Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FOŘTOVÁ, Andrea, Václav HÖNIG, Martin PALUS, Jiří SALÁT, Martina PÝCHOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Tereza VYHLÍDALOVÁ, Michal F. KŘÍHA, Aleš CHRDLE a Daniel RŮŽEK. Serum and cerebrospinal fluid phosphorylated neurofilament heavy subunit as a marker of neuroaxonal damage in tick-borne encephalitis. Journal of General Virology. Microbiology Society, 2022, roč. 103, č. 5, s. 1-7. ISSN 0022-1317. doi:10.1099/jgv.0.001743.
 2. 2021

 3. KOHLMAIER, B., N. SCHWEINTZGER, M. SAGMEISTER, Vendula SVENDOVA, D. KOHLFURST, A. SONNLEITNER, M. LEITNER, A. BERGHOLD, E. SCHMIEDBERGER, F. FAZEKAS, A. PICHLER, J. REJC-MARKO, Daniel RUZEK, Lucie DUFKOVA, Darina CEJKOVA, Petr HUSA, Martina PÝCHOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Vaclav CHMELIK, Vera STRUNCOVA, D. ZAVADSKA, G. KARELIS, A. MICKIENE, J. ZAJKOWSKA, P. BOGOVIC, F. STRLE a W. ZENZ. Clinical Characteristics of Patients with Tick-Borne Encephalitis (TBE): A European Multicentre Study from 2010 to 2017. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-15. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9071420.
 4. KRBKOVÁ, Lenka, Iva ČAPOVOVÁ, Lukáš HOMOLA, Jana LINDUSKOVA, Jiri SALAT a Daniel RUZEK. Tick-Borne Encephalitis in an 8.5-Month-Old Boy Suspected of Febrile Seizures. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-4. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9071425.
 5. HOMOLA, Lukáš, Jozef KLUČKA, Jan HELEŠIC, Zlatava JIRSENSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Milan URÍK, Ondřej HORÁK, Petr JABANDŽIEV, Lenka KRBKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. Prague: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2021, roč. 29, č. 4, s. 322-324. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a6702.
 6. 2020

 7. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 8. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 9. 2019

 10. KRBKOVÁ, Lenka a Štefánia AULICKÁ. Akutní neuroinfekce v dětském věku. In Akutní stavy v dětské neurologii. Solen, 2019. ISBN 978-80-7471-263-0.
 11. BRAUNOVÁ, Adriana, Lenka KRBKOVÁ, Petra RAINETOVA, Martin MUSILEK, Iva ČAPOVOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Tamara KRAVALOVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ a Michal KÝR. Clinical and laboratory characteristics of enteroviral meningitis in children, including qRT-PCR and sequencing analysis. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2019, roč. 163, č. 4, s. 355-361. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.082.
 12. MUSIL, Václav, Lukáš HOMOLA, M. VRBA, Adriana BRAUNOVÁ, Tamara KRAVALOVÁ, Miriam MALÁ a Lenka KRBKOVÁ. Clostridium difficile infection and colonisation in children under 3 years of age: prospective comparative study. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2019, roč. 68, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-7913.
 13. MADERANKOVA, Denisa, Lenka MIKALOVÁ, Michal STROUHAL, Simon VADJAK, Ivana KUKLOVA, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Pavlina KOSCOVA, Ivo PROVAZNIK a David ŠMAJS. Identification of positively selected genes in human pathogenic treponemes: Syphilis-, yaws-, and bejel-causing strains differ in sets of genes showing adaptive evolution. PLoS neglected tropical diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 13, č. 6, s. 1-18. ISSN 1935-2735. doi:10.1371/journal.pntd.0007463.
 14. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 15. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 16. MUSIL, Václav, Lukáš HOMOLA, M. VRBA, Adriana BRAUNOVÁ, Miriam MALÁ, Petra HOLEČKOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Klinické a mikrobiologické charakteristiky klostridiové kolitidy u dětí hospitalizovaných na KDIN v Brně v letech 2013–2017. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2019, roč. 68, č. 1, s. 15-22. ISSN 1210-7913.
 17. 2018

