Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KRUSOVÁ, Darja. Akutní poškození ledvin u COVID-19 pozitivních pacientů a stanovení možných rizikových faktorů rozvoje AKI. Aktuality v Nefrologii. TIGIS Spol. s.r.o., 2023, roč. 29, č. 2, s. 57-64. ISSN 1210-955X.

  2022

  1. KRUSOVÁ, Darja. Stanovení možných rizikových faktorů pro rozvoj akutního poškození ledvin u Covid -19 pozitivních pacientů. 2022. ISSN 1210-955X.

  2016

  1. KRUSOVÁ, Darja. Role troponinu T v diagnostice akutního koronárního syndromu u pacietů s renální insuficiencí. In 36. kongres České nefrologické společnosti. 2016. ISSN 1210-955X.
  2. KRUSOVÁ, Darja. Význam stanovení troponinu T pro diagnostiku akutního koronárního syndromu u pacientů s renální insuficiencí. In Výbor České internistické společnosti. Sborník XXIII.kongresu ČIS ČLS. 2016, s. 47.

  2015

  1. PÁCAL, Lukáš, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Zuzana NOVÁ, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Martina ŠVRČKOVÁ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Hyperurikémie přispívá k rychlejší progresi diabetické choroby ledvin a k vyššímu výskytu závažné kardiovaskulární události u pacientů s diabetem 2. typu. In 51. Diabetologické dny. 2015. ISSN 1211-9326.
  2. PÁCAL, Lukáš, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Zuzana NOVÁ, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Martina ŠVRČKOVÁ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Uric acid contributes to the faster progression of diabetic kidney disease and higher incidence of major cardiovascular event in type 2 diabetic patients. In 51st EASD Annual Meeting. 2015.

  2014

  1. DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Zuzana MARČANOVÁ, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Abnormality thiaminového metabolismu přispívají k progresi diabetické nefropatie. In 50. Diabetologické dny. 2014. ISSN 1211-9326.
  2. HOLÁNEK, Michal, Tomáš POKRIVČÁK, Kamil ŠEVELA, Darja KRUSOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Infekce jaterní cysty u pacienta s autozomálně dominantní polycystickou chorobou ledvin (ADPKD). Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 16, č. 3, s. 116-118. ISSN 1212-7299.
  3. KRUSOVÁ, Darja, Petra ŠŤASTNÁ, Eva VAŠKOVÁ a Kamil ŠEVELA. Riziko nefrotoxicity u pacientů léčených vankomycinem. In 35. kongres České nefrologické společnosti, Praha, 25.-27. června 2014. 2014. ISSN 1210-955X.
  4. HŮLKOVÁ, Helena, Jan SVOJANOVSKÝ, Kamil ŠEVELA, Darja KRUSOVÁ, Josef HANUŠ, Petr VĚZDA, Miroslav SOUČEK, Ivana MÁROVÁ, Josef FEIT, Iva ZAMBO, Milica KOVAČEVICOVA, Hana VLÁŠKOVÁ, Veronika KOSTROUCHOVÁ, Petr NOVÁK, Zdenek KOSTROUCH a Milan ELLEDER. Systemic AL amyloidosis with unusual cutaneous presentation unmasked by carotenoderma. Amyloid. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 21, č. 1, s. 57-61. ISSN 1350-6129. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/13506129.2013.851076.
  5. KURICOVÁ, Katarína, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Zuzana MARČANOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Thiamine metabolism abnormalities contribute to the progression of diabetic nephropathy. In 27th Annual Conference of the European Diabetic Nephropathy Study Group. 2014. ISBN 978-961-93073-0-4.
  6. KRUSOVÁ, Darja, Petra ŠŤASTNÁ, Eva VAŠKOVÁ a Kamil ŠEVELA. Vankomycinem indukovaná nefrotoxicita – rizikové faktory vzniku. In XXI.kongres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně, 2014, Sborník abstrakt, s.39. 2014.

