Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KUROWSKI, Martina a Lenka GULOVÁ. Шляхи створення інклюзивного середовища. In Seminář pro pedagogy. 2019.
 2. KUROWSKI, Martina a Lenka GULOVÁ. Шляхи створення інклюзивного середовища. In Seminář pro pedagogy. 2019.
 3. KUROWSKI, Martina a Lenka GULOVÁ. Коло pада як інклюзивний допоміжний інструмент у шкільному середовищі. In Seminář pro pedagogy. 2019.
 4. KUROWSKI, Martina, Denisa DENGLEROVÁ a Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 3, s. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4.
 5. KUROWSKI, Martina a Lenka GULOVÁ. Higher Education - Expectations for the Future. In 12. Fóru Evropa-Ukrajina. 2019.
 6. KUROWSKI, Martina a Kristýna HRUBANOVÁ. Když se to sejde… aneb GRV na PdF MU v Brně. 2019.
 7. KUROWSKI, Martina, Denisa DENGLEROVÁ a Radim ŠÍP. Komunikace jako potenciál rozvoje ve škole s vysokým podílem žáků s odlišným mateřským jazykem. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie - XXVII. konference české asociace pedagogického výzkumu. 2019.
 8. KUROWSKI, Martina. Komunikace ve škole s vysokým procentem žáků s odlišným mateřským jazykem. In XX Polsko-Czeskich Historycznych i Pedagogicznych Dni. 2019.
 9. 2018

 10. KUROWSKI, Martina. На шляху до інклюзії Вибрані методи роботи в інклюзивній школі. 2018.
 11. KUROWSKI, Martina. Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice. In Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
 12. KUROWSKI, Martina. Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice. In Petra Potměšilová, Milena Öbrink Hobzová. Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 150-166, 17 s. ISBN 978-80-244-5408-5.
 13. GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI, Radim ŠÍP, Denisa DENGLEROVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. Inklyuziya – vikliki ta perspektivi. Nethneniya z Chehii. 1. vyd. Praha: KUFR, 2018. ISBN 978-80-87092-59-0.
 14. 2016

 15. KUROWSKI, Martina. Edukace žáků-cizinců na základních školách v České republice. Prevence, Život bez závislostí, 2016.
 16. KUROWSKI, Martina. Vybrané oblasti edukace žáků-uprchlíků v České republice. 2016.
 17. 2014

 18. GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI a Petr SOJÁK. Sociální pedagog do škol (?). In Časopis Sociální pedagogika. 2014.
 19. 2013

 20. KUROWSKI, Martina. Edukace žáků uprchlíků v ČR (případová studie). In XIV Polsko-Czeskie dni: Udział ludzi i instytucji w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i narodowej na przestrzeni XIX – XXI wieku. 2013.
 21. KUROWSKI, Martina. Edukace žáků z řad uprchlíků v České republice: pohled učitele a rodiče. In XXI. konference české asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 22. VEJRYCHOVÁ, Radka, Barbora SVÁTKOVÁ, Lenka REMSOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Martina KUROWSKI a Jan BUCHTA. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 113 s. ISBN 978-80-210-6653-3.
 23. KUROWSKI, Martina. Od teorie k výzkumu - od výzkumu zpět k teorii: krize souladu teorie a směřování výzkumu. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-136, 14 s. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8.
 24. GULOVÁ, Lenka a Martina KUROWSKI. Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů. 2013.
 25. KUROWSKI, Martina a Marie PAVLOVSKÁ. Vzdělávací workhopy pro učitele stepních škol na Krymu: přístupy k multikulturní výchově. 2013.
 26. KUROWSKI, Martina. Vzdělávání žáků-uprchlíků. In Linda Doleží (Ed.). Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). Příručka pro lektorky a lektory. 1. vyd. Praha: AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2013. s. 33-40, 8 s. ISBN 978-80-260-5587-7.
 27. KUROWSKI, Martina. Začleňování dětí-cizinců do českého vzdělávacího systému. In Týden pro inkluzi. 2013.
 28. KUROWSKI, Martina. Zády k domovu - trpký život uprchlíka. In Pestrovečer. 2013.
 29. KUROWSKI, Martina. Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie. Sociální pedagogika. Časopis pro vědu a praxi., Zlín: Univerzita Tomáše bati, Zlín, 2013, roč. 1, č. 1, s. 48-63. ISSN 1805-8825.
 30. 2012

 31. VODIČKOVÁ, Martina. Edukace žáků-imigrantů v Kanadě, inspirace pro naše školy. Prevence, Praha: Život bez závislostí, o.s., 2012, roč. 9, č. 3, s. 11-13. ISSN 1214-8717.
 32. VODIČKOVÁ, Martina. The education of refugee pupils in the Czech Republic: the teacher´s perspective. In International Technology, Education and Development Conference. 2012.
 33. VODIČKOVÁ, Martina. THE EDUCATION OF THE REFUGEE PUPILS IN THE CZECH REPUBLIC: THE TEACHER'S PERSPECTIVE. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. INTED2012: INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. VALENICA: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, 2012. s. 4052. ISBN 978-84-615-5563-5.
 34. VODIČKOVÁ, Martina. Vzdělávání žáků cizinců – Edukační bariéry specifické skupiny uprchlíků v České republice. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 141-150, 10 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6.
 35. VODIČKOVÁ, Martina a Monika TANNENBERGEROVÁ. Vzdělávání žáků–cizinců, konkrétní příklad žadatelů o mezinárodní ochranu. In Lenka Gulová et al.. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Munipress, 2012. s. 47-54, 8 s. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.
 36. 2011

 37. NĚMEC, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Vzdělávání žáků uprchlíků v České republice z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 137 - 152, 8 s. ISBN 978-80-7315-220-8.
 38. 2010

 39. VODIČKOVÁ, Martina. Přesídlení po kanadsku. Brno: Nesehnuti, 2010. 45 s. ISSN 1214-9640.
 40. VODIČKOVÁ, Martina. Transportation loan aneb svoboda za úvěr. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2010.
 41. NĚMEC, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Petra MÁJKOVÁ. Výzkum zaměřený na volný čas. In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 68-77, 10 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
 42. VODIČKOVÁ, Martina. Výzkum zaměřený na vzdělávání imigrantů. In Výzkum zaměřený na...:Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 18-21, 4 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
 43. NĚMEC, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Výzkum zaměřený na základní oblasti sociální pedagogiky. In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 13-18, 6 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2020 22:22