Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KLIČKOVÁ, Eliška, Lenka ČERNÍKOVÁ, Aurélie DUMONDIN, Eva BÁRTOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Kamil SEDLÁK. Canine Distemper Virus in Wild Carnivore Populations from the Czech Republic (2012-2020): Occurrence, Geographical Distribution, and Phylogenetic Analysis. Life. MDPI, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-11. ISSN 2075-1729. doi:10.3390/life12020289.
 2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, František TREML, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jiří NEPEŘENÝ, Marie BUDÍKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Leptospira interrogans Sensu Lato in Wild Small Mammals in Three Moravian Localities of the Czech Republic. PATHOGENS. SWITZERLAND: MDPI, 2022, roč. 11, č. 8, s. 1-10. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens11080888.
 3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, František TREML, Jiří NEPEŘENÝ, Marie BUDÍKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Leptospira interrogans sensu lato u volně žijících drobných savců z České republiky. In 30. Pečenkovy epidemiologické dny. 2022.
 4. 2021

 5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva BÁRTOVÁ, Pavlína PITTERMANNOVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Antibodies Related to Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii, and Francisella tularensis Detected in Serum and Heart Rinses of Wild Small Mammals in the Czech Republic. Pathogens. BASEL: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens10040419.
 6. KVAPIL, Pavel, Joško RAČNIK, Marjan KASTELIC, Jiřina MARKOVÁ, Jean-Benjamin MURAT, Kateřina KOBÉDOVÁ, Pavlina PITTERMANNOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Kamil SEDLÁK a Eva BÁRTOVÁ. Biosurveillance of Selected Pathogens with Zoonotic Potential in a Zoo. Foodborne Pathogens and Disease. MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. "428", 11 s. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens10040428.
 7. VÁŇA, Petr, Jana JUŘÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Decrease in salivary lysozyme may not be paralleled by a decrease in salivary immunoglobulin A (sIgA) after prolonged intense sports load in adolescent male gymnasts. A pilot study. In Sanja Šalaj and Dario Škegro. 9th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2021. s. 274-278. ISBN 978-953-317-065-7.
 8. BÁRTOVÁ, E., K. KOBÉDOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a K. RAČKA. Serological and molecular detection of Toxoplasma gondii in farm-reared ostriches (Struthio camelus) in the Czech Republic. International Journal of Food Microbiology. Elsevier, 2021, roč. 356, October, s. "109333", 4 s. ISSN 0168-1605. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109333.
 9. KAMANI, Joshua, Eva BÁRTOVÁ, Nikola KAŠPÁRKOVÁ, Mohammed J. SAMAILA, Marie BUDÍKOVÁ a Kamil SEDLÁK. Seroprevalence of Theileria equi, Babesia caballi, and Trichinella spp. infections in horses and donkeys from Nigeria, West Africa. Tropical Animal Health and Production. Dordrecht: Springer, 2021, roč. 53, č. 3, s. "338", 6 s. ISSN 0049-4747. doi:10.1007/s11250-021-02737-9.
 10. PITTERMANNOVÁ, Pavlína, Alena ŽÁKOVSKÁ, Petr VÁŇA, Jiřina MARKOVÁ, František TREML, Lenka ČERNÍKOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Wild Small Mammals and Ticks in Zoos—Reservoir of Agents with Zoonotic Potential? Pathogens. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2021, roč. 10, č. 6, s. 1-11. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens10060777.
 11. 2020

 12. BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Comparison of various methods of parameters estimation of MLN5 distribution using simulation study. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2020. s. 170 - 179. ISBN 978-80-227-4983-1.
 13. BÁRTOVÁ, Eva, Hana Lya KUČEROVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Coxiella burnetii and Francisella tularensis in wild small mammals from the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases. Jena: Elsevier GmbH, 2020, roč. 11, č. 2, s. 101350-101353. ISSN 1877-959X. doi:10.1016/j.ttbdis.2019.101350.
 14. HORÁKOVÁ, Renata, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, David NOVÁK, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Ivanka HOROVÁ. Hledání nových repelentů proti klíšťatům. In Tomáškovy dny 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9611-0.
 15. 2019