  2013

  1. KURICOVÁ, Katarína, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Zuzana MARČANOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Variation in the genes for thiamine transporters is not a risk factor for diabetes-related morbidity and mortality. In Diabetes – a threat to mankind, 2013. 2013.

  2012

  1. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Lukáš PÁCAL, Martin KLEPÁRNÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Michal JURAJDA, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH. Basel, Switzerland: Karger, 2012, roč. 36, č. 1, s. 200-208. ISSN 1420-4096. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000343409.
  2. BARTÁKOVÁ, Vendula, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Farmakogenetické aspekty progrese diabetické nefropatie ve vztahu k renin-angiotenzin-aldosteronovému systému. In 48. Diabetologické dny, Luhačovice, 19.-21. dubna 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
  3. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Farmakogenetické aspekty progrese diabetické nefropatie ve vztahu k renin-angiotenzin-aldosteronovému systému u pacientů s diabetem 1. a 2. typu. In 56. Studenská vědecká konference, Brno 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
  4. KURICOVÁ, Katarína, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Genetic variability in the RAGE gene and sRAGE levels do not predict diabetes-related morbidity and mortality. In 48th Annual Meeting EASD 2012. 2012. ISSN 0012-186X.
  5. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Darja KRUSOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Progression of diabetic nephropathy and genetic variability in the renin-angiotensin-aldosterone system: evidence for pharmacogenetic effects? In 48th Annual Meeting EASD 2012. 2012. ISSN 0012-186X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00125-012-2688-9.
  6. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Petra LINHARTOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jurg OTT a Kateřina KAŇKOVÁ. Určení rizikových genetických faktorů u diabetické nefropatie kombinací multilokusové analýzy a analýzy přežívání – výsledky pilotní studie. In Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, 48. Diabetologické dny v Luhačovicích, 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
  7. KURICOVÁ, Katarína, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Význam RAGE polymorfizmov v progresii diabetickej nefropatie. In XV. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012. ISSN 0008-7335.

  2011

  1. ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK, Martin DOLEČEK, M. HÁJEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Roman KRAUS, Petr KRIFTA, Darja KRUSOVÁ, K. MURIOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Pavel NOHEL, Igor SAS, Dagmar SEIDLOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jan SVOJANOVSKÝ, Petr VĚZDA a Václav ZVONÍČEK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9.
  2. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Martin KLEPÁRNÍK, Lukáš PÁCAL, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. L-arginin a jeho methylované formy ve vztahu k diabetické nefropatii. In 55. Studentská vědecká konference. 2011.
  3. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Petra LINHARTOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jurg OTT a Kateřina KAŇKOVÁ. Pilot application of multi-locus and time-to-event analysis to ascertain genetic risk factors for diabetic nephropathy and related adverse outcomes of diabetes mellitus. In Diabetologia, 47th EASD Annual Meeting. 2011. ISSN 0012-186X.
  4. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Martin KLEPÁRNÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Poměr L-arginin/ADMA jako prediktor progrese diabetické nefropatie. In Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, 47. diabetologické dny v Luhačovicích. 2011. ISSN 1211-9326.
  5. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Martin KLEPÁRNÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Predictive role of un-/methylated arginine balance (L-arginine/ADMA ratio) in the progression of diabetic nephropathy. In 24th European Diabetic Nephropathy Study Group Meeting. 2011. ISBN 978-961-93073-0-4.
  6. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  7. KRUSOVÁ, Darja, Kateřina KAŇKOVÁ, M. KALOUSOVÁ a T. ZIMA. Vztah hypertenze a hladiny sRAGE u pacientnů s diabetickou nefropatií a genetická variabilita AGER genu. 2011, s. 39.

