Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PŘIBYL, Roman, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Lucia ŠVANDOVÁ, Přemysl ŠŤASTNÝ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Alumina ceramic tapes doped by various dopants and their effect on properties of coplanar dielectric barrier discharge. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 2. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Lukaš OBŠEL a Dušan KOVÁČIK. High quality UV digital printing on various materials with plasma enhanced surface. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 3. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Optimization of plasma-activated media generation for decontamination of thermally sensitive materials. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
 4. ŠVANDOVÁ, Lucia, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Properties of Cr-doped Al2O3 as a dielectric barrier layer. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 5. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Souhrnná zpráva - Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (FV40114). Brno: Neuveden, 2022. 34 s. Souhrnná zpráva k ukončení projektu FV40114.
 6. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Jaromír HAŠANA, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK, Lukáš OBŠEL, Donna IVY FRANTIK a Zdeněk PŘASLIČKA. Zařízení pro plazmovou modifikaci velkoplošného rovinného substrátu před potiskem. 2022.
 7. 2021

 8. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Petra ŠRÁMKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR a Dušan KOVÁČIK. BOPP foil surface treatment by ambient air volume and coplanar dielectric barrier discharge in roll-to-roll configuration. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 9. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR a Dušan KOVÁČIK. Changes in Surface Characteristics of BOPP Foil after Treatment by Ambient Air Plasma Generated by Coplanar and Volume Dielectric Barrier Discharge. Polymers. MDPI, 2021, roč. 13, č. 23, s. 4173-4184. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym13234173.
 10. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Bacterial Biofilm Decontamination. Molecules. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 4, s. "910", 13 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26040910.
 11. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Plasma activation of various industrially used materials for UV-digital printing applications. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 12. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jaromír HAŠANA a Jakub KELAR. Priebeh mikrobiologických testov a výsledky dekontaminácie v aktívnej plynnej atmosfére s obsahom ozónu a peroxidu vodíka v plynnej fáze. Brno: Neuveden, 2021. 9 s. Souhrnná výzkumná zpráva z projektu TJ04000329.
 13. PAZDERKA, Michal, Roman PŘIBYL, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Tomáš PLŠEK, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Robust current peak detection method for dielectric barrier discharges. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2021, roč. 54, č. 9, s. "095206-1"-"095206-11", 11 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abc916.
 14. VALTROVÁ, Martina, Dominika KLEKNEROVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Rozdiel účinku rifampicínu na staticky a dynamicky kultivovaný bakteriálny biofilm. In Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 15. PAZDERKA, Michal, Lucia ŠVANDOVÁ, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Selection of special dielectric substrates for electrostatic voltage measurement. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 16. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš OBŠEL, Zdeněk PŘASLIČKA a Donna FRANTÍK. Technologie zvýšení adheze barev velkoplošného UV digitálního tisku ke kovovým substrátům s polymerní vrstvou aktivací atmosférickým plazmatem. 2021.
 17. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Výzkumná zpráva z třetí etapy řešení projektu FV40114 - Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (PE-Al). Brno: Neuveden, 2021. 22 s. Souhrnná výzkumná zpráva 2 z projektu FV40114.
 18. 2020

 19. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Adhesive Properties of Silicone-Coated Release Liner Paper Enhanced by Atmospheric Pressure Plasma Pre- and Post-Treatment. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-13. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10111102.
 20. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 298-303. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8769.
 21. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66423-w.
 22. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Change of fundamental properties of dielectric barrier discharge due to the alumina-based barrier layer composition. Vacuum. Oxford: Pergamon Press, 2020, roč. 174, APR 2020, s. 1-5. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2020.109180.
 23. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA a Jaromír HAŠANA. Inovace předmětu Výboje v plynech (F3180)-Generace klouzavého obloukového výboje a demonstrace vlivu napájení. 2020.
 24. SUROVČÍK, Juraj, Veronika MEDVECKÁ, Dušan KOVÁČIK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Tomáš ROCH, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Preparation of Al2O3 Nanofibers by Thermal Calcination with Low Temperature Plasma Pre-treatment. In NANOCON 2019: 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 663-667. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8765.
 25. PŘIBYL, Roman, P. STASTNY, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, M. TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Properties of MgAl2O4 doped alumina barrier layers for dielectric barrier discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 53, č. 50, s. 1-11. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abb0ba.
 26. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of clay-coated paper by atmospheric-pressure plasma in air. Surface and Interface Analysis. Hoboken (New Jersey, USA): Wiley, 2020, roč. 52, č. 12, s. 840-844. ISSN 0142-2421. doi:10.1002/sia.6798.