 16. JANOŠOVÁ, Markéta a Marie BUDÍKOVÁ. Advanced Course of Applied Statistics for Anthropology Students: The Teaching Process. In Dagmar Szarková. Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2019. s. 573-580. ISBN 978-80-227-4884-1.
 17. VOJTISEK, R., E. SUKOVSKA, J. BAXA, Marie BUDÍKOVÁ, P. KOVAROVA a J. FINEK. Late side effects of 3T MRI-guided 3D high-dose rate brachytherapy of cervical cancer Institutional experiences. STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 195, č. 11, s. 972-981. ISSN 0179-7158. doi:10.1007/s00066-019-01491-0.
 18. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Karel VESELÝ, Marie BUDÍKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Hana BINKOVÁ. Sledování prognózy HPV pozitivních a negativních orofaryngeálních karcinomů v závislosti na léčebné modalitě. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 32, č. 3, s. 187-196. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019187.
 19. MARKOVÁ, Jiřina, Tereza MACHAČOVÁ, Eva BÁRTOVÁ, Kamil SEDLÁK, Marie BUDÍKOVÁ, Pasquale SILVESTRE, Paolo LARICCHIUTA, Marco RUSSO a Vincenzo VENEZIANO. Toxoplasma gondii, Neospora caninum and Encephalitozoon cuniculi in Animals from Captivity (Zoo and Circus Animals). The Journal of Eukaryotic Microbiology. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 66, č. 3, s. 442-446. ISSN 1066-5234. doi:10.1111/jeu.12688.
 20. 2018

 21. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Zdeněk KADAŇKA, E. KADAŇKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Efektivita jednostran­né kochleární implantace u dospělých pa­cientů s těžkou poruchou sluchu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 6, s. 664-668. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018664.
 22. BÁRTOVÁ, Eva, Radka LUKÁŠOVÁ, Roman VODIČKA, Jiří VÁHALA, Lukáš PAVLAČÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Kamil SEDLÁK. Epizootological study on Toxoplasma gondii in zoo animals in the Czech Republic. Acta Tropica. Amsterdam (Netherlands): Elsevier, 2018, roč. 187, November, s. 222-228. ISSN 0001-706X. doi:10.1016/j.actatropica.2018.08.005.
 23. BUDÍKOVÁ, Marie a Ester ŽELEZŇÁKOVÁ. Korelačná analýza v systéme STATISTICA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9202-0.
 24. BENDOVÁ, Veronika a Marie BUDÍKOVÁ. Teaching Process of an Applied Statistics Course for Students of the Antropology Study Programme at Masaryk University. In Daniela Richtáriková. 18th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 February 6 - 8,. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2018. s. 32-39. ISBN 978-80-227-4765-3.
 25. 2017

 26. BUDÍKOVÁ, Marie. Empirický zákon velkých čísel ve výuce pravděpodobnosti. In Dita Raušerová, Josef Molnár. MAKOS 2016. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 11-23. ISBN 978-80-244-5216-6.
 27. SZTURZ, Petr, Marie BUDÍKOVÁ, Jan B. VERMORKEN, Ivanka HOROVÁ, Břetislav GÁL, Eric RAYMOND, A. de GRAMONT a Sandrine FAIVRE. Prognostic value of c-MET in head and neck cancer: A systematic review and meta-analysis of aggregate data. Oral oncology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 74, NOV 2017, s. 68-76. ISSN 1368-8375. doi:10.1016/j.oraloncology.2017.09.009.
 28. BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK, Kateřina KOBÉDOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Yakubu Joel ATUMAN a Yoshua KAMANI. Seroprevalence and risk factors of Neospora spp. and Toxoplasma gondii infections among horses and donkeys in Nigeria, West Africa. Acta Parasitologica. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, roč. 62, č. 3, s. 606-609. ISSN 1230-2821. doi:10.1515/ap-2017-0073.
 29. BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. VYUŽITÍ ROZDĚLENÍ LN5 PRO ANALÝZU CHOVÁNÍ PRŮTOKŮ. Informační Bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2017, roč. 28, č. 3, s. 1-17. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB.
 30. 2016

