Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOSBABA, Filip, Martin HARTMAN, Ladislav BAŤALÍK, Vojtěch ŠENKÝŘ, Ivana RADKOVCOVÁ, Svatopluk RICHTER, Kristián BRAT, L. P. CAHALIN a M. F. FORMIGA. A temporal examination of inspiratory muscle strength and endurance in hospitalized COVID-19 patients. HEART & LUNG. NEW YORK: MOSBY-ELSEVIER, 2023, roč. 60, July-August 2023, s. 95-101. ISSN 0147-9563. doi:10.1016/j.hrtlng.2023.03.007.
  2. BRAT, Kristián. Astma v roce 2022. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios spol. s.r.o., 2023, roč. 83, 4/2023, s. 115-116. ISSN 1213-810X.
  3. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Petr DVOŘÁK, Zdeněk STÁREK, Petr SKLÁDAL, Kristián BRAT a Vladimír ROTREKL. Cardiovascular Diseases. In Malgorzata Lekka, Daniel Navajas, Manfred Radmacher and Alessandro Podestà. Mechanics in Diseased Cells and Tissues, Volume 2 Biomedical Applications. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2023. s. 137-162. De Gruyter STEM. ISBN 978-3-11-099972-3. doi:10.1515/9783110989380-011.
  4. KLIMOVIČ, Šimon, Martin ŠČUREK, Martin PEŠL, Deborah BECKEROVÁ, Šárka JELÍNKOVÁ, Tomáš URBAN, Daniil KABANOV, Zdeněk STÁREK, Markéta BÉBAROVÁ, Jan PŘIBYL, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA 1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM POD 35 LET V ROCE 2022: Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes. VÝBOR ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, 2023.
  5. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Monika BRATOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ, Jiří WALLENFELS a Ivana ČIERNÁ PETEROVÁ. Co je nového v pneumologii - rok 2022. Vnitrni Lekarstvi. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2023, roč. 69, 5/2023, s. 329-334, 5 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2023.064.
  6. BRAT, Kristián. Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - finální výsledky projektu. In 23. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, XXXI. moravskoslezské pneumologické dny, 21.-23.9.2023. 2023.
  7. BRAT, Kristián. Doporučený postup pro předoperační funkční vyšetření před plicním resekčním výkonem. In 23. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, XXXI. moravskoslezské pneumologické dny, 21.-23.9.2023. 2023.
  8. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Driver and actionable mutations in younger patients with lung cancer-are we searching properly? Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2023, roč. 167, č. 2, s. 152-156. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2023.012.
  9. BRAT, Kristián. Efekt bronchodilatačních látek na lidské kardiomyocyty. In XXIX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov. 2023.
  10. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Michaela HEROUTOVA, Michal SVOBODA a Ivan ČUNDRLE. Endobronchial cryobiopsy may shorten the time to cancer diagnosis: a retrospective study. ERJ open research. SHEFFIELD: EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD, 2023, roč. 9, č. 4, s. 1-4. ISSN 2312-0541. doi:10.1183/23120541.00179-2023.
  11. BRAT, Kristián, Zdeněk CHOVANEC, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Hyperoxemia post thoracic surgery-Does it matter? Heliyon. CAMBRIDGE: Elsevier, 2023, roč. 9, č. 6, s. 1-8. ISSN 2405-8440. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17606.
  12. ZATLOUKAL, J, Kristián BRAT, K NEUMANNOVÁ, E VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, O KUDELA, M KOPECKÝ, Marek PLUTINSKÝ a Vladimír KOBLÍŽEK. Chronická obstrukční plicní nemoc - diagnóza a léčba stabilní nemoci, personalizovaný přístup k péči, využívající koncept léčitelných charakteristik, založený na klinických fenotypech. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios spol. s.r.o., 2023, roč. 83, 2/2023, s. 45-80, 6 s. ISSN 1213-810X.
  13. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Lukáš HOMOLA, Audun OS a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Increasing incidence rate of breast cancer in cystic fibrosis-relationship between pathogenesis, oncogenesis and prediction of the treatment effect in the context of worse clinical outcome and prognosis of cystic fibrosis due to estrogens. Orphanet Journal of Rare Diseases. London: England, 2023, roč. 18, č. 1, s. 1-7. ISSN 1750-1172. doi:10.1186/s13023-023-02671-z.
  14. BRAT, Kristián. Nové diagnostické a léčebné postupy u maligního pleurálního výpotku. Onkologie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2023, roč. 17, 1/2023, s. 16-21. ISSN 1802-4475.
  15. BRAT, Kristián. Novinky v předoperační funkční diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXIX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov. 2023.
  16. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Miloš CHOBOLA, Michaela HEROUTOVA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk CHOVANEC, Teodor HORVÁTH, Michal BENEJ, Jaroslav IVIČIČ, Michal SVOBODA, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Prediction of Postoperative Complications: Ventilatory Efficiency and Rest End-tidal Carbon Dioxide. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2023, roč. 115, č. 5, s. 1305-1311. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2021.11.073.
  17. BRAT, Kristián. Prerehabilitace před plicním resekčním výkonem - současné znalosti a průběžné výsledky z randomizované studie. In 23. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, XXXI. moravskoslezské pneumologické dny, 21.-23.9.2023. 2023.
  18. BRAT, Kristián, Michal SVOBODA, Jaromir ZATLOUKAL, Marek PLUTINSKÝ, Eva VOLAKOVA, Patrice POPELKOVA, Barbora NOVOTNA, Tomas DVORAK a Vladimir KOBLIZEK. Prognostic Properties of the GOLD 2023 Classification System. International Journal of chronic obstructive pulmonary disease. Albany: Dove Medical Press Ltd., 2023, roč. 18, April 2023, s. 661-667. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S410372.
  19. FORMIGA, Magno F, Filip DOSBABA, Martin HARTMAN, Ladislav BAŤALÍK, Vojtech SENKYR, Ivana RADKOVCOVA, Svatopluk RICHTER, Kristián BRAT a Lawrence P CAHALIN. Role of the Inspiratory Muscles on Functional Performance From Critical Care to Hospital Discharge and Beyond in Patients With COVID-19. PHYSICAL THERAPY. UNITED STATES: OXFORD UNIV PRESS INC, 2023, roč. 103, č. 8, 12 s. ISSN 0031-9023. doi:10.1093/ptj/pzad051.
  20. BRAT, Kristián. Současné postavení imunoterapie v léčbě karcinomu plic v ČR. In XXIX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov. 2023.
  21. MINÁRIKOVÁ, J, M HARTMAN, L BAŤALÍK, Kristián BRAT a Filip DOSBABA. Telerehabilitace jako multikomponentní intervence u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a srovnání její účinnosti s jinými standardizovanými postupy rehabilitační léčby. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios spol. s.r.o., 2023, roč. 83, 4/2023, s. 131-143. ISSN 1213-810X.
  22. ČUNDRLE, Ivan, Zdeněk MERTA, Monika BRATOVÁ, Pavel HOMOLKA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ŠRÁMEK, Michal SVOBODA, Zdeněk CHOVANEC, Miloš CHOBOLA, Lyle J. OLSON a Kristián BRAT. The risk of post-operative pulmonary complications in lung resection candidates with normal forced expiratory volume in 1 s and diffusing capacity of the lung for carbon monoxide: a prospective multicentre study. ERJ open research. SHEFFIELD: EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD, 2023, roč. 9, č. 2, s. 1-9. ISSN 2312-0541. doi:10.1183/23120541.00421-2022.
  23. BRAT, Kristián. Trojí síla v léčbě CHOPN. In XXIX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov. 2023.
  24. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Daniil KABANOV, Deborah BECKEROVÁ, Katarína MELAJOVÁ, Zdeněk STÁREK a Kristián BRAT. 3D elektromechanické buněčné biosenzory pro screenig léčiv a onemocnění. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.