 27. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš OBŠEL, Zdeněk PŘASLIČKA a Donna FRANTÍK. Technologie zvýšení adheze barev velkoplošného UV digitálního tisku ke skleněným a polymerním substrátům aktivací atmosférickým plazmatem. 2020.
 28. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Tomáš PLŠEK, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Slavomír SIHELNÍK a Miroslav ZEMÁNEK. Výzkumná zpráva z první etapy řešení projektu FV40114 - Zlepšení adheze UV digitálního tisku na povrchu velkoplošného skla s využitím atmosférického plazmatu. Brno: Neuveden, 2020. 16 s. Souhrnná výzkumná zpráva 1 z projektu FV40114.
 29. 2019

 30. ZEMÁNEK, Miroslav, Dušan KOVÁČIK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš HOMOLA a Mirko ČERNÁK. A unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In S.G.E. Servizi Grafici Editoriali. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources HES-19, Induction, Dielectric and Microwaves, Conduction & Electromagnetic Processing. Padua, Italy: S.G.E. Servizi Grafici Editoriali, 2019. s. 519-524. ISBN 978-88-89884-35-5.
 31. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
 32. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Atmospheric pressure plasma treatment of wheat seeds in ambient air. In XXXIV ICPIG & ICRP-10. Sapporo: Neuveden, 2019. s. 1-2. ISBN 978-4-900986-19-0.
 33. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric plasma treatment of poly(2-oxazoline) thin films by diffuse coplanar surface barrier discharge. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 34. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Decontamination Effect of the Novel Water Vapor Plasma Generator Prototype on Staphylococcal and Pseudomonas Aeruginosa Biofilms. In 28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.
 35. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Decontamination effect of the novel water vapor plasma generator prototype on staphylococcal biofilm. In 6th European Congress on Biofilms (Eurobiofilms 2019). 2019.
 36. GALMIZ, Oleksandr, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. AIP Advances. New York: American Institute of Physics, 2019, roč. 9, č. 10, s. "105013-1"-"105013-7", 7 s. ISSN 2158-3226. doi:10.1063/1.5124149.
 37. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. EFFECT OF COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATED BY DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE ON POLY(2-OXAZOLINE) THIN FILMS. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 505-510. ISBN 978-80-87294-89-5.
 38. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Kalev KAARNA a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD plasma treatment on surface properties of thermally modified wood. Surface and Interfaces. 2019, roč. 16, SEP 2019, s. 8-14. ISSN 2468-0230. doi:10.1016/j.surfin.2019.04.005.
 39. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Radan PANÁČEK, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD Plasma Treatment on Surface Properties of Thermally Modified Wood. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 40. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Michal FLEISCHER, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL, Lenka PETRŽELOVÁ a Milan SMÉKAL. Effect of plasma treatment on seeds before coating with agrochemicals and its influence on seeds dustiness. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 41. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Effect of various types of surface dielectric barrier discharge on seeds of maize and pea. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 42. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 43. KELAR, Jakub, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Flexible Ceramic Substrates for Use as Dielectric Barrier Layer. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 44. ZEMÁNEK, Miroslav, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER a Mirko ČERNÁK. HV Generators for DCSBD Discharges and Their Properties. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 45. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Hydrophilic poly(2-oxazoline) coatings on PTFE surface promoting cell adhesion prepared by “cold” atmospheric pressure plasma. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 46. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Hydrophilic Poly(2-Oxazoline) Coatings Prepared By Non-Equilibrium “Cold” Atmospheric Pressure Plasma. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 47. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Influence of dielectric barrier composition on electrical properties of coplanar dielectric barrier discharge. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 48. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of float glass by atmospheric pressure plasma as a pre-treatment phase of functional glass manufacturing process. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 49. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Jana JURMANOVÁ, Ondřej ČERVINKA, Tomáš HOMOLA, Tina TÖLKE, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019.
 50. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ, Tatiana KOLÁŘOVÁ a Miroslav ZEMÁNEK. Low-temperature plasma technology for nano-structuring and etching of large-area polymeric substrates. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 51. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. MODIFICATION OF VARIOUS POLYMER SURFACES USING ATMOSPHERIC PRESSURE REDUCING PLASMA. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 688-693. ISBN 978-80-87294-89-5.
 52. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Decontamination. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019.
 53. GEBREMARIAM, Gebremedhin, Shimelis ADMASSU, Tarekegn BERHANU, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Mirko ČERNÁK. Optimization and influence of multi-hollow surface dielectric barrier discharge plasma operating conditions on the physical quality of peanut. The European Physical Journal D. New York: Springer, 2019, roč. 73, č. 5, s. 1-16. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2019-90616-0.