 31. ŽUREK, Jiří, Martin VAVŘINA, Marie BUDÍKOVÁ, Marie FORBELSKÁ, Veronika BENDOVÁ, Michaela RICHTROVÁ, Alena KVĚTOŇOVÁ a Michal FEDORA. Perioperační monitorování glykémie u dětských pacientů. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 1, s. 7-12. ISSN 1214-2158.
 32. MACHAČOVÁ, Tereza, Eva BÁRTOVÁ, Kamil SEDLÁK, Radka SLEZÁKOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Diego PIANTEDOSI a Vincenzo VENEZIANO. Seroprevalence and risk factors of infections with Neospora caninum and Toxoplasma gondii in hunting dogs from Campania region, southern Italy. Folia Parasitologica. České Budějovice: Parazitologický ústav AVČR, 2016, roč. 63, April, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 0015-5683. doi:10.14411/fp.2016.012.
 33. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ a Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8206-9.
 34. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ a Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8205-2.
 35. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ a Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8205-2.
 36. PETKOV, Boyan H., Kamil LÁSKA, Vito VITALE, Christian LANCONELLI, Angelo LUPI, Mauro MAZZOLA a Marie BUDÍKOVÁ. Variability in solar irradiance observed at two contrasting Antarctic sites. Atmospheric Research. 2016, roč. 172, May, s. 126-135. ISSN 0169-8095. doi:10.1016/j.atmosres.2016.01.005.
 37. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. Informační bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2016, roč. 27, č. 1, s. 24 - 34. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB.
 38. 2015

 39. BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK a Marie BUDÍKOVÁ. A study of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in healthy cattle in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Institute of Rural Health, 2015, roč. 22, č. 1, s. 32-34. ISSN 1232-1966. doi:10.5604/12321966.1141365.
 40. KROUPOVÁ, Monika a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza neúspěšnosti bakalářského studia matematiky. In Dagmar Szarková. 14th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015 February 3 - 5, 2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2015. s. 525-532. ISBN 978-80-227-4314-3.
 41. VAVŘINA, Martin, Yvona SEDLÁČKOVÁ, Michaela RICHTROVÁ, Lenka KNOPPOVÁ, Lucie VAVŘINOVÁ, Alena KVĚTOŇOVÁ, Lucie ŠTĚTKOVÁ, Kateřina RŮŽKOVÁ, Jiří KAŠNÝ, Jana CRHOVÁ, Ľubomíra LONGAUEROVÁ, Martina BOŠKOVÁ, Alena BURGETOVÁ, Peter KOŠUT, Jiří ŽUREK, Michal FEDORA, Marie BUDÍKOVÁ a Marie FORBELSKÁ. Prospektivní srovnávací studie nalbuphinu a alfentanilu při adenotomii u dětí. In Zdenka Gregorová, Tomáš Mňuk, Martin Páral. Konferenční sborník XXII. ročníku KML 2015. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, 2015. s. 28-57. ISSN 1805-7977.
 42. MACHAČOVÁ, Tereza, Eva BÁRTOVÁ, Kamil SEDLÁK, Marie BUDÍKOVÁ a Alessandra PICCIRILLO. Risk factors involved in transmission of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in rabbit farms in Northern Italy. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM. Lublin: Institute of Agricultural Medicine in Lublin, Poland, 2015, roč. 22, č. 4, s. 677-679. ISSN 1232-1966. doi:10.5604/12321966.1185774.
 43. BÁRTOVÁ, Eva, Tereza MACHAČOVÁ, Kamil SEDLÁK, Marie BUDÍKOVÁ, Ugo MARIANI a Vincenzo VENEZIANO. Seroprevalence of antibodies of Neospora spp. and Toxoplasma gondii in horses from southern Italy. Folia Parasitologica. Praha: AV ČR, Institute of Parasitology, Biology Centrum, 2015, roč. 62, July, s. 1-4. ISSN 0015-5683. doi:10.14411/fp.2015.043.
 44. RAČKA, Karol, Eva BÁRTOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel VODRÁŽKA. Survey of Toxoplasma gondii antibodies in meat juice of wild boar (Sus scrofa) in several districts of the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Institute of Agricultural Medicine, 2015, roč. 22, č. 2, s. 231-235. ISSN 1232-1966. doi:10.5604/12321966.1152071.
 45. BUDÍKOVÁ, Marie a Ladislav BUDÍK. Využití hydrologických dat v předmětu Zpracování reálných dat. In Monika Šindelková. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 9-15. ISBN 978-80-210-8136-9.
 46. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. In Konference STAtističtí KANtoři, STAKAN 2015. 2015.
 47. 2014