  2022

  1. DOSEDĚLOVÁ, Věra, František FORET, Martina DOUBKOVÁ, Kristián BRAT a Petr KUBÁŇ. A novel temperature-controlled open source microcontroller based sampler for collection of exhaled breath condensate in point-of-care diagnostics. Talanta. Elsevier, 2022, roč. 237, January, s. 1-8. ISSN 0039-9140. doi:10.1016/j.talanta.2021.122984.
  2. ŠČUREK, Martin, Eva POKOJOVÁ, Martina DOUBKOVÁ a Kristián BRAT. Alergická bronchopulmonální kandidóza. In XXX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2022.
  3. ŠČUREK, Martin, Eva POKOJOVÁ, Martina DOUBKOVÁ a Kristián BRAT. Allergic bronchopulmonary candidiasis: A review of the literature and a case report. BMC Pulmonary Medicine. London: BMC, 2022, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-022-01921-3.
  4. KLIMOVIČ, Šimon, Martin ŠČUREK, Martin PEŠL, Deborah BECKEROVÁ, Šárka JELÍNKOVÁ, Tomáš URBAN, Daniil KABANOV, Zdeněk STÁREK, Markéta BÉBAROVÁ, Jan PŘIBYL, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes. Frontiers in Pharmacology. Frontiers Media SA, 2022, roč. 12, January, s. 789730-789741. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2021.789730.
  5. ŠČUREK, Martin, Šimon KLIMOVIČ, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Daniil KABANOV, Deborah BECKEROVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Effects of salbutamol and ipratropium on human stem-cells derived cardiomyocytes’ function. In ERS International Congress 2022. 2022. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/13993003.congress-2022.560.
  6. DOSBABA, Filip, Martin HARTMAN, Ladislav BAŤALÍK, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Ivana RADKOVCOVÁ, Vojtěch ŠENKÝŘ, Svatopluk RICHTER, LP CAHALIN a MF FORMIGA. Inspiratory Muscle Performance from the ICU and Hospital Discharge Impacts One Month Follow-up after COVID-19. In APTA Acute Care Combined Sections Meeting. 2022.
  7. BRAT, Kristián. Kombinace LAMA/LABA v léčbě pacientů s CHOPN. Profi medicína. 2022, roč. 7, 13-14/2022, s. 7-9. ISSN 2571-2527.
  8. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Karolina HURDALKOVA, Magda BARINOVA, Marie DROSSLEROVA, Juraj KULTAN, Matyas WANKE, Leona KOUBKOVA, Jana KREJCI a Martin SVATON. Lung Cancer Versus "Young Cancer": Is Non-Small Cell Lung Cancer in Young Patients a Different Entity? JOURNAL OF ADOLESCENT AND YOUNG ADULT ONCOLOGY. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2022, roč. 11, č. 5, s. 451-458. ISSN 2156-5333. doi:10.1089/jayao.2021.0069.
  9. BRAT, Kristián. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In 30. Moravsko-slezké pneumologické dny Olomouc. 2022.
  10. BRAT, Kristián, Ivan ČUNDRLE, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jaroslav IVIČIČ, Teodor HORVÁTH, Andrej MAZÚR, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk CHOVANEC, Zuzana TÓTHOVÁ, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Lyle J. OLSON. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022.
  11. MALÁSKA, Jan, Filip KELLER, David CHLEBEK, Jan STAŠEK, Jan HUDEC, Tereza PROKOPOVÁ, Milan KRATOCHVÍL, František DUŠKA, J. MÁCA, Kristián BRAT, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s covidem-19 v České republice – dotazníkový průzkum (studie ASAP-C). Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 1, s. 7-13. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.006.
  12. BRAT, Kristián, J. KOUŘIL, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav KOS, I. ČIERNÁ PETEROVÁ, O. NGO, L. MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK a Vladimír KOBLÍŽEK. Projekt "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - jaké jsou průběžné výsledky? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2022, roč. 82, 2/2022, s. 41-48. ISSN 1213-810X.
  13. BRAT, Kristián, J KOUŘIL, Karel HEJDUK, N KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, S KOS, I ČIERNÁ-PETEROVÁ, Ondřej NGO, L MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK a V KOBLÍŽEK. Projekt "Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" – jaké jsou průběžné výsledky? Studia pneumologica et phtiseologica. 2022, roč. 82, č. 2, s. 41-48. ISSN 1213-810X.
  14. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Přímé a nepříme dopady pandemie COVID-19 na pacienty s nádory plic a pleury - retrospetivní analýza dat pacientů léčených na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno v době 2. a 3. koronavirové vlny. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 3, s. 215-221. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022215.
  15. HENDRYCHOVA, Tereza, Michal SVOBODA, Josef MALY, Jiri VLCEK, Eva ZIMCIKOVA, Tomas DVORAK, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Patrice POPELKOVA, Michal KOPECKY, Barbora NOVOTNA a Vladimir KOBLIZEK. Self-Reported Overall Adherence and Correct Inhalation Technique Discordance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Population. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, August 2022, s. 1-11. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2022.860270.
  16. BRAT, Kristián a Vladimír KOBLÍŽEK. Stanovení prognózy pacienta s CHOPN - význam pro klinickou praxi a jak na to. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios spol. s.r.o., 2022, roč. 82, 2/2022, s. 55-63. ISSN 1213-810X.
  17. DOSBABA, Filip, Martin HARTMAN, Ladislav BAŤALÍK, Kristián BRAT, Marek PLUTINSKÝ, Jakub HNATIAK, Magno F. FORMIGA a Lawrence Patrick CAHALIN. Test of incremental respiratory endurance as home-based, stand-alone therapy in chronic obstructive pulmonary disease: A case report. World Journal of Clinical Cases. PLEASANTON: BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC, 2022, roč. 10, č. 1, s. 353-360. ISSN 2307-8960. doi:10.12998/wjcc.v10.i1.353.
  18. ŠŤASTNÁ, Nela a Kristián BRAT. Upper Airway cough syndrome (postnasal drip syndrome, syndrom zadní rýmy, sinobronchiální syndrom) - opomíjená příčina chronického kašle. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2022, roč. 82, 1/2022, s. 13-15. ISSN 1213-810X.
  19. MAZÚR, Andrej, Kristián BRAT, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory efficiency is superior to peak oxygen uptake for prediction of lung resection cardiovascular complications. PLoS ONE. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2022, roč. 17, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0272984.
  20. ŠČUREK, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin PEŠL, Daniil KABANOV, Deborah BECKEROVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Změny elektromechanických vlastností lidských kardiomyocytů v prostředí běžně užívaných bronchodilatancií – aminophyllin, salbutamol, ipratropium. In VI. kongres ČPFS ČLS JEP a XXVI. hradecké pneumologické dny. 2022.

