Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ. Edukácia, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, roč. 2, č. 2, s. 238-244. ISSN 1339-8725.
 2. TUŽILOVÁ, Petra. Mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR. In IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2017.
 3. TUŽILOVÁ, Petra. Náhled na mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR. In Ester Nováková, Iva Janoušová. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 27-35, 9 s. ISBN 978-80-210-8749-1.
 4. TUŽILOVÁ, Petra. Přístup prvostupňových učitelů k podpoře čtenářství jejich žáků. In XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 5. 2016

 6. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ. In Výchova a vzdělávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej pedagogickej praxe. 2016. ISBN 978-80-8152-434-9.
 7. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství žáků 4. ročníků ZŠ - jak to vidí učitelé, jak to vidí rodiče. In Výchova a vzdělávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej pedagogickej praxe. 2016.
 8. TUŽILOVÁ, Petra. Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ. In Mgr. Ester Nováková, Ph.D., Mgr. Iva Janoušová. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 25-37, 13 s. ISBN 978-80-210-6151-4.
 9. TUŽILOVÁ, Petra. Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 10. TUŽILOVÁ, Petra. Jak prvostupňoví učitelé vnímají čtení a čtenářskou gramotnost. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 11. TUŽILOVÁ, Petra. Vnímání čtenářství a čtenářské gramotnosti učiteli 1. stupně ZŠ. In VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2016.
 12. 2014

 13. TUŽILOVÁ, Petra. Autoregulace v učení a chování s přihlédnutím k mentálnímu postižení. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014.
 14. 2013

 15. TUŽILOVÁ, Petra. Obecná didaktika. : Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 12 s.
 16. TUŽILOVÁ, Petra. Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání. : Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 14 s.
 17. 2012

 18. TUŽILOVÁ, Petra. Viktorová, I. (2009) Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Praha: Karolinum. (recenze). Brno: Česká pedagogická společnost, 2012. 5 s. Pedagogická orientace, roč. 22, č. 4, s. 618-622. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2019 21:55