  2010

  1. KRUSOVÁ, Darja, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Josef TOMANDL a Jindřich OLŠOVSKÝ. Abnormální metabolizmus thiaminu u DM jako důsledek funkčního deficitu pentózového cyklu a vztah k progresi diabetické nefropatie a mortalitě. In XVII.kongresu České internistické společnosti ČLS. 2010.
  2. PÁCAL, Lukáš, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Does genetic variability in the fructosamine-3-kinase play a role in the progression of diabetic nephropathy, morbidity and mortality of diabetics? In Diabetologia. 2010. ISSN 0012-186X.
  3. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Funkční deficit pentózového cyklu jako důsledek abnormálního metabolizmu thiaminu ve vztahu k progresi diabetické nefropatie a k mortalitě. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2010. ISSN 1211-9326.
  4. KRUSOVÁ, Darja. Porfyrie. Glykogenové střádací choroby. Lyzozomální střádací choroby. Poruchy metabolizmu aminokyselin. In Vnitřní lékařství. In press. 2010.
  5. KRUSOVÁ, Darja, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Josef TOMANDL a Jindřich OLŠOVSKÝ. Progrese diabetické nefropatie a role abnormálního metabolizmu thiaminu při funkčním deficitu pentózového cyklu u diabetu. 2010.
  6. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jan MUŽÍK, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Role genetické variability genu pro fruktosamin-3-kinázu v progresi diabetické nefropatie a mortalitě diabetiků. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2010. ISSN 1211-9326.
  7. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ a Darja KRUSOVÁ. Role of thiamine status and genetic variability in transketolase and other pentose phosphate cycle enzymes in the progression of diabetic nephropathy. Nephrol Dial Transplant. Oxford: Oxford University Press, 2010, roč. 2010, č. 9, 8 s. ISSN 1460-2385.
  8. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Role of thiamine status and genetic variability in transketolase and other pentose phosphate cycle enzymes in the progression of diabetic nephropathy. Nephrology Dialysis Transplantation. Velká Británie: Oxford University Press, 2010, roč. 26, č. 4, s. 1229-1236, 4 s. ISSN 0931-0509.
  9. KRUSOVÁ, Darja, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Veronika TANHÄUSEROVÁ a Jindřich OLŠOVSKÝ. The asociation of diabetic nephropathy, progression and mortality to functional pentose cycle deficiency as a result of abnormal metabolism od thiamine in DM. 2010. ISSN 1420-4096.
  10. KRUSOVÁ, Darja, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Josef TOMANDL a Jindřich OLŠOVSKÝ. Vztah progrese diabetické nefropatie a mortality k funkčnímu deficitu pentózového jako důsledku abnormálního metabolizmu thiaminu u DM. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2010, roč. 16, Suppl. 1, s. 45-6, 2 s. ISSN 1210-955X.

  2009

  1. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Tomáš ZIMA. Cena České diabetologické společnosti a společnosti Servier za nejlepší originální práci v oblasti diabetologie za rok 2008. Česká diabetologická společnost JEP, 2009.
  2. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a diabetes mellitus. Farmakoterapie - Review. Praha: Farmakon press, spol. s.r.o., 2009, s. 4-6. ISSN 1801-7509.
  3. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a diabetes mellitus. Farmakoterapie - Review. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2009, roč. 2009/5, č. 2, s. 4-6. ISSN 1801-7509.
  4. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Martin KLEPÁRNÍK, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Relationships between levels of methylated arginine (ADMA), genetic variability of the reninangiontensin system and diabetic kidney disease. In Folia medica cassoviensia. 2009. ISBN 978-80-7097-759-0.
  5. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Kateřina KAŇKOVÁ. Thiamine levels and transketolase genetic variants as modifiers of progression of diabetic nephropathy. In 45th EASD Annual Meeting. 2009. ISSN 0012-186X.
  6. KRUSOVÁ, Darja. Vliv kombinační léčby blokátorů RAS a kalciových blokátorů na mikroalbuminurii a systémový tlak u pacientů s hypertenzi a diabetem 2.typu. 2009.
  7. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Vztah mezi hladinami methylovaných argininů (ADMA a SDMA), genetickou variabilitou v reninangiotenzinovém systému a postižením ledvin u diabetes mellitus 2. typu. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2009. ISSN 1211-9326.