  2021

  1. ZVĚŘINA, Ondřej, Ondřej VENCLÍČEK, Jan KUTA, Pavel COUFALÍK, Ingrid HAGAROVÁ a Kristián BRAT. A simple dilute-and-shoot procedure for the determination of platinum in human pleural effusions using HR-CS GF-AAS. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Munich: Elsevier, 2021, roč. 68, December 2021, s. 1-7. ISSN 0946-672X. doi:10.1016/j.jtemb.2021.126869.
  2. BRAT, Kristián. Aktualizované doporučené postupy v léčbě a managementu CHOPN. In XXVIII. Brněnské Dny praktického lékařství. 2021.
  3. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin ŠČUREK, Deborah BECKEROVÁ, Zdeněk STÁREK, Kristián BRAT a Vladimír ROTREKL. Arrhythmic events in clustered human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. In Virtual TERMIS workshop: "Cell-Matrix Interaction and Mechanobiology in Regenerative Medicine". 2021.
  4. KRATOCHVÍL, Tomáš a Kristián BRAT. BCG pneumonitida jako komplikace BCG vakcíny. In 30. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2021.
  5. ŠČUREK, Martin, Barbora JAKUBÍČKOVÁ, Kristián BRAT a Martina DOUBKOVÁ. Biologická léčba bronchiálního astmatu: současný stav a výhled do budoucna. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2021, roč. 81, č. 4, s. 159-166. ISSN 1213-810X.
  6. BAŤALÍK, Ladislav, Vladimir KONECNY, Filip DOSBABA, Daniela VLAŽNÁ a Kristián BRAT. Cardiac Rehabilitation Based on the Walking Test and Telerehabilitation Improved Cardiorespiratory Fitness in People Diagnosed with Coronary Heart Disease during the COVID-19 Pandemic. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2021, roč. 18, č. 5, s. 1-11. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph18052241.
  7. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin ŠČUREK, Deborah BECKEROVÁ, Kristián BRAT, Petr SKLÁDAL a Vladimír ROTREKL. Cell based AFM biosensensing for screening of pulmonary-drug related arrhytmic effects. In Nanocon 2020. 2021. vyd. Brno: TANGER Ltd., 2021. s. 404-409. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3745.
  8. HEROUT, Vladimír, Kristián BRAT, Svatopluk RICHTER a Ivan ČUNDRLE. Cerebral air embolism complicating transbronchial lung biopsy: A case report. World Journal of Clinical Cases. PLEASANTON: BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC, 2021, roč. 9, č. 32, s. 9911-9916. ISSN 2307-8960. doi:10.12998/wjcc.v9.i32.9911.
  9. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
  10. BRAT, Kristián, Ondřej VENCLÍČEK, Vladimír HEROUT, J. RUTA, M. BLAŽEK, L. STEHLÍK, D. HAVEL, F. CASAS-MENDEZ, P. DOSTÁL a V. ČERNÝ. Hospitalizační léčba covid-19. Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti - únor 2021. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2021, roč. 81, 1/2021, s. 13-30. ISSN 1213-810X.
  11. BRAT, Kristián, Jaromír ZATLOUKAL, Kateřina NEUMANNOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Marek PLUTINSKÝ a Vladimír KOBLÍŽEK. Chronická obstrukční plicní nemoc - diagnóza a léčba stabilní fáze onemocnění; personalizovaný přístup k léčbě s využitím fenotypických rysů nemoci souhrn pozičního dokumentu české pneumologické a ftizeologické společnosti 2020–2021. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 4, s. 230-239. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.058.
  12. BRAT, Kristián. Chytněte dech zavčas aneb proč je důležitý časný záchyt CHOPN a jak na něj? In XL. výroční konference SVL ČLS JEP Zlín. 2021.
  13. BRAT, Kristián, Michal SVOBODA, Karel HEJDUK, Marek PLUTINSKÝ, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Patrice POPELKOVA, Barbora NOVOTNA, Dita ENGOVA, Frits M. E. FRANSSEN, Lowie E. G. W. VANFLETEREN, Martijn A. SPRUIT a Vladimir KOBLIZEK. Introducing a new prognostic instrument for long-term mortality prediction in COPD patients: the CADOT index. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 2, s. 139-145. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.035.
  14. VENCLÍČEK, Ondřej, Jana SKŘIČKOVÁ, Kristián BRAT, Ondrej FISCHER, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Miloslav MAREL, Petr OPALKA, Gabriela KRAKOROVA, Denisa ROZSIVALOVA, Juraj KULTAN, Andrea MULLEROVA, Lydia ZARNAYOVA, Petra SMICKOVA, Martina VASAKOVA, Zsuzsanna GYORFY, Michal JIROUSEK, Daniel KREJCI, Jana KREJCI, Petr ZUNA, Martin SVATON, Kristyna HRDA, Jaroslav DUBA, Jana ALAHAKOON, Michal SVOBODA a Jiri SILAR. Lung Cancer in Non-smokers in Czech Republic: Data from LUCAS Lung Cancer Clinical Registry. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 11, s. 5549-5556. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.15368.
  15. BRAT, Kristián. Management péče u pleurálních výpotků. In XXVIII. Brněnské Dny praktického lékařství. 2021.
  16. BRAT, Kristián. Nemocniční léčba COVID-19 - aktualizace podzim 2021. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
  17. BRAT, Kristián. Pokroky v imunoterapii malobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2021, roč. 10, 8-9/2021, s. 72-74. ISSN 1805-398X.
  18. BRAT, Kristián, Karel HEJDUK, Norbert KRÁL, Jana SKŘIČKOVÁ, S. KOS, I. ČIERNÁ-PETEROVÁ, O. NGO a Vladimír KOBLÍŽEK. Program ÚZIS "Casný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci" - průběžné výsledky projektu. In 29. MOravskoslezké pneumologické dny. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
  19. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  20. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Kristián BRAT, Martin ŠČUREK, Petr SKLÁDAL, Šárka JELÍNKOVÁ, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Vladimír ROTREKL a Zdeněk STÁREK. [P3.065] Biomechanical drug testing by atomic force microscopy combined with human pluripotent stem cell derived cardiomyocytes. 2021.
  21. BRAT, Kristián, Michal SVOBODA, Jaromir ZATLOUKAL, Marek PLUTINSKÝ, Eva VOLAKOVA, Patrice POPELKOVA, Barbora NOVOTNA, Tomas DVORAK a Vladmir KOBLIZEK. The Relation Between Clinical Phenotypes, GOLD Groups/Stages and Mortality in COPD Patients – A Prospective Multicenter Study. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Albany: Dove Medical Press, 2021, roč. 16, April 2021, s. 1171-1182. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S297087.