 18. KNEDLÍKOVÁ, Lenka, Ondřej HORÁK, Lenka KRBKOVÁ, Jan HELEŠIC a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Akutní symptomatické záchvaty- úskalí diagnostických a terapeutických doporučení na příkladu pacienta s rekurentními mozkovými abscesy. In 52. slovensko-české dni detskej neurologie, Starý Smokovec, Slovensko. 2018. ISBN 978-80-7471-244-9.
 19. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 20. 2017

 21. MIKOLÁŠEK, Peter, Štefánia AULICKÁ, Lukáš HOMOLA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jana BEDNÁŘOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 2, s. 224-227. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017224.
 22. MALÁ, Miriam, Václav MUSIL, Iva ČAPOVOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Renata CIUPEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Epidemie hepatitidy A u dětí hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno od března 2016 do března 2017. In Sympozium Dětské infekční nemoci. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. s. 388-395. ISSN 0069-2328.
 23. MALÁ, Miriam, Marta TRNKOVÁ, Václav MUSIL, Alena ŠEVČÍKOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Rotaviry a další původci gastroenteritid u pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno v letech 2015 a 2016. In Sympozium Dětské infekční nemoci. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. s. 396-403. ISSN 0069-2328.
 24. 2016

 25. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and infection. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 144, č. 12, s. 2597-2604. ISSN 0950-2688. doi:10.1017/S0950268816000972.
 26. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ a Alena ŠEVČÍKOVÁ. Clostridium difficile u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro průjem. In XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech; 15. - 17. 6. 2016, Karlovy Vary - programový sborník. 2016. ISBN 978-80-260-9741-9.
 27. BRAUNOVÁ, Adriana, Lenka KRBKOVÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, P RAINETOVÁ, M MUSÍLEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Václav MUSIL. Epidemiologie a etiologie enterovirových aseptických meningitid u dětí na Brněnsku. In XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Karlovy Vary 15. - 17. 6. 2016, programový sborník. 2016. ISBN 978-80-260-9741-9.
 28. BRAUNOVÁ, Adriana, P. RAINETOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Václav MUSIL, Miroslav MUSÍLEK a Jana BEDNÁŘOVÁ. Epidemiologie, etiologie a klinický obraz enterovirových meningitid u dětí na jižní Moravě. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Trios s.r.o., 2016, roč. 22, září 2016, 3. číslo, s. 100-104. ISSN 1211-264X.
 29. KRBKOVÁ, Lenka, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Improvement of diagnostic approach to Lyme neuroborreliosis in children by using recombinant antigens in detection of intrathecally produced IgM/IgG. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 2, s. 112-117. ISSN 1210-7913.
 30. MUSIL, Václav a Lenka KRBKOVÁ. Klostridiová kolitida u dětí. In III. Kongres pediatrů v Brně. 2016. ISBN 978-80-7471-163-3.
 31. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Lenka MRÁZOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Lenka KRBKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 15-year-old girl: case report and summary of current knowledge. Neuropsychiatry. London: Future Medicine Ltd., 2016, roč. 6, č. 4, s. 136-141. ISSN 1758-2008.
 32. HOMOLA, Lukáš, L. OTAHALÍKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Michal KÝR, Václav MUSIL, Tamara VÁHALOVÁ, Adriana BRAUNOVÁ, A. ŠEVČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Lenka KRBKOVÁ. Non-classical Microbes in Sputum from Children with Cystic Fibrosis and Their Clinical Significance – Retrospective Epidemiological Study. 2016. doi:10.1016/S1569-1993(16)30335-6.
 33. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Adriana BRAUNOVÁ. Salmonelóza - reálná hrozba pro kojence. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Trios s.r.o., 2016. ISSN 1211-264X.
 34. KRBKOVÁ, Lenka, Peter MIKOLÁŠEK a Václav MUSIL. Terapie průjmových onemocnění dětí (aneb co se změnilo v průběhu 70 let). Čs. pediatrie. Mladá fronta a.s., 2016, s. 150-155. ISSN 0069-2328.
 35. 2015

