Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KATRŇÁK, Tomáš, Ivana ŠIMÍKOVÁ a Laura FÓNADOVÁ. Proměny romské populace ve Sčítáních lidu, domů a bytů mezi lety 2001, 2011 a 2021. FÓRUM sociální politiky. Czechia: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2023, roč. 17, č. 3, s. 2-5. ISSN 1802-5854.

  2022

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Does educational expansion decrease suicide rates in European countries? The compositional effect in educational stratification of suicides. Quality & Quantity. Springer, 2022, roč. 56, č. 3, s. 923-947. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-021-01160-4.
  2. KATRŇÁK, Tomáš a Laura FÓNADOVÁ. Nerovné šance na vzdělání : teoretické vymezení a empirické měření. In Roman Džambazovič, Daniel Gerbery, Ján Sopóci. Vzdelanostné nerovnosti v optike sociológie : Teoretické východiská a empirické poznatky. 1. vydanie. Bratislava: STIMUL, 2022. s. 9-36. ISBN 978-80-8127-339-1.
  3. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Transitional inequality offset : Educational expansion and inequality of educational opportunity in European countries between 2000 and 2018. European Sociological Review. Oxford University Press, 2022, roč. 38, č. 6, s. 882-903. ISSN 0266-7215. doi:10.1093/esr/jcac003.

  2021

  1. FÓNADOVÁ, Laura, Tomáš KATRŇÁK a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury. In Conference Proceedings of the 14th annual International Conference RELIK 2021. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0.
  2. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1. vyd. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita, 2021. 151 s. ISBN 978-80-210-9931-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
  3. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Vyplatí se studovat jednoduché obory? In Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 2021. ISBN 978-80-7364-127-6.

  2020

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Change in prevalence or preference? Trends in educational homogamy in six European countries in a time of educational expansion. Social Science Research. San Diego: Elsevier, 2020, roč. 91, September, s. 1-15. ISSN 0049-089X. doi:10.1016/j.ssresearch.2020.102460.

  2019

  1. FÓNADOVÁ, Laura a Tomáš KATRŇÁK. Etnická diferenciace základních škol: příklad města Brna. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2019, roč. 13, č. 3, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
  2. KATRŇÁK, Tomáš a Tomáš DOSEDĚL. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 6, s. 821-851. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2020.55.6.493.
  3. FÓNADOVÁ, Laura, Tomáš KATRŇÁK a Natalie SIMONOVÁ. The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational System. In Peter A.J. Stevens, A. Gary Dworkin. The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. 2nd edition. Cham (Switzerland): Palgrave Macmillan, 2019. s. 379-419. Volume 1. ISBN 978-3-319-94723-5. doi:10.1007/978-3-319-94724-2_10.

  2018

  1. HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5.

  2017

  1. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 5, s. 693-718. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.5.361.
  2. NOVÝ, Michal, Michael L. SMITH a Tomáš KATRŇÁK. Inglehart’s Scarcity Hypothesis Revisited : Is Postmaterialism a Macro- or Micro-level Phenomenon around the World? International Sociology. London: SAGE Publications, 2017, roč. 32, č. 6, s. 683-706. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580917722892.
  3. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
  4. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017, roč. 11, č. 4, s. 11-15. ISSN 1802-5854.

  2016

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Can Education Solve Suicides? The Compositional Effect in Educational Stratification of Suicides in 20 European Countries between 1994 and 2013 (Conference paper). 2016.
  2. LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3.
  3. FÓNADOVÁ, Laura a Tomáš KATRŇÁK. Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016, roč. 52, č. 2, s. 157-178. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.2.245.
  4. KATRŇÁK, Tomáš, Natálie SIMONOVÁ a Laura FÓNADOVÁ. From Quantitative to Qualitative Differences: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century. Research in Social Stratification and Mobility. 2016, roč. 46, December, Part B, s. 157-171. ISSN 0276-5624. doi:10.1016/j.rssm.2016.08.009.
  5. KATRŇÁK, Tomáš a Lucia TYRYCHTROVÁ. Social Determinants of Suicides in the Czech Republic between 1995 and 2010. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016, roč. 52, č. 3, s. 293-319. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.260.