  2020

  1. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Arrhythmogenic and chronotropic effects of bronchodilator drugs on human cardiomyocytes. In European Respiratory Journal 2020, 56: 3297. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.3297.
  2. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Arrhythmogenic and chronotropic effects of bronchodilator drugs on human cardiomyocytes. In European Respiratory Journal 2020, 56, Suppl. 64, PA3297. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.3297.
  3. ŠŤASTNÁ, Nela, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Kristián BRAT. Dlouhodobý efekt erlotinibu u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic ve 3. linii protinádorové léčby - kazuistika. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 3, s. 226-229. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020226.
  4. BRAT, Kristián, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLÁKOVÁ, Patricie POPELKOVÁ, Barbora NOVOTNÁ, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Pavlína MUSILOVÁ, Eva KOČOVÁ, Petr VANÍK a Lucie HERIBANOVÁ. Effect of COPD medications on exacerbation rates in a real-life COPD patient cohort - data from the Czech Multicenter Research Database of COPD. In European respiratory Journal 2020, 56: 2419. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020-2419.
  5. ZATLOUKAL, Jaromír, Kristián BRAT, Kateřina NEUMANNOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, Eva KOCOVÁ, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Marek PLUTINSKÝ a Vladimír KOBLÍŽEK. Chronic obstructive pulmonary disease - diagnosis and management of stable disease; a personalized approach to care, using the treatable traits concept based on clinical phenotypes. Position paper of the Czech Pneumological and Phthisiological Society. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 4, s. 325-356. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.056.
  6. BRATOVÁ, Monika, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Kristián BRAT. Kazuistika pacienta s metastatickým NSCLC - "good respondera" napříč liniemi aneb existuje vnímavý pacient pro více druhů onkologické léčby? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2020, roč. 80/2020, s. 230-235. ISSN 1213-810X.
  7. BRATOVÁ, Monika, Bára KARLÍNOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Michal HRNCIARIK, Jana KREJCI, Magda BAŘINOVÁ, Libor HAVEL, Ivona GRYGARKOVA a Kristián BRAT. Non-small Cell Lung Cancer as a Chronic Disease - A Prospective Study from the Czech TULUNG Registry. In vivo. ATHENS: Greece : International Institute of Anticancer Research, 2020, roč. 34, č. 1, s. 369-379. ISSN 0258-851X. doi:10.21873/invivo.11783.
  8. FORMIGA, Magno F., Filip DOSBABA, Martin HARTMAN, Ladislav BAŤALÍK, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Ondřej LUDKA a Lawrence P. CAHALIN. Novel versus Traditional Inspiratory Muscle Training Regimens as Home-Based, Stand-Alone Therapies in COPD: Protocol for a Randomized Controlled Trial. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Auckland: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2020, roč. 15, č. 2020, s. 2147-2155. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S266234.
  9. BRAT, Kristián, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLÁKOVÁ, barbora NOVOTNÁ, Patricie POPELKOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Pavlína MUSILOVÁ, Eva KOČOVÁ, Petr VANÍK a Lucie HERIBANOVÁ. Phenotypes, treatable traits, GOLD groups and grades - how they predict mortality risk in COPD patients? (data from the Czech Multicenter research Database of COPD). In European Respiratory Journal 2020, 56: 3762. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.3762.
  10. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Kristián BRAT, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, V DOSTÁLOVÁ, P DOSTÁL a V BARTOŠ. Plicní alveolární proteinóza. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2020, roč. 80, 5/2020, s. 203-212. ISSN 1213-810X.
  11. BRAT, Kristián, Miloš CHOBOLA, Pavel HOMOLKA, Michaela HEROUTOVÁ, Michal BENEJ, Ladislav MITÁŠ, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Poor ventilatory efficiency during exercise may predict prolonged air leak after pulmonary lobectomy. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 30, č. 2, s. 269-272. ISSN 1569-9293. doi:10.1093/icvts/ivz255.
  12. ŠŤASTNÁ, Nela a Kristián BRAT. Raritní koincidence chylothoraxu a hydrothoraxu při adenokarcinomu žaludku – kazuistika. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, 7/2020, s. 43-45. ISSN 0042-773X.
  13. BRAT, Kristián, Monika BRATOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Karolína HURDÁLKOVÁ, Milos PESEK, Libor HAVEL, Leona KOUBKOVA, Michal HRNCIARIK, Jana KREJCI, Ondrej FISCHER, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA a Martin SVATON. Real-life effectiveness of first-line anticancer treatments in stageIIIB/IV NSCLCpatients: Data from theCzechTULUNG Registry. THORACIC CANCER. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 11, č. 11, s. 3346-3356. ISSN 1759-7706. doi:10.1111/1759-7714.13679.
  14. BRAT, Kristián, Monika BRATOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Karolína HURDÁLKOVÁ, Miloš PEŠEK, Martin SVATOŇ, Libor HAVEL, Markéta ČERNOVSKÁ, Leona KOUBKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Jana KREJČÍ, Juraj KULTAN, Ondřej FISCHER, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Tana TUZOVÁ, Daniel DOLEŽAL a Martin ŠAFANDA. Real-life effectiveness of first-line treatments in NSCLC patients stage IIIB/IV - data from the Czech TULUNG Registry. In European Respiratory Journal 2020, 56: 1683. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.1683.
  15. KOBLÍŽEK, Vladimír, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Klára BENEŠOVÁ, Michal SVOBODA a Kristián BRAT. The Czech COPD mortality rate declining, but total deaths increasing. In European Respiratory Journal 2020, 56: 434. 2020. doi:10.1183/13993003.congress-2020.434.
  16. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Deborah BECKEROVÁ, Vladimír ROTREKL a Kristián BRAT. Vliv methylxantinů na humánní kardiomyocyty. In V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. 2020.
  17. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Michal SVOBODA, J ZATLOUKAL, Eva VOLÁKOVÁ, P POPELKOVÁ, B NOVOTNÁ, P VOGLOVÁ, Z LIPTÁKOVÁ, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, M ŠKROBÁČKOVÁ a Vladimír KOBLÍŽEK. Vliv snížené fyzické aktivity na dlouhodobé přežívání a mortalitu pacientů s pokročilou CHOPN. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2020, roč. 80, 4/2020, s. 157-165. ISSN 1213-810X.