 54. KRUMPOLEC, Richard, Michal PAZDERKA, Zdeňka DOUBKOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Ověřená technologie redukční atmosférické plazmy pro modifikaci flexibilních materiálů. 2019.
 55. VOJTA, Lumír, Jakub KELAR, Slavomír SIHELNÍK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK a Miroslav ZEMÁNEK. Plazmové zařízení pro precizní kontinuální ošetření povrchu velkoplošného skla s možností In-line integrace do výrobní linky. 2019.
 56. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Michal PAZDERKA, Michal FLEISCHER, Tomáš SAUL, Lumír VOJTA, Jan PRÁŠIL a Václav PRÁŠIL. Plazmový zdroj pro předúpravu osiva před mořením. 2019.
 57. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Porovnání metod kvantifikace biofilmu: Start of Growth Time (SGT) a kvantifikace pomocí CFU. In Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 58. SLAVÍČEK, Pavel, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Lumír VOJTA, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a David PETRŽELA. Projektová dokumentace k zařízení na měření prašnosti mořeného osiva. 2019.
 59. PAZDERKA, Michal, Miroslav ZEMÁNEK, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. RC-Probe and Peaks Suppression in DBD Voltage Measurements. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 60. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ a Miroslav ZEMÁNEK. Reducing Atmospheric Plasma for Plasma Modification of Materials. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 61. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Scientific report on biofilm decontamination efficiency of plasma-activated water vapour and steam using Multi-hollow surface dielectric barrier discharge. 2019. 4 s.
 62. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR a Michal FLEISCHER. Souhrnná výzkumná zpráva zabývající se použitím plazmového zdroje na předúpravu osiva. Brno: MU, 2019. 14 s.
 63. TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Zdeňka DOUBKOVÁ a Richard KRUMPOLEC. STRUCTURING OF POLYMETHYLMETHACRYLATE SUBSTRATES BY REDUCING PLASMA. In V. Medvecká. J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. 22nd Symposium on Applications of Plasma Processes (SAPP XXII) and the 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Book of Contributed Papers. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2019. s. 269-272. ISBN 978-80-8147-089-9.
 64. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Richard KRUMPOLEC. Symmetrical and asymmetrical multi-hollow surface dielectric barrier discharge configurations and their fundamental parameters. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 65. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Jakub KELAR, Tatiana KOLÁŘOVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Richard KRUMPOLEC. Wettability Changes and Surface Structuring of Polyethylene Terephthalate in H2/N2 Atmospheric Pressure Plasma. In Abstracts of NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
 66. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jaromír HAŠANA, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro generování plazmatem aktivované páry nebo aerosolu použitím proudícího plynu s podstatným podílem vodních par. 2019.
 67. 2018

 68. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Oliver BEIER, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma treatment of float glass as surface cleaning and activation procedure prior to coating. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 69. PROCHÁZKA, Vojtěch, Zlata TUČEKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK, Pavel SLAVÍČEK, Anna ZAHORANOVÁ a Jan VORÁČ. Coplanar surface barrier discharge ignited in water vapor - a selective source of OH radicals proved by (TA)LIF measurement. Plasma Sources Science and Technology. Institute of Physics Publishing, 2018, roč. 27, č. 1, s. 1-11. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aa9ad4.
 70. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect Of Cold Atmospheric Pressure Plasma Generated By Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge On Poly(2-Oxazoline) Thin Films. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application, 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 71. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Industrial Corona Pre- and Post-treatment for Enhanced Silicone Coating of Paper used as Release Liner. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). Brno: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 271-276. ISBN 978-80-87294-81-9.
 72. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Mirko ČERNÁK, Tomáš HOMOLA a Dušan KOVÁČIK. Large area roll-to-roll processing of flexible polymers by atmospheric pressure hydrogen plasma. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany. 2018.
 73. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Large area roll-to-roll processing of flexible substrates by atmospheric pressure reduction plasma. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
 74. TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR DECONTAMINATION OF BACTERIAL BIOFILM. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
 75. ČERNÁK, Mirko, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Lukáš VACEK, Jakub KELAR a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DISCHARGE FOR BACTERIAL DECONTAMINATION. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 76. DOUBKOVÁ, Zdeňka, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. Modification of Various Polymer Surfaces Using Reduction Plasma at Atmospheric Pressure. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 77. KELAR, Jakub, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Miroslav ZEMÁNEK. NANOSTRACTURING OF P OLYMETHYL METHACRYLA TE SURFACE WITH USE OF HIGLY ETCHING PLASMA. PLASTKO 2018 Sborník příspěvků z konference, ISBN13: 978-80-7454-727-0. 2018.