 36. HLAVÁČOVÁ, Adriana, Lenka KRBKOVÁ, I. ČAPOVOVÁ, L. KLAPAČOVÁ, Z. JIRSENSKÁ, M. RYZÍ a J. BEDNÁŘOVÁ. Benigní akutní myozitidy u dětí jako komplikace chřipky B a jejich diferenciální diagnostika. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 4, s. 236-241. ISSN 1210-7913.
 37. KRBKOVÁ, Lenka, H. ŠTROBLOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Clinical course and sequelae for tick-borne encephalitis among children in South Moravia (Czech Republic). European journal of pediatrics. New York: Springer, 2015, roč. 174, č. 4, s. 449-458. ISSN 0340-6199. doi:10.1007/s00431-014-2401-8.
 38. HELEŠIC, Jan, Alena HOLČÍKOVÁ, Jana SVOBODOVÁ, Adriana HLAVÁČOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Mykobakteriální krční lymfadenitidy u dětí. In XXIV. Moravskoslezké dny pneumologie, 9 - 10. 10. 2015, hotel Park Inn, Ostrava: programový sborník. 2015.
 39. HLAVÁČOVÁ, Adriana, Alena HOLČÍKOVÁ, Jana SVOBODOVÁ, Jan HELEŠIC a Lenka KRBKOVÁ. Mykobakteriální krční lymfadenitidy u dětí. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015, 22 - 25. 9. 2015, Harmony Club Hotel, Špindlerův mlýn: programový sborník. 2015. ISBN 978-80-906155-3-3.
 40. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Marta TRNKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Adriana HLAVÁČOVÁ a A ŠEVČÍKOVÁ. Význam klostridiových infekcí u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro akutní gastroenteritidu. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015, 22 - 25. 9. 2015, Harmony Club Hotel, Špindlerův mlýn: programový sborník. 2015. ISBN 978-80-906155-3-3.
 41. 2014

 42. KRBKOVÁ, Lenka, K. HOLEČKOVÁ, Z. BLECHOVÁ, V. MAREŠOVÁ, K. LABSKÁ, H. ŠTROBLOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Nálezy v mozkomíšním moku u dětí s akutním paretickým postižením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 496-500. ISSN 1210-7859.
 43. KRBKOVÁ, Lenka, L. KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Marcela CHARVATOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Neuroborrelióza imitující mozkový nádor u dětí a vice versa. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 620-623. ISSN 1210-7859.
 44. 2013