  2019

  1. BRAT, Kristián. All cause mortality in COPD patients - data from CMRD database in the Czech Republic. In XXIII. hradecké pneumologické dny Hradec Králové. 2019.
  2. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKÁ, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PEŇÁZOVÁ, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, Pavel VYSLOUŽIL, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2019, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. doi:10.21037/vats.2019.08.02.
  3. VYTRISALOVA, Magda, Tereza HENDRYCHOVA, Tereza TOUSKOVA, Eva ZIMCIKOVA, Jiri VLCEK, Libor NEVORANEK, Michal SVOBODA, Karel HEJDUK, Kristián BRAT, Marek PLUTINSKÝ, Barbora NOVOTNA, Pavlina MUSILOVA, Matej CERNOHORSKY a Vladimir KOBLIZEK. Breathing Out Completely Before Inhalation: The Most Problematic Step in Application Technique in Patients With Non-Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2019, roč. 10, č. 241, s. 1-8. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2019.00241.
  4. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA, Lyle J. OLSON, Bruce D. JOHNSON a Ivan ČUNDRLE. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 4, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0215997.
  5. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ a Zdeněk MERTA. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA4126. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA4126.
  6. KOBLÍŽEK, Vladimír, Libor NEVORÁNEK, Michal KOPECKÝ, Eva KOCOVÁ, Kateřina NEUMANNOVÁ, Barbora NOVOTNÁ, Markéta ŠKROBÁKOVÁ, Michal SVOBODA, Rostislav ŠIMEK, Petr ŠAFRÁNEK, Tomáš DVOŘÁK, Petra VOGLOVÁ, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Pavlína MUSILOVÁ, Kristián BRAT, Marek PLUTINSKÝ, Patricie POPELKOVÁ, Jaromír ZATLOUKAL a Eva VOLÁKOVÁ. Clinical examination and all-cause mortality in non-mild COPD population - prospective study. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA2597. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA2597.
  7. KLIMOVIČ, Šimon, Martin ŠČUREK, Martin PEŠL, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Kristián BRAT, Vladimír ROTREKL a Jan PŘIBYL. Effect of bronchodilators on cardiomyocyte activity – Pilot study. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019.
  8. PEŠL, Martin, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Martin ŠČUREK, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Petr SKLÁDAL, Kristián BRAT a Vladimír ROTREKL. Evaluation of drug-mediated dynamic changes in spontaneous beating cardiomyocytes by AFM. In AFM Biomed 2019. 2019.
  9. BRAT, Kristián. Excerbace CHOPN. In XXIII. hradecké pneumologické dny Hradec Králové. 2019.
  10. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLÁKOVÁ, Michal SVOBODA, Markéta ŠKROBÁČKOVÁ, Patricie POPELKOVÁ, Barbora NOVOTNÁ, Vladimír KOBLÍŽEK, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej KUDELA, Pavlína MUSILOVÁ, Kateřina NEUMANNOVÁ, Eva KOCOVÁ, Petr VANÍK, Martijn SPRUIT, Frits FRANSSEN a Lowie VANFLETEREN. Introducing a new prognostic instrument for long-term mortality prediction among COPD patients - the CADOT index. In European Respiratoty Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA3892. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA3892.
  11. HEROUTOVÁ, Michaela, Vladimír HEROUT a Kristián BRAT. Netuberkulózní mykobakterióza - doporučená léčba nejčastějších původců onemocnění. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, 5/2019, s. 176-183. ISSN 1213-810X.
  12. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Jana SKŘIČKOVÁ, Bára KARLINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Jana KREJČÍ a Libor HAVEL. Non-small Cell Lung Cancer as a chronic disease - a prospective study from the Czech TULUNG registry. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA377. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA377.
  13. BRAT, Kristián. Nový prognostický nástroj k predikci dlouhodobé mortality pacientů s CHOPN - CADOT index. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.
  14. VOLÁKOVÁ, Eva, Jaromír ZATLOUKAL, Michal SVOBODA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Barbora NOVOTNÁ, Patricie POPELKOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Lucie HERIBANOVÁ, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Petra VOGLOVÁ, Petr ŠAFRÁNEK, Rostislav ŠIMEK, Libor NEVORÁNEK, Michal KOPECKÝ, Eva KOCOVÁ, Katerina NEUMANNOVÁ, Markéta ŠKROBÁČKOVÁ a Vladimír KOBLÍŽEK. Nutrition status and mortality rate during 5years follow-up in patients with COPD. In European Respiratory Journal 2019,54, Suppl. 63, PA4307. 2019. doi:10.1183/13993003.congress.2019.PA4307.
  15. ČUNDRLE, Ivan, Michal BENEJ, Petr SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Ivan ČAPOV a Kristián BRAT. Plicní resekce za použítí extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2019, roč. 79, 5/2019, s. 195-198, 14 s. ISSN 1213-810X.
  16. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Michal SVOBODA, Jaromir ZATLOUKAL, Patricie POPELKOVA a Vladimir KOBLIZEK. Prognostic Accuracy of Three COPD Classification Systems in Relation to Long-Term Mortality of COPD Patients: A Prospective Multicenter Study. LUNG. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 197, č. 2, s. 173-179. ISSN 0341-2040. doi:10.1007/s00408-019-00196-6.
  17. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Michal SVOBODA, Patricie POPELKOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Jaromír ZATLOUKAL, Barbora NOVOTNÁ, Tomáš DVOŘÁK, Petr VANÍK, Pavlína MUSILOVÁ, Ondřej KUDELA, Kateřina NEUMANNOVÁ, Eva KOCOVÁ, Markéta ŠKROBÁČKOVÁ a Vladimír KOBLÍŽEK. The impact of decreased 6MWT and exercise-induced desaturation on long-term survival and mortality related to Czech a Spanish phenotypes in patients with severe COPD. In European Respiratory Journal 2019,54, Suppl. 63. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA4327.
  18. HEROUT, Vladimír, Michaela HEROUTOVÁ, Zdeněk MERTA, Ivan ČUNDRLE a Kristián BRAT. Transbronchial biopsy from the upper pulmonary lobes is associated with increased risk of pneumothorax - a retrospective study. BMC Pulmonary Medicine. London: Biomed Central LTD, 2019, roč. 19, č. 56, s. 1-6. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-019-0820-z.
  19. KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLÁKOVÁ, Michal SVOBODA, Patricie POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Pavlína MUSILOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Lucie HERIBANOVÁ, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Petra VOGLOVÁ, Petr ŠAFRÁNEK, Rostislav ŠIMEK, Libor NEVORÁNĚK, Michal KOPECKÝ, Eva KOCOVÁ, Kateřina NEUMANNOVÁ a Markéta ŠKROBÁČKOVÁ. United airway: upper and lower respiratory symptoms of COPD patients. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA3889. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA3889.
  20. CHOBOLA, Miloš, Pavel HOMOLKA, Michal BENEJ, Zdeněk CHOVANEC, Kristián BRAT, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory Efficiency Identifies Patients Prone to Hypoxemia During One-Lung Ventilation. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA. PHILADELPHIA: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2019, roč. 33, č. 7, s. 1956-1962. ISSN 1053-0770. doi:10.1053/j.jvca.2019.01.057.
  21. ŠČUREK, Martin, Martin PEŠL, Jan PŘIBYL, Šimon KLIMOVIČ, Tomáš URBAN, Šárka JELÍNKOVÁ, Kristián BRAT a Vladimír ROTREKL. Vliv bronchodilatačních léčiv na činnost kardiomyocytů – pilotní studie. In XXI KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI a SLOVENSKEJ PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI. 2019.
  22. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.