 48. PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, Lubomír KUKLA a Marie BUDÍKOVÁ. Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. Československá psychologie. 2014, roč. 58, č. 3, s. 222-241. ISSN 0009-062X.
 49. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Dana JUHOVÁ. Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, roč. 37, č. 3, s. 229-242. ISSN 1732-6729.
 50. MACHAČOVÁ, Tereza, Eva BÁRTOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Kamil SEDLÁK a Alessandra PICCIRILLO. The factors important for transmission of T. gondii infection on rabbit farms and risk of human infection from consumation of rabbit meat in northenrn Italy. In Alica Kočišová. Infectious and Parasitic Diseases of Animals, 5th International Scientific Conference. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. s. 307-310. ISBN 978-80-8077-411-0.
 51. VOJTÍŠEK, Radovan, Jan MUŽÍK, Pavel ŠLAMPA, Marie BUDÍKOVÁ, Jaroslav HEJSEK, Petr SMOLÁK, Jiří FERDA a Jindřich FÍNEK. The impact of PET/CT scanning on the size of target volumes, radiation exposure of organs at risk, TCP and NTCP, in the radiotherapy planning of non-small cell lung cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. Wroclaw: Elsevier Urban and Partner sp. z o.o., 2014, roč. 19, č. 3, s. 182-190. ISSN 1507-1367. doi:10.1016/j.rpor.2013.09.006.
 52. SLÁVIK, Marek, Petr BURKOŇ, Tomáš KAZDA, Marie BUDÍKOVÁ, M. SLAVIKOVA, E. DVORAKOVA, Petr POSPÍŠIL, J. GOMBOSOVA, P. NAVRATILOVA a Pavel ŠLAMPA. Toxicity and survival outcomes of adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in period 2006-2009: an institutional experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2014, roč. 61, č. 6, s. 739-746. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2014_090.
 53. BUDÍKOVÁ, Marie. Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii. Kvaternion. Brno: Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2014, roč. 1/2014, č. 5, s. 3-15. ISSN 1805-1324.
 54. 2013

 55. MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami. In Dagmar Szarková. 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2013. s. P45, 8 s. ISBN 978-80-227-3865-1.
 56. BUDÍKOVÁ, Marie a Monika KROUPOVÁ. Elektronická podpora výuky popisné statistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 50-57. ISBN 978-80-210-6724-0.
 57. MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Factors influencing the use of weighting function. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 58-65. ISBN 978-80-210-6176-7.
 58. ŘEZÁČ, Martin a Marie BUDÍKOVÁ. Statistika II. Brno, 2013. 409 s.
 59. MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu. In Jarmila Doležalová. Moderní matematické metody v inženýrství: sborník z 22. semináře. Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 87-91. ISBN 978-80-248-3233-3.
 60. 2012

 61. LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Analysis of solar UV radiation at the Mendel Station, Antarctica, based on satellite ozone retrieval and cloudiness variation. 2012.
 62. MAROŠ, Bohumil, Marie BUDÍKOVÁ a Petr OKRAJEK. The Use of Simulated Random Samples for Teaching Statistics. In 11th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2012 February 7 - 9, 2012, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2012. s. 747-1500. ISBN 978-80-89313-58-7.
 63. MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Význam váhové funkce v linearizovatelných regresních modelech. Informační Bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2012, roč. 23, č. 2, s. 1-10. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB.
 64. 2011

 65. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, roč. 24, č. 2, s. 305-326, 11 s. ISSN 1732-6729.
 66. LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Method of estimating solar UV radiation in high-latitude locations based on satellite ozne retrieval with an improved algorithm. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2011, roč. 32, č. 11, s. 3165-3177. ISSN 0143-1161. doi:10.1080/01431161.2010.541513.
 67. MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu. In RNDr. Luboš Bauer, CSc. Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2011. s. 46-51. ISBN 978-80-210-5669-5.
 68. BUDÍKOVÁ, Marie a Petr OKRAJEK. Využití interaktivních metod při výuce předmětu Aplikovaná statistika I. In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2011 February 1 - 4, 2011, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2011. s. 1325-1330. ISBN 978-80-89313-47-1.
 69. 2010

