Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Aware and autonomous : Raising learner autonomy in deaf and hard of hearing learners. In CORALL international conference, Prague, 16 -17 June 2022. 2022.
 2. SEDLÁČKOVÁ, Jitka, Lenka TÓTHOVÁ, Nicola NUNN a JunHui YANG. DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 153 s. ISBN 978-80-280-0141-4.
 3. NUNN, Nicola, JunHui YANG, Lenka TÓTHOVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ. DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students. 1. vyd. Brno: Masaryk Univesrity Press, 2022. 153 s. ISBN 978-80-280-0141-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0141-2022.
 4. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Finding a way. Language learning strategies of deaf and hard of hearing English learners. In Hradec Králové Anglophone Conference 2022, 24-25 March. 2022.
 5. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Language learning pathways : reflective practice to support self-regulation in language learning. In International Summer School for Deaf and Hard-of-Hearing Learners, 26. 6.–2. 7. 2022, Telč. 2022.
 6. FOŘTOVÁ, Nicola a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Mentoring : What's in it for me? In Second Language Teacher Education : Challenges and New Horizons, 15th to 17th September 2022, University of Vienna. 2022.
 7. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Teaching English to DHH in Inclusive Secondary School Classroom : Teacher Experience. In ESSE Conference, 29 August-2 Septemberm 2022, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. 2022.
 8. 2021

 9. FOŘTOVÁ, Nicola Catherine, Jitka SEDLÁČKOVÁ a František TŮMA. "And My Screen Wouldn't Share" : Student-Teachers' Perceptions of ICT in Online Teaching Practice and Online Teaching. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura. Medellín: Universidad de Antioquia, 2021, roč. 26, č. 3, s. 513-529. ISSN 0123-3432. doi:10.17533/udea.ikala/v26n3a03.
 10. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Fostering autonomy in learners with special needs : a specialized e-learning course. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2021, roč. 11, č. 2, s. 471-487. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2021-2022.
 11. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Surveying Learning Styles of English Language Learners with Hearing Loss: A Case of Four Students. In 15th ESSE Conference. 2021.
 12. 2020

 13. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Kenneth HOLMQVIST. Deaf learners' processing of English textbook material : An eye-tracking study. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020.
 14. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Fostering autonomy in learners with special needs: a specialized e-learning course. In CercleS 2020. Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 15. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Eva BARNOVÁ. Online English for International Mobilities: A course for students. In The LangSkills project closing conference. 2020.
 16. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Eva BARNOVÁ. Seminář pro učitele angličtiny pracující s neslyšícími a nedoslýchavými studenty. 2020.
 17. 2019

 18. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2019, roč. 29, č. 3, s. 336-358. ISSN 1211-4669.
 19. 2018

 20. TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018.
 21. 2017

 22. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Individuální rozdíly v učení se cizím jazykům: specifická situace neslyšících. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 141, č. 3, s. 38-42. ISSN 0323-0449.
 23. 2016

 24. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice. In Ewa Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra. English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons: Challenges and Strategies. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2016. s. 109-134. ISBN 978-1-4438-9534-7.
 25. 2015

 26. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development. In 22nd International Congress on the Education of the Deaf. 2015.
 27. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. ICT in EFL for Deaf and HoH students: example of good practice at Masaryk University. In Basic English for Deaf Learners - Project Closure Presentations and Workshop. 2015.
 28. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Michaela ŠAMALOVÁ. Zpráva z Letní školy Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání (EERA). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015, roč. 25, č. 5, s. 758-761. ISSN 1211-4669.
 29. 2014

 30. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 31. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading development of deaf learners in foreign language classroom: putting theory into practice. In ESSE 2014. 2014.
 32. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading in a foreign language: deaf learners reading in English. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2014. s. 63-70, 7 s. ISBN 978-80-7454-508-5.
 33. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading in L2: deaf learners of English as a Foreign Language. In EuroSLA 2014. 2014.
 34. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Výuka čtenářských strategií v hodinách angličtiny jako cizího jazyka pro neslyšící: provedení intervencí. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
 35. 2013

 36. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Čtenářské strategie využívané neslyšícími studenty při čtení v angličtině. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 283-298. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 37. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Examining Reading Strategies Used by Deaf Students of English as a Foreign Language. In ECER 2013 Istanbul. 2013.
 38. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. s. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7.
 39. SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Michaela ŠAMALOVÁ. Report on the Conference of the European Second Language Association (EUROSLA 2013). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2013, roč. 7, č. 2, s. 99-101. ISSN 1802-4637.
 40. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 41. 2012

 42. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Čtenářské strategie neslyšících studentů ve výuce cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 71-85. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 43. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Čtenářské strategie u neslyšících studentů ve čtení s porozuměním ve výuce cizího jazyka. In Adriana Wiegerová. Young Researchers Forum / Fórum mladých výskumníkov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 2012. s. 83-92. ISBN 978-80-10-02394-3.
 44. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 61-67. ISBN 978-80-210-6060-9.
 45. FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Konference Universal Learning Design 2012. 2012.
 46. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading Comprehension of Deaf University Learners of English as a Foreign Language. In A 3-day “Good practice” Workshop in Budapest. 2012.
 47. SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading skills in English language classroom for deaf/hard-of-hearing. In Metodologický seminář k výuce angličtiny pro neslyšící. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 05:04