Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VÁLEK, Jan a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Learning to Cope with Problem Situations in Vocational Education/Training. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 313–322. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2024.is1.a1264.
  2. PECINA, Pavel, Jan VÁLEK a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Příprava budoucích učitelů praktického vyučování k řešení výukových problémových situací s využitím simulační metody a mikrovyučování. In Trendy ve vzdělávání 2024. 2024. ISBN 978-80-244-6461-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/pdf.24.24464619.
  3. PECINA, Pavel, Jan VÁLEK a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Příprava budoucích učitelů praktického vyučování k řešení výukových problémových situací s využitím simulační metody a mikrovyučování. In Trendy ve vzdělávání 2024. 2024. ISBN 978-80-244-6461-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/pdf.24.24464619.

  2023

  1. VÁLEK, Jan a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Learning to cope with problem situations in vocational education/training. In SCHOLA 2023 - PEDAGOGICAL DIPLOMACY II. - 5th-6th December 2023, Krakow, Poland. 2023.
  2. VÁLEK, Jan a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Řešení problémových situací mezi učitelem a žákem. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, roč. 22, č. 5, s. 182-189. ISSN 1336-2232. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.182-189.
  3. VÁLEK, Jan a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Řešení problémových situací mezi učitelem a žákem. In 16. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2023.
  4. VÁLEK, Jan a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Řešení problémových situací mezi učitelem a žákem. In 16. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2023.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. The motivation of Adolescents to Choose a Secondary Vocational School. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2023, roč. 2023, č. 24, s. 152–159. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2023.is1.a1199.

  2022

  1. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK, Peter MARINIČ, Pavel PECINA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ, Helena ZELNÍČKOVÁ a Tomáš MILÉŘ. Digitální kompetence: Brána rozvoje od A do Z. In Lengyelfalusy, T., Porubčanová, D., & Tkáčik, Š. 15. didaktická konference. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2022, s. 168-177.
  2. PECINA, Pavel a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Dikobraz konstruuje, práce se stavebnicemi. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2022.
  3. MARINIČ, Peter, Helena ZELNÍČKOVÁ, Nikola STRAKOVÁ a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. DVZ DIKOBRAZ hospodaří - Metodika pro učitele. 2022.
  4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Motivation of adolescents to choose a secondary vocational school. In SCHOLA 2022 - PEDAGOGICAL DIPLOMACY 7th-8th December 2022, Frýdek Castle, Czech Republic. 2022.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Preparing teachers of secondary vocational schools to teach a vocational subject. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2020, č. 24, s. 57-64. ISSN 2313-1640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53349/resource.2022.iS24.a1100.
  6. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Technické vzdělávání v základním školství. In Lengyelfalusy, T., Porubčanová, D., & Tkáčik, Š. 15. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2022, s. 141-144.
  7. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Technické vzdělávání v základním školství. In 15. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2022.
  8. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. The motivation of Adolescents to Choose a Secondary Vocational School. In SCHOLA 2022 - PEDAGOGICAL DIPLOMACY 7th-8th December 2022, Frýdek Castle, Czech Republic. 2022.

  2021

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Preparing teachers of secondary vocational schools to teach a vocational subject. In SCHOLA 2021. 2021.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Preparing teachers of secondary vocational schools to teach a vocational subject. In SCHOLA 2021. 2021.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE FIELD OF PRIMARY PREVENTION OF SOCIALLY PATHOLOGICAL PHENOMENA. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. Spain: IATED Academy, 2021, s. 6880-6888. ISBN 978-84-09-27666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1371.
  4. PECINA, Pavel a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Výzkum kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. Online. In Petr Adamec, Michal Šimáně et al. VYBRANÉ KAPITOLY SOUDOBÝCH TÉMAT ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 1. vyd. Praha: POWERPRINT, 2021, s. 62-73, 11 s. ISBN 978-80-7568-402-8.

  2019

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR a Petr SLÁDEK. Education of Victims of Domestic Violence. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN19 Proceedings - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2019, s. 5118-5122. ISBN 978-84-09-12031-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2019.1264.

  2018

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Case Study as a Part of Education in the Field of Domestic Violence. Acta Educations Generalis. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, UI., 2018, roč. 8, č. 1, s. 94-103. ISSN 2585-741X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/atd-2018-0006.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. PORTFOLIO AS A TOOL FOR TEACHER EVALUATION: FOCUSED TO A TEACHER OF VOCATIONAL TECHNICAL SUBJECTS. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). VALENICA: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 5450-5454. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1287.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Souhrn praktických zkušeností z výuky odborných předmětů na SŠ. Online. In Anna Konopásková. TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018, s. 65-70. ISBN 978-80-7481-201-9.

