Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PITNEROVÁ, Pavla a Petra TUŽILOVÁ. Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství. In Renata Kovářová, Iva Klugová. Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2021. s. 86-95. ISBN 978-80-7599-270-3.
 2. 2019

 3. PITNEROVÁ, Pavla a Petra TUŽILOVÁ. Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství. In Konference Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami. 2019.
 4. 2017

 5. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ. Edukácia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, roč. 2, č. 2, s. 238-244. ISSN 1339-8725.
 6. TUŽILOVÁ, Petra. Mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR. In IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2017.
 7. TUŽILOVÁ, Petra. Náhled na mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR. In Ester Nováková, Iva Janoušová. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 27-35. ISBN 978-80-210-8749-1.
 8. TUŽILOVÁ, Petra. Přístup prvostupňových učitelů k podpoře čtenářství jejich žáků. In XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 9. PITNEROVÁ, Pavla a Petra TUŽILOVÁ. Teacher training for inclusive school environment in the Czech Republic. In 2017 EAPRIL Conference. 2017.
 10. 2016

 11. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ. In Výchova a vzdělávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej pedagogickej praxe. 2016. ISBN 978-80-8152-434-9.
 12. TUŽILOVÁ, Petra. Četba a čtenářství žáků 4. ročníků ZŠ - jak to vidí učitelé, jak to vidí rodiče. In Výchova a vzdělávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej pedagogickej praxe. 2016.
 13. TUŽILOVÁ, Petra. Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ. In Mgr. Ester Nováková, Ph.D., Mgr. Iva Janoušová. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 25-37. ISBN 978-80-210-6151-4.
 14. TUŽILOVÁ, Petra. Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 15. TUŽILOVÁ, Petra. Jak prvostupňoví učitelé vnímají čtení a čtenářskou gramotnost. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 16. TUŽILOVÁ, Petra. Vnímání čtenářství a čtenářské gramotnosti učiteli 1. stupně ZŠ. In VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2016.
 17. 2014

 18. TUŽILOVÁ, Petra. Autoregulace v učení a chování s přihlédnutím k mentálnímu postižení. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014.
 19. 2013

 20. TUŽILOVÁ, Petra. Obecná didaktika. Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 12 s.
 21. TUŽILOVÁ, Petra. Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání. Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 14 s.
 22. 2012

 23. TUŽILOVÁ, Petra. Viktorová, I. (2009) Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Praha: Karolinum. (recenze). Brno: Česká pedagogická společnost, 2012. 5 s. Pedagogická orientace, roč. 22, č. 4, s. 618-622. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 08:53