 78. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Jan PRÁŠIL, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of vegetable seeds with surface dielectric barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. In 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-THERMAL/THERMAL PLASMA POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY & SUSTAINABLE ENERGY (ISNTP), Padova, Italy. 2018. ISBN 978-88-6938-129-4.
 79. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Roll-to-roll surface etching of polymers using hydrogen plasma at atmospheric pressure. In NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2018. s. 283-288. ISBN 978-80-87294-81-9.
 80. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Ruční zařízení pro povrchovou úpravu pevných, neporézních, rovinných materiálů ze skupiny sklo, kovy, polymery, plazmatem povrchového DBD výboje vedeného s vysokou přesností v efektivní vzdálenosti od substrátu. 2018.
 81. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Souhrnná výzkumná zpráva popisující měření prašnosti osiva ošetřovaného plazmatem. Brno: MU, 2018. 12 s.
 82. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Michal PAZDERKA a Dušan KOVÁČIK. Technická dokumentace řešení reaktoru pro redukční plazmovou úpravu materiálů. 2018.
 83. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Technologie vedení DCSBD výbojové jednotky nad rovinným velkoplošným sklem v přesně definované vzdálenosti určené třemi kontaktními body. 2018.
 84. VACEK, Lukáš, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Využití metody Start of Growth Time (SGT) pro high throughput kvantifikaci biofilmu. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
 85. SLAVÍČEK, Pavel, Miroslav ZEMÁNEK, Jaromír HAŠANA, Jakub KELAR, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Zlata TUČEKOVÁ, Lumír VOJTA, Václav PRÁŠIL a David PETRŽELA. Zařízení na měření prašnosti mořeného osiva. 2018.
 86. 2017

 87. TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 88. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma pre-treatment and post-treatment on the adhesive properties of silicone coated release liner paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 89. PROCHÁZKA, Vojtěch, Zlata TUČEKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK a Anna ZAHORANNOVÁ. Fluorescence measurement of hydroxyl radicals in a coplanar dielectric barrier discharge ignited in water vapour. In 12th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics, Zlatibor, Serbia. 2017. ISBN 978-86-84539-19-1.
 90. TUČEKOVÁ, Zlata, Vojtěch PROCHÁZKA, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. MEASUREMENT OF OH RADICALS GENERATED IN DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE. In V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. 21st Symposium on Application of Plasma Processes SAPP XXI Book of Contributed Papers. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2017. s. 130-132. ISBN 978-80-8147-076-9.
 91. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Modification of paper surface properties by corona as pretreatment before coating. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 92. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata TUČEKOVÁ a Jakub KELAR. Roll-to-roll surface etching of polymers using hydrogen plasma at atmospheric pressure. In 9th International Conference on Nanomaterials - NANOCON 2017. 2017. ISBN 978-80-87294-78-9.
 93. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Technologie bezkontaktního vedení DCSBD výbojové jednotky v přesné vzdálenosti od rovinného skla. 2017.
 94. 2016

 95. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Zlata TUČEKOVÁ, Pavol ĎURINA, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted calcination of composite submicron fibers. The European Physical Journal - Applied Physics. Les Ulis: EDP SCIENCES S A, 2016, roč. 75, č. 2, s. 1-5. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150585.
 96. TUČEKOVÁ, Zlata, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZAHORAN, Jozef RÁHEĽ a Anna ZAHORANOVÁ. Field enhancement in triple point of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge electrode system. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. ESCAMPIG 2016: Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, 23rd, Bratislava, 12.-16.7.2016. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 143-144. ISBN 979-1-09-638902-5.
 97. TUČEKOVÁ, Zlata, Zuzana KOVAĽOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ, Zdenko MACHALA a Mirko ČERNÁK. Inactivation of Escherichia coli on PTFE surfaces by diffuse coplanar surface barrier discharge. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2016, roč. 75, č. 2, s. 1-6. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150590.
 98. KRUMPOLEC, Richard, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification (reduction and etching) of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2016. ISBN 978-961-94716-0-9.
 99. TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub ANTALÍK, Vojtěch PROCHÁZKA, Pavel SLAVÍČEK, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. The parameters of diffuse coplanar surface barrier discharge generated in pure water vapour at atmospheric pressure. In HAKONE 2016: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 15th, Brno, 11.-16.9.2016. Brno: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 464-467. ISBN 978-80-210-8317-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2022 14:22