  2008

  1. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL a Jürg OTT. Cena České diabetologické společnosti a společnosti Servier za nejlepší originální práci v oblasti diabetologie za rok 2007. Česká diabetologická společnost JEP, 2008.
  2. KRUSOVÁ, Darja, Kateřina KAŇKOVÁ, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Tomáš ZIMA. Diabetická nefropatie- renální funkce a hladina sRAGE, genet. variabilita AGER genu. 2008.
  3. KRUSOVÁ, Darja, Kateřina KAŇKOVÁ, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Tomáš ZIMA. Diabetická nefropatie, solubilní RAGE a genetická variabilita AGER genu. 2008.
  4. KAŇKOVÁ, Kateřina, Lukáš PÁCAL, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Darja KRUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Jindřich OLŠOVSKÝ. Genetic variability in the pentose phosphate cycle enzymes as a treatment-independent modifier of hyperglycemia toxicity in diabetic nephropathy. 2008.
  5. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Tomáš ZIMA. Solube RAGE, diabetic nephropathy and genetic variability in the ARGER gene. Archives of Physiology and Biochemistry. 2008, roč. 114, č. 2, s. 1-9. ISSN 1381-3455.
  6. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Tomáš ZIMA. Solube RAGE, diabetic nepropathy and genetic variability in the AGER gene. Archives of physilology and Biochemistry. 2008, roč. 114, č. 2, s. 1-9, 10 s. ISSN 1381-3455.
  7. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVA, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Tomáš ZIMA. Soluble RAGE, diabetic nephropathy and genetic variability in the AGER gene. Arch Physiol Biochem. Informa Healthcare, 2008, roč. 114, č. 2, s. 1-9. ISSN 1381-3455.
  8. KAŇKOVÁ, Kateřina, Josef TOMANDL, Lukáš PÁCAL, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Stanislav ŠUREL. Thiamine Status and Genetic Variability in the Pentose Phosphate Cycle Enzymes as Risk Factors for Diabetic Nephropathy. 2008.

  2007

  1. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. Medicína po promoci. Medicína po promoci, 2007, roč. 8/2007, č. 4, s. 29-32. ISSN 1212-9445.
  2. KRUSOVÁ, Darja. Diabetes mellitus a mikroalbuminurie. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53/2007, č. 12, s. 1310-1318. ISSN 0042-773X.
  3. KRUSOVÁ, Darja. Diabetická nefropatie. In DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2007, s. 346-349,459, 5 s. Galén. ISBN 978-80-7262-496-6.
  4. DÍTĚ, Petr. Diabetická nefropatie. In KRUSOVÁ, Darja. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2007, s. 346-349,459, 5 s. Galén. ISBN 978-80-7262-496-6.
  5. BĚLOBRÁDKOVÁ, Jan a Darja KRUSOVÁ. Diabetologie. In Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007, s. 447-461, 14 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
  6. OLŠOVSKÝ, JIndřich, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Darja KRUSOVÁ. Diabetologie. In DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. druhé,přepracované. Praha: Galén, 2007, s. 447-462. ISBN 978-80-7262-496-6.
  7. ŠEVELA, Kamil a Darja KRUSOVÁ. Elimination of diethylhexylphthalate (DEHP) from blood compartment in dependence on glycemia values in the course of hemodialysis. Artificial Organs. 2007, roč. 31/2007, č. 10, s. 80. ISSN 0160-564X.
  8. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL-RODRIGUEZ a Jurg OTT. Genetic risk factors for diabetic nephropathy on chromosomes 6p and 7q identified by the set-association approach. Diabetologia. Germany: Springer Verlag Berlin, 2007, roč. 50, č. 5, s. 990-999. ISSN 0012-186X.
  9. KAŇKOVÁ, Kateřina, Lukáš PÁCAL, Andrea STEJSKALOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Miluše HERTLOVÁ. Haplotype-based association study between the region of 6p chromosome spanning the AGER - TNFA - LTA - NFKBIL1 - BAT1 and diabetic nephropathy. 2007.
  10. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie. Interní medicína. Interní Medicína, 2007, roč. 9/2007, č. 3, s. 118-122. ISSN 1212-7299.
  11. ŠEVELA, Kamil a Darja KRUSOVÁ. The influence of sodium on the transition of diethylhexylphthalate (DEHP) from PVC tubes of extracorporeal circulation into blood during hemodialysis. Artificial Organs. 2007, roč. 31/2007, č. 10, s. 79. ISSN 0160-564X.
  12. ŠEVELA, Kamil a Darja KRUSOVÁ. The influence of the blood lipid level on the transition of diethylhexylphthalate (DEHP) from PVC tubes of extracorporeal circulation into blood during hemodialysis. Artificial Organs. 2007, roč. 31/2007, č. 10, s. 79. ISSN 0160-564X.