  2017

  1. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Domácnost aneb svět v malém. Online. In Martin Rusek, Dagmar Stárková, Iva B. Metelková. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. první. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, 2017, s. 209-214. ISBN 978-80-7290-929-2.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. Prevention of the Risky Behavior in the Traffic at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2900-2904. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0777.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Monika ŠINDELKOVÁ. Profesní portfolio učitele. Online. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 148-154. ISBN 978-80-210-8590-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-20.
  4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Souhrn praktických zkušeností z výuky odborných předmětů na SŠ. In Národní ústav pro vzdělávání:Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 2017.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. The Role of the Self-Reflection In the Undergraduate Teaching Practice in Vocational Subjects. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6165-6169. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.2397.
  6. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Petr SLÁDEK. The Use of the Traffic Playground in the Pre-Gradual Teaching Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 6185-6191. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.2400.
  7. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. VIOLENCE AT SECONDARY SCHOOLS – THE BULLYING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2017: 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2962-2966. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0785.

  2016

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v souvislosti s migrací. In VI. ročník konference Lidská práva v proměnách času : Současná migrační krize. 2016.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domestic violence in the context of the education of seniors. Journal of Education Culture and Society. Wroclaw: Foundation Pro Scientia Publica, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 103-112. ISSN 2081-1640.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Etické problémy komunikace se seniory, jako obětí domácího násilí. 2016.
  4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Pomoc obětem trestných činů. In Rosková Lenka (ed.). Sborník příspěvků : V. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 76-82. ISBN 978-80-7394-583-1.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Práva obětí trestných činů. In Senior - akademie. XI. ročník. Městská policie Brno. 2016.
  6. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Příčiny rizikového chování žáků z pohledu budoucích učitelů středních škol. In P. Jakúbek, T. Lengyelfalusy. 10. didaktická konferencia, zborník prispevkov, Dubnica nad Váhom, 13. april 2016. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2016, s. 147-150. ISBN 978-80-89732-67-8.
  7. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Příčiny rizikového chování žáků z pohledu budoucích učitelů středních škol. In 10. didaktická konferencia, Dubnica nad Váhom, 13. april 2016. 2016.

  2015

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v souvislosti s novou právní úpravou. 2015.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v souvislosti s novou právní úpravou. 2015.
  3. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015, 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
  4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Pomoc obětem trestných činů. In Lidská práva v proměnách času. 2015.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Prevence dopravních nehod ve vzdělávání dospělých. 2015.
  6. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Prevence dopravních nehod ve vzdělávání dospělých. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  7. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Prevention of risk behaviour in transport for the elderly. Online. In Norbert Kraker, Christian Spreitzer (eds.). Open Online Journal for Research and Education. Special Issue 4: New Approaches to Engineering Pedagogy. Hollabrunn, Rakousko: Paedagogische Hochschule Niederosterreich, 2015, s. 213-216. ISSN 2313-1640.

  2014

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v kontextu názorů příslušníků Policie České republiky. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2014, X, č. 1, s. 21-29. ISSN 1801-0261.
  2. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v kontextu názorů příslušníků Policie České republiky. In Lenka Rosková (Ed.). Sborník příspěvků III. ročník mezinárodní konference. Lidská práva v proměnách času. 2014. ISBN 978-80-7394-453-7.
  3. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v souvislosti s novou právní úpravou. In XI. Hradec Days of Social Work, Social work in the context of human rights. 2014.
  4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v souvislosti s novou právní úpravou. In Truhlářová Zuzana, Levická Jana, Smutek Martin (Eds.). XI. Hradec Days of Social Work, Social work in the context of human rights. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 516-521. ISBN 978-80-7435-533-2.
  5. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Ivo SVOBODA. Dopravní výchova jako součást vzdělávání v oblasti ochrany a bezpečnosti obyvatelstva. In Jan Strohmandl (Ed.). Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. 1. vyd. Uherské Hradiště: Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, s. 286-291. ISBN 978-80-7454-412-5.
  6. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Psychické násilí jako společenský problém. In IV. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času. 2014.
  7. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Psychické násilí jako společenský problém. In Sborník příspěvků: IV. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času. České Budějovice, 2014.
  8. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. SIMULOVANÉ VÝSEČE SOCIÁLNÍ REALITY VE VÝUCE. In SCHOLA 2014, Inovácie vo výchove a vzdelávaní – trendy v odborovej didaktike. 2014.
  9. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. SIMULOVANÉ VÝSEČE SOCIÁLNÍ REALITY VE VÝUCE. In SCHOLA 2014, Inovácie vo výchove a vzdelávaní – trendy v odborovej didaktike. Dubnica nad Váhom, 2014, s. 522-532. ISBN 978-80-89732-15-9.
  10. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Šikana v souvislosti s nadanými žáky. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-210-7599-3.
  11. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Šikana v souvislosti s nadanými žáky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  12. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Šikana v souvislosti s nadanými žáky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014.
  13. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Využití participativních metod při výuce učitelů technických oborů. In 8. didaktická konferencia, DTI Dubnica vad Váhom. 2014.
  14. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Využití participativních metod při výuce učitelů technických oborů. In 8. didaktická konferencia, Zborník príspevkov, DTI Dubnica vad Váhom. prvé. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., 2014, s. 176-182. ISBN 978-80-89732-01-2.

  2013

  1. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina. Domácí násilí v kontextu názorů příslušníků Policie České republiky. In III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času. 2013.
  2. OURODA, Karel, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Eva HONKOVÁ. Výstava čínské pedagogické a odborné literatury. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 01:41