  2015

  1. NOVÝ, Michal a Tomáš KATRŇÁK. Democratic Maturity, External Efficacy, and Participation in Elections: Towards Macro-Micro Interaction. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft/Austrian Journal of Political Science. Rakousko, 2015, roč. 44, č. 3, s. 1-20. ISSN 2313-5433. doi:10.15203/ozp.274.vol44iss3.
  2. FÓNADOVÁ, Laura a Tomáš KATRŇÁK. Empirical Evidence on the Unequal Chances to Education in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. s. 198-204. ISBN 978-80-210-7532-0.
  3. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Lze předpovědět, jaký bude náš budoucí manželský partner? In Pat Lyons, Rita Kindlerová. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. s. 120-124. ISBN 978-80-7330-280-1.
  4. VIDO, Roman a Tomáš KATRŇÁK. Sociologie. In Odmaturuj! ze společenských věd. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. s. 132-152. ISBN 978-80-7358-243-2.
  5. MUSÍLEK, Karel a Tomáš KATRŇÁK. The Notion of Social Class in Czech Political Discourse. Czech Sociological Review. Prague: Academy of Sciences of the CR, 2015, roč. 51, č. 3, s. 387-416. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.3.184.

  2014

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Laura FÓNADOVÁ. Return to and Departure from Social Origin: Trends in Social Fluidity in the Czech Republic between 1990 and 2011. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2014, roč. 46, č. 6, s. 655-685. ISSN 0049-1225.

  2013

  1. LUX, Martin, Petr SUNEGA a Tomáš KATRŇÁK. Classes and Castles: Impact of Social Stratification on Housing Inequality in Post-Socialist States. European Sociological Review. 2013, roč. 29, č. 2, s. 274-288. ISSN 0266-7215. doi:10.1093/esr/jcr060.
  2. KATRŇÁK, Tomáš, Natalie SIMONOVÁ a Laura FÓNADOVÁ. From Differentiation to Diversification: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century (Conference paper). 2013.
  3. KATRŇÁK, Tomáš, Natálie SIMONOVÁ a Laura FÓNADOVÁ. Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 4, s. 491-520. ISSN 0038-0288.

  2012

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Is current Czech society a social class-based society? The validity of EGP and ESeC class schemes. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 44, č. 6, s. 678-703. ISSN 0049-1225.
  2. KATRŇÁK, Tomáš, Petr FUČÍK a Ruud LUIJKX. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology: journal of the International Sociological Association /ISA. London: Sage Publications, 2012, roč. 27, č. 4, s. 551-573. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580911423061.

  2011

  1. SIMONOVÁ, Natálie a Tomáš KATRŇÁK. Conceptual and Methodological Innovations in Research into Educational Inequalities. Sociological Theory and Methods. 2011, roč. 26, č. 1, s. 197-213. ISSN 0913-1442.
  2. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ, Tomáš SIROVÁTKA a Martina ŠTÍPKOVÁ. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Five Years of TransEurope Project. Transnationalization and Changing Life Course Inequality in Europe, ESF, Bulharská akademie věd, Univerzita Sv. Kliemnta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 20.-21. května 2011. 2011.
  3. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ a Tomáš SIROVÁTKA. Factors Influencing the Position of Young People on the Labour Market and Changes in Mobility Opportunities in the Czech Republic. In Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe, Hans-Peter Blossfeld, Sonia Bertolini, Dirk Hofacker (eds.). Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2011. s. 239-263. ISBN 978-3-86649-328-5.
  4. KATRŇÁK, Tomáš a Natálie SIMONOVÁ. Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 2, s. 207-242. ISSN 0038-0288.