 70. BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza srážkoměrných dat. In Měření, validace a analýza dlouhodobých dešťových řad v městském odvodnění. 1. vydání. Brno: VUTIUM, 2010. s. 35-53. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-214-4131-6.
 71. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2010, roč. 31, 3,4, s. 831-849. ISSN 0143-1161.
 72. PORTEŠOVÁ, Šárka a Marie BUDÍKOVÁ. Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 2, s. 55-76, 21 s. ISSN 1211-4669.
 73. BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.
 74. PORTEŠOVÁ, Šárka a Marie BUDÍKOVÁ. STATISTICKÁ ANALÝZA POSTOJŮ ČESKÝCH UČITELŮ K TYPICKÝM CHARAKTERISTIKÁM NADANÝCH ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ. In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2010 February 2 - 5, 2010, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2010. s. 943-951, 8 s. ISBN 978-80-89313-47-1.
 75. ŘEZÁČ, Martin a Marie BUDÍKOVÁ. Statistika I. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 400 s.
 76. 2009

 77. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK a Marie BUDÍKOVÁ. Analysis of erythemally effective UV radiation at the Mendel Station, James Ross Island in the period of 2006-2007. In Geophysical Research Abstracts, Volume 11. 2009. ISSN 1029-7006.
 78. LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Aplikace regresního modelu UVB záření na data ze stanice J. G. Mendela v Antarktidě. In 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009 February  3 - 6, 2009, Bratislava. Bratislava: Strojní fakulta Slovenské technické univerzity Bratislava, 2009. s. 749-756. ISBN 978-80-89313-31-0.
 79. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. In Proceedings of Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, June 29th - July 5th 2008. 2009.
 80. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815.
 81. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2009, roč. 20, č. 6, 14 s. ISSN 1180-4009.
 82. PORTEŠOVÁ, Šárka, Věra KONEČNÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2009, roč. 43, č. 4, s. 307-323, 16 s. ISSN 0555-5574.
 83. 2008

 84. PORTEŠOVÁ, Šárka, Jana ČIHOUNKOVÁ, Marie BUDIKOVA a Petra JANČOVÁ. Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií. Československá psychologie. Praha, 2008, LII, č. 4, s. 338-350. ISSN 0009-062X.
 85. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Modelling of erythemally effective UVB radiation in dependence on the atmospheric factors. In Geophysical Research Abstracts, Volume 10. 2008. ISSN 1029-7006.
 86. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Psychologia a patopsychologia dieťaťa. Bratislava, 2008, roč. 42, č. 3, s. 229-251, 22 s. ISSN 0555-5574.
 87. 2007

 88. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Comparison of total UV and erythemally effective UVB radiation at the Mendel and Vernadsky stations, Antarctica. In Geophysical Research Abstracts, Volume 9. 2007. ISSN 1029-7006.
 89. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Estimation of Erythemally Effective UVB Radiation at Two Antarctic Stations. In Book of Abstract TIES 2007. 2007. ISBN 978-80-210-4333-6.
 90. BUDÍKOVÁ, Marie, Helena KOUTKOVÁ a Jiří DAN. Faktorová analýza testu studijních předpokladů na Masarykově univerzitě. In 6th International Conference Aplimat. 1. vyd. Bratislava: Katedra matematiky SJF STU Bratislava, 2007. s. 333-341, 8 s. ISBN 978-80-969562-4-1.
 91. BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Modelling of Annual Maximum Day Precipitation by Three-parametric Lognormal Distribution with Further Transformation. In Summer School DATASTAT 06. Brno: MU, 2007. s. 25-41. ISBN 978-80-210-4493-7.
 92. BUDÍKOVÁ, Marie, Pavel OSECKÝ a Štěpán MIKOLÁŠ. Popisná statistika. 4. vydání. Brno: MU Brno, 2007. 52 s. ISBN 978-80-210-4246-9.
 93. KONEČNÁ, Věra, Šárka PORTEŠOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Sebepojetí rozumově nadaných dětí. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2007, LI, č. 2, s. 105-116. ISSN 0009-062X.
 94. HOROVÁ, Ivanka, Marie FORBELSKÁ, Luboš BAUER, Marie BUDÍKOVÁ, Jan KOLÁČEK, Karel LEPKA, Ivo MOLL, Danka NÉMETHOVÁ, Radka PALIÁNOVÁ, Ondřej POKORA, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav RÁČEK, Martin TAJOVSKÝ, Gejza WIMMER a Jiří ZELINKA. TIES2007, 18th annual meeting of the International Environmetrics Society. 2007.
 95. 2006

