Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Muzeum jako důležitý aktér současné společnosti: Měření edukačního dopadu muzeí pomocí konceptu „Generic learning outcomes". In Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXII Polsko-Czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni. 2024.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. National identity in the exhibition of the Silesian museum: A case study based on the methodology of dispositive analysis. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo. Slovakia: Faculty of Arts Comenius University, 2024, roč. 12, č. 1, s. 5-27. ISSN 1339-2204. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46284/mkd.2024.12.1.1.

  2023

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Romská národní identita a její nejasné ukotvení ve společenském diskurzu: sociální problém i potencionální předmět společensko-vědního výzkumu. In Klapko, Dušan. Analýza vybraných sociálních a edukačních problémů z pohledu studentek a studentů sociální pedagogiky. Brno: MSD, 2023.

  2022

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identity a jejich role v muzejních expozicích ve vztahu k edukační realitě žáků ZŠ. In XXI. česko-polské historické a pedagogické dny. 2022.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. The museum exhibition in the context of dispositive analysis. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo. Slovakia: Faculty of Arts Comenius University, 2022, roč. 10, č. 3, s. 5-31. ISSN 1339-2204. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46284/mkd.2022.10.3.1.

  2021

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. How to research the concept of national identity with child respondents in museum research. Opuscula Musealia. Poland: Jagiellonian University Press, 2021, roč. 2021, č. 28, s. 57-76. ISSN 0239-9989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4467/20843852.OM.21.003.15504.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita, rámcové vzdělávací programy a edukační realita muzea: dispozitivní analýza. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 10, č. 2, s. 44-63. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2021-2-4.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Využití dispozitivní analýzy ve výzkumu sociální a edukační reality muzea. In VÝZKUMNÉ SYMPOSIUM 2021: Témata projektů řešených na Pedagogické fakultě MU. 2021.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Vztah muzea a školy a jejich sepjetí s rámcovými vzdělávacími programy. In VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST: Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století. 2021.

  2020

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Czech National Identity and the Elements Through Which is Constructed. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 12, č. 2, s. 66-96. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2020-023.

  2019

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Jak se mohou prezentovat historická témata spojená s perzekucí lidí za druhé světové války v současných edukačních programech. In Międzynarodowa Konferencja Naukowa XX Polsko–Czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni. 2019.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Místa paměti: úvaha o vzdělávání o holocaustu v muzejním prostředí. In Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci III. 2019.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Muzejní výzkum a vize do budoucnosti. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 12-13. ISSN 1213-2152.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Nationalism, modernity, museums. Inspiration by the theory of Ernst Gellner. UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. Rzeszów, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, roč. 3, č. 12, s. 117-138. ISSN 2543-8379. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15584/johass.2019.3.7.
  5. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Využití konstruktivistických teorií učení v edukačním programu muzea: empirická případová studie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, roč. 7, č. 2, s. 153-168. ISSN 1339-2204.

  2018

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Česká národní identita a prvky, skrze které je konstruována: aktuální bod zájmu v procesu tvorby disertační práce. In Doktorandská konference studentů Pedagogické fakulty MU. 2018.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Konstruktivistické teorie učení a jejich využití v edukační realitě muzea. Pedagogická orientace. 2018, roč. 28, č. 3, s. 496-540. ISSN 1211-4669.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Konstruktivistické teorie učení a jejich využití v muzejní edukaci: výzkumný exkurz. In Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV. 2018.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. National Identity in Museum. In Vyžádaná odborná přednáška na Uniwersytet Rzeszowski (Polsko). 2018.
  5. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Sociologie vědění jako cesta k promýšlení sociálních praktik. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, roč. 6, č. 1, s. 11-27. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.01.

  2017

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Jak může muzejní pedagogika spolupracovat s oborem sociální pedagogiky a kde jsou jejich styčné body: příklady z praxe. In Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci (kolokvium). 2017.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu ve vztahu ke konstruktivistickým teoriím učení v konsekvencích dnešní doby. In Monika Benčová, Anna Komárková. Muzeum a změna V. Sborník z mezinárodní muzeologické konference. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2017, s. 51-58. ISBN 978-80-86611-77-8.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Proměna muzejního výzkumu a vize budoucnosti jeho muzejně pedagogické složky. In Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR. 2017.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 06, č. 02, s. 56-67. ISSN 1805-4722.
  5. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika a Jiří NĚMEC. Volný čas ve výzkumném diskursu v konsekvencích témat sociální pedagogiky. Sociální pedagogika. 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-28. ISSN 1805-8825.

  2016

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Jak zkoumat koncept národní identity s dětskými respondenty. In Konference Učíme psychologii / Teaching psychology 2016. 2016.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 5, č. 1, s. 45-61. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2016-1-5.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu ve vztahu ke konstruktivistickým teoriím učení v konsekvencích dnešní doby. In Muzeum a změna V. 2016.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Využití konstruktivistických teorií učení v prostředí muzea (jejich přínosy i překážky procesu konstrukce národní identity žáků). In Konference České pedagogické společnosti. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 2016.

  2015

  1. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL a Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 154 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
  2. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015, 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
  3. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Edukační potenciál muzea a výzkum národní identity. In Škola kde jsem člověkem. 2015.
  4. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Rizika a nejistota – fenomény vyskytující se v sociální praxi i teorii. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, č. 1, s. 92-96. ISSN 1805-8825.

  2014

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Šobáňová: Muzejní edukace (recenze knihy). Sociální pedagogika. 2014, roč. 2, č. 2, s. 127-129. ISSN 1805-8825.
  2. KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.
  3. KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.

  2013

  1. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Konstrukce mediálního obrazu postižení : Od kritické diskurzivní analýzy knihy ke kritické diskurzivní analýze masmédií. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 23-36. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8.
  2. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Účinky interaktivního divadla v kontextu kritické diskurzivní analýzy. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 211-232. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 21:35