  2018

  1. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Autohemopleurodéza. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
  2. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Vladimír KOBLÍŽEK, Jaromír ZATLOUKAL, Patricie POPELKOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Petr ŠAFRÁNEK, Dmitry RAKITA, Petr VANÍK, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Milada ŠIPKOVÁ, Eva KOCOVÁ, Barbora NOVOTNÁ, Ondřej KUDELA, Michal KOPECKÝ, Katerina NEUMANNOVÁ, Michal SVOBODA, Jiří JARKOVSKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jan ŠVANCARA, Jaroslav LNĚNIČKA a Vladimír ŘÍHÁK. Cluster phenotyping as an approach to identify COPD patients at risk of poor prognosis. In European Respiratory Journal 2018. 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.PA3853.
  3. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Vladimír KOBLÍŽEK, Patricie POPELKOVÁ a Jaromír ZATLOUKAL. Implementation of the GOLD 2017 disease clasification in a real-life COPD cohort. In European Respiratory Journal 2018. 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.PA3858.
  4. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Jana SKŘIČKOVÁ. Lze karcinom plic chápat jako chronické onemocnění? Retrospektivní analýza dat pacientůs NSCLC léčených centrovou léčbou (data registru TULUNG). In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
  5. VOLÁKOVÁ, Eva, Jaromír ZATLOUKAL, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Patricie POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Barbora NOVOTNÁ, Petr ŠAFRÁNEK, Tomáš DVOŘÁK, Dmitry RAKITA, Milada ŠÍPKOVÁ, Rastislav ŠIMEK, Eva KOČOVÁ, Michal KOPECKÝ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Blanka SNELEROVÁ, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Katerina NEUMANNOVÁ a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Nutrition status and comorbidities in patients with severe COPD. In European respiratory Journal 2018. 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.PA710.
  6. ZATLOUKAL, Jaromír, Eva VOLÁKOVÁ, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Patricie POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Petr ŠAFRÁNEK, Barbora NOVOTNÁ, Tomáš DVOŘÁK, Dmitry RAKITA, Milada ŠÍPKOVÁ, Rastislav ŠIMEK, Eva KOČOVÁ, Michal KOPECKÝ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Blanka SNELEROVÁ, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Katerina NEUMANNOVÁ a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Phenotype-based therapy of COPD: Effect on the rate of COPD exacerbations. In Europiean Respiratory Journal 2018. 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.PA3860.
  7. BRAT, Kristián, Vladimír HEROUT a Pavel TURČÁNI. Pleuroskopie na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno - první zkušenosti pracoviště s metodou. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
  8. BRAT, Kristián. Pleuroskopie na klinice nemocí plicních a TBC LF MU a N Brno - první zkušenosti pracoviště s novou metodou. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
  9. TAŠKOVÁ, Alice, Marie DROSSLEROVÁ, Kristián BRAT, Vladislav HYTYCH a Martina VAŠÁKOVÁ. Preoperative evaluation of patients undergoing lung resection using cardiopulmonary exercice testing in predicting postoperative respiratory complications. In European respiratory Journal 2018. 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.PA2764.
  10. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Zdeněk MERTA a Miloš ŠTEFFL. Případ postintubační stenózy trachey imitující asthma bronchiale: kazuistika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 3, s. 314-320. ISSN 0042-773X.
  11. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Karel HEJDUK, Michal SVOBODA, Patrice POPELKOVA, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Miroslava PECANINOVA, Lucie HERIBANOVA a Vladimir KOBLIZEK. Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2018, roč. 13, č. 2018, s. 1037-1052. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S147262.
  12. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA a Ivan ČUNDRLE. Spiroergometrické charakteristiky pacientů s hyperventilačním syndromem. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
  13. BRAT, Kristián. Transbronchiální biopise z horních plicních laloků je spojena s vyšším rizikem iatrogenního pneumotoraxu. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
  14. PLUTINSKÝ, Marek a Kristián BRAT. Význam erdosteinu v léčbě chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2018, roč. 4/2018, č. 78. ISSN 1213-810X.
  15. BRAT, Kristián. Vztah fenotypizace a klasifikačních systémů GOLD ke dlouhodobé mortalitě pacientů s CHOPN (Data z České Multicentrické databáze pacientů s CHOPN). In XXII. Hradecké pneumologické dny. 2018.

  2017

  1. PLUTINSKÝ, Marek, Kristián BRAT, Karel HEJDUK, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ a Michal SVOBODA. Assessment of nutrition and muscle mass loss in patients with severe COPD. In ERS Milan, Eurpien Respiratory journal 2017. 2017.
  2. BRAT, Kristián a Ivan ČUNDRLE. Diagnostika a léčba septovaných pleurálních výpotků. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2017, roč. 77, č. 4, s. 160-168. ISSN 1213-810X.
  3. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve 2. a 3. linii protinádorové léčby - kazuistická sdělení. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 131-135. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017131.
  4. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA a Ivan ČUNDRLE. Is it intestinal tuberculosis again? Case report. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 5, s. 354-360. ISSN 0042-773X.
  5. ZVĚŘINA, Ondřej, Pavel COUFALÍK, Kristián BRAT, Rostislav ČERVENKA, Jan KUTA, Ondřej MIKEŠ a Josef KOMÁREK. Leaching of mercury from seal carcasses into Antarctic soils. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2017, roč. 24, č. 2, s. 1424-1431. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-016-7879-3.
  6. BRAT, Kristián a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Pleurální výpotek. In Skřičková J., Kolek V. Základy moderní pneumoonkologie 2. vydání 2017. Praha: Maxdorf, 2017. s. 508-516.
  7. BRAT, Kristián a Eva POKOJOVÁ. Pneumotorax. In Skřičková J., Kolek V. Základy moderní pneumoonkologie 2. vydání 2017. Praha. Maxdorf, 2017. s. 496-499.
  8. PLUTINSKÝ, Marek a Kristián BRAT. Prospective assessment o OLD 2017 categories and COPD phenotypesCzech Multicentre research Databaze of COPD Group. In ERS Milan, Italy, European Respiratory journal 2017. 2017.
  9. KOBLIZEK, V., Jan ŠVANCARA, Karel HEJDUK, Michal SVOBODA, Marek PLUTINSKÝ, J. ZATLOUKAL, Kristián BRAT, E. VOLAKOVA, P. POPELKOVA, F. SALAJKA, L. HERIBANOVA, P. SAFRANEK, O. SOBOTIK, M. FECANINOVA, P. VANIK, P. MUSILOVA, J. LNENICKA, T. DVORAK, V. RIHAK, K. NEUMANNOVA, B. NOVOTNA, E. KOCOVA, M. KOPECKY, M. SIPKOVA a Jiří JARKOVSKÝ. Prospective Assessment of Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 Categories and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Phenotypes: Evolution During Two Years. In American Thoracic Society 2017. 2017. ISSN 1073-449X.
  10. BRAT, Kristián a Marek PLUTINSKÝ. Respirační parametry predikují mortalitu u pacientů s CHOPN stadia B. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2017.
  11. BRAT, Kristián a Marek PLUTINSKÝ. Respiratory parameters predict mortality in COPD patients - data from the Czech multicentre research database o severe COPD. In ERS mIlan, European Respiratory journal 2017. 2017.
  12. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Zdeněk MERTA. Spiroergometrie jako začátek cesty k diagnóze stenózy trachey. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2017.
  13. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Olivie ZEZULOVÁ a Kristián BRAT. Study of selected hematological and immunological parameters of crew members of Antarctic expedition. In Workshop Bioscience v polárním a alpinském výzkumu. 2017.
  14. PLUTINSKÝ, Marek a Kristián BRAT. Therapy of COPD based on clinical phenotypes. In ERS Milan, Italy, European Respiratory journal 2017. 2017.