 45. HLAVÁČOVÁ, Adriana, Lenka KRBKOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, I. ČAPOVOVÁ, Zlatava JIRSENSKÁ, Michal RYZÍ a J. BEDNÁŘOVÁ. Benigní parainfekční myositida u dětí jako komplikace viru chřipky B. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 46. JIRSENSKÁ, Zlatava a Lenka KRBKOVÁ. CONGENITAL TOXOPLASMOSIS. In 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 28.5.-1.6.2013, Milan, Italy. 2013.
 47. RUDENKO, Nataliia, Maryna GOLOVCHENKO, Václav HÖNIG, Nadja MALLÁTOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Natalia FEDOROVA, Natalia M. BELFIORE, Libor GRUBHOFFER, Robert S. LANE a James H. OLIVER JR. Detection of Borrelia burgdorferi Sensu Stricto ospC Alleles Associated with Human Lyme Borreliosis Worldwide in Non-Human-Biting Tick Ixodes affinis and Rodent Hosts in Southeastern United States. Applied and Environmental Microbiology. Washington DC: American Society for Microbiology, 2013, roč. 79, č. 5, s. 1444-1453. ISSN 0099-2240. doi:10.1128/AEM.02749-12.
 48. HOMOLA, Lukáš, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Efficacy of inhaled amiloride solution versus hypertonic saline, prospective open label single center study in children with cystic fibrosis. In 36th European Cystic Fibrosis Society Conference. 2013. ISSN 1569-1993.
 49. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Pavel POLÁK, Mária PORUBČANOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Infectious diseases for foreign students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6630-4.
 50. MIKOLÁŠEK, Peter, Eliška ŽAROŠSKÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Pavel ŠTOURAČ a Lenka KRBKOVÁ. Kazuistika pacientky s limbickou encefalitidou. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 51. KRBKOVÁ, Lenka. Klinické a laboratorní projevy borreliózy. In Kongres pediatrů a dětských sester XXXI. dny praktické a nemocniční pediatrie, 31. května – 1. června 2013, Hotel NH Olomouc Congress. 2013. ISSN 1803-5892.
 52. VÁHALOVÁ, Tamara, I ČAPOVOVÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ, Marcel SCHÜLLER, B CRHA a M BEDNÁŘOVÁ. Lymeská artritida vs. juvenilni idiopatická artritida. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 53. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Iva ČAPOVOVÁ, Tomáš HABANEC, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Marie DAŇKOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47. ISSN 1213-0494.
 54. PAVELKA, Jan, Lenka KRBKOVÁ a Lukáš HOMOLA. Rotavirové gastroenteritidy – význam a možnosti prevence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 51-53. ISSN 1213-0494.
 55. MUSIL, Václav, I ČAPOVOVÁ, Zuzana SZOMBATI, L KLAPAČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ a L DRÁBKOVÁ. Rozsáhlý stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom u novorozence. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 56. MUSIL, Václav, I ČAPOVOVÁ, Zuzana SZOMBATI, L KLAPAČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ a L DRÁBKOVÁ. Rozsáhlý stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom u novorozence. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 57. JIRSENSKÁ, Zlatava a Lenka KRBKOVÁ. THE OUTCOME IN CHILDREN WITH CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION. In 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 28.5.-1.6.2013, Milan, Italy. 2013.
 58. 2012

 59. KRBKOVÁ, Lenka a Zuzana NÁTEROVÁ. Erythema migrans. Klin Mikrobiol Inf Lék. Praha: TRIOS s.r.o., 2012, roč. 18, č. 6, s. 172-179. ISSN 1211-264X.
 60. PAVELKA, Jan, Lenka KRBKOVÁ, L.. SULOVSKÁ, D. POSPÍŠILOVÁ a E. ŽAROŠSKÁ. Kazuistika – viscerální leishmanióza dítěte. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2012, roč. 18, č. 6, s. 198-200. ISSN 1211-264X.
 61. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Eliška ŽAROŠSKÁ, Lenka KRBKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavla ČIŽMÁŘOVÁ. Pertusse u kojence s nepoznanou cystickou fibrózou. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r.o., 2012, roč. 18, č. 6, s. 196-197. ISSN 1211-264X.
 62. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA a Ivana VÍTKOVÁ. Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence. Postgraduální medicína. Praha, 2012, roč. 2012, 5/2012, s. 569-571. ISSN 1212-4184.
 63. CADOVÁ, Lenka, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Jan PAVELKA a Lukáš HOMOLA. Using probiotics in acute gastroenterocolitis in children. Results of a clinical study. 2012.
 64. MIKOLÁŠEK, Peter, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Lenka KRBKOVÁ a Lenka ČADOVÁ. Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid u dětí. Výsledky klinické studie. pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, č. 2, s. 107-110. ISSN 1213-0494.
 65. 2011