  2010

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Laura FÓNADOVÁ. Determinants of Occupational Mobility in the Czech Republic Between 1989 and 2009 (Conference paper). In Conference ´Analysing Education, Family, Work and Welfare in Modern Societies´, 30.09-02.10.2010, Bamberg, Germany. 2010.
  2. MAREŠ, Petr a Tomáš KATRŇÁK. Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991-2008. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, roč. 7, č. 4, s. 121-134. ISSN 1214-813X.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Hynek Jeřábek and Petr Soukup (eds.): Advanced Lazarsfeldian Methodology. Recenze. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010.
  4. KATRŇÁK, Tomáš, Zdeňka LECHNEROVÁ, Petr PAKOSTA a Petr FUČÍK. Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010. 222 s. BOD. ISBN 978-80-7363-352-3.
  5. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-241-0.
  6. KATRŇÁK, Tomáš. Nerovnost v přístupu ke vzdělání. Praha: Respekt Publishing, č. 26, 2010.
  7. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8.

  2009

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 5, s. 1033-1037. ISSN 0038-0288.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu. Data a výzkum - SDA Info. 2009, roč. 3, č. 1, s. 53-75, 22 s. ISSN 1802-8152.
  3. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Preference výběru partnera: Liší se rozvedení a svobodní ve sňatkových a partnerských preferencích? Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009, roč. 41, č. 5, s. 437-455. ISSN 0049-1225.

  2008

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Educational Assortative Mating in the Czech Republic, Slovakia and Hungary between 1976 and 2003. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2008, roč. 40, č. 3, s. 236-257, 21 s. ISSN 0049-1225.
  2. SIMONOVÁ, Natálie a Tomáš KATRŇÁK. Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44, č. 4, s. 725-743. ISSN 0038-0288.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš, Tomáš KATRŇÁK, Martin KREIDL a Václav KULHAVÝ. Factors influencing the position of young people on the labour market and changes in mobility chances in the Czech Republic. Working Paper Series, Transeurope project. Bamberg: University Bamberg, 2008, roč. 3, č. 3, s. 1-38.
  4. ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44 (2008), č. 1, s. 23-53. ISSN 0038-0288.
  5. KATRŇÁK, Tomáš. Kdo si bere (a nebere) koho v České republice? Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2008, podzim, č. 4, s. 62-65. ISSN 1211-3883.
  6. KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie. Brno: Didaktis, 2008. 21 s. ISBN 978-80-7358-122-0.
  7. KATRŇÁK, Tomáš. Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: Slon, 2008. 241 s. Studie. ISBN 978-80-86429-98-4.

  2007

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Existuje souvislost mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií? In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 43-62, 19 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
  2. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 39, č. 3, s. 214-244. ISSN 0049-1225.
  3. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028.
  4. KATRŇÁK, Tomáš a Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004. Sociologický časopis. Praha, 2007, roč. 43, č. 2, s. 281-304. ISSN 0038-0288.

  2006

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. In Matějů, P.; Straková, J. et al.: Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006. s. 173-193, 20 s. Academia. ISBN 80-200-1400-4.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Kdo jsou svobodné matky v české společnosti? In Jiřina Kocourková; Ladislav Rabušic (Eds.): Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: UK Praha, 2006. s. 40-49, 9 s. Přírodovědecká fakulta. ISBN 80-86561-93-3.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Kvalitativní výzkum vztahu dělníků a vysokoškoláků ke škole a vzdělání. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 55-66.
  4. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. European Sociological Review. Oxford University Press, 2006, roč. 22, s. 309-322. ISSN 0266-7215.
  5. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review. 2006, roč. 2006, 22/3, s. 309-322, 23 s. ISSN 0266-7215.

  2005

  1. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series. Los Angeles: UCLA, 2005, roč. 2005, 33/05, s. 1-40.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, 2005. 211 s. Studie. ISBN 80-7325-067-5.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza v současných kapitalistických společnostech: Erik Olin Wright a John Goldthorpe. Politologický časopis. 2005, roč. 12, č. 2, s. 164-180. ISSN 1211-3247.