 96. BUDÍKOVÁ, Marie a Štěpán MIKOLÁŠ. Analýza úspěšnosti magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In 5th International Conference Aplimat. Bratislava: Katedra matematiky SJF STU Bratislava, 2006. s. 293 - 299. ISBN 80-967305-4-1.
 97. HOROVÁ, Ivanka, Marie BUDÍKOVÁ, Luboš BAUER a Karel LEPKA. DATASTAT06. 2006.
 98. HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA a Marie BUDÍKOVÁ. Kernel estimates of hazard funcions for carcinoma data sets. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 239-255. ISSN 1180-4009.
 99. DOLEČKOVÁ, Miluše, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Z. HON. Věčný problém radioterapeuta - vyhodnotit výsledky své léčby. Karcinom prsu: statistické zhodnocení stupně I a II po totální a po parciální mastektomii očima radioterapeuta. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 41-45. ISBN 80-86793-06-0.
 100. 2005

 101. BUDÍKOVÁ, Marie, Helena KOUTKOVÁ a Šárka PORTEŠOVÁ. Faktorová analýza testu S. Harterové. In Sborník 4.matematického workshopu. FAST VUT, BRNO : Vysoké učení technické, Brno, 2005. Brno: FAST VUT, BRNO, 2005. s. 12 -24, 12 s. ISBN 80-214-2998-4.
 102. BUDÍKOVÁ, Marie, Helena KOUTKOVÁ a Šárka PORTEŠOVÁ. Faktorová analýza testu S. Harterové. In Sborník 4.matematického workshopu. FAST VUT, BRNO: Vysoké učení technické, Brno, 2005. s. 12-24, 12 s. ISBN 80-214-2998-4.
 103. LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Global UV and biologically effective UVB radiation at Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung. Bremen: Alfred Wegener Institut, Bremen,, 2005, vol. 2005, no. 4, s. 59-60. ISSN 0946-8978.
 104. HOROVÁ, Ivanka a Jana JUREČKOVÁ. Perspectives in Modern Statistical Inference III, Workshop 2005. 2005.
 105. BUDÍKOVÁ, Marie a Štěpán MIKOLÁŠ. Výuka předmětu "Základní statistické metody" na PřF MU s podporou systému Statistica. In 4th International Conference Aplimat. Bratislava: Katedra matematiky SJF STU Bratislava, 2005. s. 261-266. ISBN 80-969264-1-1.
 106. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886.
 107. 2004

 108. HOROVÁ, Hana, Jana RŮŽIČKOVÁ, B. JEŽKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a A. DÖRR. Adjuvantní radioterapie v léčbě karcinomu děložního těla 1. klinického stadia. Česká Gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 69, č. 5, s. 366-371. ISSN 1210-7832.
 109. HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Hana HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Estimates of Hazard Functions for Carcinoma Data. In Statistics in Health Sciences. 2004. vyd. Nantes: Université de Nants, 2004. s. 255-256.
 110. BUDÍKOVÁ, Marie a Štěpán MIKOLÁŠ. Studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně z hlediska analýzy přežití. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV ve Vyškově, 2004. 10 s. ISBN 80-7231-116-6.
 111. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-210-3313-4.
 112. PROŠEK, Pavel, Kamil LÁSKA, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. The Regime of Total and Biological Effective Ultraviolet Radiation at Vernadsky Station (Argentine Islands, Antarctica) and the Impact of Ozone and Cloudiness in 2002 and 2003. Olomouc: Czech Geographical Society, Palacky University olomouc, 2004. 13 s. Czech Geography at the Dawn of Milenium. ISBN 80-244-0858-9.
 113. MIKOLÁŠ, Štěpán a Marie BUDÍKOVÁ. Výuka pravděpodobnosti a statistiky v učitelském studiu matematiky podporovaná systémem STATISTICA. In 3rd International Conference APLIMAT. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004. s. 301-306. ISBN 80-227-1996-X.
 114. 2003

 115. HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Rudolf BRÁZDIL a Marie BUDÍKOVÁ. Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2003, roč. 14, č. 1, s. 87-102. ISSN 1180-4009.
 116. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Zuzana ŠENEKLOVÁ, Ivanka HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Prognostic outcome of local recurrence in breast cancer after conserving surgery and mastectomy. Radiol Oncol. Ljubljana, Slovinsko, 2003, roč. 37, č. 2, s. 79-88.
 117. BUDÍKOVÁ, Marie a Štěpán MIKOLÁŠ. Zkušenosti s počitačově podporovanou výukou předmětu "Pravděpodobnost a statistika". In 2.mezinárodní matematický workshop. Brno: Stavební fakulta VUT v Brně, 2003. 4 s. ISBN 80-86433-28-5.
 118. 2002