 66. PAVELKA, Jan, Pavel HORNÍK, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Lenka KRBKOVÁ. Běžné streptokokové infekce – mýty a omyly. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 12, č. 6, s. 414-415. ISSN 1213-0494.
 67. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2.
 68. DLOUHÝ, P., K. HONEGR, Lenka KRBKOVÁ, D. PÍCHA, H. ROHÁČOVÁ a V. ŠTRUNCOVÁ. Lymeská borelióza: doporučený postup v diagnostice, léčbě a prevenci. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha, 2011, roč. 17, č. 4, s. 144-149. ISSN 1211-264X.
 69. KRBKOVÁ, Lenka, Lenka KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Karla CRHOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Neuroinfekce u onkologických pacientů. In Český kongres o infekčních nemocech Mikulov. 2011.
 70. HOMOLA, Lukáš, Tomáš HABANEC, Lenka KRBKOVÁ, Karla CRHOVÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Jan HELEŠIC, Alena HOLČÍKOVÁ, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA, Marta TRNKOVÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Spektrum dětských onkologických pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí od 2000 do 2010. In Český kongres o infekčních nemocech Mikulov. 2011.
 71. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 72. 2010

 73. KRBKOVÁ, Lenka, I STOKLÁSKOVÁ, L POKORNÁ a J BEDNÁŘOVÁ. Comparison of EIA Borrelia recombinant with VlsE lipoprotein with EIA Borrelia garinii using whole cell antigen in the diagnosis of neuroborreliosis. In Abstracts of 12th International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-borne Diseases. Ljubljana, 2010. s. 84.
 74. KRBKOVÁ, Lenka. Klinické projevy lymeské borreliózy u dětí. Čes.-slov.Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, č. 5, s. 242. ISSN 0069-2328.
 75. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lukáš HOMOLA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Boris HABANEC. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 2010, 11(2), s. 118-120. ISSN 1213-0494.
 76. KRBKOVÁ, Lenka. Lidská granulocytární anaplasmóza. In Sborník přednášek Novinky v laboratorní diagnostice. 2010. 1 s.
 77. HELEŠIC, Jan, Tomáš BARTONIČKA a Lenka KRBKOVÁ. Přehled výskytu vztekliny v Evropě a v ČR, zaměřeno na netopýry. In Sborník XVI. Luhačovické pediatrické dny. 2010. 1 s. ISBN 978-80-210-5167-6.
 78. KRBKOVÁ, Lenka. Teratogenní účinky Borrelia burgdorferi s.l. – mýtus nebo realita? In Sborník XVI. Luhačovické pediatrické dny. Luhačovice: Česká pediatrická společnost, 2010. s. 25-28. ISBN 978-80-210-5167-6.
 79. 2009

 80. KRBKOVÁ, Lenka. Adenovirové infekce. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 168-169. ISBN 978-80-7262-644-1.
 81. KRBKOVÁ, Lenka a Hana ŠTROBLOVÁ. Clinical course and sequelae in tick-borne encephalitis in children in southern Moravia (Czech Republic). In Clinical Microbiology and Infectious, IF 3,554. 2009. 1 s. ISSN 1198-743X.
 82. KRBKOVÁ, Lenka. Hemofilové infekce. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 225-227. ISBN 978-80-7262-644-1.
 83. KRBKOVÁ, Lenka. Infekce vyvolaná rhinoviry. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 110-111. ISBN 978-80-7262-644-1.
 84. KRBKOVÁ, Lenka. Infekce vyvolané rody Proteus.Morganella-Providencia. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 241. ISBN 978-80-7262-644-1.
 85. KRBKOVÁ, Lenka. Infekce vyvolané viry Coxsackie. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 117-119. ISBN 978-80-7262-644-1.
 86. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lenka KLAPAČOVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u 13leté pacientky. In Sborník abstrakt VI. festivalu kazuistik. 2009. s. 72. ISBN 978-80-254-4373-6.
 87. KRBKOVÁ, Lenka. Pertusse a parapertusse. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 228-231. ISBN 978-80-7262-644-1.
 88. KRBKOVÁ, Lenka. Příušnice (epidemická parotitida). In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 103-104. ISBN 978-80-7262-644-1.
 89. KRBKOVÁ, Lenka. Pseudomonádové infekce. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 250-252. ISBN 978-80-7262-644-1.
 90. KRBKOVÁ, Lenka. SARS – severe acute respiratory syndrome. In Infekční lékařství. Galén, 2009. s. 113. ISBN 978-80-7262-644-1.
 91. 2008