  2004

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Determinanty poklesu sňatečnosti v 90. letech 20. století v České republice. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 256-263. ISSN 0011-8265.
  2. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in The Czech Republic after 1989? Czech Sociological Review. Prague: Academy of Sciences of the CR, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 297-318, 21 s. ISSN 1210-3861.
  3. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2004, roč. 40, s. 297-318. ISSN 0038-0288.
  4. KATRŇÁK, Tomáš. Jsou třídy na úsvitu jednadvacátého století definitivně pohřbené? Třídní versus anti-třídní teorie a analýza. Politologický časopis. 2004, roč. 11, č. 1, s. 52-71, 21 s. ISSN 1211-3247.
  5. KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. 190 s. Studie. ISBN 80-86429-29-6.
  6. MOŽNÝ, Ivo a Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. s. 235-261, 26 s. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8.
  7. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in educational assortative mating in the Czech Republic in the 1990s. In Mareš Petr, et al. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 78-96, 18 s. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj vzdělanostní homogamie v České společnosti v letech 1988 až 2000. In Mareš, P., Potočný, T. (eds.): Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 97-123. ISBN 80-86598-61-6.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Sociální a kulturní reprodukce společnosti v teoretické perspektivě. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2003, roč. 35, č. 1, s. 61-76. ISSN 0049-1225.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie. In Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. s. 108-126. ISBN 80-86285-68-5.
  4. KATRŇÁK, Tomáš. Svobodné matky jsou málo vzdělané. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2003, podzim, 4,, s. 26-27. ISSN 1211-3883.

  2002

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Ladislav RABUŠIC. Anomie a vztah k minoritám v České společnosti. In Tomáš Sirovátka (Ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. s. 95-107. ISBN 80-210-2791-6.
  2. SZALÓ, Csaba a Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 8, č. 8, s. 93-101. ISSN 1212-365X.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Proměny české rodiny v devadesátých letech. In Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 227-246. ISBN 80-85947-83-8.
  4. KATRŇÁK, Tomáš. Předurčeni k manuální práci. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Plaňava, Ivo; Milan Pilát (Ed.), Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 25-52. ISBN 80-86598-36-5.
  5. KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 27-29. ISSN 1211-3883.
  6. KATRŇÁK, Tomáš. Structural Causes of the Decline in the Number of Marriages in the Czech Society. New Currents: East European Arts, Politics & Humanities. Michigan: University of Michigan, 2002, roč. 1, č. 1, s. 173-185.
  7. KATRŇÁK, Tomáš. The Marriage Squeeze and the Decline in the Number of Marriages in the Czech Republic in the 1990s. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2002, roč. 29, 1-2, s. 101-113. ISSN 0094-3037.

  2001

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Jay MacLeod: Ain`t No Makin` It: Aspiration & Attainment in a Low-Income Neighborhood. (Recenze). Sociální studia: České hodnoty 1991-1999. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2001, roč. 6, č. 6, s. 151-154. ISSN 1212-365X.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných v devadesátých letech v České republice. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2001, roč. 37, č. 2, s. 225-239. ISSN 0038-0288.

  2000

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Duch kapitalismu a sebevražednost. Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Praha: Práce, 2000, roč. 30, č. 3, s. 10-11. ISSN 1210-1222.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 307-316. ISSN 0038-0288.
  3. KATRŇÁK, Tomáš. Willis, Paul: Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. (Recenze). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 5, č. 5, s. 225-228. ISSN 1212-365X.
  4. KATRŇÁK, Tomáš. Zygmund Bauman: Globalizace: lidská podmínka. Recenze. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 80-82. ISSN 1211-3247.

  1999

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Jacques Commaille, Francois de Singly: The Family Question in the European Community. Recenze. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 2, č. 3, s. 30-32.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, roč. 4, č. 4, s. 57-75. ISSN 1212-365X.

  1998

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Problém vztahu religiozity a anomie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 87-97. ISSN 0038-0288.
  2. KATRŇÁK, Tomáš. Rodney Stark: The Rise of Cristianity: A Sociologist Reconsiders History. Recenze. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 380-382. ISSN 0038-0288.

  1997

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Věda a jak versus život a proč: pojetí sociální věda v kontextu myšlení Maxe Webera a Karla Mannheima. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 3, s. 339-344. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 12:25