  2006

  1. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Tomáš ZIMA. Increased plasma levels of sRAGE in patients with diabetic nephropathy. 2006.
  2. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 9, s. 805-811. ISSN 0042-773X.
  3. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie-role rizikové medikace a hydratace. In Aktuality v nefrologii. 12,S1. 2006, s. 39.
  4. KRUSOVÁ, Darja a Petr ŽÁK. Podíl medikace na rozvoji kontrastní látkou indukované nefropatie u rizikových pacientù. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 1114-2227. ISSN 0042-773X.
  5. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Tomáš ZIMA. Relationship between circulating levels of soluble RAGE (sRAGE) and genetic variability in the AGER gene in subjects with diabetic nephropathy. In The Maillard Reaction in Food and Medicine. 2006.
  6. KRUSOVÁ, Darja. Riziková medikace a hydratace ve vztahu ke kontrastní látkou indukované nefropatii u pacientů s diabetem. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 9,S2. Praha: Tigis, 2006, s. 32. ISSN 1211-9326.
  7. KRUSOVÁ, Darja, Kamil ŠEVELA, Dana KRÁLOVÁ, Petr ŽÁK a Věra OLŠOVSKÁ. Riziková medikace a kontrastní látkou indukovaná nefropatie u pacientů s diabetem a hypertenzí. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 11, s. 1014-1020. ISSN 0042-773X.

  2005

  1. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Miluše HERTLOVÁ a Darja KRUSOVÁ. Association of the Cluster of Genetic Risk Factors in Loci Related to Glycoxidation with Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus. 2005.
  2. KANKOVÁ, Katerina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Michal BERÁNEK, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKU, Sandra BARRAL a Jurg OTT. Identifikace genetických rizikových faktor diabetické nefropatie u T2DM v genech pro EDN1, LTA, RAGE a NOS3 pomocí multilokusové analýzy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2005, roč. 8, suppl 1, s. 24-26. ISSN 1211-9326.

  2004

  1. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Incipientní stadium diabetické nefropatie a vliv kombinované terapie ACE-inhibitory a blokátory angiotenzinu II. Praha, 2004. Vnitřní lékařství, 50, supl. 1/2004, 127-128.
  2. KAŇKOVÁ, Kateřina, Vladimír ZNOJIL, Andrea STEJSKALOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Darja KRUSOVÁ. Mapování vazebné nerovnováhy SNP v RAGE a GLY1 genech a identifikace haplotypového markeru diabetické nefropatie u T2DM v České populaci. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 7, 1 (suppl), s. 23. ISSN 1211-9326.
  3. KRUSOVÁ, Darja, Věra OLŠOVSKÁ, Jiří MERTL, Tereza DOČKALOVÁ a Jana PECOVÁ. Metastazující inoperabilní imzulinom. Praha, 2004. Diabetologie,metabolism,endokrin a výž,suppl.3.
  4. KAŇKOVÁ, Kateřina, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Susanne SCHWENKE a Jurg OTT. Multilocus approach to the identification of genetic risk factors for diabetic nephropathy in type 2 diabetes. Diabetologia. Germany: Springer Verlag Berlin, 2004, roč. 47, Suppl 1, s. 49. ISSN 0012-186X.
  5. KRUSOVÁ, Darja, Assad ZHARFBIN, Doris SOBOTOVÁ a Kamil ŠEVELA. Nutriční stav u diabetiků léčených kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD). Praha, 2004. Vnitřní lékařství,50, supl.1/2004,128.
  6. KRUSOVÁ, Darja, Assad ZHARFBIN, Dorota SOBOTOVÁ a Kamil ŠEVELA. Peritoneální dialýza, nutriční stav a diabetes mellitus. Praha, 2004. Aktuality v nefrologii, 10, supl.1, 2004, 36.
  7. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Vliv kombinované terapie ACE.inhibitory a blokátory angiotenzinu II. Praha, 2004. Aktuality v nefrologii, 10, supl.1, 2004, 33.