 119. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, M. BUDÍKOVÁ, I. HOROVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Petr ČOUPEK, Pavel ŠLAMPA, Zuzana ŠENEKLOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Lokální recidivy a vzdálená diseminace u pacientek s karcinomem prsu I. a II. klinického stádia léčených konzervativním chirurgickým výkonem a radioterapií. Radiační onkologie. Praha, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10;17, 8 s. ISSN 1213-1695.
 120. DAN, Jiří a Marie BUDÍKOVÁ. Ověření prediktivní validity subtestu nové české verze testu WISC-III UK. In Kořeny a vykořenění. Psychologické dny 2002. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR, Českomoravská psychologická společnost, 2002. s. 179;184, 6 s. ISBN 80-86174-05-0.
 121. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 2. dotisk 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 52 s. ISBN 80-210-1831-3.
 122. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.Sbírka příkladů. 2.dotisk 2.přeprac.vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2002. 127 s. ISBN 80-210-1832-1.
 123. SOUMAROVÁ, R., H. HOROVÁ, Z. ŠENEKLOVÁ, J. RŮŽIČKOVÁ, I. HOROVÁ a M. BUDÍKOVÁ. Treatment of uterine sarcoma. Arch. Gynecol. Obstet. Švýcarsko: Springer - Verlag, 2002, roč. 2002, č. 266, s. 92;95, 4 s. ISSN 0932-0067.
 124. BUDÍKOVÁ, Marie a Štěpán MIKOLÁŠ. Zkušenosti s výukou statistiky na FI MU podporovanou systémem STATISTICA. In XX.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV ve Vyškově, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7231-090-9.
 125. 2001

 126. BUDÍKOVÁ, Marie. Aplikace shlukové analýzy v ekologii. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. 8 s. Sborník prací 11. letní školy ROBUST 2000. ISBN 80-7015-792-5.
 127. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Ivana HOROVÁ. Faktory ovlivňující vznik lokální recidivy a vzdálené diseminace '...'. In RŮŽIČKOVÁ, Jana, Ivana LÍŠKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Petr ČOUPEK a Kateřina PETRÁKOVÁ. Onkologie v gynekologii a mammologii. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2001. s. 88-92.
 128. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 1. dotisk 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 52 s. ISBN 80-210-1831-3.
 129. BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Statistické vyhodnocení změn srážko-odtokových vztahů vybraných povodí řeky Moravy. 1. vyd. Praha: Česká statistická společnost, 2001. 6 s. Informační bulletin České statistické společnosti. ISBN 1210-8022.
 130. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.Sbírka příkladů. 1.dotisk 2.přeprac.vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 127 s. ISBN 80-210-1832-1.
 131. BUDÍKOVÁ, Marie a Šěpán MIKOLÁŠ. Výuka teorie pravděpodobosti a matematické statistiky se SPSS. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2001. s. 49-52. ISBN 80-7231-071-2.
 132. 2000

 133. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Ivana HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Chemoradioterapie u lokálně pokročilého neresekabilního nádoru pankreatu. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2000, roč. 54, č. 6, s. 218-222. ISSN 1210-7824.
 134. POSPÍŠIL, Leopold, Zdeněk VĚŽNÍK, Zdeněk ZRALÝ, Iva DIBLÍKOVÁ, Ivana HOROVÁ a Marie BUDIKOVÁ. Production of Anti-Sperm Antibodies Associated with Genital Chlamydia Infection. Vet.Met.-Czech. Bratislava, 2000, roč. 45, č. 6, s. 163-169.
 135. 1999

 136. BRÁZDIL, Rudolf a Marie BUDÍKOVÁ. An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment. Pergamon, 1999, roč. 33, 24-25, s. 4211-4217. ISSN 1352-2310.
 137. NEDOMOVÁ, Lenka, Petr MARTINEK, Jan BEDNÁŘ a Marie BUDÍKOVÁ. Evaluation of the Size Distribution of Starch Granules in Wheat and Artifical Genotypes. In Sborník referátů konference Plant nutrition, quality of production and processing. Brno: MZLU Brno, 1999. s. 317-321. ISBN 80-7157-387-X.
 138. 1998