  2016

  1. BRAT, Kristián, Monika ŠATÁNKOVÁ, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika a léčba lokularizovaného pleurálního výpotku - přehled současných znalostí. In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016. ISBN 978-80-88112-03-7.
  2. KOBLIZEK, Vladimir, Barbora NOVOTNA, Jan ŠVANCARA, Michal SVOBODA, Patrice POPELKOVA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Jaromir ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Karel HEJDUK, Eva KOCOVA, Michal KOPECKY, Katerina NEUMANNOVA, Miroslava FECANINOVA, Petr SAFRANEK, Tomas DVORAK, Ondrej SOBOTIK, Zuzana LIPTAKOVA, Lucie HERIBANOVA, Blanka SNELEROVA, Marie MAJERCIAKOVA, Pavlina MUSILOVA a Jiří JARKOVSKÝ. Evolution of COPD phenotypes in time - Czech multicentre research database of severe COPD. In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936.
  3. BRAT, Kristián. Health problems in polar regions. In Students in Polar and Alpine Research Conference. Brno. 26.4.2016. 2016.
  4. BRAT, Kristián. Hyperventilační syndrom – co je nového? In Moravský mezikrajský seminář pro pneumology. Soláň, Karolinka. 8.4.2016. 2016.
  5. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Ivan ČUNDRLE. Hypocapnea At Rest Predicts Outcome In Patients Undergoing Lung Resection. In Multimodality Aproaches to diagnosis and treatment of lung cancer. 2016.
  6. BRAT, Kristián, Ivo SEDLÁČEK, Alena SEVCIKOVA, Zdeněk MERTA, Kamil LÁSKA a Pavel ŠEVČÍK. Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research. Warsawa: Polish Academy of Sciences, 2016, roč. 37, č. 1, s. 89-104. ISSN 0138-0338.
  7. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Alice TAŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Michal ČUNDERLE. Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii. In III. KOngres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISSN 1802-0518.
  8. BRAT, Kristián a Ivan ČUNDRLE. Proč ten pneumotorax nemizí? (Kazuistika). Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2016, roč. 76, č. 6, s. 203-207. ISSN 1213-810X.
  9. BRAT, Kristián, Zuzana TOTHOVA, Zdeněk MERTA, Alice TASKOVA, Pavel HOMOLKA, Martina VASAKOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 102, č. 5, s. 1725-1730. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.05.070.
  10. SVOBODA, Michal, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora NOVOTNA, Patrice POPELKOVA, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Jaromír ZATLOUKAL, Eva VOLAKOVA, Karel HEJDUK, Eva KOCOVA, Michal KOPECKY, Katerina NEUMANNOVA, Miroslava FECANINOVA, Petr SAFRANEK, Tomas DVORAK, Ondrej SOBOTIK, Zuzana LIPTAKOVA, Lucie HERIBANOVA, Blanka SNELEROVA, Marie MAJERCIAKOVA, Pavlina MUSILOVA a Vladimir KOBLIZEK. Risk scores for predicting death in COPD patients. In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936.
  11. ZVĚŘINA, Ondřej, Pavel COUFALÍK, Kristián BRAT, Rostislav ČERVENKA, Jan KUTA, Ondřej MIKEŠ a Josef KOMÁREK. Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment. In Students in Polar and Alpine Research Conference, SPARC 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8203-8.

