÁŘOVÁ, Eva, Ivana KOLÁŘOVÁ, Jana OBROVSKÁ, Ivana LUKLOVÁ, Dagmar BULOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Přemysl HAUSER, Hana BOROVSKÁ, Rudolf ŠRÁMEK a Ivo MARTINEC. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. 2004.
 207. OBROVSKÁ, Jana. Variantnost v deklinaci apelativních feminin. In KARLÍK, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 79-88. ISBN 80-210-3595-1.
 208. 2003

 209. OBROVSKÁ, Jana. Centrum a periferie v deklinaci feminim (na materiále Českého národního korpusu). In Okraj a střed v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. s. 109-115. ISBN 80-7044-479-7.
 210. OBROVSKÁ, Jana. K přechodu feminin od vzoru KOST ke vzoru PÍSEŇ. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 145-157. Řada jazykovědná, A 51. ISBN 80-210-931.
 211. OBROVSKÁ, Jana. O větě a souvětí. In Čeština hravě. 1. vyd. Úvaly u Prahy: ALBRA, 2003. s. 35-67. ISBN 80-86490-63-7.
 212. ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003. 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6.
 213. 2002

 214. OBROVSKÁ, Jana. Kolokace některých feminin přecházejících od vzoru KOST ke vzoru PÍSEŇ. In Čeština - univerzália a specifika 4. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 329-331. ISBN 80-7106-611-7.
 215. OBROVSKÁ, Jana. Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseň v materiálu Českého národního korpusu. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2002, roč. 85, č. 2, s. 79-89. ISSN 0027-8203.
 216. 2001

 217. OBROVSKÁ, Jana. K významnému životnímu jubileu profesora Přemysla Hausera. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, vyd. NAUMA, 2001, roč. 8, č. 2, s. 13-14. ISSN 1211-6866.
 218. OBROVSKÁ, Jana. O větě a souvětí. In Hauser, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 8. ročník základní školy a nižší gymnázium. 1. vyd. Praha: Pansofia, 2001. s. 23-34. ISBN 80-7241-003-2.
 219. OBROVSKÁ, Jana. Užití alomorfů dativu a lokálu plurálu feminina práce - historie a současnost. In KLÍMOVÁ, Květoslava a Helena KNESELOVÁ. Profesor Hauser jubilující. Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 176-184. ISBN 80-210-2753-3.
 220. 2000

 221. OBROVSKÁ, Jana. Znají uchazeči o studium českého jazyka český pravopis? Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 2000, roč. 50-1999/00, 7-8, s. 176-180. ISSN 0009-0786.
 222. 1999

 223. TUŠKOVÁ, Jana Marie. členství v oborové radě doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. 1999.
 224. OBROVSKÁ, Jana. O větě a souvětí. In Hauser Přemysl: Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1999. s. 35-46. ISBN 80-85804-11-5.
 225. 1998

 226. OBROVSKÁ, Jana. O větě a souvětí. spoluautor. In Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základní školy a nižší gymnázium. 1998. vyd. Praha: Pansofia, 1998. s. 45-54. ISBN 80-85804-90-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 06:53