 92. KRBKOVÁ, Lenka. Kdy u dětí pomýšlíme na lymeskou borreliózu? In Pediatrie pro praxi - Kongres pediatrů a dětských sester XXVI. dny praktické a nemocniční pediatrie. 2008:9,3 (Suppl.B). Olomouc: Solen, 2008. s. 20. ISSN 1213-0494.
 93. 2007

 94. KRBKOVÁ, Lenka. Lymeská borrelióza. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 5, s. 200-203. ISSN 1214-8687.
 95. KRBKOVÁ, Lenka, Kristina VODIČKOVÁ, Hana PELLAROVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ a Iva ČAPOVOVÁ. Oční postižení borreliové etiologie. Klin.Mikrobiol.Inf.Lék. Praha: TRIOS s.r.o., 2007, roč. 13, č. 3, s. 122-125. ISSN 1211-264X.
 96. KRBKOVÁ, Lenka, Kristina VODIČKOVÁ, Helena PELLAROVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ a I ČAPOVOVÁ. Oční postižení borreliové etiologie. Klinická mikrobiologie a infedční lékařství. 2007, roč. 2007, č. 13, s. 122 - 125.
 97. HELEŠIC, Jan, Tomáš BARTONIČKA a Lenka KRBKOVÁ. Vzteklina netopýrů v Evropě a v České republice. Klin.Mikrobiol.Inf.Lék. Praha: TRIOS s.r.o., 2007, roč. 13, č. 3, s. 93-98. ISSN 1211-264X.
 98. 2006

 99. HUSA, Petr (Editor), Lenka (Editor) KRBKOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 91 s. ISBN 80-210-4116-1.
 100. HELEŠIC, Jan, Tomáš BARTONIČKA a Lenka KRBKOVÁ. Kazuistika kontaktu dětí s netopýrem nakaženým vzteklinou a rozbor situace výskytu vztekliny u netopýrů v Evropě a v ČR. In Sborník abstrakt X. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech. Brno, 2006. s. 73.
 101. KRBKOVÁ, Lenka. Lymeská borrelióza. In Abstrakta kongresu praktických lékařů. 2006. s. 15.
 102. KRBKOVÁ, Lenka, Kristina VODIČKOVÁ, H PELLAROVÁ, J BEDNÁŘOVÁ a Iva ČAPOVOVÁ. Oční postižení borreliové etiologie. In Sborník abstrakt X. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech. Brno, 2006. s. 75.
 103. KRBKOVÁ, Lenka. Praktická doporučení léčby klíšťové borreliózy. Causa subita - časopis pro lékaře v praxi. Brno, 2006, roč. 6, č. 9, s. 205-207. ISSN 1212-0197.
 104. HELEŠIC, Jan, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Tomáš HABANEC a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Suspektní neurocysticerkóza-kazuistika a přehled současných diagnostických a terapeutických postupů. In Sborník abstrakt X. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech. Brno, 2006. s. 68.
 105. KRBKOVÁ, Lenka. TIBOLA a jiné klíšťové rickettsiózy. Přírodně ohniskové nákazy. 2006, roč. 3, č. 4, s. 30-32.
 106. BARTOŠOVÁ, Drahomíra, Zdeněk POSPÍŠIL, Lenka KRBKOVÁ, Marie STAŇKOVÁ, Vladimír ROLNÝ, Tomáš HABANEC a Jana ŠÍBLOVÁ. X. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. 2006.
 107. 2005

 108. BARTOŠOVÁ, Drahomíra a Petr (pořadatelé) HUSA. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-210-3791-1.
 109. BARTOŠOVÁ, Drahomíra. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-210-3791-1.
 110. 2001