  2015

  1. NOVOTNÁ, B, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal SVOBODA, Jan ŠVANCARA, Karel HEJDUK, Jiří JARKOVSKÝ, M KOPECKÝ, R PRAUS, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, J ZATLOUKAL, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANIK, Z LIPTÁKOVÁ, L HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, E VOLÁKOVÁ a František SALAJKA. Cardiovaskular status of patients with a severe form of COPD. In European Respiratory Society International Congress, Amsterdam, The Netherlands 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.OA3289.
  2. ZATLOUKAL, J, Vladimír KOBLÍŽEK, Marek PLUTINSKÝ, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANÍK, Zora LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, B NOVOTNÁ, M KOPECKÝ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, Eva VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, J ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. COPD therapy based on clinical phenotypes: Baseline data from the Czech multicentre researche database of COPD. In European Respiratory Society International Congress. Amsterodam,The Netherlands. 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.PA1058.
  3. KOBLÍŽEK, Vladimír, Barbora NOVOTNÁ, Eva KOČOVÁ, Patrice POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jaromír ZATLOUKAL, Tomáš DVOŘÁK, Ondřej SOBOTÍK, Petr ŠAFRÁNEK, Blanka ŠNELEROVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, Pavlína MUSILOVÁ, Marie MAJERČIAKOVÁ, Tomáš VENCÁLEK, Karel HEJDUK, Rudolf PRAUS, Magda VYTŘÍSALOVÁ, Miloslav HRONEK, Miroslav KOVAŘÍK, Kateřina NEUMANNOVÁ, Michal KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, Ladislava PAVLÍKOVÁ, Tomáš KONEČNÝ, Marek ORBAN, Petr VANÍK, Zuzana LIPTÁKOVÁ, Miloslav MAREL, Alena VLACHOVÁ, Šárka BLAŽKOVÁ, Ondřej KUDELA, Jiří PEJCHAL, Jana JAŠKOVÁ, Eva VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Šárka JAREŠOVÁ, Eva KRIEGOVÁ, Vítězslav KOLEK a Ladislav DUŠEK. Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 17, "Příl. 1", s. 23-30. ISSN 1212-4184.
  4. KOBLÍŽEK, V., B. NOVOTNÁ, E. KOČOVÁ, P. POPELKOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, J. ZATLOUKAL, T. DVOŘÁK, O. SOBOTÍK, P. ŠAFRÁNEK, B. ŠNELEROVÁ, L. HERIBANOVÁ, P. MUSILOVÁ, M. MAJERČIAKOVÁ, T. VENCÁLEK, Karel HEJDUK, R. PRAUS, M. VYTŘÍSALOVÁ, M. HRONEK, M. KOVAŘÍK, K. NEUMANNOVÁ, M. KOPECKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠVANCARA, L. PAVLÍKOVÁ, T. KONEČNÝ, M. ORBAN, P. VANÍK, Z. LIPTÁKOVÁ, M. MAREL, A. VLACHOVÁ, Š. PRACHAŘOVÁ, O. KUDELA, J. PEJCHAL, J. JAŠKOVÁ, E. VOLÁKOVÁ, Kristián BRAT, Š. JAREŠOVÁ, V. KOLEK a Ladislav DUŠEK. Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 1, s. 20-28. ISSN 1213-810X.
  5. BRAT, Kristián. Dynamika bakteriálního osídlení vědecké stanice J.G. Mendela v Antarktidě v průběhu let 2012 a 2013. In XXII. ročník KOnference mladých lékařů, ISSN 1805-7977. 2015.
  6. VISSER, Veerle de, Viovanni SOTGIU, Christoph LANGE, Martine G. AABYE, Marleen BAKKER, Filippo BARTALESI, Kristián BRAT, Cynthia B.E. CHEE, Keertan DHEDA, Jose DOMINGUEZ, Fusun EYUBOGLU, Maha GHANEM, Delia GOLETTI, Asli Gorek DILEKTASLI, Lorenzo GUGLIELMETTI, Won-Jung KOH, Irene LATORRE, Monica LOSI, Monica POLANOVA, Pernile RAVN, Felix C. RINGSHAUSEN, Rudolf RUMETSHOFER, Maria Luiza de SOUZA-GALVAO, Steven THIJSEN, Graham BOTHAMLEY a Aik BOSSINK. False-negative interferon-gamma release assay results in active tuberculosis: a TBNET study. European Respiratory Journal. Sheffield: European Respiratory Society Journals Ltd., 2015, roč. 45, č. 1, s. 279-283. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/09031936.00120214.
  7. KOBLÍŽEK, Vladimír, Marek PLUTINSKÝ, Kristián BRAT, Karel HEJDUK, Jan ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Fenotypická heterogenita nemocných s těžkou CHOPN: Vstupní databáze z české multicentrické výzkumné databáze CHOPN. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  8. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Olivie ZEZULOVÁ a Kristián BRAT. Changes in immunological and physiological parameters in urine during Antarctic Scientific Expedition. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2015, roč. 5, č. 1, s. 69-74. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-1-7.
  9. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Germaine CORNELISSEN, Zdeněk MERTA, Martin HOMOLKA, Ivan ŘIHÁČEK a Pavel SEVCIK. Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira & Maas publications, 2015, roč. 36, č. 1, s. 80-83. ISSN 0172-780X.
  10. BRAT, Kristián. Medicína na polárnej stanici v Antarktide. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  11. BRAT, Kristián a Ondřej ZVĚŘINA. Medicína na polární stanici v Antarktidě. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1093-1097. ISSN 0042-773X.
  12. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Od pneumotoraxu k malignitě. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha. 2015. 2015.
  13. KOBLÍŽEK, Vladimír, Marek PLUTINSKÝ, J ZATLOUKAL, P POPELKOVÁ, T DVOŘÁK, P ŠAFRÁNEK, O SOBOTÍK, A VLACHOVÁ, P VANIK, Zora LIPTÁKOVÁ, Lucie HERIBANOVÁ, B SNELEROVÁ, P MUSILOVÁ, Mária MAJERČIAKOVÁ, T VENCÁLEK, E KOCOVÁ, B NOVOTNÁ, M KOPECKÝ, O KUDELA, K NEUMANNOVÁ, Kristián BRAT, E VOLÁKOVÁ, Karel HEJDUK, J ŠVANCARA, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Phenotypical heterogeneity of severe COPD subjects: Baseline results from the Czech multicentre research database of COPD. In European Respiratory Society International Conress. Amsterdam. The Netherlands. 2015. 2015. doi:10.1183/13993003.congress-2015.OA2925.
  14. BRAT, Kristián a Anna HRAZDIROVÁ. Proč se ten pneumotorax nerozvíjí? In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie Praha 4.12.2015. 2015.
  15. BRAT, Kristián. Změny arteriálního krevního tlaku u účastníků 5. a 6. vedecké expedice Masarykovy university do Antarktidy. In XXII. ročník KOnference mladých lékařů, ISSN 1805-7977. 2015.
  16. BRAT, Kristián. Změny bakteriálného osídlení vědecké stanice J.G. Mendela v Antarktidě v letech 2012-2013. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
  17. BRAT, Kristián, K SNOPKOVÁ, A ŠEVČÍKOVÁ a I SEDLÁČEK. Změny bakteriálních komunit na stanici J.G.Mendela. In Biovědy v Antarktidě. Brno. 7.12.2015. 2015.
  18. BRAT, Kristián. Změny struktury bakteriálních společenství na polární stanici J.G. Mendela v průběhu let 2012a2013. In 59. Studenstská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.

  2014

  1. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA a Pavel ŠEVČÍK. Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica. Czech polar reports. Brno: Masaryk University, 2014, roč. 4, č. 1, s. 9-16. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2014-1-2.
  2. BRAT, Kristián. Health problems in the polar regions. In Polar Ecology Conference 2014. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
  3. BRAT, Kristián. Plicní problematika pobytu ve výškách. In XV. Moravský pneumologický mezikrajský seminář. Čeladná. 2014. 2014.
  4. BRAT, Kristián, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Zdeněk MERTA a Kamil LÁSKA. Your round changes in bacterial enviroment at mendel research station, antarctica. In Polar Ecology Conference 2014. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
  5. ŘIHÁČEK, Ivan, Kristián BRAT a Miroslav SOUČEK. 24-hour ambulatory blood pressure measurement in extreme conditions. Antarctica 2011. In Journal of Hypertension, volume 32, e-Supplement 1, 2014. 2014.

  2013

  1. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav STANEK. Ice hockey lung - a case of mass nitrogen dioxide poisoning in the Czech Republic. Canadian Respiratory Journal. ONTARIO: PULSUS GROUP INC, 2013, roč. 20, č. 6, s. e100-e103, 4 s. ISSN 1198-2241.
  2. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Kristián BRAT. Místo neinvazivní ventilace při terapii závažné pneumonie způsobené virem chřipky - literární přehled a vlastní zkušenosti. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  3. BRAT, Kristián a Jana SKŘIČKOVÁ. Recidiva tuberkulózy střeva? (kazuistika). In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
  4. ŘIHÁČEK, I, P ŠEVČÍK, Kristián BRAT, M SOUČEK a M PLACHÝ. 24-hodinové ambulantní monitorování TK v extrémních podmínkách - Antarktida 2011. In XXX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov. 14.10.2013. 2013.

  2012

  1. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Zdeněk MERTA, Elena LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice Hockey Lung - A Case Of Mass NO2 Poisoning In The Czech Republic. In American Thoracic Society 2012 International Conference. 2012.
  2. BRAT, Kristián, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza v intenzivní péči - kazuistika. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie - Ostrava. 2012.

  2011

  1. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Mariana LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice hockey lung. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 21:40