  2003

  1. KRUSOVÁ, Darja a Assad ZHARFBIN. Diabetes mellitus, stav nutrice a peritoneální dialýza. Praha, 2003, s.47-48. Diabetologie,metabol,endokrin. a výživa,suppl. 2.
  2. KRUSOVÁ, Darja a Assad ZHARFBIN. Vliv diabetu na nutriční stav a peritoneální funkce u pacientů zařazených do programu kontinuální peritoneální dialýzy. Praha, 2003, s.37. Diabetologie,metabolism.,endokrin a výž.,suppl.6.

  2002

  1. KRUSOVÁ, Darja. ACE inhibitory v iniciálním stádiu diabetické nefropatie a hypertenze. Praha, 2002, 45 s. Aktuality v nefrologii,8,supl.1. ISBN 1210-955X.

  2000

  1. SULKOVÁ, Sylva a Darja KRUSOVÁ. Diabetes mellitus a kardiovaskulární komplikace u dialyzovaných pacientů. Praha, 2000. Abstrakta Kardiovaskulární komplikace CHSL,s.6-7.
  2. KRUSOVÁ, Darja. Diabetická nefropatie. Brno, 2000. in Rukověť základů praktické interny.

  1999

  1. KRUSOVÁ, Darja. Antihypertenziva a jejich význam v iniciálním stádiu diabetické nefropatie. Vnitřní lékařství. Praha, 1999, roč. 45, č. 11, s. 664-669.
  2. KRUSOVÁ, Darja a Assadulah ZHARFBIN. Kontinuální peritoneální dialýza u pacientů s DM. Praha, 1999. Abstrakta XXXV.diabetologické dny,s.41.

  1998

  1. KRUSOVÁ, Darja. Markery nefrotoxicity-současné možnosti. Praha, 1998. Aktuality v nefrologii,4,1. ISBN 1210-955X.
  2. ŠEVELA, Kamil a Darja KRUSOVÁ. Vliv koncentrace glukózy v krvi na koeficient extrakce pro dietylhexylftalát (DEHP) u nemocných léčených hemodialýzou. 1998. Aktuality v nefrologii,4,1,s.107. ISBN 1210-955X.
  3. ŠEVELA, Kamil a Darja KRUSOVÁ. Vliv krevních lipidů na vyluhovatelnost a koeficient extrakce dietylhexylftalátu (DEHP) u nemocných léčených hemodialýzou. Aktuality v nefrologii. 1998, roč. 4, č. 1, s. 106. ISSN 1210-955X.

  1997

  1. KRUSOVÁ, Darja, Kamil ŠEVELA, V. MEJZLÍK, J. PECOVÁ a J. SVOJANOVSKÝ. Možnosti monitorování nefrotoxických účinků. Scripta medica. 1997, roč. 70, supl. 4, s. 134-141. ISSN 1211-3395.
  2. KRUSOVÁ, Darja, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Ovlivnění diabetické nefropatie léčbou ACEI. In Abstrakta. Praha: 33. diabet. dny 16. - 18. 4. 1997, 1997, s. 13-15.
  3. KRUSOVÁ, Darja. The possibility of monitoring nephrotoxic effects. Scripta medica. 1997, roč. 70, č. 1, s. 51-58. ISSN 1211-3395.

  1993

  1. PODROUŽKOVÁ, Blažena a Darja KRUSOVÁ. Kombinovaná léčba inzulin/gliquidon (Glurenorm). Vnitřní lékařství. 1993, roč. 10, -, s. 963-966. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 05:58