 111. BÁLINT, Ondrej, Ivo BURGET, Tomáš HABANEC, Helena HUPKOVÁ, Otto LOCHMANN, Vilma MAREŠOVÁ, Jan PŘÍBORSKÝ, Jan TRUPL, Pavla URBÁŠKOVÁ, Václav DOSTÁL, Katarina HOLEČKOVÁ, Mária HUTTOVÁ, Pavel CHALUPA, Václav CHMELÍK, Barbora JANČÍKOVÁ, Pavol JARČUŠKA, Andrea KOSTŘICOVÁ, Karol KRALINSKÝ a Lenka KRBKOVÁ. Základy diagnostiky a racionální terapie bakteriálních meningitid. První část. Vox pediatriae. Praha: Vydavatelství MEDIX, 2001, roč. 1, č. 4, s. 13-20. ISSN 1213-2241.
 112. BÁLINT, Ondrej, Ivo BURGET, Tomáš HABANEC, Helena HUPKOVÁ, Otto LOCHMANN, Vilma MAREŠOVÁ, Jan PŘÍBORSKÝ, Jan TRUPL, Pavla URBÁŠKOVÁ, Václav DOSTÁL, Katarina HOLEČKOVÁ, Mária HUTTOVÁ, Pavel CHALUPA, Václav CHMELÍK, Barbora JANČÍKOVÁ, Pavol JARČUŠKA, Eva KOSTŘICOVÁ, Karol KRALINSKÝ a Lenka KRBKOVÁ. Zásady diagnostiky a racionální terapie bakteriálních meningitid. Druhá část. Vox pediatriae. Praha: Vydavatelství MEDIX, 2001, roč. 1, č. 5, s. 14-26. ISSN 1213-2241.
 113. 1999

 114. BÁLINT, Ondrej, Ivo BURGET, Tomáš HABANEC, Helena HUPKOVÁ, Otto LOCHMANN, Vilma MAREŠOVÁ, Jan PŘÍBORSKÝ, Jan TRUPL, Pavla URBÁŠKOVÁ, Václav DOSTÁL, Katarína HOLEČKOVÁ, Mária HUTTOVÁ, Pavel CHALUPA, Václav CHMELÍK, Barbora ;JANČÍKOVÁ, Pavol JARČUŠKA, Eva KOSTŘICOVÁ, Karol KRALINSKÝ, Lenka KRBKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Eliška LOVRANTOVÁ, Ivan NOVÁK, Miloslav PROCHÁZKA, Tomáš SECHSER, Igor STANKOVIČ, Anna ŠKROVINOVÁ, Jiří ŠVEJDA, Petr ŠVIHOVEC, Jana TÁBORSKÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Zásady diagnostiky a racionální terapie bakteriálních meningitid. 1. vyd. Praha: Mediforum, Glaxo Wellcome s.r.o., 1999. 25 s. ISBN 80-85912-07-4.
 115. 1998

 116. KRBKOVÁ, Lenka. Diagnostický a terapeutický postup u klíšťové borreliózy. AMI report. 1998, roč. 6, 29-30, s. 87-88. ISSN 1211-3530.
 117. KRBKOVÁ, Lenka. Nové poznatky o etiologii, patogeneze a klinice klíšťové borreliózy. AMI report. 1998, roč. 6, 29-30, s. 82-87. ISSN 1211-3530.
 118. 1996

 119. KRBKOVÁ, Lenka a Lékařská fakulta. Klíšťová borrelióza. In Vybrané kapitoly z dětské infektologie. první. Brno: IDVPZ, 1996. s. 96-122. ISBN 80-7013-216-7.
 120. KRBKOVÁ, Lenka a Lékařská fakulta. Therapy of Lyme borreliosis in children. Infection. Mnichov: MMV Medizin Verlag GmbH, 1996, roč. 24, č. 3, s. 170-173. ISSN 0300-8126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 10:57