 139. HOROVÁ, Ivana a Marie BUDÍKOVÁ. Linear Smoothers and Additive Models. In In Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masarykiane Brunensis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 13-30. 7. ISBN 80-210-1950-6.
 140. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 3., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 52 s. ISBN 80-210-1831-3.
 141. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. 2.,přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. 127 s. ISBN 80-210-1832-1.
 142. 1997

 143. BUDÍKOVÁ, Marie. Confidence intervals for kernel estimators of regression function in stochastic design model. In Summer Schools MATLAB. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 3-6. ISBN 80-210-1517-9.
 144. HOROVÁ, Ivana a Marie BUDIKOVA. Multivariate kernel estimators. In Summer Schools MATLAB. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 7-16. 5. ISBN 80-210-1517-9.
 145. 1996

 146. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 2.,přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 49 s. ISBN 80-210-1201-3.
 147. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996. 131 s. ISBN 80-210-1329-x.
 148. BRAZDIL, Rudolf a Marie BUDIKOVA. Trends of maximum and minimum daily temperatures in central Europe. International Journal of Climatology. 1996, roč. 1996, č. 1, s. 9-29. ISSN 0899-8418.
 149. 1995

 150. HOROVA, Ivana a Marie BUDIKOVA. A note on D. D. Stancu operators. Ricerche di Matematica. Itali, Napoli: Univ.Napoli, 1995, roč. 44, č. 2, s. 361-368. ISSN 0035-5038.
 151. BRAZDIL, Rudolf, Marie BUDIKOVA, Pavel FASKO a Milan LAPIN. Fluctuation of maximum and minimum air temperatures in the Czech and the Slovak Republics. Atmospheric Research. 1995, roč. 1995, č. 37, s. 53-65. ISSN 0169-8095.
 152. BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 33 s. ISBN 80-210-1073-8.
 153. 1994

 154. BUDÍKOVÁ, Marie a Rudolf BRÁZDIL. Climate variation in Central Europe - fact or inhomogeneties? In Climate variation in Central Europe - fact or inhomogeneties. Majvik, Finsko: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 9-29. ISBN 951-37-1484-5.
 155. BRÁZDIL, Rudolf a Marie BUDÍKOVÁ. Climate variation in Central Europe - facts or inhomogeneities? In Publications of the Academy of Finland. 1. vyd. Helsinki: Publications of the Academy of Finland, 1994. s. 9-29. ISBN 0358-9153.
 156. BUDÍKOVÁ, Marie. Jednoduché exponencionální vyrovnávání časové řady pomocí systému MATLAB. In Jednoduché exponencionální vyrovnávání časové řady pomocí sy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 41-44. ISBN 80-210-1046-0.
 157. BUDÍKOVÁ, Marie, Rudolf BRÁZDIL a Pavel FAŠKO. Kolísání vybraných charakteristik teploty vzduchu v České republice a ve Slovenské republice. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1994, roč. 47, č. 4, s. 113-119. ISSN 0026-1173.
 158. BRÁZDIL, Rudolf, Marie BUDÍKOVÁ, Pavol FAŠKO a Milan LAPIN. Kolísání vybraných charakteristik vzduchu v České republice a ve Slovenské republice. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1994, roč. 47, č. 4, s. 113-119. ISSN 0026-1173.
 159. MICHÁLEK, Jaroslav, Marie BUDÍKOVÁ a Rudolf BRÁZDIL. Odhad trendu teplotních řad pomocí robustní vážené lokální metody nejmenších čtverců. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1994, roč. 47, č. 1, s. 7-13. ISSN 0026-1173.
 160. BUDÍKOVÁ, Marie a Ivana HOROVÁ. Různé přístupy k jádrovému odhadu regresní funkce. In ROBUST. 1. vyd. JČMF: JČMF, 1994. s. 13-34. ISBN 80-7015-492-6.
 161. 1993

 162. BRÁZDIL, Rudolf, Marie BUDÍKOVÁ, Pavol FAŠKO a Milan LAPIN. Fluctuation of maximum and minimum temperatures in the Czech and Slovak Republics. In Asymetric Change of Daily Temperature Range. 1. vyd. College Park: NOAA, 1993. s. 85-108. ISBN 9309350 CONF.
 163. MICHÁLEK, Jaroslav, Marie BUDÍKOVÁ a Rudolf BRÁZDIL. Metody odhadu trendu časové řady na příkladu středoevropských teplotních řad. 1. vyd. Praha: Cesky hydrometeorologicky ustav, 1993. 53 s. ISBN 80-85813-01-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2023 05:50